La Agenda por el Derecho a la Ciudad es un repositorio de propuestas de entidades y movimientos sociales para las elecciones municipales de 2019 en Catalunya y el Estado. Podéis buscar las propuestas por palabra clave o por ámbito temático, y podéis acceder a través de estas a los documentos completos de propuestas.

Propostes pel dret a la ciutat

Filtrar por categoría

Voluptate officiis, porta ea? Molestiae euismod, labore reprehenderit aperiam magna massa tempora morbi condimentum molestie accumsan inventore, diam.

Nec cum, distinctio rerum cubilia culpa mus ullamcorper volutpat, commodo excepteur taciti, aperiam! Ut cupiditate recusandae esse in, montes nesciunt dolorem pellentesque, reiciendis laborum odio necessitatibus? Voluptatum voluptas lacinia lorem.

Turpis, possimus, culpa consectetur tempus? Voluptates atque dictum fugit, nesciunt etiam enim pede etiam hymenaeos excepturi. Eaque posuere debitis exercitationem. Provident per, esse ac felis vulputate vivamus. Aliquid neque eget.

Eleifend tincidunt ipsum amet laboris! Odio mauris neque animi sociis! Tempor praesent quam maiores aspernatur molestias odit per sociis mollis, unde proin blanditiis pharetra eros. Nascetur felis, dui dis fermentum.

Enim quo, per laoreet? Erat repellat est repudiandae! Culpa cum cillum iste enim minima cillum sequi? Aliquam per nostrum nostra, ac architecto expedita, ullamco. Autem fugiat cum mus class urna.

Iusto quas enim pede? Semper autem esse elit commodo consequatur feugiat cumque, sapien dolorem, officiis cumque, metus, parturient fuga volutpat sequi vehicula accusamus, minus? Cum perspiciatis sociis necessitatibus? Cillum nostra.

Pharetra sollicitudin enim tellus commodo luctus facilis varius rhoncus, quae labore inceptos facilis earum! Molestias eu. Turpis deserunt mollit quaerat? Imperdiet, sapien purus consequatur, ultricies dis a cursus, lacinia porro.

Ante lacus in aliquid excepteur condimentum lacus quibusdam, tristique pharetra harum ratione ipsa consectetur? Numquam. Elit, sapien harum! Nulla nonummy quas, fugit hac parturient, vulputate iure aspernatur? Incidunt pulvinar numquam.

Planes de acción para la erradicación del chabolismo y la infravivienda

Plans d’acció per a l’eradicació del barraquisme i l’infrahabitatge en el marc dels Plans de l'Habitatge, dotats dels recursos necessaris, i aplicant metodologies encaminades a solucions estables i definitives, que combinen las mesures de reallotjament amb altres d’acompanyament i suport social a les famílies durant tot el procés.

Proposada per:
Fundación Secretariado Gitano
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
Planes de formación, cultura y apoderamiento en la energía

Proposem als municipis que elaborin plans de formació, cultura i apoderament en l’energia. Aquests haurien de contenir recursos formatius dirigits a públics i perfils socials diversos, posant especialment esforços per accedir a aquells col•lectius normalment més afectats pel model energètic (i socioeconòmic) però més allunyats del seu control i debat.

Proposada per:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Poderament
 • Formació
Políticas de información a las familias

La informació que les famílies reben sobre els centres educatius és clau a l’hora de seleccionar escola o institut. Si la informació és accessible, suficient, clara
i comprensible és molt més fàcil que aquella família es decideixi per aquell centre.

El problema en aquest àmbit és que la informació que ofereixen els diversos centres educatius és molt desigual. Mentre hi ha centres que tenen informació molt elaborada i disponible, hi ha altres centres que no disposen pràcticament de cap informació
ni material. Evidentment, aquesta problemàtica incrementa la segregació.

Els centres que tenen menys informació disponible i elaborada solen atraure menys famílies, i solen tenir més probabilitat d’entrar en dinàmiques de segregació. En aquest sentit, a nivell municipal es poden desenvolupar diferents mesures que ajuden a contrarestar aquesta situació:
• Avaluar la comunicació dels centres, identificant aquells que tenen més marge
de millora en l’àmbit comunicatiu.
• Assessorar, acompanyar i formar aquells centres educatius amb majors problemes
en l’àmbit de la producció d’informació i comunicació.
• Desenvolupar materials o sistemes d’informació on hi hagi disponible
informació homogènia de tots els centres educatius, especialment durant el període de preinscripció escolar
• Fomentar i acompanyar la celebració
de jornades de portes obertes de centres
educatius.
• Disposar d’una informació homogènia respecte tots els centres educatius a
disposició de les famílies en les OME.

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar
Poner a disposición de los jóvenes las herramientas para la gestión de los placeres

Posar a disposició de les joves les eines per a la gestió dels plaers. La salut afectiva, sexual i reproductiva, l’ús de les drogues i les noves tecnologies, la salut mental i la salut física i alimen- tària són els grans temes que conflueixen i garan- teixen un complet estat de benestar físic, mental i social.

Proposada per:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
 • Educació Sexual
 • Drets sexuals i reproductius
Poner en marcha programas de formación digital

Posar en marxa programes de formació i capacitació digital per a la ciutadania, així com reforçar els existents.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • Democratització de la tecnologia
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
Posada en marcha de medidas para revertir la segregación escolar

Posada en marxa de mesures per revertir la segregació escolar que afecta específicament l’alumnat gitano, abordant l’alta concentració en determinats centres educatius o classes amb intervencions dirigides a promoure l’èxit escolar i garantir la cohesió socioeducativa.

Proposada per:
Fundación Secretariado Gitano
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
 • Segregació escolar
 • Educació
Potenciar el modelo de vehículo compartido y eléctrico

No té sentit apostar per un model de mobilitat elèctric sense contemplar la propietat col•lectiva, ja que seguim mantenint altres problemes com l’ús (i abús) de l’espai públic, el difícil accés (econòmic) al cotxe privat, etc. La transformació del model ha d’anar més enllà de la substitució tecnològica.

Proposada per:
Som Mobilitat
 • Mobilitat
 • Vehicle Elèctric
 • Espai Públic
 • Transformació
Presionar para que la Generalitat dote de recursos suficientes al SAI DASIG
Proposada per:
LGTB Terrassa
 • Administració
 • LGTBI
 • Finançament
 • Terrassa
Presupuestos abiertos online

Crear canals de participació i control online de la gestió de pressupostos oberts a la ciutadania. Articulació amb una "Comissió de control ciutadà dels pressupostos" que tingui com a funció i responsabilitat explorar mecanismes de control en col•laboració amb les entitats ciutadanes (Observatori Ciutadà Municipal o altres mecanismes)

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Transparència
 • Fiscalitat
 • Pressupostos
 • Digital
 • Oberta
Presupuestos participativos y energia

Inclusió de projectes energètics als pressupostos participatius generals, a través del procés ordinari, utilitzant la partida pressupostària.
Reservar una partida pressupostària específica destinada a projectes energètics d’àmbit local, que serà objecte d’un procés participatiu per al disseny dels projectes a implementar.

Proposada per:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Pressupostos Participatius
Producción digital utilizando licencias copyleft y CreativeCommons

Producció digital utilitzant llicències copyleft i CreativeCommons que facilitin la reutilització de les obres artístiques i produccions dels/de les creadors/es locals finançades amb fons públics, com a eines de cultura lliure

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Estàndards lliures
 • Llicències
 • Copyleft
 • Programari Lliure
Programa de parentalidad positiva

Desenvolupament de programes de competències parentals ajustats per a les necessitats de les dife- rents etapes, des d’abans de néixer fins a l’adoles- cència. A l’hora  de  dissenyar  aquests  programes, com a l’hora de detectar i captar famílies per  a aquests programes, és de vital importància que es compti amb la implicació i participació de tots els serveis que estan en contacte amb les famílies  així com tots els agents de la comunitat.

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • AMPA
 • Comunitat
 • Família
Programa de segundas oportunidades

Impulsar un programa de segones oportunitats educatives per a l’adolescència i la joventut, tot incorporant l’enfoc global de l’Educació 360. Més enllà dels itineraris de formació acadèmica i labo-  ral es tracta de potenciar l’acompanyament en els àmbits emocionals, relacionals i de recuperació de l’autoestima i el treball en els espais de lleure més informals de vida quotidiana. Els itineraris també han de tenir especialment en compte la potencialitat de connectar molts i diversos  recur- sos i actius de la comunitat amb l’objectiu de fer  una  intervenció  més  adaptada  i   personalitzada on els joves esdevinguin ciutadans i protagonistes actius de la seva comunitat.

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Joventut
 • Ciutadania
 • Participació
Programa de soporte a personas con NEE

Desenvolupar un programa específic de suport a les persones amb necessitats educatives especials (NEE). Aquest programa s’ha de basar en una anàlisi específica de les necessitats a nivell municipal i incorporarà mesures i recursos de diferents característiques: serveis d’orientació i acompanyament, beques i ajudes per a la inclusió d’aquestes persones, o bé activitats específiques de suport. L’elaboració i desplegament d’aquest programa ha de tenir especialment en compte el conjunt de recursos, agents comunitaris i centres educatius que actualment ja estan treballant en aquesta direcció

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Necessitats Especials
 • Centre educatiu
 • Recursos
Programa municipal de actividades extraescolares 360

Elaboració d’un catàleg permanent d’activitats extraescolars 360, que incorpori oferta pròpia de l’Ajuntament, dels centres educatius, de les AMPA, i del conjunt d’agents de la comunitat. A més d’un agregat d’activitats actualitzat, el catàleg ha de disposar d’una visió i planificació estratègica, de tal manera que es garanteixi la programació d’activitats  que  es  considerin  clau  per  l’oportunitat  o bé perquè responen a necessitats identificades entre el conjunt d’actors clau. El catàleg també
ha de procurar fomentar l’ús compartit i coordinat dels diferents espais existents als municipis. Aquest programa s’acompanyarà de mecanismes per garantir la màxima accessibilitat d’alumnat, especialment en el cas dels més desfavorits

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Visió estratègica
 • Pla
 • Acord Estratègic
 • Espai Públic
 • Equipaments
Programa para la pequeña infancia y familia

Impulsar un programa per a la infància i les famílies abans d’iniciar P3, moment en que la infància inicia la trajectòria educativa formal amb  desigualtats significatives. L’objectiu és aconseguir que totes les famílies s’aproximin a les escoles, els espais familiars i l’educació abans de l’inici de P3, especialment en el cas de famílies que per diferents raons no s’han apropat a recursos educatius fins el moment. El programa desenvoluparà capacitats i coneixements de  la  infància  i  sobretot  les capacitats de les seves famílies abans d’iniciar l’escolarització. Es dissenyarà tenint en compte la coordinació d’actors diversos en l’entorn de les famílies.

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Família
 • AMPA
Programario en lengua propia

Oferir programari que funcioni amb la llengua pròpia de la ciutadania. Sistemes traduïts incloent missatges d’error, documentació, diccionaris i sistemes de parla.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Llengua
Programas de Aprendizaje Servicio (APS)

Incorporar i impulsar més i millors oportunitats d’Aprenentatge Servei (APS). L’Ajuntament es comprometrà a desenvolupar un  projecte específic per potenciar aquesta proposta educativa que combina servei voluntari a la comunitat i aprenentatge de competències, habilitats i valors. Per fer-ho possible es promourà la incorporació de noves propostes d’APS al conjunt d’agents educatius de la comunitat. L’Ajuntament acompanyarà  el  desplegament  d’aquestes noves propostes amb l’objectiu que es construeixin de manera connectada amb els projectes educatius dels centres escolars i que siguin de qualitat.

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Centre educatiu
 • Habilitats
 • Valors
Programas de formación y acompañamiento hacia la ocupabilidad

Programes de formació i acompanyament cap a l’ocupabilitat,adaptats als grups més desfavorits i allunyats del mercat laboral, com la població gitana, amb mesures  específiques per a joves que ni estudien ni treballen.

Proposada per:
Fundación Secretariado Gitano
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
Programas y espacios de juventud y adolescencia

Desenvolupar programes i espais dirigits especi- alment a l’adolescència i la joventut. En aquests espais joves, s’acompanyarà a aquestes persones des de la proximitat amb un enfoc clarament edu- catiu sobre la base dels seus interessos, protagonisme i participació. El treball, des de recursos de l’entorn, així com la coordinació entre diferents agents és fonamental per garantir tant la captació i participació de les persones, com una intervenció transformadora, que millori les competències transversals i les habilitats socioemocionals.

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Joventut
 • Participació
 • Competències
Prohibir controles por perfil étnico y evaluar la existencia de racismo en el cuerpo policial

Que realitzi una instrucció que prohibeixi els controls policials basats en perfil ètnic i que introdueixi mesures per evitar la selectivitat policial en les actuacions policials. Que es realitzin estudis periòdicament sobre l’existència de racisme en els cossos policials que permetin prendre mesures per analitzar i controlar aquest fenomen amb l’objectiu final d’eradicar-lo.

Proposada per:
Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans
 • Barcelona
 • Policia
 • Guàrdia Urbana
 • Racisme
 • Drets Humans
Promoción del conocimiento sobre mantenimiento y reparación de los dispositivos

Promoció del coneixement sobre manteniment i reparació dels dispositius a les entitat públiques i els centres educatius (escoles, universitats).

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Estàndards lliures
Promocionar actividades y iniciativas de ocio alternativo

Promocionar activitats i iniciatives d’oci alternatiu que es desenvolupin a la ciutat

Proposada per:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
 • Oci
Promover campañas de sensibilización LGTB

Promoure campanyes de sensibilització LGTB (també conjuntament amb el SAI LGTB comarcal i les entitats LGTB).

Proposada per:
Associació LGTB Tal Com Som
 • LGTBI
 • No discrminació
 • Igualtat
 • Sensibilització
Promover el reconocimiento social del asociacionismo juvenil

Cal que els ajuntaments prenguin part activa en la visibilització i reconeixement de la tasca que duen a terme les associacions juvenils. Algunes línies que es poden desenvolupar en aquest sentit són: promoure que els mitjans de comunicació locals es facin ressò de l'activitat, projectes i propostes de les entitats juvenils; reservar espais als panells informatius municipals i als centres educatius perquè les entitats puguin donar a conèixer la seva tasca i activitats; potenciar, a través d'informadors i educadors municipals que treballen als centres educatius, el coneixement d'iniciatives associatives juvenils entre l'alumnat... Fer visible l'associacionisme juvenil també contribueix a la desestigmatització dels i les joves.

Proposada per:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Participació juvenil
 • consell local
 • Joventut
 • Associacionisme
Promover espacios de conexión y uso tecnológico que ofrezcan herramientas y recursos de manera gratuita

Promoure espais de connexió i ús tecnològic que ofereixin eines i recursos de manera gratuïta, així com dotar de recursos als existents (biblioteques, centres cívics o telecentres).

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Democratització de la tecnologia
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
Promover la participación de los niños migrantes no acompañados

Promoure la participació dels infants migrants no acompanyats en activitats recreatives, educatives, esportives i culturals  en pro dels seus drets i la seva inclusió social, i adoptar estratègies de pedagogia pública i de lluita contra els discursos d’odi, la discriminació i la xenofòbia.

Proposada per:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
Promover la participación real y efectiva de los niños en todos los ámbitos.

Promoure la participació real i efectiva dels infants en tots els àmbits,  de  manera  que  es tinguin  en  compte  els  seus  punts  de vista i experiències  i  se’ls  faci  la  corresponent devolució.  Tota experiència participativa infantil i adolescent ha de ser representativa del col·lectiu i diversa.

Proposada per:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
Promover la reutilización de estos datos

Promoure la reutilització d’aquestes dades, mitjançant una publicitat activa, una bona accessibilitat al web municipal, i l’especificació de les llicències.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Digital
 • Dades
 • Web
 • Llicències
Promover la vivienda asistida para colectivos con necesidades especiales.

Promoure l’habitatge assistit i l’habitatge d’inclusió per a gent gran, víctimes de violència, persones sense llar, amb discapacitat i altres col·lectius amb necessitats especials.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Habitatge
 • Accessibilitat
 • Necessitats Especials
Promover ordenanzas municipales de desarrollo de nueva infraestructura como la propuesta por Guifi.net

Promoure ordenances municipals de desplegament de nova infraestructura com la proposada per Guifi.net, que promou amb la màxima agilitat i eficiència possible, estimula i maximitza l’eficiència de qualsevol tipus d’inversió i, alhora assegura la seva sostenibilitat en base a l’ús que se’n fa, minimitzant el cost per a l’administració pública i també per al ciutadà i la societat en general.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Telecomunicacions
Promover políticas que incentivaran la contratación de personas con discapacidad en la empresa ordinaria

Promoure l’ocupació de qualitat, potenciant el treball en xarxa i la coordinació amb els serveis municipals i les entitats del Tercer Sector; ampliar el mercat laboral reservat i promoure polítiques que incentivin la contractació de persones amb discapacitat en l’empresa ordinària.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Discapacitat
 • Contractació
Proyectos para la inserción laboral de transsexuales

 

Projectes per a la inserció laboral de transsexuals (és un col·lectiu amb especial risc d’exclusió social).

 

Proposada per:
Associació LGTB Tal Com Som
 • LGTBI
 • No discrminació
 • Igualtat
 • Inserció laboral
 • Treball
Publicar bajo licencias libres y formatos reutilizables

Publicar sota llicències lliures i formats reutilitzables tota la informació pública generada o gestionada per l’administració local (des dels pressupostos municipals fins als temps dels semàfors, p.e.).

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Llicències
 • Lliure
 • Informació
 • Pressupostos
Publicar las estadísticas relativas a violencia institucional y investigaciones internas al cuerpo de la Guardia Urbana

Que es publiquin anualment les estadístiques relatives a les situacions de violència institucional per les quals s’hagin obert investigacions internes en relació al número de queixes, denúncies, condemnes, sancions i tipologia de sancions

Proposada per:
Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans
 • Barcelona
 • Guàrdia Urbana
 • Policia
 • Drets Humans
 • Informació
 • Transparència
Publicar los datos crudos generados para la realización de estudios

Publicar les dades crues generades per a la realització d’estudis finançats amb diners públics, de manera que es puguin comprovar els estudis o fer-ne derivats.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Dades
Reconocer el papel de las entidades del Tercer Sector Social como actores del servicio público

Reconèixer el paper de les entitats del Tercer Sector Social com a actors de servei públic en les diverses temàtiques vinculades a polítiques socials i molt especialment en la gestió dels habitatges socials.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
Reconocimiento de buenas prácticas de Educación 360

Cercar, identificar i reconèixer les bones pràctiques educatives del conjunt de la comunitat. Per fer-ho possible, l’Ajuntament impulsarà un procés on es cercaran  bones  experiències  per   part   de   docents, de centres educatius, d’AMPA i AFA, d’entitats, clubs i centres  esportius.  Les  experiències  que  destaquin per la qualitat, bona pràctica, innovació i bons resultats, seran reconeguts pel municipi.

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Comunitat
 • AMPA
 • Entitats
 • Qualitat
Reconocimiento institucional de la comunidad gitana

Reconeixement institucional de la comunitat gitana, celebrant el 8 de abril com a  Dia Internacional del Poble Gitano, i posant en valor la seva historia i la seva  cultura introduint-la  en el currículum escolar.  

Proposada per:
Fundación Secretariado Gitano
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
Recuperando los datos para una soberanía digital

Iniciar una línea de pressió política territorial entorn a la propietat de les dades dels comptadors que en aquest moment estan sota control únicament de la distribuïdora. Les dades que aporten podrien ser horàries i instantànies, permetent reduir el cost innecessari dels sistemes de monitoratge addicionals als punts de subministrament públics.

Proposada per:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Dades
 • Subministraments
Recuperar la Regiduría de Juventud

Recuperar la Regidoria de Joventut, alhora que se’n reforça la centralitat i la transversalitat de les polítiques de joventut i se la situa a l’Àrea d’Alcaldia.

Proposada per:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
Redefinir zonas y territorios educativos

Redefinir zones educatives d’acord amb l’article 176 de la LEC de manera consensuada que permeti abordar els reptes educatius des d’una escala més humana amb tots els recursos, centres educatius, equipaments i agents del territori. Gràcies a les tasques de coordinació s’han de poder consensuar objectius específics que seran abordats pel conjunt d’agents diversos del territori. Aquestes zones educatives, que es dotaran amb tècnics educatius i pressupost, han d’englobar entre 4 i 6 centres de primària, un o dos instituts, equipaments bàsics de biblioteques, esportius i entitats.  En el cas de municipis grans, aquestes zones educatives poden coincidir amb barris, grups de barris o districtes. En el cas  de municipis petits, es poden impulsar zones que vagin més enllà del propi municipi, fent possible així ampliar les oportunitats educatives per al conjunt de la ciutadania. En qualsevol cas, cal limitar la dimensió excessiva dels centres educatius, especialment a l’educació secundària.

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Zones Educatives
 • Biblioteca
 • Equipaments
 • Centres
Rediseño de los espacios públicos

Redissenyar  els  diferents  espais  públics  de  la  ciutat, amb la finalitat de que siguin més amables i habitables per a la infància i l’adolescència i que incorporin sempre vessants educatives. Per a redissenyar aquests espais és clau la participació  i  cocreació per part dels agents implicats en l’educació, així com de la pròpia infància, adolescència i joventut, a través dels propis Consells o d’altres espais d’escolta i participació. En poden ser un exemple carrers, places, parcs o platges on es pot desenvolupar un redisseny integral per fer-los més amables i estimuladors d’entorns lúdics i d’aprenentatges

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Espai Públic
 • Infància
 • Carrer
 • Plaça
Reducción o aumento de ratios

La normativa actual permet augments de ràtio del 10 % en casos de necessitat (segons el Decret 75/2007). Els augments de ràtio massa sovint han facilitat la concentració de la demanda dels grups socials més benestants a determinats centres i han perjudicat els centres amb menor demanda.

Si la planificació educativa admet els increments de ràtio sense altre criteri que la capacitat física del centre, els efectes sobre
la segregació escolar són òbviament negatius.
A tall d’exemple, hi ha dues situacions en què és especialment aconsellable prendre les decisions següents:
• Utilitzar els augments de ràtio per a l’escolarització de l’alumnat amb NESE.
L’objectiu en aquest cas és que aquests augments de ràtio s’utilitzin com un instrument de gestió de la matrícula viva o d’equilibri en la reserva de places.
• Implementar reduccions de ràtios a nivell generalitzat en contextos de davallada
demogràfica. Amb aquesta mesura es pot evitar que l’excés de places es localitzi en les escoles més desfavorides.

 

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar
Reducir las desigualdades por lo que hace a las competencias digitales.

Articular polítiques que explotin les oportunitats que generen les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i reduir les desigualtats pel que fa les competències digitals. Crear punts d’accés a internet en els espais públics a disposició dels infants i adolescents.

Proposada per:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
Reforzar las Oficinas Municipales de Escolarización

Les Oficines Municipals d’Escolarització (OME) constitueixen l’instrument clau de relació entre Ajuntament i famílies en l’àmbit educatiu. El paper de les OME
és essencial com a oficina que condensa tota la informació educativa dels centres i com
a òrgan d’informació personalitzada a les famílies per orientar les seves tries educatives.
En aquest sentit, és important que l’Ajuntament concebi l’OME no només com un servei reactiu o de tramitació, sinó com un instrument estratègic i proactiu, alineat amb l’estratègia municipal contra la segregació i que sigui referent per a les famílies. Per tant, cal treballar per construir una OME que disposi d’una informació homogènia de tots els centres, sigui conscient dels riscos de segregació dels diversos centres i que orienti les famílies amb l’objectiu d’una escolarització equilibrada.

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar
Repensar y coordinar los usos de los recursos municipales y de entidades

Repensar el conjunt d’equipaments i recursos municipals, tant els de l’Ajuntament com els que són d’entitats. Aquest repensar pot ser tant nivell físic com a nivell de disseny de servei, amb l’objectiu de reforçar les seves funcions i el seu caràcter educatiu, així com millorar la seva connexió amb els centres educatius. Alguns dels equipaments o recursos que es poden repensar poden ser biblioteques, museus, centres artístics i culturals, ateneus, centres cívics, o poliesportius, entre d’altres

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Equipaments
 • Entitats
 • Biblioteques
 • Museus
 • Centres
Reserva de plazas

La manera en què es planifica i es gestiona la reserva de places per a alumnat amb NESE és un altre determinant clau per a la segregació escolar. Via decret, existeix un
mínim de places reservades per a NESE a tots els centres. Un exemple de mala praxis és que es decideixi incrementar aquest mínim de reserva de places en el conjunt de centres,
en previsió d’un increment d’alumnat amb NESE.

Si posteriorment no es detecten tants NESE per ocupar aquesta reserva, aquest alumnat tendirà a concentrar-se en uns centres determinats i, per tant, s’estarà incrementant la segregació escolar. Cal, doncs, ajustar sempre i el màxim possible la reserva de places a una detecció eficaç d’alumnat amb NESE.

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar
Respetar las prácticas y los códigos de conducta de las comunidades en que se participa.

Prioritzar la participació en projectes ja existents, procurant que les millores realitzades quedin incorporades al producte original. Respectar les pràctiques i els codis de conducta de les comunitats en que es participa.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Comunitat
Responder en 3 días la información requerida

Facilitar la interlocució amb l’administració, que es comprometi a facilitar o clarificar la informació requerida per altres actors en un termini de 3 dies hàbils

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Transparència
 • Informació
 • Pressupostos
 • Dades