Fes els semàfors del teu municipi!

L’Agenda pel Dret a la Ciutat és un instrument al servei de reforçar l’agenda política de temes socials, polítics i ambientals que el la societat civil, les entitats i els moviments socials del país treballen i reclamen a diari. En aquesta ocasió, ho fa davant d’unes eleccions municipals que, al nostre entendre, es donen en un àmbit local on aquestes qüestions més fàcilment poden ser advertides, reclamades i respostes per la institució si la gent les reclama.

Per això, la Taula de Semàfors  que hem publicat està feta a partir d’una plantilla pensada per a tots els municipi on hi hagi gent que vulgui fer l’exercici de fiscalitzar programes electorals i difondre’n el resum gràfic en forma de Taula de Semàfors.

Nosaltres us ajudem. És molt senzill.

Instruccions d’ús

  1. Descarregueu-vos la plantilla d’Excel, on marcareu les caselles amb els colors corresponents
  2. Afegiu, si voleu, tres demandes o mesures referides al vostre municipi específicament. La plantilla incorpora tres línies expressament per aquesta opció.
  3. Llegiu-vos els criteris que hem establert per a elaborar la taula, a tall de referència.
  4. Busqueu els programes de les candidatures locals que es presenten a les eleccions. Si són moltes, fixeu-vos que entre els criteris que us recomanem hi ha el de seleccionar només les candidatures que han estat a la institució, que sembla que hi seguiran estan i que participen activament del debat polític del municipi amb propostes.
  5. Aneu comprovant si les mesures apareixen als programes i, en aquest cas, si són defensades plenament, només parcialment, o bé són rebutjades, i en conseqüència marqueu les caselles de la taula amb el seu color.
  6. Si teniu els programes però no el temps, us podem ajudar a completar la taula més ràpidament.

Escriviu-nos per qualsevol dubte i per informar-nos si teniu voluntat d’activar una taula de Semàfors per al vostre municipi.

Ara per ara, estan en procés d’elaboració Badalona, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Vilanova i la Geltrú i l’Hospitalet de Llobregat.

Troba’ns a agendasocialmunicipals2019@gmail.com