Semàfors d'Avaluació dels Programes Electorals

Con el objetivo de informar mejor el voto ciudadano, valoramos el grado de apoyo de los programas a 15 medidas comunes a todos los municipios, a propuesta de entidades sociales del país, + 3 medidas específicas del municipio en cuestión, a propuesta de entidades locales.

01. Clàusules per una contractació pública social, laboral i ambientalment justa i responsable

Incorporació de clàusules socials, inclusives, ambientals, de gènere, anti-paradisos fiscals i de respecte als drets humans en tota la cadena de producció del servei als contractes públics de l’Ajuntament.

 • La Badalona Valenta
  2
 • Badalona en Comú Podem
  2
 • Cs
  1
 • PSC
  3
 • JxCat
  1
 • PP
  1
02. Potenciar l’economia social i solidària

Crear consells municipals d'economia social i solidària, serveis d’assessorament i ajuts específics.

 • La Badalona Valenta
  3
 • Badalona en Comú Podem
  2
 • Cs
  1
 • PSC
  3
 • JxCat
  1
 • PP
  1
03. L’aigua sota gestió pública directa i democràtica

Recuperar (per tant, municipalitzar) o mantenir, segons el cas, la gestió pública directa del servei municipal d’abastament d’aigua.

 • La Badalona Valenta
  3
 • Badalona en Comú Podem
  1
 • Cs
  1
 • JxCat
  1
 • PSC
  1
 • PP
  1
04. Producció i comercialització públiques d'electricitat de fonts renovables

Apostar per la generació –a partir de fonts renovables– i comercialització municipal d’energia.

 • La Badalona Valenta
  2
 • Badalona en Comú Podem
  1
 • Cs
  1
 • PSC
  2
 • JxCat
  1
 • PP
  1
05. Transformació viària a favor de la bicicleta

Incrementar substantivament en el proper mandat el carril bici i/o vies segures.

 • La Badalona Valenta
  3
 • Badalona en Comú Podem
  2
 • Cs
  2
 • PSC
  2
 • JxCat
  3
 • PP
  1
06. 30% de lloguer regulat a les noves promocions d’habitatges

Modificar el Pla Urbanístic (POUM) per incloure 30% de reserva de destí per habitatges de lloguer regulat a les noves promocions d’habitatge o rehabilitacions integrals de finques residencial en sòl urbà consolidat.

 • La Badalona Valenta
  3
 • Badalona en Comú Podem
  3
 • Cs
  1
 • PSC
  1
 • JxCat
  1
 • PP
  1
07. Mobilització del parc d’habitatges buits

Inspecció d’habitatges i aplicació de sancions als habitatges buits i/o pisos turístics sense regularitzar.

 • La Badalona Valenta
  3
 • Badalona en Comú Podem
  2
 • Cs
  1
 • PSC
  2
 • JxCat
  1
 • PP
  1
08. Reallotjament en cas de desnonament

Disposar i garantir un reallotjament digne i immediat a les famílies víctimes de desnonament.

 • La Badalona Valenta
  3
 • Badalona en Comú Podem
  2
 • Cs
  1
 • PSC
  2
 • JxCat
  2
 • PP
  1
09. Transparència informació sobre sous i dietes dels càrrecs polítics

Publicar detalladament i regularment els sous i les dietes de tots els càrrecs directius de designació política (i caps de servei), de l’Ajuntament com de totes les empreses i organismes que en depenen.

 • La Badalona Valenta
  1
 • Badalona en Comú Podem
  1
 • Cs
  3
 • PSC
  1
 • JxCat
  1
 • PP
  1
10. Tenir present la infància en les polítiques públiques municipals

Es visibilitzen els infants com a persones -usuàries / ciutadanes / població subjecte de drets- en aquelles polítiques que més els afecten (educació, serveis socials, mobilitat urbana, etc.).

 • La Badalona Valenta
  3
 • Badalona en Comú Podem
  3
 • Cs
  1
 • PSC
  3
 • JxCat
  3
 • PP
  1
11. Consultes ciutadanes vinculants

Impulsar un reglament de consultes vinculants, incloent convocatòria per iniciativa ciutadana, i celebrar-ne almenys una durant el mandat.

 • La Badalona Valenta
  2
 • Badalona en Comú Podem
  1
 • PSC
  1
 • Cs
  1
 • JxCat
  1
 • PP
  1
12. Dignificar les tasques de cures

Implementar mesures de visibilització, reconeixement, dignificació i remuneració justa de les tasques de cures.

 • La Badalona Valenta
  3
 • Badalona en Comú Podem
  3
 • Cs
  1
 • PSC
  2
 • JxCat
  1
 • PP
  1
13. Empadronament per a tothom sense discriminacions

Garantir l’empadronament en tots els casos, com un dret fonamental i porta d’accés als serveis bàsics.

 • La Badalona Valenta
  2
 • Badalona en Comú Podem
  3
 • Cs
  1
 • PSC
  2
 • JxCat
  1
 • PP
  1
14. Prevenir l’abús i la discriminació al cos de policia local

Reconeixement de la (potencial) existència de casos d’abús i/o discriminació per part del cos de policia local, i en general a l’administració municipal, i establir mesures de prevenció, sanció , reparació, correcció, així com mecanismes d’investigació interna i de protecció de la víctima denunciant.

 • La Badalona Valenta
  1
 • Badalona en Comú Podem
  2
 • PSC
  1
 • Cs
  1
 • JxCat
  1
 • PP
  1
15. Cap espai municipal per a l’odi i la intolerància

Denegar cessió d’espais públics a actes de promoció de la discriminació per raons d’origen, raça, classe, creença, gènere i/o opció sexual.

 • La Badalona Valenta
  2
 • Cs
  2
 • Badalona en Comú Podem
  2
 • PSC
  2
 • JxCat
  1
 • PP
  1

Observaciones, criterios empleados y prevenciones: qué es y qué no es esta tabla

 • La tabla de semáforos no puntúa a los partidos políticos: ni a su trayectoria, ni a sus programas
 • La tabla sólo evalúa los programas en relación a 18 medidas concretas que ha recortado, fusionado y/o adaptado, escogidas a partir de las + de 600 medidas que contiene la Agenda por el Derecho a la Ciudad.
 • Estas 18 medidas provienen todas de propuestas hechas por una u otra entidad o movimiento. No por la Agenda, que no es nadie. Por tanto, no conforman ningún programa político de ningún espacio conjunto de organizaciones sociales, ni son ninguna lista de prioridades. Se han seleccionado por criterios como la diversidad temática, la concreción o las peticiones formulaladas por las entidades, entre otros criterios que podeis consultar aquí
 • En cualquier caso, el único responsable de la selección y redacción final es el Observatorio DESC en el marco de esta iniciativa de la Agenda por el Derecho a la Ciudad, que tiene por único objetivo reforzar que se hable de propuestas sociales.
 • La valoración sólo se basa en los textos de los programas políticos publicados de cada partido. No tiene en cuenta ni declaraciones a prensa, ni trayectorias, ni credibilidad de los programas.

Iconos de icon8.