Semàfors d'Avaluació dels Programes Electorals

Amb l'objectiu d'informar millor el vot ciutadà, valorem el grau de suport dels programes a 15 mesures comunes a tots els municipis, a proposta d'entitats socials del país, + 3 mesures específiques del municipi en qüestió, a proposta d'entitats locals.

30% de logements sociaux dans le Plan Local de l'Habitat (PLH)
 • Unir! (Mohammed Bensaada - liste présente dans le 13-14)
  2
 • Le Printemps Marseillais (Michèle Rubirola)
  2
 • Marseille avant tout ! (Samia Ghali)
  2
 • Debout Marseille- Europe Ecologie les verts ! (Sébastien Barles)
  2
 • Rassemblement National (Stéphane Ravier)
  1
Alimenter les bâtiments et l'éclairage publics en énergie 100% renouvelable et locale
 • Unir! (Mohammed Bensaada - liste présente dans le 13-14)
  3
 • Le Printemps Marseillais (Michèle Rubirola)
  3
 • Marseille avant tout ! (Samia Ghali)
  3
 • Debout Marseille- Europe Ecologie les verts ! (Sébastien Barles)
  3
 • Berland 2020 - La République en Marche (Yvon Berland)
  2
 • Ensemble pour Marseille - Divers droite (Bruno Gilles)
  3
 • Les Républicains (Martine Vassal)
  2
Contre les démolitions et la privatisation des logements sociaux
Des quartiers propices aux déplacements à pied et à vélo
 • Unir! (Mohammed Bensaada - liste présente dans le 13-14)
  3
 • Le Printemps Marseillais (Michèle Rubirola)
  3
 • Marseille avant tout ! (Samia Ghali)
  3
 • Debout Marseille- Europe Ecologie les verts ! (Sébastien Barles)
  3
 • Berland 2020 - La République en Marche (Yvon Berland)
  3
 • Les Républicains (Martine Vassal)
  3
Entretenir et développer les équipements et services de proximité
 • Le Printemps Marseillais (Michèle Rubirola)
  3
 • Marseille avant tout ! (Samia Ghali)
  2
 • Debout Marseille- Europe Ecologie les verts ! (Sébastien Barles)
  3
 • Berland 2020 - La République en Marche (Yvon Berland)
  3
 • Les Républicains (Martine Vassal)
  3
 • Unir! (Mohammed Bensaada - liste présente dans le 13-14)
  2
Equipements et services publics : arrêt des partenariats public privé (PPP)
 • Le Printemps Marseillais (Michèle Rubirola)
  3
 • Debout Marseille- Europe Ecologie les verts ! (Sébastien Barles)
  3
 • Ensemble pour Marseille - Divers droite (Bruno Gilles)
  3
 • Unir! (Mohammed Bensaada - liste présente dans le 13-14)
  3
Gratuité des transports en commun
 • Unir! (Mohammed Bensaada - liste présente dans le 13-14)
  2
 • Le Printemps Marseillais (Michèle Rubirola)
  2
 • Marseille avant tout ! (Samia Ghali)
  2
 • Debout Marseille- Europe Ecologie les verts ! (Sébastien Barles)
  2
 • Berland 2020 - La République en Marche (Yvon Berland)
  2
 • Ensemble pour Marseille - Divers droite (Bruno Gilles)
  2
Lutter contre l'habitat indigne et appliquer l'encadrement des loyers
 • Unir! (Mohammed Bensaada - liste présente dans le 13-14)
  3
 • Le Printemps Marseillais (Michèle Rubirola)
  2
 • Marseille avant tout ! (Samia Ghali)
  2
 • Debout Marseille- Europe Ecologie les verts ! (Sébastien Barles)
  2
 • Ensemble pour Marseille - Divers droite (Bruno Gilles)
  2
 • Les Républicains (Martine Vassal)
  2
 • Rassemblement National (Stéphane Ravier)
  1
 • Berland 2020 - La République en Marche (Yvon Berland)
  2
Mise en oeuvre de politiques foncières en commun
 • Unir! (Mohammed Bensaada - liste présente dans le 13-14)
  3
 • Le Printemps Marseillais (Michèle Rubirola)
  2
 • Debout Marseille- Europe Ecologie les verts ! (Sébastien Barles)
  3
Prise en charge municipale des parcours d'asile et de migrations
 • Unir! (Mohammed Bensaada - liste présente dans le 13-14)
  2
 • Le Printemps Marseillais (Michèle Rubirola)
  3
 • Debout Marseille- Europe Ecologie les verts ! (Sébastien Barles)
  2
 • Rassemblement National (Stéphane Ravier)
  1
Réhabiliter les écoles publiques
 • Unir! (Mohammed Bensaada - liste présente dans le 13-14)
  3
 • Le Printemps Marseillais (Michèle Rubirola)
  3
 • Marseille avant tout ! (Samia Ghali)
  3
 • Debout Marseille- Europe Ecologie les verts ! (Sébastien Barles)
  3
 • Berland 2020 - La République en Marche (Yvon Berland)
  3
 • Ensemble pour Marseille - Divers droite (Bruno Gilles)
  3
 • Les Républicains (Martine Vassal)
  3
Retrait des dispositifs techno-sécuritaires dans l'espace public
 • Le Printemps Marseillais (Michèle Rubirola)
  3
 • Debout Marseille- Europe Ecologie les verts ! (Sébastien Barles)
  3
 • Marseille avant tout ! (Samia Ghali)
  1
 • Berland 2020 - La République en Marche (Yvon Berland)
  1
 • Ensemble pour Marseille - Divers droite (Bruno Gilles)
  1
 • Les Républicains (Martine Vassal)
  1
 • Rassemblement National (Stéphane Ravier)
  1
 • Unir! (Mohammed Bensaada - liste présente dans le 13-14)
  3
Transparence de l'action publique
 • Unir! (Mohammed Bensaada - liste présente dans le 13-14)
  3
 • Le Printemps Marseillais (Michèle Rubirola)
  3
 • Marseille avant tout ! (Samia Ghali)
  3
 • Debout Marseille- Europe Ecologie les verts ! (Sébastien Barles)
  3
 • Berland 2020 - La République en Marche (Yvon Berland)
  3
 • Ensemble pour Marseille - Divers droite (Bruno Gilles)
  3
 • Rassemblement National (Stéphane Ravier)
  3

Observacions, criteris emprats i prevencions: què és i què no és aquesta taula

 • La taula de semàfors no puntua els partits polítics: ni la seva trajectòria, ni els seus programes
 • La taula només avalua els programes en relació a 18 mesures concretes que ha extret, fusionat i adaptat, escollides a partir de les + de 600 mesures que conté l’Agenda pel Dret a la Ciutat.
 • Aquestes 18  mesures provenen totes de propostes fetes per una o altra entitat o moviment. No pas per l’Agenda, que no és níngú. Per tant, no conformen cap programa polític de cap espai conjunt d’organitzacions socials, ni són cap llista de prioritats. S’han seleccionat per criteris com la diversitat temàtica, la concreció, les entitats que ho han demanat, entre altres criteris que podeu consultar aquí
 • En qualsevol cas, l’únic responsable de la selecció i redacció final és l’Observatori DESC en el marc d’aquesta iniciativa de l’Agenda pel Dret a la Ciutat, que té per únic objectiu reforçar que es parli de propostes socials.
 • La valoració només es basa en els programes polítics publicats de cada partit. No té en compte ni declaracions a premsa, ni trajectòries, ni credibilitat dels programes.

Icones de icon8.