L’Agenda pour le Droit à la Ville regroupe les propositions des organisations et des mouvements sociaux en prévision des élections municipales de 2020 en France. Accédez aux propositions complètes en effectuant une recherche par mot-clé ou par thème.

 

Faire la ville avec les habitan-t-e-s: plaidoyer pour le Droit à  la Ville

La COVID-19 a provoqué une crise sans précédent. S'il est encore trop tôt pour mesurer toutes les conséquences, cette crise a révélé l'ampleur des inégalités sociales : la mortalité a été plus forte dans les quartiers populaires sous-dotés en services publics, au sein desquels les conditions de logement étaient plus difficiles et dont le contrôle policier était renforcé. 

Si les réseaux de solidarité et les organisations d'habitants ont permis de répondre à certaines situations d'urgence, ils ont besoin d'être soutenu pour contribuer à la construction des politiques publiques qui doivent être à la hauteur des enjeux. Sans nous limiter aux échéances électorales, nous lançons une campagne de plaidoyer pour le second tour des élections municipales qui aura lieu le 28 Juin. Les élections sont une occasion de mettre en débat nos revendications pour la construction d’un agenda pour le droit à la ville.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Propostes pel dret a la ciutat

Filtrer par région

1382

Filtrer par municipalité

Iniciant el camí cap al control de les dades: auditories energètices (AE)
Région: Catalunya

Quantificació, a través d’una auditoria energètica completa, de recursos energètics flexibles disponibles pels municipis (estacions de recàrrega de vehicles elèctrics, sistemes de bateries, consums d’edificis o enllumenat, autoproducció o centrals de generació renovable), detectant i establint propostes de millora per iniciar una transició energètica enfocada a reduir consums i, conseqüentment, costos.

Proposé par:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Auditoria
 • Vehicle Elèctric
 • Enllumenat
 • Transició
 • Consum
 • Reducció
Instar totes les institucions a treballar per derogar la reforma laboral
Région: Catalunya
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Integrar el menjador escolar en el projecte educatiu dels centres públics i gratuïts, treballant amb criteris de Sobirania Alimentària
Région: Catalunya

Integrar el menjador escolar en el projecte educatiu dels centres públics i gratuïts, treballant amb criteris de Sobirania Alimentària (proximitat, ecologia, compra directa) i gestionant- lo democràticament per la comunitat educativa de cada centre.

1. Donar suport a la gestió i capacitat de contractació per part de les AFAs, reconeixent les que ja ho fan i potenciant i donant suport a les que ho podrien fer, com a mecanisme de democràcia de l’espai de migdia.
2. Aconseguir la gratuïtat del servei de menjador començant per impedir la pujada dels pagaments que fan les famílies, a través de finançament públic.
3. Elaborar una nova llei de l’espai migdia com a espai educatiu, consensuada amb tota la comunitat educativa i que en permeti la gestió des dels mateixos centres.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Menjadors Escolars
 • Escola
 • Educació
 • Comunitari
 • Agroecològic
Internet dels objectes, en obert
Région: Catalunya

Contribuir a una arquitectura d’Internet dels objectes per les ciutats que sigui oberta i interoperable.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Oberta
 • Internet
Internet dels objectes, lliure i neutral
Région: Catalunya

Promoure les iniciatives de xarxes Internet dels objectes oberta, lliure i neutral

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Xarxa
 • Lliure
 • Oberta
Introduir criteris ambientals a les taxes de de l’aigua
Région: Catalunya

Introduir criteris ambientals a les taxes de subministrament de l’aigua, amb l’objectiu d’incentivar- ne un ús racional, penalitzant fiscalment, per exemple, els consums d'aigua que no siguin de boca (com piscines i reg de jardins).

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Aigua
 • Medi Ambient
Introduir criteris ambientals en la taxa de la brossa
Région: Catalunya

Introduir criteris ambientals en la taxa de recollida i tractament dels residus amb l’objectiu d’incentivar- ne la reducció i la separació

 

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • RSU
 • Brossa
 • Medi Ambient
Introduir criteris de limitació per dietes
Région: Catalunya

Introduir criteris de limitació per dietes (dietes no superiors al 7% del sou de base, establir quantitats màximes per àpat, transport, dietes limitades als imports efectivament justificats en períodes anteriors, etc).

Utilització fraudulenta de les dietes: Els càrrecs públics reben dietes associades a la seva tasca de representació. Tot i que aquesta despesa pot estar justificada, també s’ha utilitzat com a forma d’elusió atès que les dietes no paguen l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i no cotitzen a la seguretat social

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Transparència
 • Sou
 • IRPF
Introduir l’opció de l’empresa cooperativa de forma transversal a les propostes formatives o als recursos de les agències de promoció econòmica local
Région: Catalunya

Introduir l’opció de l’empresa cooperativa de forma transversal a les propostes formatives o als recursos de les agències de promoció econòmica local, dotant-les de pressupostos per a la creació d’empreses cooperatives i per a la sensibilització respecte al cooperativisme de prescriptores, gestories i assessories, col·legis professionals o personal de l’Administració dedicat a la creació d’empresa.
Facilitar eines, programes i ajuts econòmics específics per a aquells sectors socials amb més dificultats per accedir a la creació de cooperatives i a la incorporació de persones sòcies, específicament persones migrades, joves menors de 25 anys, dones i majors de 45 anys.
Les cooperatives impulsen un canvi productiu des dels valors, la capacitat per generar riquesa col·lectiva, l’ocupació estable i la cohesió social. Impulsen un model transformador a partir de la participació, la sostenibilitat social i territorial i la no discriminació de les persones

Proposé par:
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
 • Cooperativa
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Treball
 • Ocupació
Inversions a llarg termini vs rendibilitat a curt termini
Région: Catalunya

Un dels forats on les empreses privades poden veure possibilitats de treure benefici de la gestió d’un servei públic és en el capítol de les inversions associades al manteniment i actualització del servei, com ara les canonades en el servei d’abastament d’aigüa, o la maquinària en el servei de recollida de sòlids urbans (RSU), és a dir, la recollida de la brossa.

Proposé par:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules Socials
Justificar les despeses del personal directiu
Région: Catalunya

Introduir la necessitat de justificar i documentar amb detall les despeses realitzades i els abonaments

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Transparència
 • Fiscalitat
 • Dades
 • Democràcia
L'aigua és un bé comú que cal gestionar de forma pública
Région: Catalunya

Considerar l’accés a l’aigua i al sanejament un bé comú que necessita d’un model de gestió pública i una governança democràtica amb participació ciutadana, transparència i rendició de comptes.

Proposé par:
Aigua és Vida
 • Aigua
 • Subministraments
 • Democràcia
 • Serveis Públics
 • Béns Comuns
 • Drets Humans
L'aigua, un dret humà
Région: Catalunya

Considerar l’accés a l’aigua i al sanejament un dret humà essencial per a la vida i que sota cap concepte pugui ésser considerat una mercaderia.

Proposé par:
Aigua és Vida
 • Aigua
 • Serveis Públics
 • Subministraments
L'Ajuntament de Barcelona declari l’emergència habitacional a tota la ciutat
Région: Catalunya

que permeti la convocatòria de tots els responsables al respecte i la presa de decisions que permetin:  • mobilització urgent de tot habitatge disponible, públic o privat.
• el preu de l’habitatge ha d’estar en relació a la renda disponible de la llar
• amb posterioritat s’haurà d’iniciar un debat obert sobre la reversió de l’entramat legal, econòmic-financer i organitzatiu que ha promogut l’existència d’aquesta emergència habitacional.

Proposé par:
Associació 500x20
 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
 • Urbanisme
 • Lloguer
 • Drets Socials
La jornada laboral, sencera per cobrar sous dignes.
Région: Catalunya

A l’arrel de la pobresa salarial hi ha les mitges jornades, que no permeten una subsistència digna. En la mesura del possible, cal obligar a contractar a jornades senceres.

Proposé par:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
 • Jornada Laboral
La subrogació en els processos de municipalització
Région: Catalunya

Existeix un dilema considerable en la subrogació dels treballadors d’un servei públic externalitzat quan es decideix recuperar la gestió pública. Pensar el procés de subrogació en períodes d’uns quants anys, anivellar gradualment els drets socials i laborals de la plantilla incorporada al de la resta de la plantilla pública, i donar temps de preparació als treballadors per acudir a un procés de selecció gradual dels diferents llocs de treball per concurs públic on comptin positivament els anys d’experiència laboral en el servei.

Proposé par:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
 • Subrogació
Laboratori d’aprenentatge
Région: Catalunya

Impulsar un laboratori d’aprenentatge al municipi, un espai d’experimentació i de cocreació entre iguals, que aplegui a tots els agents educatius del terrritori: centres educatius, AMPA, entitats de lleure, comunitàries, esportives, culturals, etc. Aquest laboratori ha de servir per impulsar la innovació, la millora continua i la incorporació de noves metodologies en l’espectre de l’Educació 360.

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • AMPA
 • Entitats
 • Comunitat
 • Creació
Limitació de creuers, retirada de l’ampliació de l’aeroport i reducció del nombre de vols.
Région: Catalunya

En assumptes com les necessàries limitació de creuers, retirada de l’ampliació de l’aeroport i la reducció del nombre de vols, en què les competències no corresponen a l’Ajuntament de Barcelona, cal una aposta pública i decidida per aquestes mesures, així com l’obertura amb urgència d’un procés de diàleg amb les institucions competents per tal de fer entendre la seva necessitat i consensuar plegades el full de ruta per fer-ho.

 • Turisme
 • Creuers
 • Port
 • Aeroport
 • Barcelona
Limitar bonificiacions ICIO per tamany de l' habitatge
Région: Catalunya

Limitar les bonificacions a habitatges inferiors a determinats metres quadrats (250m2, en funció del municipi) i condicionades a que no impliqui canvi d’usos.

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • ICIO
 • Bonificacions
Limitar els cotxes alhora que s’aposta pel transport públic i el transport actiu.
Région: Catalunya

Limitar els cotxes alhora que s’aposta pel transport públic i el transport actiu. Hem de poder gaudir de la ciutat de manera més sostenible, emprar energies renovables, creure en el transport públic i accessible i en el
transport actiu i fomentar el consum responsable i de proximitat.

 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
 • Transport Públic
 • Mobilitat
Lloguer. Compliment íntegre de la Llei 24/2015
Région: Catalunya

Lloguer. Compliment íntegre de la Llei 24/2015, ampliar la Borsa de Lloguer i revisar les ajudes ofertes per l'Administració, que actualment s'obren només durant un breu termini al llarg de l'any. Promoure legislació a escala estatal i autonòmic de: regular els lloguers segons la renda, mobilitzar habitatge de la banca i fons d'inversió a preus assequibles, obligar a respectar les renovacions de lloguer social de famílies que provenen d'execució hipotecaria.

Proposé par:
Plataforma d'Afectats/des per la Hipoteca - PAH
 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
 • Lloguer
 • Pîsos Buits
 • Barcelona
 • Desnonaments
L’ESS ha de poder abastir el conjunt de les necessitats socials, també les de les administracions públiques
Région: Catalunya

Des dels municipis s’ha de fomentar la compra i contractació pública socialment responsable,  prioritzant criteris socials, ètics i ambientals en la contractació i compra de béns i serveis per part dels Ajuntaments. A partir de la incorporació de clàusules socials que reconeguin les condicions de treball dignes, la igualtat salarial, la inserció sociolaboral, la sostenibilitat ambiental, el finançament ètic, els circuits de proximitat, l’equitat de gènere, la interculturalitat i en definitiva els criteris de l’economia social i solidària ja aplicats amb el balanç social, com a factors a tenir en compte al mateix nivell, com a mínim, que els quantitatius

 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Compra Pública
 • Responsable
 • Contractació Pública
 • Inserció
 • Interculturalitat
 • Ocupació
 • Treball
L’impuls d’una nova matriu econòmica necessita les energies de tots els agents socioeconòmics del canvi
Région: Catalunya

Proposem la creació de Consells Locals de l’Economia Social i Solidària, o de grups de  treball  en municipis petits, integrats pel conjunt de les iniciatives de l’ESS local i sectorial, per les entitats veïnals, ecologistes, culturals, educatives, feministes i de persones migrades que ho requereixin, i amb la presència de les àrees pertinents de l’administració local. Aquest òrgan serà responsable de promoure polítiques econòmiques, socials, ambientals i culturals d’àmbit local des del paradigma  de  la  concertació público-cooperativa-comunitària, orientades vers la transició democràtica, ecològica i feminista de l’economia. S’encarregarà de:

• realitzar i actualitzar el diagnòstic de l’ESS en l’àmbit local;
• dissenyar el Pla Director de l’ESS, de caràcter integral i d’àmbit municipal, amb dotació pressupostària, mecanismes d’avaluació i indicadors quantitatius i qualitatius,
• elaborar una memòria anual i
• crear un servei comunitari de mediació pels conflictes que puguin sorgir, de formació mixta, amb agents públics-cooperatius-comunitaris.

Proposé par:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • ESS
 • Economia
 • Economia Social i Solidària
 • Pla
 • Coordinació
Mancomunar el desenvolupament i desplegament de serveis.
Région: Catalunya

Crear mecanismes de coordinació entre administracions que permetin mancomunar el desenvolupament i desplegament de serveis.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Mancomunar
Mapes educatius de recursos compartits
Région: Catalunya

Desenvolupar  l’elaboració  d’un  mapa  educatiu que incorpori el conjunt de recursos educatius existents al municipi, dirigits no  només  als  cen- tres educatius i entitats, sinó també a famílies i a la infància i l’adolescència. Aquests recursos han de ser no només propis de l’administració pública, sinó també comunitaris. Aquest mapa ha de permetre conèixer el conjunt dels recursos edu- catius de manera panoràmica i millorar-ne l’accés

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Mapa Educatiu
Mentoria social
Région: Catalunya

Promoure el desplegament de programes de mentoria social arrelats al territori. Els programes de mentoria social han de permetre generar connexions d’apoderament i acompanyament entre referents de la comunitat i la infància i l’adolescència que ho necessitin. La mentoria no només és un projecte que ajuda a la dinamització educativa i comunitària, sinó que té una important vessant d’aprenentatge d’habilitats, competències i valors.

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Comunitat
 • Infància
 • Joventut
 • Aprenentatge
 • Habilitats
Mesures de suport per als infants i joves menors no acompanyats
Région: Catalunya

Impulsar mesures d’acompanyament i suport, en col·laboració amb les entitats del Tercer Sector Social, per als infants i joves menors no acompanyats i sense referents adults, que arriben als municipis.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • MENA
 • Menors
 • Infància
Mesures d’acompanyament al procés d’escolarització
Région: Catalunya

El procés d’acompanyament a les famílies durant el procés previ a la inscripció escolar és també un element clau en l’elecció
de centre. Per tant, l’existència o no d’aquest acompanyament, o la manera en què
es desenvolupa aquest acompanyament pot contribuir o no a la concentració de determinats perfils d’alumnat en uns centres educatius. D’aquesta manera, l’acompanyament esdevé una mesura clau per poder reduir la segregació.
Algunes mesures que es poden prendre en aquest àmbit poden ser les següents:
• Acompanyament a les famílies nouvingudes i amb menys coneixement
institucional sobre l’oferta escolar amb l’objectiu d’orientar una elecció de centre que eviti la concentració de l’alumnat amb NESE en determinats centres.
• Orientar i convèncer determinades famílies amb més capital cultural d’accedir
de manera col·lectiva a centres amb demanda més feble però amb projectes pedagògics atractius i innovadors. Aquest tipus d’acompanyament i orientació, menys freqüent, pot resultar especialment adient en famílies en el darrer any d’escola bressol i a les portes d’escollir centre escolar per als seus fills/es. En
les zones amb més demanda escolar i amb moltes escoles aquesta pot ser una estratègia interessant de reequilibri de l’escolarització i de reconduir l’excés de demanda de molts centres

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar
Mesures per a lluitar contra la discriminació per origen ètnic o racial
Région: Catalunya

Mesures per a lluitar contra la discriminació per origen ètnic o racial, Donant suport a serveis d’assistència a víctimes de la discriminació; desenvolupant accions de sensibilització per a combatre la imatge social negativa de la comunitat gitana; impulsant un paper proactiu de les fiscalies de delictes d’odi i discriminació; i facilitant la formació d’agents claus per garantir una aplicació efectiva de la legislació en matèria de discriminació.

Proposé par:
Fundación Secretariado Gitano
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
 • Delictes d'Odi
 • Formació
 • Agents
 • Policia
Mesures per afavorir al vianant
Région: Catalunya

peatonalització de carrers, ús de pilones, creació de superilles, eliminació de semàfors, reducció de límits de velocitat, eliminació d’aparcaments de superfície.

Proposé par:
Som Mobilitat
 • Mobilitat
 • Espai Públic
 • Aparcament
 • Velocitat
Mesures per afavorir el transport públic intel•ligent i eficient
Région: Catalunya

bus a la demanda, flotes de microbusos i busos de ruta flexible.

Proposé par:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Mobilitat
 • Bus
 • Transport Públic
 • eficiència
Mesures per afavorir el vehicle elèctric i compartit
Région: Catalunya

impulsar una flota de vehicles elèctrics municipals, facilitar sistemes per compartir vehicles i/o trajectes, crear aparcaments de barri on els vehicles elèctrics municipals puguin ser compartits amb els habitants fora de l’horari laboral (agregació de necessitats de mobilitat).

Proposé par:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Mobilitat
 • Vehicle Elèctric
Micro-credencials d’aprenentatge digitals
Région: Catalunya

Desenvolupar al municipi un projecte basat en  les micro-credencials digitals (open badges) per a l’aprenentatge. Aquest projecte ha de permetre que les experiències educatives que la infància i l’adolescència té a disposició en la seva comu- nitat, puguin emetre credencials digitals d’aprenentatge. Per fer-ho possible, l’Ajuntament impulsarà que els diferents agents educatius (tant de l’educació formal com de la no formal) incorporin aquest sistema. De la mateixa manera, s’impulsaran els instruments necessaris per fer usable i accessible aquesta tecnologia per part del conjunt de la infància i l’adolescència. L’Ajuntament també vetllarà perquè aquestes oportunitats es desenvolupin en base a la connexió dels centres educatius amb el conjunt d’agents de la comunitat.

 • Educació
 • TIC
 • Digital
 • Agents
 • Comunitat
Migració a programari lliure
Région: Catalunya

Establir un pla rigorós de migració a programari lliure de tots els serveis d’informació de l’ajuntament

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Informació
 • Programari Lliure
Migrar progressivament a programari lliure totes les aplicacions
Région: Catalunya

Migrar progressivament a programari lliure totes les aplicacions d’escriptori i el sistema operatiu dels ordinadors municipals.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Sistema Operatiu
 • Programari Lliure
Millorar l'atenció a dones víctimes de violència masclista des d'un enfocament de no re-victimització.
Région: Catalunya

Millorar l'atenció a dones víctimes de violència masclista des d'un enfocament de no re-victimització, amb independència d'on s'ha exercit la violència: país d'origen, trànsit o destinació.

Proposé par:
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Refugiats
 • Asil
 • Dona
 • Gènere
 • Violència Masclista
Millorar la detecció de les víctimes de tràfic d'éssers humans
Région: Catalunya

Millorar la detecció de les víctimes de tràfic d'éssers humans mitjançant una major implicació de tots els agents i autoritats públiques a nivell municipal i autonòmic. Cal abordar qualsevol acció en matèria de tràfic de persones partint d'un enfocament de drets humans, centrat en la víctima i que respecti les especificitats de gènere.

Proposé par:
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Refugiats
 • Asil
 • Tràfic
 • Víctima
Millorar la participació juvenil a la ciutat
Région: Catalunya

Millorar la participació juvenil a la ciutat i donar suport al teixit associatiu juvenil; facilitar la seva tasca i promoure’n el reconeixement social.

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
Millorar les relacions entre el Comissionat de Seguretat i les entitats de drets humans
Région: Catalunya

Que el Comissionat de Seguretat perfeccioni els mecanismes de relació amb les entitats de defensa de drets humans que els permetin complementar les polítiques públiques en matèria de prevenció de la violència institucional en el si del cos.

Proposé par:
Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans
 • Seguretat
 • Barcelona
 • Drets Humans
 • Espai Públic
Millorar relacions entre Tercer Sector, ajuntaments i ciutadania
Région: Catalunya

Impulsar una governança relacional amb el Tercer Sector i tots els agents socials i una nova articulació entre ajuntaments, Tercer Sector i ciutadania al servei de la convivència cívica i la cohesió social.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
Millores en la detecció d’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE)
Région: Catalunya

Millores en la detecció d’alumnat amb NESE
Un dels factors clau per combatre la  segregació escolar és poder distribuir de manera equilibrada l’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE).
Per fer-ho d’una manera òptima, cal diagnosticar adequadament aquests casos i fer-ho amb suficient temps, si pot ser
abans d’iniciar-se l’escolarització a P3, dues condicions que no sempre es donen de la millor manera possible. Per aquesta raó,
un dels millors mecanismes per reduir la segregació consisteix a detectar bé
i detectar a temps l’alumnat amb NESE. Les mesures més efectives per a una bona detecció de l’alumnat amb NESE són:
• Anticipar temporalment el procés d’identificació (iniciant els processos
sis mesos o més abans del període de preinscripció escolar).
• Fomentar la col·laboració entre EAPs i Ajuntaments en la revisió del padró
d’habitants dels infants a escolaritzar.
• Millorar la coordinació entre els diversos serveis d’atenció a les persones (serveis
socials, EAIAs, CAPs, CDIAPs, altres).
• Fomentar la realització d’entrevistes a les famílies abans de l’inici del curs
escolar o just al seu inici, amb l’objectiu de detectar d’una manera prematura l’alumnat amb NESE.

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar
Mobilitat basada en l'accés universal i la millora de l’entorn
Région: Catalunya

El nou model de mobilitat ha de garantir que tothom es pugui desplaçar (i que ho pugui fer de la forma més sostenible possible) i ha de posar el focus en minimitzar la contaminació ambiental, social i de salut i reduir el nombre de vehicles a l’espai públic.

Proposé par:
Som Mobilitat
 • Mobilitat
 • Sostenible
 • Contaminació
 • Salut
 • Vehicle
 • Espai Públic
Mobilitat elèctrica per a totes
Région: Catalunya

Els ajuntaments han de renovar, progressivament, la seva flota de vehicles municipals perquè siguin 100% elèctrics. L’ús d’alguns d’aquests vehicles es limita als horaris de la jornada laboral de les persones funcionàries que sovint és de jornada intensiva de matins de dilluns a divendres. Aleshores, les institucions públiques locals podrien desenvolupar un pla de vehicle elèctric compartit que permeti gaudir-lo a la ciutadania, amb especial atenció a les classes populars [entitats locals] i sota unes condicions de responsabilitat mútua, fora de les hores d’ús municipals.
Aquests proposta cercaria l’impuls d’acords público-ciutadans o público-comunitaris, que poden servir com a laboratori viu per altres propostes i, al mateix temps, posar a la pràctica el car sharing, el vehicle compartit, el vehicle com a bé d’ús, un aspecte profundament transformador.

Proposé par:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Vehicle Elèctric
 • Compartir
 • Publico-comunitari
 • Estalvi
Models Magnet
Région: Catalunya

Les escoles amb menys demanda i menys desitjades poden iniciar un procés de transformació per la via d’esdevenir una escola Magnet. A partir de la col·laboració estreta amb una entitat externa (museu, fundació, centre artístic, etc.) l’escola inicia un projecte d’innovació educativa que l’ajuda a singularitzar-se i a oferir un projecte de qualitat, amb l’objectiu de fer-se atractiva
a la demanda. Els Ajuntaments poden impulsar projectes Magnet, fent de pont entre escoles
i entitats en els àmbits de les arts, la ciència o la tecnologia. Els models Magnet no exclouen en cap cas les mesures anteriors, però poden complementar-les i fins i tot reforçar-les

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar
Modificació de l’Ordenança que regula la concessió de llicències d’obres
Région: Catalunya

(...) és una dada constant el fet que es concedeixen llicències sense valorar les repercussions que es poden ocasionar en les finques afectades, tampoc existeix un protocol sobre la concessió de llicències d’obres, sobretot en el cas de finques afectades, que protegeixi el dret dels afectats a estar informats i assessorats directament per la mateixa administració, sobretot quan les llicències d’obres de rehabilitació els poden obligar a deixar l’habitatge. D’aquesta manera, evitaríem  deixar en mans dels propietaris el monopoli d’aquesta informació i els seus terminis.

Proposé par:
Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona - FAVB
 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
 • Obres
Modificar el càlcul de l'IBI per permetre penalitzar activitats que generin externalitats negatives
Région: Catalunya

Aplicar coeficients diferents de l’IBI per distingir si un immoble té activitats comercials o de residència: aplicar coeficients més elevats per a immobles no residencials que per a immobles residencials. D’aquesta forma es podrien penalitzar fiscalment aquelles activitats que generin més externalitats negatives com ara les turístiques

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IBI
Movilidad justa
Région: Catalunya

Movilidad justa. Crear políticas de movilidad menos contaminantes basadas en el transporte público y soluciones de aparcamiento no discriminatorias por capacidad de pago.

Proposé par:
Revista Crítica Urbana
 • Mobilitat
 • Transport Públic
 • Contaminació
Multiplicar per 2 la quota per a vehicles molt contaminants
Région: Catalunya

Multiplicar per 2 la quota per a vehicles molt contaminants de forma gradual. Aquest augment es pot fer progressivament (pujar a l’1,1 el primer any, 1,2 el segon any...)

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
Municipalització del sòl urbà
Région: Catalunya

El sòl ni es crea ni es destrueix. És patrimoni de la humanitat. No pot formar part del preu de l’habitatge perquè és especulatiu.

Proposé par:
Associació 500x20
 • Sòl
 • Patrimoni
 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
 • Pla urbanístic
 • Urbanisme
Municipalitzacions i cooperativitzacions de serveis públics
Région: Catalunya

Cal impulsar la municipalització dels serveis públics, i fer-ho a través de la lògica de concertació público-cooperativa-comunitària, per tal de garantir la universalitat de l’accés i la participació i decisió conjunta entre l’administració municipal, les treballadores i les usuàries, així com amb les iniciatives de l’ESS. En aquells municipis on no es desenvolupin programes de municipalització, o de forma complementària en d’altres, cal impulsar la cooperativització en sectors com la gestió de residus, la gestió forestal, les energies renovables, l’aigua, les tasques de cura, els equipaments culturals, els serveis alimentaris en equipaments municipals, la rehabilitació d’habitatge, l’obra pública, la gestió del patrimoni físic, natural i immaterial, el turisme comunitari o l’economia circular

Proposé par:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • Municipalització
 • Externalització
 • Serveis Públics
 • Publico-comunitari
 • Cooperativa