L’Agenda pour le Droit à la Ville regroupe les propositions des organisations et des mouvements sociaux en prévision des élections municipales de 2020 en France. Accédez aux propositions complètes en effectuant une recherche par mot-clé ou par thème.

 

Faire la ville avec les habitan-t-e-s: plaidoyer pour le Droit à  la Ville

La COVID-19 a provoqué une crise sans précédent. S'il est encore trop tôt pour mesurer toutes les conséquences, cette crise a révélé l'ampleur des inégalités sociales : la mortalité a été plus forte dans les quartiers populaires sous-dotés en services publics, au sein desquels les conditions de logement étaient plus difficiles et dont le contrôle policier était renforcé. 

Si les réseaux de solidarité et les organisations d'habitants ont permis de répondre à certaines situations d'urgence, ils ont besoin d'être soutenu pour contribuer à la construction des politiques publiques qui doivent être à la hauteur des enjeux. Sans nous limiter aux échéances électorales, nous lançons une campagne de plaidoyer pour le second tour des élections municipales qui aura lieu le 28 Juin. Les élections sont une occasion de mettre en débat nos revendications pour la construction d’un agenda pour le droit à la ville.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Propostes pel dret a la ciutat

Filtrer par région

1382

Filtrer par municipalité

Facilitat de finançament:
Région: Catalunya

establir formes de finançament municipals per poder comprar comunitàriament vehicles elèctrics que siguin compartits.

Proposé par:
Som Mobilitat
 • Mobilitat
 • Finançament
 • Publico-comunitari
 • Vehicle Elèctric
Fer front a l’economia submergida en l’àmbit de l’atenció a les persones.
Région: Catalunya

Promoure mesures per fer front a l’economia submergida en l’àmbit de l’atenció a les persones.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Frau fiscal
Fer públiques les partides pressupostàries que es destinen a les reserves de mercat en els municipis
Région: Catalunya

Fer públiques les partides pressupostàries que es destinen a les reserves de mercat en els municipis

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Transparència
 • Pressupost
Fer tributar per tots els immobles que no tinguin acreditat el dipòsit de la fiança de lloguer
Région: Catalunya

Fer tributar per tots els immobles que no tinguin acreditat el dipòsit de la fiança de lloguer davant l’INCASOL i siguin titularitat d’una persona jurídica, excepte prova en contra.

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Lloguer
Fer tributar també les persones físiques a l'iAE
Région: Catalunya

Fer tributar a l'IAE les persones físiques a més de les persones jurídiques que tributen quan superen el llindar del mínim exempt

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • IAE
Fi de la promoció turística de Barcelona amb diners públics
Région: Catalunya

Fi de la promoció turística de Barcelona amb diners públics.

Proposé par:
Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible
 • Turisme
 • Promoció turística
 • Barcelona
Fi de les retallades i fi de les rebaixes als concursos de serveis
Région: Catalunya

Posar fi a les retallades encobertes en els serveis municipals d’atenció a les persones que presten entitats del Tercer Sector, millorant els plecs dels concursos perquè prioritzin la qualitat tècnica i no siguin subhastes.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Retallades
 • Contractació
 • Consursos
Fixar tipus impositiu menor per a rehabilitacions
Région: Catalunya

Fixar el tipus impositiu sobre construccions en el 4% per a noves edificacions de menys de 30 anys, i en el 2% per a rehabilitacions

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • ICIO
 • Obres
 • Energia
 • Renovables
Foment de l’ocupació estables per a una major conciliació familiar
Région: Catalunya

Posar en marxa programes de foment de l’ocupació estables per a una major conciliació familiar i la millora de l’ocupabilitat per a joves, dones, adults amb fills a càrrec, persones amb discapacitat i/o trastorn mental, majors de 50 anys i persones aturades de molt llarga durada.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Conciliació
 • Ocupació
Fomentar el coneixement ecològic, social i polític sobre l’àmbit marítim i l’activitat de la pesca artesanal, la identitat i la cultura pesquera
Région: Catalunya

1. Dissenyar i realitzar activitats culturals i pedagògiques participatives sobre l’àmbit pesquer amb les entitats dels barris, als mercats locals, als centres cívics, a les escoles, als espais comunitaris, etc.
2. Millorar el coneixement tant sobre l’ecosistema marí com sobre l’activitat pesquera artesanal i la cultura pesquera en cada context local, i explicar els avantatges socials, econòmics i ecològics de la pesca artesanal.
3. Recuperar les receptes tradicionals de pesca revaloritzant la pesca d’espècies poc conegudes i poc comercialitzades, a través de tallers de cuina i d’iniciatives artístiques.
4. Millorar el coneixement del calendari de pesca de temporada.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Pesca
 • Ecològic
 • Marítim
Fomentar estils de vida i hàbits d’alimentació saludables eninfants i adolsecents
Région: Catalunya

Fomentar estils de vida saludables a través de polítiques que contemplin  programes  d’oci  actiu  i  activitats  esportives inclusives i amb perspectiva de gènere, dirigides en especial als i a les  adolescents, i potenciar la prevenció, divulgació i informació sobre hàbits d’alimentació saludables.

Proposé par:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
Fomentar l'associacionisme de nois i noies
Région: Catalunya

Fomentar l’associacionisme de nois i noies com a element clau per al seu desenvolupament i exercir les llibertats i drets que se’ls reconeix com a ciutadans i ciutadanes.

Proposé par:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
 • Associacionisme
Fomentar l'ús de la targeta de veïnatge
Région: Catalunya

Fomentar l'ús de la targeta de veïnatge, que ha estat identificada com a bona pràctica en els municipis en què està sent implementada. Es tracta d'un document que poden sol·licitar els veïns i veïnes en situació administrativa irregular amb l'objectiu d'acreditar el seu arrelament a la ciutat en el marc de procediments d'internament i / o expulsió o altres procediments.

Proposé par:
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Refugiats
 • Asil
Fomentar la autoestima y el espíritu crítico de los jóvenes hacía el propio cuerpo.
Région: Catalunya

Fomentar l’autoestima i l’esperit crític de les joves vers el propi cos. Barcelona ha de liderar el canvi de rumb en salut jove. Cal deixar de parlar d’assistència sanitària i de malalties. Les joves de la ciutat, en termes globals, no tenen problemes de salut, sinó que tenen dubtes, inquietuds i desconeixença vers el propi cos

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
 • Propi Cos
Fomentar la comercialització dels productes de pesca artesanal a través de les xarxes de consum local i agroecològic.
Région: Catalunya

1. Promoure el sistema de “Pesca Sostinguda per a la Comunitat” (a l’estil de les AMPAS o els CSA en l’activitat agrària) en col·laboració amb altres actors socials com grups o cooperatives de consum agroecològic i altres productors/es del sector primari.
2. Millorar els canals de venda directa i local de pesca artesanal amb el suport de les administracions públiques, com ja s’està fent amb algunes confraries per assegurar la seva supervivència.
3. Generar alternatives per a confrontar el control de grans empreses de pesca industrial o aqüicultura i el transport de llargues distàncies del peix congelat a través de les cadenes dels supermercats a nivell local i d’escala petita amb una diversitat estesa de les espècies marines consumides.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Pesca
 • Ecològic
 • Marítim
 • Venda
 • Comerç
 • Comunitat
Fomentar la conservació ex-situ (fora del seu lloc d’origen i/o hàbitat natural).
Région: Catalunya

1. Crear bancs de llavors i col·leccions vives públiques, descentralitzades i repartides per tot el territori.
2. Crear bancs de material genètic animal de races autòctones que permetin l’intercanvi, la diversitat genètica i l’accessibilitat per als i les ramaderes.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Accessibilitat
 • Intercanvi
 • Diversitat
Fomentar la creació d’obradors multisectorials i col·lectius.
Région: Catalunya

1. Promoure  la  gestió  pública  o  col·lectiva  d’infraestructures  dedicades  a l’elaboració i a la transformació alimentària amb preus a l’abast de la pagesia.
2. Facilitar mecanismes per al disseny participatiu dels usos i gestió dels obradors per part dels projectes implicats, prioritzant criteris agroecològics.
3. Implementar espais d’obrador en l’àmbit rural per facilitar la logística de la pagesia i afavorir l’autoocupació a les zones rurals.
4. Millorar l’aprofitament d’instal·lacions ja existents i que puguin servir com a obradors (per exemple, cuines d’escoles o instituts).
5. Crear eines de formació i intercanvi d’experiències entre diferents projectes d’elaboració, serveis públics i entitats acadèmiques per tal d’afavorir la millora de la seva gestió i establir punts de trobada del sector.
6. Crear obradors espai-test o vivers per facilitar que la pagesia pugui elaborar el seu propi producte, amb un acompanyament i/o assessorament especialitzat.
7. Facilitar la identificació dels productes artesanals elaborats en aquests espais i la seva comercialització a través de circuits curts.

 

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Gestió Pública
 • Serveis Públics
 • Formació
 • Intercanvi
Fomentar la gestió associativa dels equipaments juvenils
Région: Catalunya

Fomentar la gestió associativa dels equipaments juvenils existents i futurs de la ciutat

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
 • Gestió
 • Equipaments
Fomentar la incorporació de persones al sector agroramader i facilitar l’accés a la terra.
Région: Catalunya

4.1 Crear una xarxa d’espais test o vivers agraris i ramaders per tal de facilitar la incorporació de persones al sector que no vinguin de la pagesia i no disposin de terra, màquinària, etc., associat a bancs o xarxes de terres locals i amb un acompanyament integral a l’inici de l’activitat.
4.2 Facilitar processos de relleu generacional mitjançant acords entre la pagesia que plega i les persones que es volen incorporar a l’activitat agroramadera.
4.3 Treballar pel relleu generacional i la transició agroecològica en les cooperatives agràries històriques per a donar-los continuïtat i evitar la pèrdua de mitjans de producció de propietat col·lectiva.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Banc de Terres
 • Cooperativa
Fomentar la interculturalitat de la ciutat i combatre el discurs d’odi
Région: Catalunya

Fomentar la interculturalitat de la ciutat i comba-tre el discurs d’odi

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
Fomentar la participació estudiantil
Région: Catalunya

Fomentar la participació estudiantil en fer-la imprescindible per a les decisions dels centres educatius.

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
 • Participació
 • Estudiants
Fomentar la sobirania local i regional
Région: Catalunya

Fomentar la sobirania local i regional a través de la creació d’estructures de democràcia directa sostenibles en el temps i de consum i contractació pública responsable           

1. Adaptar les divisions administratives a la realitat i a les possibilitats d’un vertader control i acció democràtica: eliminar les diputacions, potenciar les mancomunitats, potenciar el municipalisme, unió de municipis mantenint l’autonomia d’unitats de població a través d’entitats municipals descentralitzades.

2. Incloure clàusules que fomentin la sobirania alimentària en la contractació pública.

3. Crear taules de concertació públicoprivades pel disseny, la implementació, el seguiment i l’avaluació de polítiques i programes d’impuls de la sostenibilitat territorial.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Contractació Pública
 • Democràcia
 • Participació
 • Sostenibilitat
Fomentar l’accessibilitat al petit comerç
Région: Catalunya

Impulsar un programa per fomentar l’accessibilitat del petit comerç.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
Fomentar l’educació en consum alimentari responsable.
Région: Catalunya

1. Dissenyar i dur a terme campanyes de sensibilització als/les consumidors/ es i especialment a les escoles, creant consciència a partir de les pràctiques de Sobirania Alimentària als seus menjadors.
2. Vincular la demanda de producte ecològic i de qualitat i el consum
responsable amb la dignificació, reivindicació i millora del treball pagès i del treball en les zones rurals.
3. Exigir  a  les  administracions  una  regulació  estricta  de  l’etiquetatge  de productes alimentaris seguint els perfils nutricionals de l’OMS.
4. Aplicar i estendre la normativa contra la publicitat enganyosa dels productes insans i prohibir la publicitat d’aliments dirigits als infants.
5. Promocionar la varietat en la demanda que generi més diversitat de cultius als nostres camps.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Menjadors Escolars
 • Comunitari
 • Agroecològic
Fomentar l’ocupació juvenil de qualitat i amb garantia de drets
Région: Catalunya

Fomentar l’ocupació juvenil de qualitat i garantir els drets i deures de la joventut treballadora

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
 • Ocupació
 • Drets Laborals
Fomentar un ús sostenible i responsable de l’aigua
Région: Catalunya

1. Implementar la Directiva Marc de l’Aigua per a recuperar el bon estat dels ecosistemes hídrics i sota la premissa que no pot existir un ús sostenible de l’aigua si no considerem els rius com un patrimoni a protegir i conservar.
2. Afavorir mesures per millora la retenció de l’aigua al sòl.
3. Crear un organisme públic, amb participació social, de gestió i governança de l’aigua.

 

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Aigua
 • Democràcia
 • Participació
 • Sòl
 • Ecosistema
 • Patrimoni
 • Biodiversitat
Fomentar una ciència amb la gent, que promogui la construcció col·lectiva de coneixements i un diàleg horitzontal
Région: Catalunya

1. Crear organitzacions de pagesia i consumidores per a la investigació aplicada en Agroecologia i Sobirania Alimentària.

2. Generar una agenda de recerca conjunta entre els grups de recerca vinculats a la Sobirania Alimentària i els diferents actors de la cadena alimentària.

3. Utilitzar tècniques i metodologies que promoguin la ciència amb la gent i que sobretot inclogui la pagesia, com per exemple: la investigació participativa en finca, la investigació acció participativa o el «campesinx a campesinx».

4. Promoure en escoles i instituts treballs de recerca, crèdits de síntesi, etc. que impliquin recerca aplicada en Agroecologia, en col·laboració amb finques i altres projectes del sector.

5. Crear  l’Observatori  de  l’Alimentació,  una  xarxa  d’entitats  que  organitzin activitats comunitàries per recollir informació a partir del coneixement de la gent (horts, preus, menús de restaurants...).

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Coneixement
 • Agroecologia
 • Recerca
Fomentar una forma de producció que preservi, recuperi i millori la fertilitat del sòl i mantingui l’equilibri dels agroecosistemes.
Région: Catalunya

2.1 Incrementar la fertilitat del sòl, amb matèria orgànica, per a tenir sòls més fèrtils i saludables. Aquesta acció també permet incrementar la capacitat de retenció  d’aigua  del  sòl,  entre  altres  mesures,  per  tal  d’adaptar  les  pràctiques agrícoles al canvi climàtic.
2.2 Afavorir i donar suport a l’agricultura ecològica, agroecològica, permacultura, regenerativa, i totes les formes d’agricultura que millorin la sostenibilitat ecològica, així com la ramaderia extensiva de petita i mitjana escala des de tots els àmbits de la societat.
2.3 Fiscalitzar les empreses de productes fitosanitaris nocius per a la salut i el medi ambient, a fi de sufragar les externalitats generades per la indústria química; les quals, actualment, les assumeix l’administració pública (recollida de residus de plàstic, malalties de la població, contaminació de la terra o de l’aigua...).
 

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Medi Ambient
 • Sòl
 • Canvi Climàtic
 • Inspecció
Formació a policia en drets humans obligatòria
Région: Catalunya

En relació a l'actuació institucional quan els agents són perpetradors de la  vulneració de drets i violència racista, la formació a policia en drets humans i la no discriminació ha de ser obligatòria i regular.

Proposé par:
SOS Racisme
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
 • Policia
 • Formació
Formació LGTB al personal municipal
Région: Catalunya

Formació LGTB al personal municipal (genèrica sobre la llei 11/2014 i específica per personal d’atenció com OAC, policies municipals, agents cívics, jutge de pau...).

Proposé par:
Associació LGTB Tal Com Som
 • LGTBI
 • No discrminació
 • Igualtat
 • Formació
 • Treballadors Públics
 • Funcionaris
Formar els i les professionals de joventut en el foment de l'associacionisme i la participació juvenil
Région: Catalunya

Les tècniques i dinamitzadores juvenils són qui sovint tenen un contacte més directe amb adolescents i joves. Aquestes professionals són un enllaç imprescindible perquè l'administració local conegui les inquietuds i necessitats de joves i adolescents. Per això, cal que els Ajuntaments ofereixin formació continuada en matèria de foment de l'associacionisme i la participació juvenil.

Proposé par:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Participació juvenil
 • consell local
 • Joventut
Formar l’àmbit polític i professional dels municipis en disseny per a tothom, accessibilitat i no discriminació
Région: Catalunya

Formar i conscienciar l’àmbit polític i professional dels municipis en disseny per a tothom, accessibilitat i no discriminació amb l’objectiu de concebre, des de l’origen, que tots els nous edificis, serveis i entorns, tant públics com privats, puguin ser utilitzats per totes les persones de manera autònoma, segura i en igualtat d’oportunitats.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Formació
Frenar el creixement del comerç per a turistes
Région: Catalunya

Implementació de plans d'usos als barris que impedeixin el continu creixement del comerç enfocat cap al turisme i promocionin el comerç de proximitat.

Proposé par:
Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible
 • Turisme
 • Pla d'Usos
 • Barris
 • Comerç
 • Barcelona
Frenar la gentrificació i augmentat habitatge públic
Région: Catalunya

Frenar els processos de gentrificació i augmentarel parc d’habitatge públic de la ciutat

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
Garantia del dret als subministraments en les ocupacions en precari
Région: Catalunya

Contractacions provisionals de subministraments en casos de persones o unitats familiars en risc d’exclusió residencial

Proposé par:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Subministraments
 • Risc d'exclusió residencial
Garantint el dret a viure i envellir dignament a casa i a viure autònomament per a la gent gran i persones amb discapacitats
Région: Catalunya

Millorar els serveis municipals de promoció de l’autonomia personal i de suport a la vida quotidiana de la gent gran i les persones amb discapacitat o trastorn mental, garantint el dret a viure i envellir dignament a casa i a viure autònomament, i prioritzant el desenvolupament de la figura de l’assistent personal.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Gent Gran
 • Drets
Garantir a les persones joves els seus drets sexuals i reproductius
Région: Catalunya

Garantir a les persones joves els seus drets sexuals i reproductius. Barcelona ha de liderar el canvi de rumb en salut jove. Cal deixar de parlar d’assistència sanitària i de malalties. Les joves de la ciutat, en termes globals, no tenen problemes de salut, sinó que tenen dubtes, inquietuds i desconeixença vers el propi cos. A més, existeixen desigualtats socials que s’han de tenir en compte quan parlem de salut jove.

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
 • Drets sexuals i reproductius
Garantir accés directe i places a l'ensenyament públic
Région: Catalunya

Eliminar barreres administratives que retarden l'escolarització i garantir l'accés a les places d'ensenyament públic. També és important fomentar la participació de les autoritats autonòmiques i locals en els plans d'accés a l'educació de persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades.

Proposé par:
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Refugiats
 • Asil
 • Educació
 • Ensenyament Públic
Garantir acompanyament a la ciutadania en la interacció digital
Région: Catalunya

Garantir que el personal de l’administració podrà acompanyar a la ciutadania en la seva interacció digital amb l’administració a partir de programes de formació interna.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Democratització de la tecnologia
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Formació
Garantir els Drets Humans en la contractació pública
Région: Catalunya

 

Cada vegada més administracions estan incorporant criteris de responsabilitat i respecte als drets humans en la compra pública, amb casos d’èxit a tot Europa. En el context de Catalunya, el Parlament va aprovar el 2016 -a instàncies d’organitzacions agrupades en la Federació- una resolució per a la creació d’un Centre d’Avaluació dels impactes de les empreses catalans a l’exterior, un centre independent amb potestat sancionadora per a les empreses que no compleixin els DDHH. En aquest sentit, l’entitat Novact ha elaborat una “Guia per a la defensa i la promoció dels drets humans en la contractació pública” (2017).

Proposé par:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Garantir l'accessibilitat a persones amb discapacitats
Région: Catalunya

Cal que els formats de representació d'informació compleixin els estàndards i recomanacions quant a la representació d'informació per a persones amb capacitats diverses.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Democratització de la tecnologia
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Discapacitat
 • Informació
Garantir l'accessibilitat en les llicències d'establiments
Région: Catalunya

Garantir el compliment de la legislació d’accessibilitat en el moment de concedir llicències per a l’obertura de nous locals i aplicar el règim sancionador existent.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Llicències
 • Accessibilitat
Garantir la cadena d’accessibilitat per poder accedir al lloc de feina
Région: Catalunya

Garantir la cadena d’accessibilitat per poder accedir al lloc de feina, incloent-hi mesures que garanteixin la mobilitat per a aquelles persones per a qui l’ús del transport públic no és una alternativa.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Accessibilitat
Garantir la igualtat de les persones migrades en situació irregular
Région: Catalunya

Garantir la igualtat de les persones migrades en situació irregular

 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
 • Migrants
 • Immigració
 • Igualtat
 • Drets
Garantir la mobilitat de tots els infants, reduint presència cotxes. Avançar cap a la gratuïtat del transport públic fins els 18 anys
Région: Catalunya

Garantir la mobilitat de tots els infants a través de l’eliminació de les barreres, reduir la presència de cotxes i afavorir l’ús de mitjans de transport més sostenibles. Pel que fa al transport públic, avançar cap a la seva gratuïtat fins els 18 anys

Proposé par:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
Garantir la transversalitat de les actuacions de joventut.
Région: Catalunya

Designar una assignació pressupostària i recursos humans específics a cada departament municipal, per garantir la transversalitat de les actuacions de joventut.

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
Garantir locals adequats per als caus i esplais
Région: Catalunya

Garantir locals adequats i estables per als caus i esplais. Cal donar suport i reconeixement a la tasca educativa d’esplais i caus 

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
Garantir l’accés a la beca menjador i els materials escolars
Région: Catalunya

Garantir l’accés a la beca menjador i els materials escolars, suficients en quantia i cobertura, per als infants i adolescents, així com la creació de dispositius que ajudin a la conciliació de la vida laboral i familiar.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Ocupació
 • Subministraments
Garantir l’accés de tots els infants al lleure educatiu, cultural i esportiu.
Région: Catalunya

Garantir l’accés de tots els infants a un mínim d’activitats de lleure educatiu, cultural i esportiu de qualitat i a activitats educatives complementàries gratuïtes, de manera que cap infant se’n vegi privat

Proposé par:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
Garantir l’accés dels infants a les entitats d’associacionisme educatiu
Région: Catalunya

La proposta pedagògica i associativa de les entitats d’associacionisme educatiu (agrupaments escoltes i esplais) es basa en oferir un espai de creixement personal, autogestió individual i col·lectiva i adquisició d’habilitats i competències per a l’exercici dels propis drets. Aquestes entitats són espais on l'educació en valors i l'educació en la participació prenen el protagonisme. Des de l’administració local, cal oferir les ajudes necessàries per garantir que cap infant o jove es vegi privat de poder participar en un cau o un esplai. Aquesta ajuda pot passar per oferir suport en la tramitació de les beques que ofereix la Generalitat, una tasca que ara s’assumeix des de les mateixes entitats.
En paral·lel a aquesta tasca, és cabdal que els ajuntaments donin suport i publicitin la tasca d’aquestes entitats i els períodes d’inscripció.

Proposé par:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Participació juvenil
 • consell local
 • Joventut
 • Associacionisme
 • Infància