L’Agenda pour le Droit à la Ville regroupe les propositions des organisations et des mouvements sociaux en prévision des élections municipales de 2020 en France. Accédez aux propositions complètes en effectuant une recherche par mot-clé ou par thème.

 

Faire la ville avec les habitan-t-e-s: plaidoyer pour le Droit à  la Ville

La COVID-19 a provoqué une crise sans précédent. S'il est encore trop tôt pour mesurer toutes les conséquences, cette crise a révélé l'ampleur des inégalités sociales : la mortalité a été plus forte dans les quartiers populaires sous-dotés en services publics, au sein desquels les conditions de logement étaient plus difficiles et dont le contrôle policier était renforcé. 

Si les réseaux de solidarité et les organisations d'habitants ont permis de répondre à certaines situations d'urgence, ils ont besoin d'être soutenu pour contribuer à la construction des politiques publiques qui doivent être à la hauteur des enjeux. Sans nous limiter aux échéances électorales, nous lançons une campagne de plaidoyer pour le second tour des élections municipales qui aura lieu le 28 Juin. Les élections sont une occasion de mettre en débat nos revendications pour la construction d’un agenda pour le droit à la ville.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Propostes pel dret a la ciutat

Filtrer par région

1382

Filtrer par municipalité

Garantir l’accessibilitat a les dades municipals
Région: Catalunya

Garantir l’accessibilitat a les dades (facilitat de trobar la informació a la web o presencialment i el format de presentació per possibilitar el tractament i l’anàlisi de les dades (en format Excel o altres equivalents de programari lliure), presentació i comprensibilitat (claredat, jerarquització de la informació més i menys rellevant per a no perdre’s amb l’excés de detall, definicions i notes explicatives) i organització (diferents nivells de profunditat).

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Transparència
 • Dades
 • Fiscalitat
 • Pressupostos
Garantir l’accessibilitat de l’habitatge
Région: Catalunya

Garantir l’accessibilitat de l’habitatge, especialment en els casos d’habitatge protegit.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Accessibilitat
Garantir que els processos participatius locals es plantegen amb lògica d’educació en la participació
Région: Catalunya

A participar se n’aprèn participant. És per això que un municipi que aposti per educar en la participació a infants, adolescents i joves ha de ser, per força, un municipi que es comprometi a obrir espais de participació enfocats a la presa de decisions. La participació juvenil només es podrà promoure, serà efectiva i serà educadora si està enfocada a influir sobre una decisió concreta o a produir algun efecte favorable en relació als objectius plantejats des de l’inici. Aquests objectius han de ser coneguts i compartits per totes les parts.

Malgrat això, cal tenir molt present que l’educació en la participació és un treball progressiu i gradual. Cal començar per mecanismes senzills de participació per anar generant cultura participativa. Començar decidint sobre temes propers facilita la possibilitat de veure resultats i això genera motivació. La complexitat dels processos es pot anar incrementant d’acord amb el desenvolupament de les diferents capacitats participatives dels infants, adolescents i joves del municipi.

Proposé par:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Participació juvenil
 • consell local
 • Joventut
 • Participació Local
 • Educació
Garantir que l’infant sigui titular dels seus drets i donar cobertura a les seves necessitats bàsiques
Région: Catalunya

Garantir que l’infant sigui titular dels seus drets i donar cobertura a les seves necessitats bàsiques sota els criteris d’equitat i inclusió de tots els infants i adolescents en situació de vulnerabilitat. Reconèixer i potenciar els centres socioeducatius que són del Tercer Sector.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Infància
 • Drets
Garantir que tots els infants i adolescents compten amb recursos i serveis bàsics i afavorir la tarifació social d’aquests serveis
Région: Catalunya

Garantir que tots els infants i adolescents compten amb recursos i
serveis bàsics i afavorir la tarifació social d’aquests serveis
 

Proposé par:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
Garantir reparació, renovació, reutilització i, al final, reciclatge, dels dispositius
Région: Catalunya

Traçabilitat en origen dels dispositius per assegurar la circularitat: reparació, renovació, reutilització, garantir el reciclatge final i la transparència de les dades sobre aquests processos.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Compra Pública
 • Dispositius Electrònics
 • Circularitat
Garantir un reallotjament temporal immediat o un habitatge de substitució en casos de desnonament
Région: Catalunya

Garantir un reallotjament temporal immediat limitat en el temps o un habitatge digne de substitució, a totes les persones i famílies que, per dificultats econòmiques, acabin sent desnonades i minimitzar el seu impacte en els infants: evitar la seva presència i els canvis forçats d’escola i municipi i ajornar el llançament a finals del curs escolar.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Desnonament
 • Reallotjament
Garantir una alimentació saludable i acabar amb el malbaratament alimentari a la ciutat.
Région: Catalunya

Garantir el dret a l’accés lliure a una alimentació saludable i acabar amb el malbaratament alimentari a la ciutat.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Alimentación
 • Malbaratament
Garantir una atenció integral a les persones drogodependents en situació d’exclusió.
Région: Catalunya

Garantir una atenció integral a les persones drogodependents en situació d’exclusió.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Dependència
 • Drogodependència
Generar espais i eines d’empoderament de la pagesia i la ciutadania per a decidir quin sistema agroalimentari volem.
Région: Catalunya

5.1 Crear nous espais d’articulació de la pagesia perquè aflorin noves realitats pageses.
5.2 Participar als sindicats agraris existents per a integrar la visió de la Sobirania Alimentària.
5.3 Buscar espais conjunts de comunicació i coordinació transversal per a desenvolupar accions comunes.
5.4 Creació de Consells Alimentaris a nivell municipal i comarcal arreu del territori per a la definició de les polítiques alimentàries locals.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Coordinació
Gestió cooperativa i/o comunal del patrimoni col·lectiu
Région: Catalunya

L’obertura del patrimoni públic i dels béns comuns urbans i rurals a les iniciatives de l’ESS pot concretar- se a partir de la seva cessió, per a l’ús i gestió de l’ESS local, d’edificis, locals comercials, polígons, granges, masos, terres i sòl urbà. En aquest sentit, s’haurà d’inventariar els béns immobles públics i privats en desús als municipis, i establir convenis - amb finançament associat - per a relocalitzar-hi iniciatives de l’ESS, tant perquè hi puguin desplegar la seva propia activitat, com perquè hi impulsin programes mancomunats de suport a la creació i enfortiment de nous projectes  cooperatius  i comunitaris, habilitant-hi usos productius (tallers, espais d’incubació, magatzems, obradors, hacklabs, fablabs, espais-test agraris) i reproductius (espais de cures). Així mateix, s’impulsarà la recuperació, restauració i manteniment de l’antic patrimoni cooperatiu i associatiu local per a la titularitat pública i la seva cessió a iniciatives de l’ESS

Proposé par:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • Patrimoni
 • Col·lectiu
 • Comunitari
 • Cooperativa
 • ESS
 • Comerç
 • Finançament
 • Mancomunitat
Gestió de la matrícula viva (alumnat d’incorporació tardana)
Région: Catalunya


La incorporació tardana de l’alumnat al sistema educatiu —l’anomenada matrícula viva— ha esdevingut un problema de gestió educativa de primera magnitud al llarg dels darrers anys. L’increment en el nombre d’alumnat que s’incorpora de manera tardana al sistema educatiu suposa un repte, ja que
si no es gestiona bé, aquests alumnes es poden concentrar en centres determinats  i incrementar així la segregació.

En aquest àmbit, hi ha diferents mesures que els Ajuntaments poden impulsar, sempre tenint en compte la casuística concreta del municipi i que cal fer-ho de manera conjunta amb el Departament d’Ensenyament. Algunes mesures que es poden emprendre són
les següents:

• En els centres que estan al límit de la seva capacitat, és aconsellable reservar
els augments de ràtio precisament per escolaritzar una matrícula viva previsible.
• En contextos de davallada demogràfica com l’actual, la mesura que prenen alguns
Ajuntaments d’abaixar les ràtios de totes les escoles pot facilitar una distribució més equilibrada de la matrícula viva, en la mesura que tots els centres disposaran d’espai disponible.
• En tots els casos és aconsellable que els Ajuntaments, de manera conjunta
amb el Departament d’Ensenyament, promoguin l’acord entre tots els centres al voltant de la gestió de l’alumnat d’incorporació tardana.
• Promoure acords sobre els criteris de distribució de l’alumnat d’incorporació
tardana favorables a l’equitat educativa en el marc de la comissió de garanties d’admissió.

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar
Gravar fiscalment els habitatges “urbans” buits
Région: Catalunya

Gravar fiscalment els habitatges “urbans” buits i crear un impost sobre la venda d’habitatges que no siguin per la primera residència.

Proposé par:
Associació 500x20
 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
 • Lloguer
 • Lloguer Social
 • Impostos
 • IBI
 • Pîsos Buits
Identificar quines empreses usen paradisos fiscals
Région: Catalunya

Requerir que les grans empreses que concorren a concursos públics hagin de presentar informes de responsabilitat fiscal, especificant en quins països tenen filials i tributen impostos, d’acord amb els criteris de l’OCDE

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Frau fiscal
 • Inspecció Fiscal
 • Responsable
 • Concurs públics
 • Paradisos Fiscals
Implantar els serveis en ordinadors als que els servidors públics tinguin accés.
Région: Catalunya

Implantar els serveis essencials en ordinadors als que els servidors públics tinguin accés com a mínim telemàtic.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Ordinador
Implementar la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat
Région: Catalunya

 Revisar i modificar tota la normativa local per adaptar-la al nou marc normatiu instaurat amb la ratificació per part de l’Estat espanyol de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, prevenint i eliminant qualsevol discriminació cap a les persones amb discapacitat i disposant de mesures d’acció positiva per aconseguir el màxim grau d’inclusió de les persones amb discapacitat i les seves famílies.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Drets
 • Discapacitats
Impulsar anualment una audiència d'infància, adolescència i joventut
Région: Catalunya

Per a poder avaluar quin és l'impacte de les polítiques locals en infants, adolescents i joves cal que el municipi organitzi anualment una audiència on escoltar la valoració i propostes d'aquests col·lectius. Aquests han de ser espais inclusius i que procurin integrar totes les mirades de la infància i la joventut del municipi. Al mateix temps, s'han de generar els mecanismes necessaris per a poder fer efectives les propostes que es consensuïn entre les diferents persones i agents que participen de l'audiència. En cap cas, ha de ser un espai únicament consultiu.
Per tal que sigui exitosa, cal comptar amb la complicitat i suport de totes les regidories, membres de la comunitat educativa i associacions juvenils del municipi.

Proposé par:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Participació juvenil
 • consell local
 • Joventut
 • Infància
Impulsar el paper de les joves com a impulsors de la creació artística i cultural
Région: Catalunya

 

Impulsar el paper de les joves com a impulsors de la creació artística i cultural i no només com a consumidor d’esdeveniments i espectacles. Cal entendre el paper fonamental que juga la cultura en l’emancipació personal i col·lectiva i en el desenvolupament de l’esperit crític

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
Impulsar espais de coordinació entre tots els agents de la comunitat educativa
Région: Catalunya

L’àmbit local és l’espai idoni on compartir experiències, coneixements i vivències sobre l’acció educativa. És imprescindible que en aquests espais hi hagi membres de la comunitat educativa com ara els equips docents i directius de centres educatius, les entitats d’associacionisme educatiu (agrupaments escoltes i esplais) i les associacions de famílies d’alumnes. Generar aquestes trobades entre els agents de la comunitat educativa local pot comportar canvis i millores per a enfortir l’educació i la comunitat. Alhora, és des d’aquí des d’on cal debatre amb profunditat sobre com millorar l’educació en i per a la participació. Cal doncs, que l’ajuntament faciliti la creació d’aquests espais i sigui capaç de vehicular els consensos en polítiques per a una millor educació en i per a la participació que involucri a tots els agents comunitaris.

Proposé par:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Participació juvenil
 • consell local
 • Joventut
 • Comunitat Educativa
 • Educació
Impulsar infrastructures d'accés
Région: Catalunya

Impulsar el desplegament d’infraestructures d’accés (fixe i mòbil, existent o nova com 5G) a través d’una xarxa compartida pels diferents operadors.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Mòbil
Impulsar la convivència i lluitar contra la discrimininació
Région: Catalunya

Impulsar polítiques de convivència i lluita contra la discriminació a nivell autonòmic i municipal, des d'un enfocament comunitari i de màxima proximitat amb la ciutadania, que incloguin una estratègia de lluita contra discursos xenòfobs i racistes, notícies falses i mentides en mitjans i plataformes online .

Proposé par:
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Refugiats
 • Asil
Impulsar la gestió col·lectiva de maquinària i infraestructures del camp
Région: Catalunya

Impulsar la gestió col·lectiva i/o pública de maquinària i infraestructures necessàries per a la transformació del cereal, per exemple molins i maltejadores

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Gestió Col·lectiva
 • Gestió Pública
 • TIC; Comunitari
Impulsar les bones pràctiques de restaurants i menjadors de col·lectivitats en base a criteris de Sobirania Alimentària.
Région: Catalunya

1. Difondre les experiències de menjadors escolars ecològics, gestionats per AFAs que funcionen i incorporen criteris agroecològics.
2. Fomentar criteris vinculats a la sobirania alimentària en menjadors de col·lectivitats (menjadors escolars i hospitalaris, àpats comunitaris, menjadors socials...).
3. Organitzar premis i “estrelles” pels millors restaurants des de la perspectiva agroecològica/Sobirania Alimentària a fi de donar-los visibilitat.
4. Certificar restaurants agroecològics (criteris de producció però també de relació amb la pagesia, proximitat, etc.), impulsant la creació d’una marca i de certificacions participatives.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Menjadors Escolars
 • Comunitari
 • Agroecològic
Impulsar l’equitat del sistema educatiu i la gratuïtat real de l’educació 3-16 any
Région: Catalunya

Impulsar l’equitat del sistema educatiu i la gratuïtat real de l’educació 3-16 anys, activar les eines per combatre la segregació escolar i programes contra l’absentisme i l’abandonament, programes de socialització, beques per garantir l’accés a materials i llibres i la tarifació social de les sortides i colònies

Proposé par:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
Impulsar més clàusules socials per a promoure l'ocupació de col·lectius en risc d'exclusió
Région: Catalunya

Impulsar més la utilització de les clàusules socials i reserves de mercat com a política d’ocupació en les licitacions públiques, per promoure l’ocupació de determinats col·lectius en risc d’exclusió i per prioritzar aquelles empreses que facin esforços de responsabilitat legal i social.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Ocupació
Impulsar mesures personalitzades que permetin eliminar barreres de participació
Région: Catalunya

Generar i repensar els mecanismes de participació d'infants, adolescents i joves comporta buscar estratègies per superar i eliminar les escletxes de participació que existeixen i la reproducció de desigualtats. Les recents publicacions de l'Enquesta Catalana de la Joventut confirmen que hi ha una correlació positiva entre el capital econòmic, social i cultural de les joves i la seva implicació en la vida comunitària i tendència a associar-se. Tenint en compte aquesta realitat, és imprescindible planificar els processos de participació des de la infància fins a l'edat adulta des d'una òptica comunitària i fent els possibles per a incloure a aquells infants, adolescents i joves sovint i forçadament infrarepresentats. En qualsevol procés de foment de la participació o associacionisme juvenil que s'engegui des de l'ajuntament, caldrà planificar mesures concretes enfocades a reduir l'escletxa, així com plans específics per promoure la cultura participativa en aquells barris on sigui més necessari.

Proposé par:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Participació
 • participació ciutadana
 • Participació juvenil
Impulsar serveis d'informació específics per a persones migrants i refugiades nouvingudes als municipis
Région: Catalunya

Impulsar serveis d'informació específics per a persones migrants i refugiades nouvingudes als municipis i comunitats autònomes i posar en marxa programes formatius dirigits a professionals d'atenció al públic en oficines autonòmiques i locals, especialment pel que fa a l'empadronament, targeta de sol·licitant de protecció internacional i drets de les persones sol·licitants d'asil i refugiades associats a l'ús de serveis municipals i autonòmics(Centres escolars, sanitaris, de serveis socials i altres).

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Refugiats
 • Asil
Impulsar treball en xarxa entre administracions i entitats per a l'acollida de refugiats i migrants
Région: Catalunya

Impulsar espais de coordinació entre les administracions públiques locals i autonòmiques i les organitzacions especialitzades amb persones sol·licitants de protecció internacional i refugiats dónes per al treball en xarxa que requereix l'atenció a aquestes persones des d'un enfocament d'autonomia després de la participació en el Programa d'Acollida i Inclusió Estatal.

Proposé par:
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Refugiats
 • Asil
Impulsar un moviment ciutadà per l'aigua
Région: Catalunya

Teixir i consolidar un moviment ciutadà a favor de la remunicipalització de l’aigua i d’un nou model de gestió de l’aigua pública, participatiu i respectuós amb el medi ambient.

 

 

Proposé par:
Aigua és Vida
 • Aigua
 • Subministraments
 • Democràcia
 • Serveis Públics
 • Drets Humans
Impulsar un pla local de joventut coliderat amb el moviment organitzat juvenil i el moviment associatiu juvenil
Région: Catalunya

Les polítiques de joventut d'un poble o ciutat cal que estiguin planificades, tinguin uns objectius clars i uns recursos associats per a assolir-los. Per a poder fer això, cal fer un pla local de joventut que sigui coliderat per l'administració local i les entitats o moviments juvenils locals. El jovent organitzat dels municipis, des del seu vincle amb la comunitat i l'entorn, és coneixedor de les necessitats juvenils i de les possibles línies de canvi. Per tant, cal acompanyar-los quan sigui necessari i crear projectes amb elles per poder desenvolupar el vessant propositiu. En aquest procés és important no envair els seus espais propis ni l'autogestió.

Proposé par:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Participació juvenil
 • consell local
 • Joventut
 • organització juvenil
 • Associacionisme
Impulsar una reforma de les categories de l'IAE
Région: Catalunya

No únicament per localització (carrers) sinó aplicant tipus diferenciats en funció del tipus d’activitats

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • IAE
Incentius locals i bonificació per generació renovables
Région: Catalunya

Des dels Ajuntaments es pot impulsar la generació renovable local a través de diferents incentius i bonificacions que poden reduir sensiblement l’IBI, l’ICIO i l’IAE, impostos on l’administració local té la capacitat potestativa. Per tal de fomentar l’autoconsum renovable

Proposé par:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Energia
 • Sobirania energètica
 • IBI
 • ICIO
 • IAE
 • Impostos
 • Autoconsum
 • Renovables
Incloure en els programes de protecció social a les persones sol·lictants d'asil
Région: Catalunya

Incloure en els programes de protecció social i específicament en la Renda Mínima d'inserció, a les persones sol·licitants de protecció internacional.

Proposé par:
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Refugiats
 • Asil
Incloure en les prestacions per a persones dependents a les persones refugiades.
Région: Catalunya

Facilitar i garantir l'accés de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades a la valoració, als serveis i a les prestacions establerts per a les persones dependents.

Proposé par:
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Refugiats
 • Asil
 • Ajudes
 • Prestacions
Incloure la discapacitat de manera transversal
Région: Catalunya

Incloure la discapacitat de manera transversal en totes les àrees del municipi.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Discapacitat
Incloure la perspectiva de gènere
Région: Catalunya

Incloure la perspectiva de gènere en les polítiques desenvolupades per l’administració.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Gènere
Incloure la perspectiva de gènere i feminista a totes les polítiques municipals
Région: Catalunya

Incloure la perspectiva de gènere i feminista a totes les polítiques municipals

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
 • Gènere
 • Feminisme
Incloure la pesca artesanal en les iniciatives i el moviment per la sobirania alimentària i fomentar la col·laboració entre diferents actors socials.
Région: Catalunya

1. Donar visibilitat a la pesca artesanal i promoure la producció i el consum local de la pesca, començant en barris i pobles costaners.
2. Facilitar la participació de les persones que realitzen una pesca artesanal, en el moviment per a la sobirania alimentària, millorar la seva visibilitat dins del propi moviment, i consolidar les xarxes del suport i solidaritat mútua entre diferents actors socials com la pagesia, els menjadors escolars, els socis i les sòcies dels grups de consum, etc.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Pesca
 • Ecològic
 • Marítim
 • Menajdors Escolars
Incloure models de diversitat LGTB en campanyes publicitàries
Région: Catalunya

Incloure models de diversitat LGTB en campanyes publicitàries (fires, festes, activitats en espais públics...). 

Proposé par:
Associació LGTB Tal Com Som
 • LGTBI
 • No discrminació
 • Igualtat
Incorporar a l'impost sobre contaminació dels cotxes, les emissions de SOx i NOx, perjudicials per a la salut
Région: Catalunya

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica6 és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquest impost encara no ha entrat en vigor i es preveu que ho faci cap el 2020.

Incorporar a la base impositiva d’aquest tribut les emissions de partícules i les emissions de SOx i NOx que són perjudicials per a la salut de les persones

 

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Contaminació
 • Vehicle
 • Cotxe
 • Salut
Incorporar a la dona en igualtat de condicions
Région: Catalunya

Incorporar a la mujer en igualdad de condiciones en los distintos ámbitos de la vida diaria y del espacio que se habita, incluyendo los atributos y significados que no reproduzcan su discriminación.

Proposé par:
Revista Crítica Urbana
 • Gènere
 • Dona
 • Igualtat
 • Inclusió
Incorporar de manera transversal i contínua la perspectiva de la Sobirania Alimentària a les formacions universitàries i professionals
Région: Catalunya

1. Incorporar noves assignatures optatives i troncals que incorporin la perspectiva de la Sobirania Alimentària per aquells cicles, graus i postgraus que tinguin relació amb el sistema alimentari.

2. Promoure cursos d’especialització i itineraris formatius Mínors en Sobirania
Alimentària per tal de promoure el vincle entre disciplines ambientals i agrícoles.

4. Incloure un nou Grau d’Agroecologia a les universitats.

5. Incloure un nou Cicle Formatiu de Grau Superior d’Agroecologia i Sobirania Alimentària que integri els coneixements necessaris per tal d’incorporar nova pagesia al camp.

6. Facilitar l’accés dels graus mitjans als superiors de la família agrària.

7. Afavorir sistemes alimentaris d’universitats i centres educatius amb principis de Sobirania Alimentària i criteris agroecològics a l’hora d’atorgar llicències de restauració.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Formació
 • Universitat
Incorporar el cooperativisme i el conjunt de l’economia social i solidària als espais de decisió de la política econòmica local.
Région: Catalunya

Crear consells municipals d’economia social i solidària o grups de treball on el conjunt de l’àmbit socioeconòmic cooperatiu proposi, supervisi i avaluï polítiques públiques de promoció cooperativa i generi propostes de transició econòmica i ecològica del conjunt de l’economia local. El cooperativisme ha de ser un agent social i econòmic amb presència en el diàleg institucional i en els espais de decisió econòmica i laboral on s’impulsen polítiques de formació, ocupació, desenvolupament social i local i promoció econòmica general.

Proposé par:
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
 • Consell
 • Participació
 • Cooperativa
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Treball
 • Ocupació
Incorporar indicadors de discriminacions per odi per detectar la potencial motivació racista.
Région: Catalunya

En relació a l'actuació policial, en el marc de les seves funcions:
• Incorporar els indicadors de polarització per identificar aquelles situacions que poden ser delictes o discriminacions per odi. La concurrència d’un o diversos factors pot ser indicatiu sobre la potencial existència de motivació racista del delicte. Entre els factors que l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE) estima important recopilar amb vista a acreditar la motivació:
◦ La percepció de la víctima. Seguint les recomanacions de l’ECRI, la sola percepció o sentiment per part de la víctima que el motiu del delicte pugui ser racista ha d’obligar a les autoritats a fer una investigació per confirmar o descartar aquesta motivació.
◦ La pertinença de la víctima a un col·lectiu o grup minoritari per motius ètnics, racials, religiosos, d’orientació o identitat sexual, discapacitat, etc..
◦ La gratuïtat aparent dels fets, si són violents i la víctima pertany a un col·lectiu minoritari.
◦ Discriminació per associació. Es tracta de víctimes que sense pertànyer al col·lectiu minoritari són escollides perquè hi mantenen relació.
◦ Tatuatges o roba, propaganda, banderes, etc. que porti l’autor dels fets.
◦ Relació del sospitós amb grups extrema dreta/ultres etc.

Proposé par:
SOS Racisme
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
 • Policia
 • Delictes d'Odi
 • No discrimnació
Incorporar l’enfocament de drets de la infància a la cooperació al desenvolupament
Région: Catalunya

Incorporar l’enfocament de drets de la infància com una prioritat de la cooperació, tant en programes de desenvolupament, acció humanitària i educació per a la ciutadania global.

Proposé par:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
 • Drets
 • Cooperació
 • Desenvolupament
Increment de la política de beques
Région: Catalunya

Incrementar la política de beques a més àmbits de l’Educació 360. Més enllà de les beques menjadors, s’estudiarà el desplegament de beques per a material escolar, activitats extraescolars i complementàries, o activitats educatives de vacances, entre d’altres. L’objectiu final d’aquesta mesura és el de millorar l’accessibilitat i reduir les desigualtats que es produeixen, en unes oportunitats educatives, en les que un sector  important  de la població té dificultats per accedir-hi.

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Beques
 • Desigualtat
 • Accessibilitat
Incrementar els espais d’influència del Tercer Sector Social en les polítiques municipals
Région: Catalunya

Incrementar els espais d’influència del Tercer Sector Social en les polítiques municipals, tant des de l’àmbit de l’acció social com des d’altres àmbits d’actuació (urbanisme, mobilitat, noves tecnolo- gies, salut, cultura, habitatge, etc.) perquè tots tenen una dimensió social i comunitària.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Serveis Públics
 • Polítiques Públiques
Incrementar l’efectivitat de la inclusió laboral de les persones en situació de pobresa i exclusió.
Région: Catalunya

Incrementar l’efectivitat de la inclusió laboral de les persones en situació de pobresa i exclusió.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Ocupació
Informació sobre el servei, clau per a la seva correcta prestació
Région: Catalunya

L’externalització de la gestió d’un servei públic pot comportar pèrdua d’informació estratègica del servei, que és alhora determinant per prendre decisions públiques sobre el servei.

Proposé par:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Informar adequadament de com conèixer, corregir o esborrar dades personals
Région: Catalunya

Implementar mecanismes per donar un màxim de serveis per conèixer, corregir o esborrar dades personals dels sistemes de l’administració; i no només el mínim legal que exigeix la GDPR

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Dades
 • Dades Personals