L’Agenda pour le Droit à la Ville regroupe les propositions des organisations et des mouvements sociaux en prévision des élections municipales de 2020 en France. Accédez aux propositions complètes en effectuant une recherche par mot-clé ou par thème.

 

Faire la ville avec les habitan-t-e-s: plaidoyer pour le Droit à  la Ville

La COVID-19 a provoqué une crise sans précédent. S'il est encore trop tôt pour mesurer toutes les conséquences, cette crise a révélé l'ampleur des inégalités sociales : la mortalité a été plus forte dans les quartiers populaires sous-dotés en services publics, au sein desquels les conditions de logement étaient plus difficiles et dont le contrôle policier était renforcé. 

Si les réseaux de solidarité et les organisations d'habitants ont permis de répondre à certaines situations d'urgence, ils ont besoin d'être soutenu pour contribuer à la construction des politiques publiques qui doivent être à la hauteur des enjeux. Sans nous limiter aux échéances électorales, nous lançons une campagne de plaidoyer pour le second tour des élections municipales qui aura lieu le 28 Juin. Les élections sont une occasion de mettre en débat nos revendications pour la construction d’un agenda pour le droit à la ville.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Propostes pel dret a la ciutat

Filtrer par région

1382

Filtrer par municipalité

Vigilar el frau en l'IAE
Région: Catalunya

Revisar les exempcions i les bonificacions en l’IAE, per vetllar que no s’utilitzin fraudulentament

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • IAE
 • Frau fiscal
Vigilar perquè no hi hagi talls de subministrament a famílies vulnerables
Région: Catalunya

Vetllar pel compliment i iniciar processos de sanció en els casos de talls de subministraments a famílies vulnerables, d’acord amb el que estableix la Llei 24/2015, especialment aquelles amb infants o persones dependents a càrrec.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Talls
 • Subministraments
Vigilar que no hi hagi sobre-costos en la gestió externa de serveis
Région: Catalunya

Revisar la gestió dels serveis municipals, especialment aquells que estan gestionats per empreses privades, per assegurar-se que no estan suposant un sobrecost als contribuents

Considerar, si s’observa un sobrecost abusiu per part d’empreses de gestió d’aquests serveis, la remunicipalització d’aquest servei

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Municipalització
 • Gestió
 • Externalització
Visibilitzar i reconèixer el treball de les dones pageses, que queda amagat al produir-se en la intersecció de la subestimació dels treballs fets per les dones, el menyspreu cap a l’agricultura pagesa, i el tractament de l’alimentació com una mercaderia
Région: Catalunya

1. Promoure polítiques que incloguin, entre d’altres:
- Defensa del model de producció agropecuària familiar, social, sostenible de petita i mitjana escala.
- Reconeixement del paper de les agricultures per a la vida (mal anomenades de subsistència).

- Incorporació de variables de gènere en totes les estadístiques que fan referència a les dones en matèria d’alimentació i agricultura.


2. Garantir l’accés a les fonts de vida (aigua, llavors, terra, coneixements,...) amb perspectiva comunitària i de béns comuns.


3. Impulsar mesures efectives per tal d’implementar la cotitularitat.


4. Donar suport a la campanya de la Marxa Mundial de Dones en contra de la violència contra les dones.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Sostenibilitat
 • Sòl
 • Dona
 • Feminisme
 • Gènere
 • Violència
 • Comunitari
Web/APP Educació 360
Région: Catalunya

Impulsar la posada en marxa d’una Web/App de l’Educació 360 a nivell municipal. Un recurs, que haurà de disposar de manera actualitzada, el conjunt de recursos i oportunitats educatives existents al municipi. Una web/App que ha de ser accessible per al conjunt de famílies, així com per a la infància i l’adolescència, i que ha de permetre esdevenir el principal punt de referència a l’hora de cercar activitats i oportunitats educatives

 • Educació
 • TIC
 • Web
 • Accessibilitat
 • Informació
Webs municipals amb programari lliure
Région: Catalunya

Garantir que totes les webs i aplicacions municipals funcionen sense cap desavantatge amb programari lliure.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Web
 • Aplicacions
 • Programari Lliure
Zonificació escolar
Région: Catalunya

La zonificació escolar és un dels principals instruments de la planificació educativa per garantir una distribució equilibrada
de l’alumnat. L’obligació legal, a partir de la LOE i posteriorment de la LEC, estableix que les escoles públiques i concertades han de compartir un mateix disseny de zonificació dins de cada municipi. Aquest fet és una oportunitat per aconseguir un repartiment més equilibrat de l’alumnat entre ambdós sectors de titularitat.
Ara bé, no hi ha receptes estàndards. No hi ha un model de zonificació únic que funcioni arreu. L’efectivitat de la zonificació escolar per promoure majors nivell d’equitat educativa al municipi depèn de múltiples factors que cal analitzar en cada municipi.
En tot cas, com a criteri general de planificació, és preferible establir zones heterogènies des del punt de vista socioeconòmic que tinguin la capacitat de superar les dinàmiques de segregació residencial del municipi. Cal dissenyar models de zonificació que, tot garantint el principi de proximitat, siguin capaços de trencar les dinàmiques de barri en la tria d’escola

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar