La Agenda por el Derecho a la Ciudad es un repositorio de propuestas de entidades y movimientos sociales para las elecciones municipales de 2019 en Catalunya y el Estado. Podéis buscar las propuestas por palabra clave o por ámbito temático, y podéis acceder a través de estas a los documentos completos de propuestas.

Propostes pel dret a la ciutat

Filtrar por categoría

Voluptate officiis, porta ea? Molestiae euismod, labore reprehenderit aperiam magna massa tempora morbi condimentum molestie accumsan inventore, diam.

Nec cum, distinctio rerum cubilia culpa mus ullamcorper volutpat, commodo excepteur taciti, aperiam! Ut cupiditate recusandae esse in, montes nesciunt dolorem pellentesque, reiciendis laborum odio necessitatibus? Voluptatum voluptas lacinia lorem.

Turpis, possimus, culpa consectetur tempus? Voluptates atque dictum fugit, nesciunt etiam enim pede etiam hymenaeos excepturi. Eaque posuere debitis exercitationem. Provident per, esse ac felis vulputate vivamus. Aliquid neque eget.

Eleifend tincidunt ipsum amet laboris! Odio mauris neque animi sociis! Tempor praesent quam maiores aspernatur molestias odit per sociis mollis, unde proin blanditiis pharetra eros. Nascetur felis, dui dis fermentum.

Enim quo, per laoreet? Erat repellat est repudiandae! Culpa cum cillum iste enim minima cillum sequi? Aliquam per nostrum nostra, ac architecto expedita, ullamco. Autem fugiat cum mus class urna.

Iusto quas enim pede? Semper autem esse elit commodo consequatur feugiat cumque, sapien dolorem, officiis cumque, metus, parturient fuga volutpat sequi vehicula accusamus, minus? Cum perspiciatis sociis necessitatibus? Cillum nostra.

Pharetra sollicitudin enim tellus commodo luctus facilis varius rhoncus, quae labore inceptos facilis earum! Molestias eu. Turpis deserunt mollit quaerat? Imperdiet, sapien purus consequatur, ultricies dis a cursus, lacinia porro.

Ante lacus in aliquid excepteur condimentum lacus quibusdam, tristique pharetra harum ratione ipsa consectetur? Numquam. Elit, sapien harum! Nulla nonummy quas, fugit hac parturient, vulputate iure aspernatur? Incidunt pulvinar numquam.

Crear plataformas municipales de coordinación del voluntariado

Crear plataformes de coordinació i seguiment d’aspectes relacionats amb el voluntariat en els municipis de Catalunya, potenciar el voluntariat inclusiu i permetre que les entitats del Tercer Sector donin suport als ajuntaments en la implementació de la Llei del Voluntariat als municipis.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Voluntariat
 • Coordinació
 • Entitats Socials
 • Tercer Sector
Crear programas de formación que faciliten la regularización administrativa de los jóvenes migrantes

Afavorir la creació de programes que combinin la formació i el treball, amb aquells que ofereixen possibilitats de regularització de la situació administrativa per treballar i la inclusió social de la joventut que ha migrat sola.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Migrants
 • Sense papers
Crear un espacio institucional con las entidades LGTBI+ y feministas

Crear un espai institucional de debat i assessorament que aglutini les entitats LGTBI+ i feministes

Proposada per:
LGTB Terrassa
 • Debat
 • LGTBI
 • Participació
 • Feminisme
Crear un plan local LGTB

Crear un pla local LGTB / Adhesió al pla comarcal LGTB.

Proposada per:
Associació LGTB Tal Com Som
 • LGTBI
 • No discrminació
 • Igualtat
 • Pla Local
Crear una concejalía de participación ciudadana que vele por la intergeneracionalidad

Per tal de poder incloure la participació ciutadana de manera transversal en totes les polítiques que es facin a l'àmbit local, el més adequat és la creació d'una regidoria política que n'assumeixi el lideratge i disposi de pressupost propi. Aquesta ha de vetllar per garantir el dret a la participació de tota la ciutadania; una participació que parteixi de les premisses bàsiques de ser vinculant i inclusiva. Perquè aquesta regidoria pugui garantir la participació infantil i juvenil, cal que es contracti personal tècnic especialitzat i capaç d'articular les diferents formes i nivells de participació i que estigui en contacte amb la comunitat educativa i l'associacionisme juvenil local.

Proposada per:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Participació juvenil
 • consell local
 • Joventut
 • participació ciutadana
Defender el derecho de voto para todos

El 26 de maig de 2019 a Catalunya es celebraran les eleccions municipals.
Un cop més, la majoria de persones que no tenen nacionalitat espanyola i viuen als nostres pobles i ciutats no podrà votar.
D’altra banda, per algunes d’aquestes persones les eleccions municipals són els únics comicis on podran exercir el dret al vot.
Des de la Plataforma Vot X Tothom defensem que el dret de sufragi actiu sigui garantit a totes les persones residents (tinguin o no la nacionalitat espanyola) i per tant, acabar amb un sistema de reciprocitats i règim de prioritats. Tot i així, mentre no hi hagi un canvi de legislació cal treballar dintre del marc -restrictiu- d’actuació vigent.

Proposada per:
Vot x Tothom
 • Democràcia
 • Drets Huamns
 • Dret a Vot
 • Racisme
 • Eleccions
Defender la esfera pública democrática delante el creciente poder de la esfera no democrática

Darrera de la decisió en principi tècnica sobre si externalitzar o no un servei públic, també hi ha en joc, a gran escala, la capacitat política de control d’aquests serveis i de l’administració pública. El traspàs de serveis de l’esfera pública a la privada està incrementant el poder econòmica i polític de constructores i bancs, que en la seva batalla quotidiana per ampliar els marges de beneficis amenacen el manteniment dels estàndars de qualitat i universalitat dels serveis públics, i ja ho estan fent –per això aquest estudi- amb els drets, vides i dignitats dels i les treballadores que presten aquests serveis públics.

Proposada per:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Desarrollar estrategias de inclusión y de reducción de las desigualdades sociales

Desenvolupar estratègies d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials als municipis, garantint la transparència en el seu desplegament i la coordinació amb les entitats del Tercer Sector.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
Desarrollo y defensa de la ley 24/2015

En matèria de talls de subministrament, s’aplicarà el principi de precaució de la Llei 24/2015 i la protecció segons els barems de renda establerts per aquesta norma.En matèria de descomptes, es recomanarà a les ciutadanes acollir-se al bo social a fi d’evitar l’increment del deute de famílies en situació de vulnerabilitat. Amb relació a la problemàtica dels deutes, és totalment necessari que el món municipal faci front comú amb la Generalitat per aconseguir la firma de convenis amb les comercialitzadores

Proposada per:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Pobresa energètica
 • Talls d'aigua
 • Talls de llum
 • Llum
 • Drets energètics
 • Llei 24/2015
Devenir ciudad de acogida de las personas en situación de riesgo de vulnerabilidad social.

Esdevenir ciutat d’acollida de les persones en situació de risc de vulnerabilitat social.

Proposada per:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
 • Acollida
 • Vulnerabilitat
 • Risc d'exclusió social
Diagnosis de las causas de la segregación escolar

 

Diagnosi de les causes de la segregació escolar. La diversitat i complexitat de les causes al darrere de la segregació escolar en un municipi recomanen construir una diagnosi acurada del pes dels diferents factors que expliquen la polarització acadèmica, social o cultural entre les escoles del municipi. La diagnosi ha de permetre identificar, entre d’altres, la distribució dels grups socials al territori, les pautes de mobilitat escolar en la tria d’escola, l’existència de barreres geogràfiques que perjudiquen la mobilitat en alguns barris, la percepció social de les famílies respecte a la qualitat escolar dels centres, el grau de cooperació o competència entre els centres del municipi, o el possible desequilibri territorial en l’oferta de places.

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar
Diagnóstico educativo compartido del municipio

Desenvolupar un diagnòstic educatiu del municipi fet de manera participada. Ha de contemplar l’anàlisi de la realitat social i educativa, de les oportuni- tats educatives existents, i dels diferents enfocs i visions estratègiques dels diferents agents. Aquest diagnòstic ha de servir com a punt de partida per a l’impuls d’una estratègia d’Educació 360 basada en evidències i en la generació de consensos entre el màxim d’agents possibles

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Diagnòstic
 • Participació
Difundir los argumentos y divulgar las posiciones d'UCFR

Mentre duem a terme la nostra tasca política, farem el possible per difondre els arguments d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme. Als nostres actes, facilitarem la distribució de materials d’UCFR, perquè les persones assistents coneguin els posicionaments unitaris i en puguin fer difusió.

Proposada per:
Unitat contra el Feixisme i el Racisme - GARRAF
 • Racisme
Difusión del Servicio de Atención Integral (SAI) LGTB Comarcal

Difusió del Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTB Comarcal (web, butlletí municipal i espais públics com OAC, Punt Jove, Casals, Residències, Escoles, Biblioteques, Espais Esportius...).

Proposada per:
Associació LGTB Tal Com Som
 • LGTBI
 • No discrminació
 • Igualtat
 • Joventut
 • Biblioteca
 • Escola
 • Centre educatiu
Educar para la salud sexual y reproductiva

Existeixen desigualtats socials que s’han de tenir en compte quan parlem de salut jove, cal educar per a la salut, amb perspectiva de desigualtats i d’habilitats per a la vida.

Proposada per:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
 • Educació
 • Drets sexuals i reproductius
Eliminar de la reforma laboral de 2012 la limitación de 12 meses a la ultraactividad de los convenios laborales

La limitació  de la ultra activitat del conveni establerta per la reforma laboral del Partit Popular fa decaure el conveni un any després del seu venciment oficial, fet que desproveeix els i les treballadores de tota mesura de pressió per assolir acords satisfactoris per als seus drets i condicions laborals.

 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Eliminar las dificultades de acceso al sistema público sanitario para las personas refugiadas

Eliminar les dificultats d'accés al sistema públic sanitari per a les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades independentment de la seva situació administrativa. Entre altres qüestions, millorant els protocols d'informació als centres de salut sobre els seus drets sanitaris mitjançant formació i elaboració de circulars informatives, identificant i registrant de casos de discriminació, garantint els serveis de traducció als professionals sanitaris i personal i recursos específics en salut mental. També és important garantir l'accés a sol·licitants d'asil amb diversitat funcional ja que en alguns casos troben obstacles en l'accés a determinats serveis. És també fonamental facilitar l'accés de persones que estan indocumentades, ja sigui perquè encara no tenen la targeta de sol·licitant de protecció internacional o perquè els ha estat denegades de la protecció.

Proposada per:
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Refugiats
 • Asil
 • Sanitat
Emprender medidas de acción positiva para niños y adolescentes en condiciones de desventaja por razón de discapacidad, origen, salut, género o etnia

Emprendre mesures d’acció positiva per a infants i adolescents en condicions de desavantatge per raó de discapacitat, origen, salut, gènere o ètnia

Proposada per:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
Entender la situación de vulnerabilidad de quien puede haber estado víctima de abuso o discriminación racista

En relació a l'actuació policial, en el marc de les seves funcions: entendre la situació de vulnerabilitat que pot viure la persona que ha estat víctima d'un abús o discriminació racista: aplicar i/o desenvolupar allò que recull l'Estatut de la víctima de delicte (Llei 4/2015 del 27 d'abril)   

Proposada per:
Fundación Secretariado Gitano
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
 • Policia
 • Agressió
 • Abús
Erradicar las violencias machistas y LGBTIfobicas y promocionar el respeto a la diversidad afectivo-sexual y de género.

Eradicar les violències masclistes i LGBTIfòbiques i promocionar el respecte a la diversitat afectivo-sexual i de gènere.

Proposada per:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
 • Gènere
 • Violència Masclista
 • LGTBI
Escuchar las necesidades de las entidades juveniles del municipio y dar respuesta

Per tal de seguir enfortint el teixit associatiu juvenil, és imprescindible que des de les institucions locals s'impulsin polítiques de suport clares, enfocades a la sostenibilitat dels projectes i consensuades amb les entitats del municipi per garantir que responen a les seves necessitats. Les mesures concretes dependran de la realitat del teixit associatiu en cada barri, poble o ciutat, però alguns exemples poden ser: cedir espais municipals on poder realitzar la seva activitat de forma autogestionada, revisar i flexibilitzar les ordenances municipals de civisme per evitar que limitin l'ús de l'espai públic per part de les entitats juvenils, agilitzar els tràmits i adaptar les convocatòries de subvencions a les particularitats de les entitats juvenils, definir interlocutors polítics i tècnics clars i amb capacitat de donar resposta a les necessitats...

Proposada per:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Participació juvenil
 • consell local
 • Joventut
 • Entitat Juvenil
Establecer finalidad de cada dato de carácter personal que es recoge

Limitar la recollida de dades de caràcter personal a aquells casos en què prèviament s’han establert les finalitats concretes per a les que seran utilitzades, minimitzant, així, la quantitat de dades personals que es recullen.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Digital
 • Dades
 • Dades Personals
Establecer sistemas de ayudas o renta municipal en las cuales el niño sea el titular.

Establir sistemes d’ajudes o renda municipal en les quals l’infant en sigui el titular.

Proposada per:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
Establecer un mínimo del 5% para Presupuestos Participativos

Establir mecanismes perquè la ciutadania decideixi l’assignació d’un mínim del 5% dels pressupostos municipals (pressupostos participatius) per les partides relacionades amb l’espai públic i/o la cura de les persones

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Pressupostos Participatius
 • Participació
 • Democràcia
 • Transparència
Estandarizar los formatos de los datos publicados

Estandarditzar els formats de les dades publicades entre diferents ajuntaments i administracions, facilitant així l’anàlisi creuat de les dades.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Dades
Eventos públicos organizados con criterios ecofeministas

Fer accessibles els esdeveniments públics relacionats amb l’energia a totes les persones, tant aquelles que necessiten cures com aquelles que tenen altres persones a càrrec (mainada, persones dependents, etc.). Per exemple: habilitant espais per la mainada o persones dependents, oferint intèrprets, persones vetlladores, etc.

Proposada per:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Cures
Evitar discriminaciones por razón de sexo, raza o cualquier otra en los algoritmos

Cal garantir que models i algoritmes, especialment en el context de l’aprenentatge automàtic, no introdueixin esbiaix que perjudiquin a les persones, com per exemple sexe, raça, religió o orientació sexual.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Compra Pública
 • Dispositius Electrònics
 • Circularitat
Evitar la mercantilitzación e uso político de las associaciones juveniles

Evitar la mercantilització i ús polític de les associacions juvenils i la tutela de la seva activitat.

Proposada per:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
Evitar la segregación escolar

Evitar la segregació escolar i la configuració de guetos, particularment on hi ha un excés de con- centració de població d’origen estranger.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Educació
 • Escola
 • Segregació escolar
Facilitación de espacios de acogida para personas refugiadas o migrantes

Facilitació d'espais d'acollida per a persones sol·licitants de protecció internacional, refugiades o migrants en situació de vulnerabilitat especialment en casos d'emergència humanitària en què la necessitat d'acollida de persones  excedeix la logística existent per a aquest fi.

Proposada per:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Refugiats
 • Asil Migrants
 • Asil
Facilitación de espacios de acogida para personas refugiadas o migrants

Facilitació d'espais d'acollida per a persones sol·licitants de protecció internacional, refugiades o migrants en situació de vulnerabilitat especialment en casos d'emergència humanitària en què la necessitat d'acollida de persones  excedeix la logística existent per a aquest fi.

Proposada per:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Refugiats
 • Asil
Facilitar el acceso a la vivienda a personas refugiadas, después de la primera acogida

Elaborar polítiques i implementar mesures que facilitin l'accés a l'habitatge de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades un cop abandonen els dispositius d'acollida. Entre altres mesures ha de contemplar-se la ampliació del parc d'habitatge social, la posada en marxa d'incentius adreçats a les persones propietàries d'un habitatge o les assegurances públics d'impagament de lloguer.

Proposada per:
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Refugiats
 • Asil
 • Dret a l'habitatge
Facilitar el acceso al procedimiento de asilo de las niñas y niños no acompañados

Assegurar que els serveis de protecció de menors dependents de les comunitats autònomes facilitin l'accés al procediment d'asil de les nenes i nens no acompanyats. Comprovar la derivació a entitats especialitzades en matèria d'asil i la formació continuada de tots els agents involucrats en el sistema de protecció de menors, garantint així l'interès superior del menor.

Proposada per:
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Refugiats
 • Asil
 • Infància
 • MENA
 • Menors
Facilitar el acceso de toda la ciudadania en los equipamientos culturales de la ciudad

Establir una política cultural que faciliti i afavoreixi l’accés de tota la ciutadania als principals equipaments culturals de la ciutat, en col·laboració amb les entitats locals del Tercer Sector.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Cultura
 • Equipaments
Facilitar el empadronamiento de todas las personas recién llegadas para que puedan tener acceso a la asistencia sanitaria.

Facilitar l’empadronament de totes les persones nouvingudes perquè puguin tenir accés a l’assistència sanitària.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Empadronament
 • Padró
 • Migrants
 • Refugiats
Facilitar el empadronamiento y suministros básicos en los casos de ocupación de inmuebles

Facilitar l’empadronament i l’accés als subministraments bàsics en els casos d’ocupació social, mentre no se soluciona la situació habitacional per a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Empoadronament
 • Subministraments
Facilitar el empadronamiento, independientemente de la solicitud de protección internacional

Facilitar l'empadronament en els supòsits en què les persones encara no han aconseguit formalitzar la seva sol·licitud de protecció internacional o en els casos en què la mateixa hagi estat denegada. Els requisits per a l'empadronament han de ser homogeneïtzats en tots els municipis.

Proposada per:
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Padró
 • Empadronament
Facilitar información de los cargos directivos

Incloure en la publicació de dades pressupostàries informació fàcilment traçable sobre el cobrament de dietes i per assistència a reunions, desglossat per persones, càrrecs, amb el detall del cost, i el projecte al qual va associada la despesa

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Transparència
 • Fiscalitat
 • Dades
 • Sou
Facilitar la participación de la juventud en la definición de las políticas culturales

Facilitar la participació de la joventut en la definició de les polítiques culturals, així com de la gestió i promoció cultural. Cal apropar la cultura a les persones joves, alhora que se les fa protagonistes de la creació artística i cultural

Proposada per:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
 • Cultura
Facilitar las infraestructuras necesarias para las actividades en el espacio público

 

Garantir que els districtes disposin i facilitin les infraestructures necessàries per les activitats que les associacions juvenils realitzen a l’espai públic

Proposada per:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
Facilitar trámites administrativos con entidades sociales

Simplificar i alleugerir les relacions administratives amb les entitats del Tercer Sector per disminuir els costos de gestió i facilitar la seva feina.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Tràmits
 • Administració
 • Entitats Socials
 • Tercer Sector
Favorecer la oferta de actividades extraescolares

Un dels àmbits educatius on es produeixen més desigualtats i segregació és en l’àmbit no escolar. Principalment en les anomenades activitats extraescolars. Per tant, reduir la segregació escolar al municipi passa també per igualar oportunitats educatives més enllà de l’horari escolar.

És especialment rellevant impulsar l’oferta d’activitats atractives en aquells centres amb menor demanda, tant com reforçar
pedagògicament el centre. D’aquesta manera donarem més oportunitats a l’alumnat que assisteix al centre i a més a més farem que aquella escola o institut sigui més atractiu per a les famílies.

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar
Favorecer la reutilización de soluciones

Afavorir la reutilització de solucions mitjançant la correcta documentació i la publicitat dels projectes.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
Favorecer redes comunales y abiertas

Afavorir les xarxes comunals i obertes, incidint en la necessitat d’avaluació del impacte social i territorial dels desplegaments, tenint en compte els possibles casos d’ús.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Telecomunicacions
 • Xarxa
Fomentar el asociacionismo de chicos y chicas

Fomentar l’associacionisme de nois i noies com a element clau per al seu desenvolupament i exercir les llibertats i drets que se’ls reconeix com a ciutadans i ciutadanes.

Proposada per:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
 • Associacionisme
Fomentar el uso de la tarjeta de vecindad

Fomentar l'ús de la targeta de veïnatge, que ha estat identificada com a bona pràctica en els municipis en què està sent implementada. Es tracta d'un document que poden sol·licitar els veïns i veïnes en situació administrativa irregular amb l'objectiu d'acreditar el seu arrelament a la ciutat en el marc de procediments d'internament i / o expulsió o altres procediments.

Proposada per:
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Refugiats
 • Asil
Fomentar estilos de vida y hábitos de alimentación saludables en niños y adolescentes

Fomentar estils de vida saludables a través de polítiques que contemplin  programes  d’oci  actiu  i  activitats  esportives inclusives i amb perspectiva de gènere, dirigides en especial als i a les  adolescents, i potenciar la prevenció, divulgació i informació sobre hàbits d’alimentació saludables.

Proposada per:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
Fomentar la gestión asociativa de los equipamientos juveniles

Fomentar la gestió associativa dels equipaments juvenils existents i futurs de la ciutat

Proposada per:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
 • Gestió
 • Equipaments
Fomentar la interculturalidad de la ciudad y combatir el discurso de odio

Fomentar la interculturalitat de la ciutat i comba-tre el discurs d’odi

Proposada per:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
Fomentar la participación estudiantil

Fomentar la participació estudiantil en fer-la imprescindible per a les decisions dels centres educatius.

Proposada per:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
 • Participació
 • Estudiants