L’Agenda pel Dret a la Ciutat és un repositori de propostes d’entitats i moviments socials per a les eleccions municipals de 2019 a Catalunya i l’Estat. Podeu cercar les propostes per paraula clau o per àmbit temàtic, i podeu accedir a través d’elles als documents complets de propostes.

Propostes pel dret a la ciutat

Filtra per categoria

Voluptate officiis, porta ea? Molestiae euismod, labore reprehenderit aperiam magna massa tempora morbi condimentum molestie accumsan inventore, diam.

Nec cum, distinctio rerum cubilia culpa mus ullamcorper volutpat, commodo excepteur taciti, aperiam! Ut cupiditate recusandae esse in, montes nesciunt dolorem pellentesque, reiciendis laborum odio necessitatibus? Voluptatum voluptas lacinia lorem.

Turpis, possimus, culpa consectetur tempus? Voluptates atque dictum fugit, nesciunt etiam enim pede etiam hymenaeos excepturi. Eaque posuere debitis exercitationem. Provident per, esse ac felis vulputate vivamus. Aliquid neque eget.

Eleifend tincidunt ipsum amet laboris! Odio mauris neque animi sociis! Tempor praesent quam maiores aspernatur molestias odit per sociis mollis, unde proin blanditiis pharetra eros. Nascetur felis, dui dis fermentum.

Enim quo, per laoreet? Erat repellat est repudiandae! Culpa cum cillum iste enim minima cillum sequi? Aliquam per nostrum nostra, ac architecto expedita, ullamco. Autem fugiat cum mus class urna.

Iusto quas enim pede? Semper autem esse elit commodo consequatur feugiat cumque, sapien dolorem, officiis cumque, metus, parturient fuga volutpat sequi vehicula accusamus, minus? Cum perspiciatis sociis necessitatibus? Cillum nostra.

Pharetra sollicitudin enim tellus commodo luctus facilis varius rhoncus, quae labore inceptos facilis earum! Molestias eu. Turpis deserunt mollit quaerat? Imperdiet, sapien purus consequatur, ultricies dis a cursus, lacinia porro.

Ante lacus in aliquid excepteur condimentum lacus quibusdam, tristique pharetra harum ratione ipsa consectetur? Numquam. Elit, sapien harum! Nulla nonummy quas, fugit hac parturient, vulputate iure aspernatur? Incidunt pulvinar numquam.

Assegurar el compliment de la reserva del 30% d’habitatge accessible

Assegurar el compliment de la reserva del 3% d’habitatge accessible marcat per normativa en les programacions anuals d’habitatge de promoció pública.
 

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Habitatge
 • Lloguer
 • Accessible
Assegurar la interoperativitat: utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l’accés a la informació

Assegurar la interoperativitat: utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l’accés a la informació sense obstacles i la bona interacció amb i entre els sistemes públics. A més a més, els estàndards que s’utilitzin han de tenir implementacions obertes que es verifiqui funcionin amb una varietat de dispositius o programari, inclouent sempre una opció de programari lliure

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Estàndards lliures
 • Informació
 • Dades
 • Oberta
Assegurar l’emancipació de les persones amb diversitat funcional en tots els àmbits de la vida

Desenvolupar programes per assegurar l’emancipació de les persones amb diversitat funcional en tots els àmbits de la vida: formatiu, laboral, social i comunitari. Barcelona és una ciutat diversa, que té el repte i la voluntat de ser inclusiva. Això implica treballar per la igualtat efectiva d’oportunitats i de recursos per participar plenament en la vida econòmica, social i política i perquè totes les persones joves gaudeixin d’unes condicions de vida dignes. Cal habilitar mecanismes per garantir els drets de la ciutadania i la justícia social i combatre les desigualtats estructurals del sistema, entenent la interseccionalitat de les opressions i adaptant els discursos i projectes per a que siguin accessibles a tothom.

Proposada per:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
Assegurar que els infants visquin en habitatges a preus assequibles i en condicions òptimes. Ampliar les ajudes, la dotació d’habitatge públic i complir amb el ventall de mesures protectores previstes a les normes.

Assegurar que els infants visquin en habitatges a preus assequibles i en condicions òptimes. Ampliar les ajudes, la dotació d’habitatge públic i complir amb el ventall de mesures protectores previstes a les normes.

Proposada per:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
Assessoria, formació i acompanyament de noves iniciatives socioeconòmiques

A més dels programes adreçats al públic general, cal impulsar programes específics  d’assessoria,  formació i acompanyament de noves iniciatives socioeconòmiques, així com la consolidació de les existents, especialment d’aquelles que generin ocupació, preservin i ampliïn els béns comuns, contribueixin  a  l’equitat  de  gènere  i  als  drets  a  les  persones  migrades.  A  més  dels  serveis  de consultoria i incubació, cal facilitar l’accés al finançament a partir del sistema de finances ètiques. Des d’una perspectiva de gènere, cal establir procediments per a la corresponsabilitat, la gestió  de  conflictes i la cura. En relació a les persones migrades, caldrà la coordinació entre ens públics com el Servei d'ocupació i altres que atenen població migrada, perquè permetin potenciar la fórmula  cooperativa com a opció viable en processos de regularització, generació d’ocupació i d'activitat econòmica per aquests col·lectius. S'ha de preveure, a més, el treball específic amb gestories locals per a  capacitar-les  i  incentivar-les  a  recomanar  el  model  cooperatiu  per  nous  projectes  col·lectius  de caràcter socioempresarial. Cal reorientar els serveis d'ocupació municipals per generar circuits d'ocupabilitat dins de l'ESS, analitzant cadenes de valor dels sectors econòmics del municipi i acompanyar-hi la creació d'empreses d'ESS, on donar sortida a les necessitats de feina de persones en situació d'atur o exclusió social que atenen des de serveis socials. Finalment, cal incentivar la convergència de les pimes i autònoms que operen amb criteris de proximitat i responsabilitat social cap als principis de l'ESS, de manera que el teixit econòmic de proximitat esdevingui subjecte de canvi i   part de la matriu local d'ESS. El Balanç Social o Pam a Pam són útils per aquesta sensibilització

Proposada per:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • Formació
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Ocupació
Assignar els recursos suficients a polítiques d’inclusió municipals

Assignar els recursos suficients a polítiques d’inclusió municipals, així com a les entitats socials del Tercer Sector que participen en el seu desplegament.
 

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
Assumir responsabilitat subsidiària en casos de pressumpta violència racista de la Policia

En relació a l'actuació institucional quan els agents són perpetradors de la  vulneració de drets i violència racista, cal valorar la possibilitat que l'Ajuntament assumeixi responsabilitat subsidiària en alguns casos. 

Proposada per:
SOS Racisme
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
 • Violència
Atenció especial a la infància gitana

Atenció especial a la infància gitana en el disseny de mesures polítiques o assignació de recursos per abordar la pobresa infantil. A causa de la bretxa de desigualtat que afecta a la comunitat gitana en el seu conjunt, la infància gitana suporta uns nivells de vulnerabilitat social majors que la mitjana. 

Proposada per:
Fundación Secretariado Gitano
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
Auditoria ciutadana de la distribució elèctrica

Auditar l’activitat de distribució entesa com l’exercici necessari per aconseguir la informació de com ha estat en el passat, de com és en el present i de quines accions s’han d’emprendre en el futur perquè estigui al servei de la ciutadania.

Proposada per:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Auditoria
 • Informació
Augment del parc públic d'habitatge de lloguer social

Augment significatiu d’un parc d'habitatge de lloguer públic i assequible per part de les administracions, ja sigui de nova construcció com d’adquisició dels ja construïts, com a prioritat absoluta en la pròxima dècada. Legislar les cessions d’ús d’habitatges privats a l’administració amb exempció total fiscal i assumpció de despeses immobiliàries per les administracions.

 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
 • Fiscalitat
 • Lloguer
 • Lloguer Social
Augment taxa turística per a inversió social

Augment de la taxa turística i dedicació del 100% de la seva recaptació a combatre els danys socials provocats per la indústria turística: construcció d'habitatge social, reforç del teixit veïnal i finançament del procés de decreixement turístic.

Proposada per:
Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible
 • Turisme
 • Taxa turística
 • Habitatge Social
 • Decreixement
 • Barcelona
Augmentar els recursos dirigits a l’Educació 360

Amb l’objectiu de poder avançar en una estratègia d’Educació 360 municipal, generant més i millors oportunitats educatives, serà fonamental incrementar els recursos destinats a les oportunitats educatives. Per fer-ho es treballarà en diferents línies: els  Ajuntaments incrementaran les partides pressupostàries destinades a educació, es  fomentaran programes d’acompanyament a les entitats per que millorin la seva captació de finançament i es farà incidència en institucions públiques supramunicipals amb l’objectiu d’incrementar els recursos destinats així com la col·laboració d’iniciatives privades. L’increment pressupostari a nivell municipal ha de permetre situar el municipi per sobre de la mitjana catalana de despesa municipal per ciutadà en educació, que es va situar l’any 2017 en 76,97€.

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Pressupost
 • Recursos
 • Entitats
Augmentar garanties de la ciutadana en relació a denunciar violència institucional

 

Que s’estableixi un mecanisme de denúncia de situacions de violència institucional específic per la ciutadania i per a les entitats de defensa dels drets humans en què s’augmentin les garanties amb l’objectiu que es pugui actuar de manera adequada i amb la celeritat suficient perquè se’n pugui preservar la prova. El mecanisme per denunciar situacions de violència institucional no ha de ser el mateix canal general que ja existeix, ateses les circumstàncies especifiques que envolten aquest tipus de situacions.

Proposada per:
Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans
 • Barcelona
 • Espai Públic
 • Violència
 • Policia
 • Drets Humans
Augmentar les reserves mínimes d’habitatge social, seguint l'exemple del 30% de Barcelona

Augmentar les reserves mínimes d’habitatge social previstes en la legislació, seguint l’exemple del 30% aplicat a la ciutat de Barcelona, per atendre les ne- cessitats d’habitatge protegit i mantenir la cohesió social.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Habitatge
 • Habitatge Social
Avaluacions comparatives per a l’eficiència dels serveis públics de gestió directa: benchmarking

El benchmarking és un procés sistemàtic i continu per avaluar comparativament els productes, serveis i processos de treball en organitzacions. És útil per mantenir en millora i comparativa constant els serveis públics prestats directament per l’administració.

Proposada per:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
 • Benchmarking
 • Municipalització
Avançar cap a una ciutadania titular dels seus drets i donar cobertura de les seves necessitats bàsiques

Avançar cap a una ciutadania titular dels seus drets i donar cobertura de les seves necessitats bàsiques sota els criteris d’equitat i inclusió.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Ciutadania
 • Drets
Avançar en l’escola inclusiva

Implementar un Pla d’Inclusió Escolar que permeti avançar en l’escola inclusiva al municipi i crear una Comissió de Suport a l’Escola Inclusiva que executi l’esmentat pla i vetlli pel desplegament del Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Escola
 • Inclusió
 • Educació
 • Discapacitats
Bonificacions per al servei de taxi

per tal que els propietaris de llicències de taxi facin la transició i adquireixin vehicles elèctrics per a oferir el seu servei.

Proposada per:
Som Mobilitat
 • Mobilitat
 • Taxi
 • Transició
 • Vehicle Elèctric
 • Bonificacions
Bonificacions per facilitar l’ús del vehicle elèctric compartit

oferir bonificacions o banc del temps (destinar temps al manteniment/neteja del cotxe, per exemple, per compenar el pagament de la tarifa) per garantir l’accés a una mobilitat +sostenible a col•lectius vulnerables.

Proposada per:
Som Mobilitat
 • Mobilitat
 • Banc del Temps
 • Bonificacions
 • Sostenible
 • Vulnerables
Bonificar el 50% de l'IBI al habitatges amb aprofitament d'energia

Aplicar la bonificació de fins al 50% de la quota íntegra de l’IBI per a aquells habitatges amb sistemes d’aprofitament de l'energia, amb independència de la solució tècnica utilitzada i sense necessitat que sigui únicament una solució d’aprofitament tèrmic o solar

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IBI
 • Energia
Bonificar fiscalment les entitats socials

Comprometre’s en aplicar els màxims avantatges fiscals, que permeti la legislació d’hisendes locals, als projectes socials i a les entitats del Tercer Sector.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Impostos
 • Bonificacions
 • Entitats Socials
 • Tercer Sector
Bonificar ICIO per objectiu mediambientals

Bonificar la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) durant un període limitat per l’assoliment d’objectius mediambientals com ara: ús d’energies renovables; producció i/o utilització d’energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables; empreses que estableixin un pla de transport per al seus treballadors que comportin reducció de la contaminació

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Medi ambient; ICIO
 • Obres
 • Energies
 • Renovables
Bonificar l'IBI als habitatges eficients

Establir tipus impositius reduïts o bonificacions a la quota per a habitatges eficients d'acord amb la seva classificació energètica independentment de quina sigui la solució tècnica aplicada . Introduir criteris ambientals en l’impost de béns immobles per tal d’afavorir l’eficiència energètica dels immobles o per mitigar alguns impactes ambientals. Actualment la Llei permet una bonificació potestativa de fins el 50% de la quota íntegra pels immobles que hagin instal•lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, sempre que estiguin homologats per l’Administració

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IBI
 • eficiència
 • Habitatge
Bonificar l'IBI per criteri de renda i situació familiar.

Establir ajuts equivalents a una bonificació de l’import de l’IBI a llars en les quals les persones empadronades en un habitatge (que no estigui llogat) estiguin desocupades o en situació d’atur, i cobrin prestacions inferiors al salari mínim interprofessional (SMI). Aplicar mesures excepcionals per a famílies en risc d’exclusió social: La Llei d’Hisendes Locals (LHL) no permet aplicar una exempció per a famílies vulnerables. Existeix, però, la possibilitat que els ajuntaments estableixin uns ajuts equivalents a una bonificació per a aquestes famílies l’import d’un impost que hagin de pagar.

Exemple: A l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s'han ampliat les bonificacions de l'IBI per a famílies monoporentals amb ajuts per al seu pagament vionculats al nivell de renda.

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IBI
 • Renda
Bonificar l’IBI als immobles destinats a lloguer social.

Revisar les exempcions d’IBI per “interès general”: La LHL estableix que determinats edificis, considerats d’interès general, puguin estar exempts d’IBI per motius d’interès general, o de “Béns d’explotació comunitària”. És el cas dels edificis propietat de l’Estat, les CCAA i els Ajuntaments, escoles públiques, centres penitenciaris i lligats a la seguretat ciutadana, les estacions i línies de ferrocarrils, les propietats de la Creu Roja, les de l’Església i altres centres de culte8, i els béns de l’Exèrcit destinats a la defensa nacional. En aquests casos, se’ls aplica una exempció automàtica. La LHL també preveu que escoles concertades i béns de patrimoni històric puguin estar exempts si així ho demanen, i que els ajuntaments poden decidir si aplicaran exempcions a entitats no lucratives, fundacions, federacions esportives, etc. Exemple: l'Ajuntament de Barceloina va aprovar la mesura de bonificació de l'IBI per a lloguer social al plenari de febrer de 2019

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IBI
 • Lloguer
Cal anar amb cura amb el deute: la dependència associada a la necessitat de finançament

La present crisi ha mostrat nítidament la relació entre dependència financera i dependència política. I això té a veure amb accés a crèdit i a liquidesa. Cal analitzar bé el números reals i possibles de l’ajuntament abans de cedir a la pressió de privatitzar per problemes de tresoreria, pressupost o crèdit.

Proposada per:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
 • Deute
Cal crear un relat sobre la transformació socioeconòmica dels municipis

Per a reforçar els canvis materials, calen relats culturals i imaginaris propis. Com? Facilitant l’accés de les iniciatives de l’ESS als mitjans de comunicació i webs locals, visualitzant les iniciatives amb mapatges i guies, recuperant la memòria cooperativa i popular local, fomentant la participació veïnal en els pressupostos municipals, augmentant la presència en els nomenclàtors d’institucions i persones  vinculades al cooperativisme, fomentant les recerques, congressos i trobades d’economia social i solidària tant en l’àmbit local com internacional, promovent l’intercanvi de pràctiques transformadores, participant en la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, donant suport a la participació de les iniciatives locals a les Fires d’Economia Solidària de Catalunya

Proposada per:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • Transformació
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Mitjans de Comunicació
 • Participació
 • Entitats veïnals
 • Pressupost
 • Cooperativa
Cal transparència informació sobre la traçabilitat i la cadena de subministre

Construir un segell de garanties socials per a les empreses, exigible per a tota la cadena de producció de béns que intervinguin en la prestació del servei públic.

Proposada per:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
 • Traçabilitat
Calcular la participació dels ajuntaments en l'IRPF en funció del domicili fiscal dels contribuent

Fixar un import mínim de participació dels municipis en la recaptació de l’IRPF i ajustar-la, a l’alça. Calcular la participació en funció del domicili fiscal dels contribuent

 

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IRPF
Campanyes de sensibilització sobre col·lectius vulnerables

Dissenyar conjuntament estratègies de sensibilització ciutadana per conscienciar sobre la discapacitat i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Sensibilització
 • Vulnerables
 • Tercer Sector
Centrar la participació dels municipis en la recaptació únicament de l’IRPF i no dels impostos indirectes com l’IVA

Centrar la participació dels municipis en la recaptació únicament de l’IRPF i no dels impostos indirectes com l’IVA i els impostos especials, per evitar fragmentacions i per la dificultat d’imputar a un municipi la seva meritació. Incloure tots els municipis de més de 20.000 habitants

Participació en els impostos de l’Estat. Aquesta és una mesura que afecta únicament els municipis de més de 75.000 habitants. Comporta una participació volàtil (entre l’1% i el 2%) de la recaptació en els impostos com l’IRPF, l’IVA i dels impostos especials sobre alcohols, hidrocarburs i labors del tabac

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Impostos
 • IVA
 • IRPF
 • Estat
Clàusules en la contractació favorables al tercer sector

Incloure en els plecs dels concursos clàusules socials que tinguin en compte el valor afegit que aporten les entitats del Tercer Sector en la prestació de determinats serveis públics.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Clàusules Socials
 • Contractació Pública
 • Concurs públics
Combatre la problemàtica de l’accés a un lloguer assequible.

Establir i estudiar mesures per combatre la problemàtica de l’accés a un lloguer assequible.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Habitatge
 • Lloguer
Combatre tota forma de violència contra els infants i adolescents, especialment la violència masclista.

Mesures per combatre tota forma de violència contra els infants i adolescents, augmentar els recursos dels serveis socials per a una millor prevenció i detecció de riscos, i assegurar la coordinació amb el sistema educatiu i el de salut. Desenvolupar programes i campanyes per fer front a l’assetjament i a les actituds masclistes i violentes, amb especial atenció a l’educació sexual i afectiva i la perspectiva de gènere.

Proposada per:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
 • Violència
 • Violència Masclista
Compactar la diversitat d’ajuts socials

Compactar la diversitat d’ajuts i de prestacions existents en l’àmbit de la intervenció social per avançar cap a una atenció més holística i integral de la persona.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
Compartir infrastructura pública

Facilitar la compartició d’infraestructura pública: implantació d’antenes o pas de cablejat en edificis i infraestructures públiques.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Antenes
Compartir l'IBI per raons d'impacte ambiental entre muncipis

Crear mecanismes de distribució de l’IBI sobre immobles de característiques especials que generin impactes ambientals que van més enllà del propi municipi perquè també se’n beneficiïn altres municipis limítrofs. 

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
Complir amb la Convenció dels Drets dels Infants

Complir amb els principis de la Convenció dels Drets dels Infants i promoure la certificació de ‘Ciutats Amigues dels Infants’.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Infància
Compra pública amb extensió de garantia que inclogui reparació i manteniment

Compra pública amb extensió de garantia que inclogui reparació i manteniment durant tot el periode d’utilització, per facilitar estendre la vida útil dels dispositius.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Compra Pública
 • Dispositius Electrònics
 • Circularitat
Compra pública responsable i concertació públicosocial

Impulsar la compra pública socialment responsable que prioritzi les empreses cooperatives.
Pel que fa als serveis públics municipals, especialment aquells relacionats amb l’atenció a les persones, prioritzar la concertació publicosocial, entre l’administració local i les cooperatives d’iniciativa social.
Impulsar la municipalització de serveis públics i cedir-ne la gestió a cooperatives (com per exemple, el subministrament d’aigua.
Les cooperatives tenen un compromís efectiu amb la generació d’ocupació de qualitat, el desenvolupament local i l’impacte social.

 

 • Cooperativa
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Treball
 • Ocupació
 • Compra Pública
Compra pública responsable que respecti els drets laborals en la producció de béns electrònics.

Compra pública responsable que respecti els drets laborals en la producció de béns electrònics.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Compra Pública
 • Dispositius Electrònics
 • Circularitat
 • Drets Laborals
 • Drets Laborals
Compromís amb la mesura del 30% i un ús intensiu del mecanisme del tanteig i retracte.

Augment del parc públic d’habitatge. Totes les promocions públiques han de ser en règim de lloguer indefinit. Exigim implicació i compromís amb la mesura del 30% i un ús intensiu del mecanisme del tanteig i retracte així com el compliment del 15% d'habitatge públic segons la LDHC. A més exigim un canvi de criteris d'accés a l'HPO, fomentar les cessions amb bancs i fons d'inversió i mobilitzar l'habitatge de privats.

Proposada per:
Plataforma d'Afectats/des per la Hipoteca - PAH
 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
 • Lloguer
 • Pîsos Buits
 • Barcelona
 • 30%
 • Parc Públic
 • Patrimoni
Compromís de donació dels dispositius a entitats socials al final del seu ús

Compromís de donació dels dispositius a entitats socials al final del seu us, per allargar la vida útil dels dispositius i crear beneficis socials amb la reutilització

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Compra Pública
 • Dispositius Electrònics
 • Circularitat
 • Entitats Socials
Condicionar les bonificacions a les construccions declarades d’interès especial

Condicionar les bonificacions a les construccions declarades d’interès especial, o d’infraestructures promogudes per empreses privades a la xifra de negocis de l’empresa impulsora de l’obra

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • ICIO
 • Bonificacions
Congelació temporal de lloguers

Congelació temporal de lloguers vigents i nous fins a l' aprovació d’ una nova LAU (Llei d'Arrendaments Urbans) que asseguri el lloguer social al mercat lliure.

Proposada per:
Associació 500x20
 • Lloguer
 • LAU
 • Lloguer Social
 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
Contacte permanent amb Inspecció de treball

Cal habilitar canals d’informació entre els treballadors del servei públic externalizat i l’administració titular de la prestació dels serveis per alertar en cas d’incompliment de condicions laborals i execució del servei.

Proposada per:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Continuïtat empresarial cooperativa i foment de la intercooperació

Promoure ajuts per a la transformació d’empreses i associacions en cooperatives.
Eliminar els obstacles que enfronten els processos de reconversió empresarial i relleu generacional per crear cooperatives. Específicament, crear un fons de garantia i recursos formatius i d’acompanyament per donar suport a les empreses en concurs de creditors amb voluntat de continuïtat sota el model cooperatiu.
Facilitar suport tècnic i econòmic a projectes que cerquin l’articulació i la in- tercooperació del cooperativisme local, tant en l’àmbit territorial (ecosistemes cooperatius locals, pols cooperatius) com sectorial, amb l’articulació de cadenes productives solidàries en sectors com l’alimentació, la cultura, les energies renovables o la mobilitat i logística sostenible.
La creació de cooperatives a partir d’empreses transformades o que s’enfronten amb problemes de successió contribueix a la continuïtat de l’activitat econòmica i el manteniment de l’ocupació. A més, l’articulació del sector contribueix a dotar de dinamisme l’activitat econòmica local

Proposada per:
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
 • Cooperativa
 • Ajuts
 • Finançament
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Treball
 • Ocupació
Contractar companyies neutres políticament

Contractar serveis a companyies de telecomunicacions que no discriminin el trànsit, el filtrin o l’interrompin, com en el cas del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Contractació
Contracte de lloguer inspeccionat per les Oficines d’Habitatge.

Contracte de lloguer únic, inspeccionat per les Oficines d’Habitatge.

Proposada per:
Associació 500x20
 • Lloguer
 • Inspecció
 • Habitatge
 • Lloguer Social
 • Dret a l'habitatge
Control del compliment del contracte i seguiment d’execució

Sovint els mecanismes de control des de l’administració pública del compliment dels termes del contracte per part de l’empresa responsable són deficitaris. Cal no oblidar que l’administració és responsable en tot moment de la prestació del servei.

Proposada per:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules