La Agenda por el Derecho a la Ciudad es un repositorio de propuestas de entidades y movimientos sociales para las elecciones municipales de 2019 en Catalunya y el Estado. Podéis buscar las propuestas por palabra clave o por ámbito temático, y podéis acceder a través de estas a los documentos completos de propuestas.

Propostes pel dret a la ciutat

Filtrar por categoría

Voluptate officiis, porta ea? Molestiae euismod, labore reprehenderit aperiam magna massa tempora morbi condimentum molestie accumsan inventore, diam.

Nec cum, distinctio rerum cubilia culpa mus ullamcorper volutpat, commodo excepteur taciti, aperiam! Ut cupiditate recusandae esse in, montes nesciunt dolorem pellentesque, reiciendis laborum odio necessitatibus? Voluptatum voluptas lacinia lorem.

Turpis, possimus, culpa consectetur tempus? Voluptates atque dictum fugit, nesciunt etiam enim pede etiam hymenaeos excepturi. Eaque posuere debitis exercitationem. Provident per, esse ac felis vulputate vivamus. Aliquid neque eget.

Eleifend tincidunt ipsum amet laboris! Odio mauris neque animi sociis! Tempor praesent quam maiores aspernatur molestias odit per sociis mollis, unde proin blanditiis pharetra eros. Nascetur felis, dui dis fermentum.

Enim quo, per laoreet? Erat repellat est repudiandae! Culpa cum cillum iste enim minima cillum sequi? Aliquam per nostrum nostra, ac architecto expedita, ullamco. Autem fugiat cum mus class urna.

Iusto quas enim pede? Semper autem esse elit commodo consequatur feugiat cumque, sapien dolorem, officiis cumque, metus, parturient fuga volutpat sequi vehicula accusamus, minus? Cum perspiciatis sociis necessitatibus? Cillum nostra.

Pharetra sollicitudin enim tellus commodo luctus facilis varius rhoncus, quae labore inceptos facilis earum! Molestias eu. Turpis deserunt mollit quaerat? Imperdiet, sapien purus consequatur, ultricies dis a cursus, lacinia porro.

Ante lacus in aliquid excepteur condimentum lacus quibusdam, tristique pharetra harum ratione ipsa consectetur? Numquam. Elit, sapien harum! Nulla nonummy quas, fugit hac parturient, vulputate iure aspernatur? Incidunt pulvinar numquam.

Revisar las condiciones en que la Policía dispone de acusación particular

En relació a l'actuació institucional quan els agents són perpetradors de la  vulneració de drets i violència racista, cal revisar les condicions en que la Policia disposa d'acusació particular per evitar que aquesta es doni de manera automàtica.

Proposada per:
SOS Racisme
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
 • Policia
 • Agents
Revisar los valores cadastrales de los municipios cada 8 años como mínimo, y que esta periodicidad quede recogida por ley

L'experiència demostra que a l a pràctica no es compleixen els terminis de revisió. De manera que cal apostyar per metodologies, en coordinació amb la Direcció General del Cadastre, que permetin tenir sempre actualitzats els valors de referècia per a tots els municipis. Reforçar la progressivitat de l’impost a través del gravamen. Els ajuntaments poden variar el coeficient de l’IBI entre el 0,4% i l’1,1% en el cas dels edificis residencials urbans, entre el 0,3 i% i el 0,9% en el cas dels immobles residencials rústics, i entre el 0,6% i l’1,3% en el cas d’immobles amb característiques especials. Els ajuntaments també poden establir un impost especial per a béns immobles d’usos no residencials per a un màxim del 10% dels immobles d’una ciutat. Per a aquests immobles el coeficient és d’1,3%.

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Cadastre
Revisar y repensar los espacios de participación municipales.

Revisar i repensar els espais de participació municipals.

Proposada per:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
 • Participació
Sancionar el mal uso de las plazas de aparcamiento reservadas

Incrementar els controls i les sancions, si s’escau, en relació a l’ocupació o el mal ús de les places d’aparcament reservades per a les persones amb mobilitat reduïda i sobre l’ús fraudulent de la tar- geta d’aparcament.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Accessibilitat
 • Multes
Seguimiento de las denuncias de la policía en casos de presunta violencia racista

En relació a l'actuació institucional quan els agents són perpetradors de la  vulneració de drets i violència racista, en els casos on es dóna una denúncia per part d'un policia cal un seguiment escrupolós per evitar interpretacions suspicaces i manipulacions que donen marge a la impunitat.

Cal garantir: a) Protecció de la la víctima i b) Una investigació interna diligent en tots els casos notificats sobre possible abusos o agressions

Proposada per:
SOS Racisme
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
 • Policia
 • Violència
 • Agressió
Seguir avanzando en los Planes de Accesibilidad Municipales con un compromiso de gastos y calendario de ejecución

Seguir avançant en els Plans d’Accessibilitat Municipals amb un compromís de despeses i calendari d’execució, que inclogui la realització d’una auditoria integral d’accessibilitat abans d’iniciar el pro- cés, durant l’execució i al finalitzar totes les accions de millora de l’accessibilitat dels municipis.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Pla
 • Accessibilitat
Soporte a los diferentes agentes educativos

L’Ajuntament impulsarà i incrementarà el suport als diferents agents educatius de la  comunitat, com poden ser les AMPA, les entitats que desenvolupen activitats amb vessant educativa, i entitats esportives i culturals, entre d’altres. Aquest suport es pot traduir en recursos econòmics per millorar el seu  impacte, així com acompanyament  i orientació amb una oficina específica per a que puguin desenvolupar les seves tasques  amb més i millor reconeixement i resultats.

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • AMPA
 • Entitats
Soporte al asociacionismo educativo de base comunitaria

Suport, reconeixement i finançament de l’associacionisme educatiu de base voluntària i comunitària que inclogui beques per tal que cap infant o jove en quedi exclòs

Proposada per:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
Soporte escolar

Promoure,  des  de  l’Ajuntament,  el  desplegament de programes de reforç escolar, ja sigui dins dels mateixos centres educatius com en d’altres espais. Els  programes  de  reforç  escolar  han  de  ser- vir especialment per poder acompanyar i donar suport a aquell alumnat que té més dificultats i aquell que no disposa dels suficients elements de context per a poder seguir  el  dia  a  dia  escolar, els deures que se li demanen o bé necessita un acompanyament en vessants més emocionals, motivacionals o d’autoestima i autoconeixement. Aquest programa s’acompanyarà de mecanismes per a garantir la màxima accessibilitat d’alumnat, especialment en el cas dels més desfavorits.

 

 

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Accessibilitat
 • Centre educatiu
 • Vulnerables
Tarifación social

Implementar la tarifació social en el màxim de serveis educatius possibles del municipi, amb l’objectiu d’establir preus d’acord amb la capacitat adquisitiva de la població. En són un exemple les Escoles Bressol, els serveis 0-3, les escoles municipals de música i arts, així com altres serveis que l’Ajuntament i les entitats puguin proveir.

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Tarificació Social
 • Taxes
 • Progressivitat
 • Renda
Tener al menos una persona abiertamente LGTBI+ en les 10 primeras posiciones de la lista electoral

Tenir almenys una persona obertament LGTBI+ en les 10 primeres posicions de la llista electoral

Proposada per:
LGTB Terrassa
 • LGTBI
 • Llista
Tener elaborado y ejecutado el Plan Municipal de Accesibilidad

Tenir elaborat i executat el Pla Municipal d’Accessibilitat, garantint l’accessibilitat universal als serveis, espais i edificis de les ciutats així com el foment de la participació de les persones amb discapacitat a la vida política i representativa del municipi.

 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Pla Accessibilitat
Tener en cuenta la perspectiva transfeminista y interseccional en todas las políticas

Tenir en compte la perspectiva transfemnista i interseccional en totes les polítiques

Proposada per:
LGTB Terrassa
 • Feminisme
 • LGTBI
 • Interseccionalitat
Transparencia de los presupuestos consolidados del municipio

Transparència dels pressupostos consolidats del municipi

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Transparència
 • Pressupostos
 • Fiscalitat
 • Dades
Transparencia en adjudicaciones y licitaciones municipales

Transparència en adjudicacions i licitacions municipals, siguin aquestes de l’ajuntament o de qualsevol de les empreses municipals, empreses participades, consorcis, ens públic etc. l’activitat principal del qual sigui la prestació de serveis a la ciutadania i al municipi

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Transparència
 • Fiscalitat
 • Serveis Públics
Trebajo en red e innovación en la organización institucional y territorial.

Treball en xarxa i innovació en l’organització institucional i territorial.
Una tercera estratègia per millorar l’efectivitat de la política contra la segregació escolar passa per la capacitat de coordinar esforços i per desplegar
un treball en xarxa entre els diferents àmbits de la política local. Una coordinació que s’ha de produir tant internament
dins l’Ajuntament com externament amb els agents clau de l’àmbit (centres
educatius, serveis territorials, Departament d’Ensenyament, AMPAs i AFAs,
i altres organitzacions no lucratives de la comunitat).

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar
Usar formatos y protocolos abiertos

Utilitzar només formats i protocols oberts, amb especificacions públiques i que disposin de bones implementacions lliures.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Programari Lliure
 • Oberta
Uso de estándares abiertos y de migración a programario libre

Establir polítiques actives d’ús d’estàndards oberts i de migració a programari lliure, havent establert una llista d’aplicacions homologades per a cada ús i funcionalitat requerides pel sector públic, i habilitar estratègies de reutilització, col·laboració i compartició d’esforços amb altres entitats públiques del món

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Estàndards lliures
 • Programari Lliure
Valentía en la redacción de contratos con garantías sociales

El món dels contractes de serveis està fortament regulat i judicialitzat. És un volum de negoci creixent que està en disputa i, per tant, cada nova clàusula, cada nova demanda de les administracions en els contractes, cada nova millora social introduïda en els plecs, és sotmesa a batalles judicials amb grans equips d’advocats al servei del sector privat. Cal que les administracions públiques es dotin elles mateixes i entre elles d’equips jurídics amb capacitat d’innovar i introduir noves mesures socials per tal de guanyar batalles que permetin a d’altres administracions públiques aplicar els innovacions en matèria de clàusules socials.

Proposada per:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Valorar el papel clave de la gestión comunitaria de equipamientos en el apoderamiento juvenil.

Reconèixer el valor afegit de la gestió ciutadana i associativa en l’apoderament juvenil, la vinculació de les joves al seu entorn i en l’enfortiment de les xarxes comunitàries

Proposada per:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
Velar para que las actividades sean respetuosas con el colectivo LGTB.

Vetllar per què les activitats (lúdiques, culturals, esportives...) siguin respectuoses amb el col·lectiu LGTB.

 • LGTBI
 • No discrminació
 • Igualtat
Velar para que no haya LGTBfobia en los espacios municipales.

Vetllar perquè no hi hagi LGTBfòbia als espais de lleure i esport municipals.

 • LGTBI
 • No discrminació
 • Igualtat
Velar para que se incluya la diversidad LGTB en los esplais, casales, bibliotecas

Vetllar perquè s’inclogui la diversitat LGTB als esplais, casals, biblioteques (hora del conte, club de lectura, adquisició nous llibres i fons LGTB).

Proposada per:
Associació LGTB Tal Com Som
 • LGTBI
 • No discrminació
 • Igualtat
 • Bilbioteques
Velar para que todos los centros educativos sean accesibles

Vetllar perquè tots els centres educatius siguin accessibles, tant en l’accés i l’interior com a les seves instal·lacions. Establir un pla d’accessibilitat dels centres educatius del municipi.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Educació
 • Accessibilitat
 • Centre educatiu
Web/APP Educación 360

Impulsar la posada en marxa d’una Web/App de l’Educació 360 a nivell municipal. Un recurs, que haurà de disposar de manera actualitzada, el conjunt de recursos i oportunitats educatives existents al municipi. Una web/App que ha de ser accessible per al conjunt de famílies, així com per a la infància i l’adolescència, i que ha de permetre esdevenir el principal punt de referència a l’hora de cercar activitats i oportunitats educatives

 • Educació
 • TIC
 • Web
 • Accessibilitat
 • Informació
Webs municipales con programario libre

Garantir que totes les webs i aplicacions municipals funcionen sense cap desavantatge amb programari lliure.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Web
 • Aplicacions
 • Programari Lliure
Zonificación escolar

La zonificació escolar és un dels principals instruments de la planificació educativa per garantir una distribució equilibrada
de l’alumnat. L’obligació legal, a partir de la LOE i posteriorment de la LEC, estableix que les escoles públiques i concertades han de compartir un mateix disseny de zonificació dins de cada municipi. Aquest fet és una oportunitat per aconseguir un repartiment més equilibrat de l’alumnat entre ambdós sectors de titularitat.
Ara bé, no hi ha receptes estàndards. No hi ha un model de zonificació únic que funcioni arreu. L’efectivitat de la zonificació escolar per promoure majors nivell d’equitat educativa al municipi depèn de múltiples factors que cal analitzar en cada municipi.
En tot cas, com a criteri general de planificació, és preferible establir zones heterogènies des del punt de vista socioeconòmic que tinguin la capacitat de superar les dinàmiques de segregació residencial del municipi. Cal dissenyar models de zonificació que, tot garantint el principi de proximitat, siguin capaços de trencar les dinàmiques de barri en la tria d’escola

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar