L’Agenda pour le Droit à la Ville regroupe les propositions des organisations et des mouvements sociaux en prévision des élections municipales de 2020 en France. Accédez aux propositions complètes en effectuant une recherche par mot-clé ou par thème.

 

Faire la ville avec les habitan-t-e-s: plaidoyer pour le Droit à  la Ville

La COVID-19 a provoqué une crise sans précédent. S'il est encore trop tôt pour mesurer toutes les conséquences, cette crise a révélé l'ampleur des inégalités sociales : la mortalité a été plus forte dans les quartiers populaires sous-dotés en services publics, au sein desquels les conditions de logement étaient plus difficiles et dont le contrôle policier était renforcé. 

Si les réseaux de solidarité et les organisations d'habitants ont permis de répondre à certaines situations d'urgence, ils ont besoin d'être soutenu pour contribuer à la construction des politiques publiques qui doivent être à la hauteur des enjeux. Sans nous limiter aux échéances électorales, nous lançons une campagne de plaidoyer pour le second tour des élections municipales qui aura lieu le 28 Juin. Les élections sont une occasion de mettre en débat nos revendications pour la construction d’un agenda pour le droit à la ville.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Propostes pel dret a la ciutat

Filtrer par région

1382

Filtrer par municipalité

Municipalización de los servicios básicos
Région: Catalunya

Retornar a los ciudadanos y ciudadanos el derecho a los servicios básicos: Municipalización de los servicios básicos

Proposé par:
Revista Crítica Urbana
 • Municipalització
 • Serveis Públics
 • Democràcia
 • Drets Socials
No acceptar donacions de programari privatiu per part d’empreses privades
Région: Catalunya

No acceptar donacions de programari privatiu per part d’empreses privades, ni tampoc de maquinari que obligui a l’ús de programari privatiu per a un correcte funcionament. Aquest punt és especialment important en el camp de l’educació

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Programari Lliure
 • Educació
No adquirir maquinari que no sigui plenament funcional sota kernels lliures, com per exemple Linux.
Région: Catalunya

No adquirir maquinari que no sigui plenament funcional sota kernels lliures, com per exemple Linux.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Ordinador
 • Linux
No donar noves llicències de cap tipus d’allotjament turístic a tota Barcelona.
Région: Catalunya

Ampliació de la Zona 1 del Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics a tota la ciutat, de manera que no es puguin donar noves llicències de cap tipus d’allotjament turístic a tota Barcelona.

 • Turisme
 • Pla urbanístic
 • Llicències
 • Allotjament turístic
 • Barcelona
No farem cap discurs vexatori vers cap expressió de gènere
Région: Catalunya

No fomentarem ni permetrem cap discurs discriminatori ni vexatori vers  qualsevol expressió de gènere o que ataqui la diversitat i la llibertat afectiva i sexual, ja que pensem que la LGTBIfòbia és un pas enrere en la consecució dels drets socials de les persones.

Proposé par:
Unitat contra el Feixisme i el Racisme - GARRAF
 • Racisme
 • Gènere
 • Dona
 • Opció Sexual
 • Drets sexuals i reproductius
No farem el joc al patriarcat
Région: Catalunya

No farem el joc a un sistema patriarcal que legitima la dominació dels homes  sobre les dones o  per una pretesa superioritat, denunciarem pràctiques discriminatòries i no tolerarem propostes polítiques que pretenguin la derogació de drets, el retrocés en les polítiques d’equitat o les garanties de protecció vers les dones que pateixin violència masclista

Proposé par:
Unitat contra el Feixisme i el Racisme - GARRAF
 • Racisme
 • Gènere
 • Dona
 • Patriarcat
No farem servir discursos racistes
Région: Catalunya

No farem servir discursos xenòfobs,  racistes o islamòfobs,  ni ens quedarem en silenci si altres ho fan. L’experiència d’altres països europeus mostra clarament que quan els partits establerts no combaten les idees xenòfobes —o encara pitjor, quan les fomenten— a la llarga no resten suport al feixisme sinó que el normalitzen i l’enforteixen.

Proposé par:
Unitat contra el Feixisme i el Racisme - GARRAF
 • Racisme
 • Xenofòbia
 • Partits
 • Compromís
 • Feixisme
No incorporar programari privatiu
Région: Catalunya

No incorporar a les webs municipals serveis de tercers basats en programari privatiu, o que permeten la recol·lecció de dades per part de qui ofereix el servei. En general, no distribuir programari privatiu per cap via.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Web
 • Dades
No negociar amb partits LGTBI-fòbics
Région: Catalunya

No negociar ni arribar a cap compromís amb partits LGTBI-fòbics

Proposé par:
LGTB Terrassa
 • LGTBI
 • Compromís
 • Partits
No pactar amb qui faci ús de la xenòfobia
Région: Catalunya

Ens comprometem a no pactar ni possibilitar cap pacte (si és necessari abstenint-nos) amb formacions que facin ús de la xenofòbia, la discriminació de qualsevol tipus o el racisme institucional  - sota cap circumstància-  atès que la defensa dels valors democràtics sempre ha de prevaler sobre els interessos de partit, sigui quina sigui la conjuntura del moment.

Proposé par:
Unitat contra el Feixisme i el Racisme - GARRAF
 • Racisme
 • Pacte
 • Partit
 • Drets Humans
 • Democràcia
No retribuir amb dietes les reunions
Région: Catalunya

Establir mesures per garantir que l’assistència a reunions de representació, sessions plenàries i comissions que es realitzen en el mateix municipi no són retribuïdes mitjançant dietes

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Transparència
 • Pressupostos
 • Sou
 • Dietes
Normativa de participació vinculant en energia
Région: Catalunya

Que els partits polítics prenguin el compromís d’acatar les propostes que surtin dels òrgans de participació, per tal garantir-ne que la participació en aquests sigui vinculant.
En el cas de municipis de mida gran, fomentar i desenvolupar processos participatius que interpel•lin tota la ciutadania en energia per refrendar les decisions que es prenguin en els òrgans de participació desenvolupats per l’ajuntament.

 

Proposé par:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Normativa
 • Participació
Obertura de línies
Région: Catalunya

El mateix efecte que es produeix amb l’ajustament de l’oferta de places passa amb l’obertura de noves línies o grups. Si la decisió d’obrir línies o grups només respon a la demanda de les famílies, el
resultat serà una xarxa molt més segregada. De la mateixa manera, també és negatiu prendre la decisió d’obrir nous grups
o línies en funció de la intuïció.
 
Un exemple clar d’una mala planificació en aquest aspecte seria un municipi que demogràficament necessita més grups per a l’any següent. Si aquest nou grup s’obre
en un centre amb escassa demanda però amb disponibilitat d’espais, estarem accentuant
el seu procés de segregació.

Cal, doncs, que les decisions que es prenguin en l’obertura de línies o grups siguin estratègiques, cobrint les noves  necessitats en escoles de demanda intermèdia o apostant per centres amb dificultats però amb un
pla de xoc i de transformació sociopedagògica del centre.

 

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar
Obrir el Consell Escolar Municipals a la participació del conjunt d'agents que tenen impacte en l'eduació d'infants i adolescents.
Région: Catalunya

Generar  un  espai   de   participació,   amb   capacitat no només d’anàlisi  i  consulta,  sinó  també  de  presa de decisions. Un espai que ha d’anar més enllà del Consell Escolar Municipal, incorporant la participació i la visió del conjunt d’agents que tenen impacte en l’educació de la infància i l’adolescència. La principal finalitat del Consell ha de ser anar desplegant l’estratègia educativa del municipi, tenint sempre en compte la voluntat de generar més oportunitats educatives, fent-ho de manera que cada vegada hi hagi més equitat educativa, i fent-ho de manera compartida entre el conjunt d’agents educatius.

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Consell Escolar Municipal
 • Consell
 • Participació
Obrir les escoles i els instituts a la comunitat
Région: Catalunya

Impulsar que els centres educatius obrin els patis, així com altres espais  i  equipaments  dels  centres al conjunt de la ciutadania en horari no lectiu (per exemple, les biblioteques). Per fer-ho possible l’Ajuntament es comprometrà a acompanyar i col·laborar amb els centres educatius amb l’objectiu de fer viable aquesta obertura d’equipaments, si és necessari amb la dotació recursos extraordinaris. Un dels clars exemples d’aquesta obertura d’equipaments dels centres educatius són els Patis Oberts, ja implementats en molts municipis de Catalunya. Tant els patis com la resta d’equipaments dels centres educatius poden servir per a desenvolupar activitats comunitàries, culturals o esportives amb una vessant clarament educativa

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Escola
 • Centre
 • Pati Obert
 • Activitats
Ocupació. Facilitar la negociació per arribar a acords de lloguer social.
Région: Catalunya

Ocupacions. Facilitar la negociació de les famílies amb la propietat per arribar a acords de lloguer social, instaurar un servei municipal de mediació comunitària per resoldre conflictes amb veïnes, facilitar la regularització dels subministraments bàsics, publicar dades sobre el fenomen que ajudin a tenir una idea clara del nombre de llars que es troben en aquesta situació. Promoure la regularització de les famílies vulnerables en els habitatges de grans tenidors.

Proposé par:
Plataforma d'Afectats/des per la Hipoteca - PAH
 • Habitatge
 • Ocupació
 • Dret a l'habitatge
 • Lloguer
 • Pîsos Buits
 • Barcelona
 • Vulnerables
 • Mediació
Oferir activitats esportives, culturals i d’oci inclusiu
Région: Catalunya

Oferir activitats esportives, culturals i d’oci inclusiu que garanteixin la igualtat d’oportunitats i d’accessibilitat per a tots els ciutadans en aquest àmbit.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Esport
 • Oci
Oferir formació digital a col·lectius en risc d'exclusió social
Région: Catalunya

Oferir formació tecnològica (inicial i avançada) a col·lectius amb risc d’exclusió social per motius socioeconòmics, en temàtiques d’innovació tecnològica, en coordinació amb els serveis socials municipals.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Democratització de la tecnologia
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Risc d'exclusió social
 • Serveis Socials
Oferir formació i recursos a agents de la comunitat educativa per incloure la infància i joventut en la governança dels centres educatius
Région: Catalunya

La participació d’infants i adolescents en una comunitat passa, en primer lloc, perquè aquests tinguin veu i vot en els espais educatius i d’aprenentatge. Per tant, és necessari democratitzar centres educatius abolint tota mirada adultocentrista que es pugui tenir cap a la participació d’infants i joves. Cal, entre d’altres, normalitzar la presència d’infants a consells escolars. Per a poder arribar fins aquí, cal que els Ajuntaments ofereixin formació, suport i recursos a equips docents sobre la posada en pràctica d’experiències reals de participació de l’alumnat tant dins dels centres com en l’entorn. Malgrat ser competència del Departament d’Educació, des de les administracions locals es pot
reforçar aquesta tasca formativa del professorat i aportar-hi valor afegit a través de formacions contextualitzades en la realitat del municipi.

Proposé par:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Participació juvenil
 • consell local
 • Joventut
 • Centre educatiu
 • Comunitat Educativa
 • Infància
Oferir programes pedagògics per treballar la tecnologia de manera inclusiva
Région: Catalunya

Oferir programes pedagògics en coordinació amb centres educatius de diferents nivells que permetin abordar com treballar la tecnologia de manera inclusiva i respectuosa amb la ciutadania, introduint-hi la perspectiva de gènere.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Democratització de la tecnologia
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
Oferir recursos adequats per garantir una veritable inclusió
Région: Catalunya

Oferir recursos adequats per garantir una veritable inclusió: vetlladors i personal de suport per l’escolaritat obligatòria, assistents personals que puguin entrar a l’aula per a la postobligatòria, assistència tecnològica i materials pedagògics adap- tats, adaptació curricular, etc.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Recursos
 • Inclusió
 • Exclusió
 • Escola
 • Educació
Oferta educativa i lúdica coordinada d’estiu
Région: Catalunya

Organització d’una oferta educativa i lúdica d’activitats d’estiu, incorporant tant les activitats impulsades pel propi Ajuntament com les dels altres agents educatius de la comunitat. Aquesta oferta educativa garantirà uns mínims de qualitat en totes les activitats que s’inclouen. Disposarà de programació no només per al juliol, sinó també d’activitats durant el mes d’agost, amb l’objectiu de donar resposta també a les famílies que no fan vacances durant aquest mes. Aquest programa s’acompanyarà de mecanismes per a garantir la màxima accessibilitat de totes les persones de forma inclusiva, evitant escenaris de segregació.

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Activitats
Ofimàtica en programari lliure
Région: Catalunya

Migrar l’ofimàtica interna a programari lliure, amb els corresponents plans de formació

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Ofimàtica
 • Programari Lliure
Ordenança municipal per la instal•lació d’energies renovables
Région: Catalunya

La instal•lació d’energies renovables a nivell local sovint requereixen una burocràcia complexa o projectes tècnics costosos que no ajuden a fomentar el seu avenç.
La normativa urbanística ha de ser accessible, comprensible i la informació dels tràmits s’ha de poder realitzar de forma clara i conjunta.
Amb una memòria tècnica i plànols senzills hauria de ser suficient per emetre la “declaració de responsabilitat”.

 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Renovables
 • Normativa urbanística
 • Tràmits
Organitzar anualment la Setmana de l’Educació
Région: Catalunya

Organitzar anualment la Setmana de l'Educació360. Una setmana per presentar totes les oportunitats educatives, on es desenvoluparan activitats, tastets d’oportunitats educatives al carrer, jornades i trobades, amb la finalitat d’impulsar i promoure l’Educació 360 amb tots els seus protagonistes. Entre d’altres, la setmana pretén apropar les oportun tats educatives a nous públics, donar coneixement i reconeixement al conjunt d’actors i espais educatius i generar treball en xarxa i col·laboració entre el diferents agents.

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Carrer
 • Activitats
Organitzar l’alimentació pública per cuidar la salut pública
Région: Catalunya

Quan la competitivitat econòmica toca l’alimentació hi sortim perdent tots. Els destinataris dels menús que habitualment proveeix l’administració pública (usuaris de serveis socials, sanitaris, educatius) perquè reben una alimentació precària. I els productors locals perquè representa una mesura més que allunya el productor local del consumidor local, amb tot el que això comporta de deslocalització i massificació de la producció. Algunes mesures a emprendre poden ser a) En l’àmbit de la fiscalitat, establir fiscalitat proporcional a la distància de producció del producte per raons de petjada ecològica b) En l’àmbit legislatiu es podria demanar límits de distància territorial dels productes alimentaris que se serveixin en els serveis públics, amb una aplicació progressiva (de més distància  a menys)

Proposé par:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules Socials
Orientació a famílies en transicions
Région: Catalunya

Posar en marxa o reforçar un servei d’orientació i acompanyament a les famílies en els períodes de transició educativa. Aquest servei d’orientació ha de coordinar-se de manera molt estreta amb els centres educatius, i ha de poder acompanyar l’alumnat i famílies que ho necessiten a recursos i oportunitats educatives públiques i de la comunitat quan així ho requereixin. Aquest servei ha d’evitar que l’alumnat entri en trajectòries erràtiques en moments d’especial transcendència com ho són les transicions educatives.

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Escola
 • Centre educatiu
Orientació i prescripció educativa
Région: Catalunya

Reforçar la funció d’orientació i prescripció dels infants i joves. Un servei que ha de partir de la màxima proximitat a l’alumnat, amb l’objectiu de que sigui vist per part d’aquest com un recurs de confiança i de fàcil accés. Aquest servei s’ha de dissenyar tenint en compte les necessitats detectades pels diferents agents i centres educatius, i ha de poder prescriure la participació a activitats o serveis externs al propi centre fora de l’horari lectiu o en els períodes  de  vacances. Es tracta de poder respondre a una necessitat detectada d’orientació dels nois i noies en altres àmbits i espais de la seva vida i poder connectar-los amb recursos i oportunitats que potser desconeixen.

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Joventut
 • Orientació
 • Participació
 • Necessitats
Pacte local contra la segregació escolar
Région: Catalunya

Pacte local contra la segregació escolar. És cert que moltes competències educatives no recauen en el municipi i que la segregació escolar té a veure amb casuístiques que van més enllà del mateix Ajuntament. Però els consistoris municipals poden liderar la lluita contra la segregació, implicant i generant consensos entre amplis sectors i agents. L’impuls d’un pacte local contra la segregació escolar és sens dubte la millor expressió d’aquest lideratge i de la voluntat política de treballar per a la igualtat en les condicions d’escolarització de l’alumnat del municipi. Desenvolupar un procés basat en dades objectives i generar espais de consens i acord entre diferents actors i sectors permet disposar de Pactes locals contra la segregació escolar amb amplis suports.

 • Educació
 • Segregació escolar
 • Pacte Local
 • Acord Estratègic
Pacte Local per l'Educació360
Région: Catalunya

Elaborar un Pacte Local  per  l’Educació  360  de manera participada que desenvolupi les línies estratègiques educatives per al conjunt d’agents del municipi. Un Pacte que ha de configurar la visió estratègica de consens, també de les prioritats, entre el conjunt d’actors, a través del qual s’ha d’anar alineant, tant el conjunt de polítiques públiques de l’Ajuntament, com les actuacions que realitzen els diversos agents del municipi.

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Pacte
 • Visió estratègica
Passaport 360
Région: Catalunya

Impulsar la creació d’un passaport a disposició de la infància i l’adolescència que ofereixi destinaci- ons d’aprenentatges i es puguin anar recollint les credencials assolides. Aquest passaport s’ha de basar en les oportunitats educatives existents en- tre el conjunt d’agents de la comunitat. Els nens i nenes poden desenvolupar itineraris personalitzats d’acord als seus interessos i necessitats, i poden anar recopilant les credencials en el seu passaport. Per poder disposar d’un passaport d’alta qualitat, és vital que l’Ajuntament acompanyi als centres i al conjunt d’agents del municipi a col·laborar i abastir el conjunt d’oportunitats incloses en el projecte. L’Ajuntament també vetllarà perquè aquestes oportunitats es desenvolupin en base a la connexió dels centres educatius amb el conjunt d’agents de la comunitat.

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Centre educatiu
 • Comunitat
Penalitzar les empreses que operen en Paradisos Fiscals als concursos públics
Région: Catalunya

Argumentar en els plecs de condicions que les empreses que tributen en paradisos fiscals no concorren en igualtat de condicions, i treure’ls punts en les convocatòries de concurs públic per aquest motiu.

Més de 80 municipis a l'Estat Espanyol, entre els quals 26 a Catalunya, s'han declarat zones lliures de paradisos fiscals aprovant una moció amb la qual es comprometen a no contractar obres ni serveis amb empreses que eludeixen impostos mitjançant paradisos fiscals. Al maig de 2016, l'Ajuntament de Barcelona va incorporar una clàusula a tots els contractes públics municipals establint que els licitadors no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals (seguint el llistat de la UE) i que siguin considerades delictives. Així, les empreses licitadores han de signar una declaració on afirmen que no competen cap delicte de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. Si durant el període d'execució del contracte apareixen evidències que l'empresa ha incorregut en aquest tipus de pràctiques i, en conseqüència, es verifica falsedat en la seva declaració, se'n podran derivar penalitzacions que podrien arribar a la resolució del contracte.

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Transparència
 • Frau fiscal
 • Fiscalitat
 • Consursos
 • Concurs públics
Penjar les banderes LGTB en les dates de commemoració
Région: Catalunya

Penjar les banderes LGTB (Arc de Sant Martí i/o transsexual) en les dates de commemoració.

Proposé par:
Associació LGTB Tal Com Som
 • LGTBI
 • No discrminació
 • Igualtat
Per a garantir el canvi socioeconòmic, cal treballar el canvi cultural i educatiu a llarg termini
Région: Catalunya

Des dels municipis cal impulsar programes propis i donar suport a programes d’iniciatives de l’economia solidària que desenvolupin les capacitats formatives de les persones, tant en el sistema educatiu com    en d’altres. En relació als centres d’ensenyament, es fomentarà la creació de cooperatives d’alumnes en tota mena de centres, en aquells municipis en què es tingui competència, així com es donarà suport a la introducció de l’ESS en la formació professional. Els programes formatius hauran de tenir un vessant de capacitació tècnica i administrativa (gestió econòmica, financera, comercial, laboral), una capacitació societària (governança democràtica, resolució de conflictes…) i una educació en valors i pràctiques cooperatives (acostament d’iniciatives de l’ESS, valors i cultura, educació ambiental, igualtat de gènere, antiracisme, coneixement de la memòria cooperativa i associativa local i general). La sensibilització i la formació en aquests àmbits i característiques serà extensiva també al personal tècnic i polític municipal

Proposé par:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Cooperativa
 • Centre educatiu
 • Formació
 • Administració
 • Treballadors Públics
Per a la transformació socioeconòmica local calen eines que la facin possible
Région: Catalunya

Cla impulsar la creació d’Agències de Desenvolupament Socioeconòmic Local, o la transformació dels organismes existents de promoció econòmica, orientant- los a la promoció específica de l’ESS així com a la seva transversalització al conjunt de polítiques municipals. Aquests organismes hauran d’implementar el Pla Director i els seus programes, promoure la participació social, obrir un registre d’iniciatives socioeconòmiques locals i coordinar-se amb altres agències d’àmbit local o comarcal, així com els Ateneus Cooperatius de cada territori. Des de l’administració municipal es vetllarà especialment per revertir les desigualtats socioeconòmiques del municipi, donant suport econòmic, tècnic i formatiu a col·lectius específics - dones, persones migrades i racialitzades, treballadores manuals, aturades i majors de 45 anys – perquè puguin incorporar-se a projectes d’ESS en condicions d’equitat.

Proposé par:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • Transformació
 • Economia Social i Solidària
 • ESS
 • Desenvolupament
 • Promoció
 • Pla
Per democratitzar la societat del coneixement, cal reconèixer l’espai públic digital com a espai de gestió comunitària i fomentar el cooperativisme de plataforma
Région: Catalunya

Cal  promoure  i  garantir  l’accés  a  les  noves  tecnologies  i  a  la  xarxa;  promoure  els  usos  socials, cooperatius i col·laboratius de les TICs; fer un ús exclusiu i didàctic de software i hardware obert/  lliure en les administracions municipals i tots els àmbits públics de la seva competència; recolzar l’establiment   d’infraestructures   tecnològiques   de   caràcter   obert   i   de   gestió   comunitària, descentralitzada, lliure i neutral; incentivar el coneixement obert i l’ús de llicències lliures/ obertes; promoure els valors i les pràctiques cooperatives en o amb TICs mitjançant programes específics de capacitació, finançament i incubació. Cal evitar els monopolis, abusos i precarietats associades a l’hegemonia del capitalisme de plataforma, i donar suport als comuns digitals, les iniciatives públiques de dades obertes i el cooperativisme de plataforma

Proposé par:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • Noves Tecnologies
 • TIC; Comunitari
 • Cooperativa
 • Llicències
 • Lliure
 • Oberta
Permetre bonificacions de fins al 50% en l’IAE durant cinc anys com a màxim per creació de llocs de treball amb contracte indefinit,
Région: Catalunya

que tinguin en compte l’equitat de gènere, de contractació de persones amb limitacions funcionals, de persones de més de 50 anys i/o d’aturades de llarga durada. La bonificació hauria de ser proporcional al nombre de llocs de treball creats (p.e.: si s’incrementa la plantilla d’un 10%, aplicar una bonificació del 10%)

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • IAE
Permetre bonificacions de fins al 50% en l’IAE per inici d’activitat empresarial
Région: Catalunya

durant un màxim de cinc anys afegits als dos anys d’exempció, en cas que una empresa encara no tingui beneficis. Eliminar aquesta bonificació si s’han obtingut beneficis per un valor superior a la bonificació del 50% de l’IAE durant dos anys

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • IAE
Pilotatge de noves experiències
Région: Catalunya

Desenvolupar un projecte de pilotatge d’experiències innovadores en l’àmbit educatiu. Aquests projectes han d’estar alineats amb l’estratègia d’Educació 360 municipal i han de néixer tant de la proposta i participació dels diferents agents de la comunitat com de la cerca d’experiències de caràcter internacional que els diferents agents puguin realitzar.  Gràcies  a  aquest  projecte de pilotatges, tant l’Ajuntament com la resta d’agents de l’educació formal i no formal, podran acabar incorporant i escalant nous programes i polítiques que ja s’han provat amb èxit.

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Educació No-Formal
 • Comunitat
Pla de xoc per a combatre el fracàs escolar
Région: Catalunya

En relació a l'actuació institucional quan els agents són perpetradors de la  vulneració de drets i violència racista cal un reconeixement institucional de l'existència de racisme al cos. Cal que s'assumeixi per a poder prendre les mesures adient per combatre'l.

Proposé par:
Fundación Secretariado Gitano
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
Pla d’igualtat de gènere de l’Educació 360
Région: Catalunya

Desenvolupar un Pla d’igualtat de gènere de les oportunitats de l’Educació 360. El pla s’ha de basar en una anàlisi de quines són les desigualtats de participació, accés, així com les discriminacions i privacions que es puguin detectar per raó de gènere. El Pla ha de permetre dissenyar actuacions entre diferents actors que redueixin aquestes desigualtats de gènere en edats, col·lectius i àmbits que es determinin en l’anàlisi.

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Ihualtat
 • Gènere
 • Patriarcat
Pla d’Inspecció i tancament dels habitatges d’ús turístic
Région: Catalunya

Pla d’Inspecció i tancament de tots els habitatges d’ús turístic il·legals i elaboració d’un Pla d’eliminació gradual, fins arribar a la seva totalitat, dels legals.

Proposé par:
Associació 500x20
 • Inspecció
 • Habitatge
 • Habitatges d'Ús Turístic
 • Pla
 • Pla d'Usos
 • Dret a l'habitatge
 • Lloguer
Planificar el desenvolupament de l’Estratègia d’Inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona
Région: Catalunya

Planificar el desenvolupament de les mesures de l’Estratègia d’Inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona, que s’executaran en el mandat 2019-2023 en el marc de l’Acord Ciutadà; vetllar per garantir la transparència en el seu desplegament a través dels indicadors vinculats a les mesures i estendre la mesura arreu del territori català.

Proposé par:
Inclusió, Tercer Sector, Serveis Socials, Exclusió, Igualtat, Desigualtat
Plans de formació, cultura i apoderament en l’energia
Région: Catalunya

Proposem als municipis que elaborin plans de formació, cultura i apoderament en l’energia. Aquests haurien de contenir recursos formatius dirigits a públics i perfils socials diversos, posant especialment esforços per accedir a aquells col•lectius normalment més afectats pel model energètic (i socioeconòmic) però més allunyats del seu control i debat.

Proposé par:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Poderament
 • Formació
Plans d’acció per a l’eradicació del barraquisme i l’infrahabitatge
Région: Catalunya

Plans d’acció per a l’eradicació del barraquisme i l’infrahabitatge en el marc dels Plans de l'Habitatge, dotats dels recursos necessaris, i aplicant metodologies encaminades a solucions estables i definitives, que combinen las mesures de reallotjament amb altres d’acompanyament i suport social a les famílies durant tot el procés.

Proposé par:
Fundación Secretariado Gitano
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
Polítiques d’informació a les famílies
Région: Catalunya

La informació que les famílies reben sobre els centres educatius és clau a l’hora de seleccionar escola o institut. Si la informació és accessible, suficient, clara
i comprensible és molt més fàcil que aquella família es decideixi per aquell centre.

El problema en aquest àmbit és que la informació que ofereixen els diversos centres educatius és molt desigual. Mentre hi ha centres que tenen informació molt elaborada i disponible, hi ha altres centres que no disposen pràcticament de cap informació
ni material. Evidentment, aquesta problemàtica incrementa la segregació.

Els centres que tenen menys informació disponible i elaborada solen atraure menys famílies, i solen tenir més probabilitat d’entrar en dinàmiques de segregació. En aquest sentit, a nivell municipal es poden desenvolupar diferents mesures que ajuden a contrarestar aquesta situació:
• Avaluar la comunicació dels centres, identificant aquells que tenen més marge
de millora en l’àmbit comunicatiu.
• Assessorar, acompanyar i formar aquells centres educatius amb majors problemes
en l’àmbit de la producció d’informació i comunicació.
• Desenvolupar materials o sistemes d’informació on hi hagi disponible
informació homogènia de tots els centres educatius, especialment durant el període de preinscripció escolar
• Fomentar i acompanyar la celebració
de jornades de portes obertes de centres
educatius.
• Disposar d’una informació homogènia respecte tots els centres educatius a
disposició de les famílies en les OME.

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar
Posada en marxa de mesures per revertir la segregació escolar
Région: Catalunya

Posada en marxa de mesures per revertir la segregació escolar que afecta específicament l’alumnat gitano, abordant l’alta concentració en determinats centres educatius o classes amb intervencions dirigides a promoure l’èxit escolar i garantir la cohesió socioeducativa.

Proposé par:
Fundación Secretariado Gitano
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
 • Segregació escolar
 • Educació
Posar a disposició de les joves les eines per a la gestió dels plaers
Région: Catalunya

Posar a disposició de les joves les eines per a la gestió dels plaers. La salut afectiva, sexual i reproductiva, l’ús de les drogues i les noves tecnologies, la salut mental i la salut física i alimen- tària són els grans temes que conflueixen i garan- teixen un complet estat de benestar físic, mental i social.

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
 • Educació Sexual
 • Drets sexuals i reproductius
Posar en marxa programes de formació digital
Région: Catalunya

Posar en marxa programes de formació i capacitació digital per a la ciutadania, així com reforçar els existents.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • Democratització de la tecnologia
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
Posar tanques en el cas dels edificis antics desocupats amb risc de despreniment
Région: Catalunya

Posar tanques en el cas dels edificis antics desocupats amb risc de despreniment, amb el recàrrec corresponent d’ocupació de via pública

 

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Recàrrec
 • Pîsos Buits