L’Agenda pour le Droit à la Ville regroupe les propositions des organisations et des mouvements sociaux en prévision des élections municipales de 2020 en France. Accédez aux propositions complètes en effectuant une recherche par mot-clé ou par thème.

 

Faire la ville avec les habitan-t-e-s: plaidoyer pour le Droit à  la Ville

La COVID-19 a provoqué une crise sans précédent. S'il est encore trop tôt pour mesurer toutes les conséquences, cette crise a révélé l'ampleur des inégalités sociales : la mortalité a été plus forte dans les quartiers populaires sous-dotés en services publics, au sein desquels les conditions de logement étaient plus difficiles et dont le contrôle policier était renforcé. 

Si les réseaux de solidarité et les organisations d'habitants ont permis de répondre à certaines situations d'urgence, ils ont besoin d'être soutenu pour contribuer à la construction des politiques publiques qui doivent être à la hauteur des enjeux. Sans nous limiter aux échéances électorales, nous lançons une campagne de plaidoyer pour le second tour des élections municipales qui aura lieu le 28 Juin. Les élections sont une occasion de mettre en débat nos revendications pour la construction d’un agenda pour le droit à la ville.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Propostes pel dret a la ciutat

Filtrer par région

1382

Filtrer par municipalité

Potenciar el model de vehicle compartit i elèctric
Région: Catalunya

No té sentit apostar per un model de mobilitat elèctric sense contemplar la propietat col•lectiva, ja que seguim mantenint altres problemes com l’ús (i abús) de l’espai públic, el difícil accés (econòmic) al cotxe privat, etc. La transformació del model ha d’anar més enllà de la substitució tecnològica.

Proposé par:
Som Mobilitat
 • Mobilitat
 • Vehicle Elèctric
 • Espai Públic
 • Transformació
Potenciar els models alternatius d’accés i tinença d’habitatge
Région: Catalunya

Potenciar els models alternatius d’accés i tinença d’habitatge

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
Potenciar fons locals contra l’exclusió social i la pobresa
Région: Catalunya

Potenciar fons locals contra l’exclusió social i la pobresa, dotats amb recursos suficients.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
Potenciar la biodiversitat agrària associada a l’activitat agrària.
Région: Catalunya

1. Potenciar els sistemes d’Alt Valor Natural, coordinant els plans de conservació d’espècies i hàbitats d’interès amb l’Estratègia territorial de l’activitat agrària.
2. Fomentar mesures de serveis ecosistèmics per a potenciar la biodiversitat en els espais agraris (reserva de punts d’aigua permanents a les finques agràries, conservació de marges i de murs de pedra seca, manteniment dels closos com a espais de refugi de fauna útil, foment de les caixes niu, manteniment dels hàbitats dels pol·linitzadors naturals, pastura de boscos i/o rostolls...)
3. Prioritzar la biodiversitat del sòl en la creació de mesures agronòmiques i biològiques com a pilar de la biodiversitat en els sistemes agraris vegetals.

 

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Biodiversitat
 • Canvi Climàtic
 • Aigua
Potenciar les varietats locals i les races autòctones com a Patrimoni Cultural
Région: Catalunya

1. Reconèixer les varietats i races com a Patrimoni Cultural a Catalunya.
2. Prohibir les patents sobre la vida (OMG, CRISP-R, varietats protegides...).
3. Permetre la comercialització de tot tipus de material vegetal (independentment de les restriccions per registres, homogeneïtat, etc.) en base als Drets dels/les agricultors/es del TIRFFA.
4. Potenciar la creació d’ajuts públics que fomentin les varietats locals i les races autòctones en tota la cadena alimentària (accés a la llavor i al planter, foment del coneixement per part dels consumidors/escoles, ajudes a la producció, ajudes a la comercialització...).
5. Adaptar la legislació a la producció artesanal agrària de llavors.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Ajuts
 • Consum
 • Patrimoni
Preservar la Sobirania Alimentària de les institucions i normes dels Tractats de Comerç i Inversió
Région: Catalunya

Preservar la Sobirania Alimentària de les institucions i normes dels Tractats de Comerç i Inversió, ja que mecanismes com la cooperació reguladora o els Tribunals d’Arbitratge (ISDS), afecten la capacitat de decisió i orientació de polítiques públiques de les institucions nacionals i locals per defensar els criteris ecològics, socials, de qualitat, sostenibilitat i proximitat de la producció, distribució i consum alimentari.

1. Treure l’alimentació de l’OMC i dels Tractats de Lliure Comerç.

2. Crear una política aranzelària protectora que faci front a importacions que vulnerin els criteris de Sobirania Alimentària.

3. Prohibició del dumping en l’exportació a tercers països.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Sostenibilitat
Pressionar perquè la Generalitat doti de recursos suficients el SAI DASIG
Région: Catalunya
Proposé par:
LGTB Terrassa
 • Administració
 • LGTBI
 • Finançament
 • Terrassa
Pressupostos oberts online
Région: Catalunya

Crear canals de participació i control online de la gestió de pressupostos oberts a la ciutadania. Articulació amb una "Comissió de control ciutadà dels pressupostos" que tingui com a funció i responsabilitat explorar mecanismes de control en col•laboració amb les entitats ciutadanes (Observatori Ciutadà Municipal o altres mecanismes)

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Transparència
 • Fiscalitat
 • Pressupostos
 • Digital
 • Oberta
Pressupostos participatius i energia
Région: Catalunya

Inclusió de projectes energètics als pressupostos participatius generals, a través del procés ordinari, utilitzant la partida pressupostària.
Reservar una partida pressupostària específica destinada a projectes energètics d’àmbit local, que serà objecte d’un procés participatiu per al disseny dels projectes a implementar.

Proposé par:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Pressupostos Participatius
Producció digital utilitzant llicències copyleft i CreativeCommons
Région: Catalunya

Producció digital utilitzant llicències copyleft i CreativeCommons que facilitin la reutilització de les obres artístiques i produccions dels/de les creadors/es locals finançades amb fons públics, com a eines de cultura lliure

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Estàndards lliures
 • Llicències
 • Copyleft
 • Programari Lliure
Programa de parentalitat positiva
Région: Catalunya

Desenvolupament de programes de competències parentals ajustats per a les necessitats de les dife- rents etapes, des d’abans de néixer fins a l’adoles- cència. A l’hora  de  dissenyar  aquests  programes, com a l’hora de detectar i captar famílies per  a aquests programes, és de vital importància que es compti amb la implicació i participació de tots els serveis que estan en contacte amb les famílies  així com tots els agents de la comunitat.

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • AMPA
 • Comunitat
 • Família
Programa de segones oportunitats
Région: Catalunya

Impulsar un programa de segones oportunitats educatives per a l’adolescència i la joventut, tot incorporant l’enfoc global de l’Educació 360. Més enllà dels itineraris de formació acadèmica i labo-  ral es tracta de potenciar l’acompanyament en els àmbits emocionals, relacionals i de recuperació de l’autoestima i el treball en els espais de lleure més informals de vida quotidiana. Els itineraris també han de tenir especialment en compte la potencialitat de connectar molts i diversos  recur- sos i actius de la comunitat amb l’objectiu de fer  una  intervenció  més  adaptada  i   personalitzada on els joves esdevinguin ciutadans i protagonistes actius de la seva comunitat.

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Joventut
 • Ciutadania
 • Participació
Programa de suport a persones amb NEE
Région: Catalunya

Desenvolupar un programa específic de suport a les persones amb necessitats educatives especials (NEE). Aquest programa s’ha de basar en una anàlisi específica de les necessitats a nivell municipal i incorporarà mesures i recursos de diferents característiques: serveis d’orientació i acompanyament, beques i ajudes per a la inclusió d’aquestes persones, o bé activitats específiques de suport. L’elaboració i desplegament d’aquest programa ha de tenir especialment en compte el conjunt de recursos, agents comunitaris i centres educatius que actualment ja estan treballant en aquesta direcció

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Necessitats Especials
 • Centre educatiu
 • Recursos
Programa municipal d’activitats extraescolars 360
Région: Catalunya

Elaboració d’un catàleg permanent d’activitats extraescolars 360, que incorpori oferta pròpia de l’Ajuntament, dels centres educatius, de les AMPA, i del conjunt d’agents de la comunitat. A més d’un agregat d’activitats actualitzat, el catàleg ha de disposar d’una visió i planificació estratègica, de tal manera que es garanteixi la programació d’activitats  que  es  considerin  clau  per  l’oportunitat  o bé perquè responen a necessitats identificades entre el conjunt d’actors clau. El catàleg també
ha de procurar fomentar l’ús compartit i coordinat dels diferents espais existents als municipis. Aquest programa s’acompanyarà de mecanismes per garantir la màxima accessibilitat d’alumnat, especialment en el cas dels més desfavorits

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Visió estratègica
 • Pla
 • Acord Estratègic
 • Espai Públic
 • Equipaments
Programa per a la petita infància i família
Région: Catalunya

Impulsar un programa per a la infància i les famílies abans d’iniciar P3, moment en que la infància inicia la trajectòria educativa formal amb  desigualtats significatives. L’objectiu és aconseguir que totes les famílies s’aproximin a les escoles, els espais familiars i l’educació abans de l’inici de P3, especialment en el cas de famílies que per diferents raons no s’han apropat a recursos educatius fins el moment. El programa desenvoluparà capacitats i coneixements de  la  infància  i  sobretot  les capacitats de les seves famílies abans d’iniciar l’escolarització. Es dissenyarà tenint en compte la coordinació d’actors diversos en l’entorn de les famílies.

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Família
 • AMPA
Programari en llengua pròpia
Région: Catalunya

Oferir programari que funcioni amb la llengua pròpia de la ciutadania. Sistemes traduïts incloent missatges d’error, documentació, diccionaris i sistemes de parla.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Llengua
Programes de formació i acompanyament cap a l’ocupabilitat
Région: Catalunya

Programes de formació i acompanyament cap a l’ocupabilitat,adaptats als grups més desfavorits i allunyats del mercat laboral, com la població gitana, amb mesures  específiques per a joves que ni estudien ni treballen.

Proposé par:
Fundación Secretariado Gitano
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
Programes d’Aprenentatge Servei (APS)
Région: Catalunya

Incorporar i impulsar més i millors oportunitats d’Aprenentatge Servei (APS). L’Ajuntament es comprometrà a desenvolupar un  projecte específic per potenciar aquesta proposta educativa que combina servei voluntari a la comunitat i aprenentatge de competències, habilitats i valors. Per fer-ho possible es promourà la incorporació de noves propostes d’APS al conjunt d’agents educatius de la comunitat. L’Ajuntament acompanyarà  el  desplegament  d’aquestes noves propostes amb l’objectiu que es construeixin de manera connectada amb els projectes educatius dels centres escolars i que siguin de qualitat.

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Centre educatiu
 • Habilitats
 • Valors
Programes i espais de joventut i adolescència
Région: Catalunya

Desenvolupar programes i espais dirigits especi- alment a l’adolescència i la joventut. En aquests espais joves, s’acompanyarà a aquestes persones des de la proximitat amb un enfoc clarament edu- catiu sobre la base dels seus interessos, protagonisme i participació. El treball, des de recursos de l’entorn, així com la coordinació entre diferents agents és fonamental per garantir tant la captació i participació de les persones, com una intervenció transformadora, que millori les competències transversals i les habilitats socioemocionals.

Proposé par:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Joventut
 • Participació
 • Competències
Prohibir controls per perfil ètnic i avaluar l'existència de racisme al cos policial
Région: Catalunya

Que realitzi una instrucció que prohibeixi els controls policials basats en perfil ètnic i que introdueixi mesures per evitar la selectivitat policial en les actuacions policials. Que es realitzin estudis periòdicament sobre l’existència de racisme en els cossos policials que permetin prendre mesures per analitzar i controlar aquest fenomen amb l’objectiu final d’eradicar-lo.

Proposé par:
Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans
 • Barcelona
 • Policia
 • Guàrdia Urbana
 • Racisme
 • Drets Humans
Projectes de generació de mitja escala
Région: Catalunya

Els Ajuntaments haurien d’analitzar les superfícies disponibles (teulades municipals, terrenys municipals) per emprendre el projecte de generació renovable local.
I estudiar oferir la superfície a col•lectius ciutadans que vulguin impulsar un projecte de generació renovable local en les condicions acordades entre les dues parts. Així com, demanar assessorament per explorar les possibilitats de crear un Power Purchase Agreement (PPA) amb finançament ciutadà i amb unes condicions justes que afavorissin totes les parts i minimitzessin els riscos futurs.

 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Renovables
Projectes per a la inserció laboral de transsexuals
Région: Catalunya

 

Projectes per a la inserció laboral de transsexuals (és un col·lectiu amb especial risc d’exclusió social).

 

Proposé par:
Associació LGTB Tal Com Som
 • LGTBI
 • No discrminació
 • Igualtat
 • Inserció laboral
 • Treball
Promoció de la reducció de l’impacte medi-ambiental i l’economia social i solidaria.
Région: Catalunya

Promoció de la reducció de l’impacte medi-ambiental i l’economia social i solidaria.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Compra Pública
 • Dispositius Electrònics
 • Circularitat
 • Economia Social i Solidària
Promoció del coneixement sobre manteniment i reparació dels dispositius
Région: Catalunya

Promoció del coneixement sobre manteniment i reparació dels dispositius a les entitat públiques i els centres educatius (escoles, universitats).

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Estàndards lliures
Promocionar activitats i iniciatives d’oci alternatiu
Région: Catalunya

Promocionar activitats i iniciatives d’oci alternatiu que es desenvolupin a la ciutat

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
 • Oci
Promocionar els models d’autoocupació i de l’economia social i solidària.
Région: Catalunya

Promocionar els models d’autoocupació i de l’economia social i solidària.

Proposé par:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
Promoure activitats lligaes a l'alimentació dins l'Economia Social i Solidària
Région: Catalunya

Reforçar la introducció de les activitats lligades a l’alimentació en els circuits socioeconòmics alternatius (Mercat Social, ESS i altres).

Proposé par:
Aixequem la República
 • ESS
 • Economia Socal i Solidària
 • Activitats
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
Promoure ajuts de rehabilitació d’habitatges per a entitats socials.
Région: Catalunya

Promoure ajuts de rehabilitació d’habitatges per a entitats socials.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Habitatge
 • Ajuts
 • Entitats Socials
Promoure aliances entre moviments consumidoristes a nivell internaciona
Région: Catalunya

Promoure aliances entre moviments consumidoristes a  nivell  internacional,  com  a  forma  d’apoderament  d’aquest  moviment sobre els seus drets, fent front a dinàmiques dels mercats que s’imposen a escala internacional.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Consum
 • Apoderament
Promoure campanyes de sensibilització LGTB
Région: Catalunya

Promoure campanyes de sensibilització LGTB (també conjuntament amb el SAI LGTB comarcal i les entitats LGTB).

Proposé par:
Associació LGTB Tal Com Som
 • LGTBI
 • No discrminació
 • Igualtat
 • Sensibilització
Promoure el decreixement energètic de les explotacions agroramaderes i afavorir l’autoproducció d’energia mitjançant fonts renovables
Région: Catalunya

1. Promoure l’autoproducció d’energies renovables.
2. Crear un organisme públic, amb la participació de la societat, dedicat a la gestió dels recursos energètics i del subsòl en el territori.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Energia
 • Renovables
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Serveis Públics
 • Decreixement
 • Sobirania energètica
Promoure el reconeixement social de l'associacionisme juvenil
Région: Catalunya

Cal que els ajuntaments prenguin part activa en la visibilització i reconeixement de la tasca que duen a terme les associacions juvenils. Algunes línies que es poden desenvolupar en aquest sentit són: promoure que els mitjans de comunicació locals es facin ressò de l'activitat, projectes i propostes de les entitats juvenils; reservar espais als panells informatius municipals i als centres educatius perquè les entitats puguin donar a conèixer la seva tasca i activitats; potenciar, a través d'informadors i educadors municipals que treballen als centres educatius, el coneixement d'iniciatives associatives juvenils entre l'alumnat... Fer visible l'associacionisme juvenil també contribueix a la desestigmatització dels i les joves.

Proposé par:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Participació juvenil
 • consell local
 • Joventut
 • Associacionisme
Promoure el valor de l’educació en el lleure
Région: Catalunya

Promoure el valor de l’educació en el lleure, garantint l’accés a les activitats de lleure educatiu, culturals i esportives, més enllà de l’horari lectiu i en època de vacances escolars, amb programes de suport i preus públics bonificats que ajudin que cap infant i adolescent en quedi exclòs. Fer extensiva aquesta mesura al jovent major de 18 anys que ha estat sota mesura de tutela.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Educació
 • Oci
 • Lleure
 • Infància
 • Joventut
Promoure espais de connexió i ús tecnològic que ofereixin eines i recursos de manera gratuïta
Région: Catalunya

Promoure espais de connexió i ús tecnològic que ofereixin eines i recursos de manera gratuïta, així com dotar de recursos als existents (biblioteques, centres cívics o telecentres).

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Democratització de la tecnologia
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
Promoure la participació dels infants migrants no acompanyats
Région: Catalunya

Promoure la participació dels infants migrants no acompanyats en activitats recreatives, educatives, esportives i culturals  en pro dels seus drets i la seva inclusió social, i adoptar estratègies de pedagogia pública i de lluita contra els discursos d’odi, la discriminació i la xenofòbia.

Proposé par:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
Promoure la participació real i efectiva dels infants en tots els àmbits.
Région: Catalunya

Promoure la participació real i efectiva dels infants en tots els àmbits,  de  manera  que  es tinguin  en  compte  els  seus  punts  de vista i experiències  i  se’ls  faci  la  corresponent devolució.  Tota experiència participativa infantil i adolescent ha de ser representativa del col·lectiu i diversa.

Proposé par:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
Promoure la reutilització d’aquestes dades
Région: Catalunya

Promoure la reutilització d’aquestes dades, mitjançant una publicitat activa, una bona accessibilitat al web municipal, i l’especificació de les llicències.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Digital
 • Dades
 • Web
 • Llicències
Promoure l’elaboració i la comercialització dels excedents alimentaris de l’activitat product
Région: Catalunya

1. Facilitar  i  recompensar  l’aprofitament  dels  excedents  alimentaris  per  a l’elaboració de productes alimentaris humans i animals i altres usos derivats en la petita i mitjana producció.
2. Facilitar i premiar l’aprofitament d’excedents alimentaris de la restauració.

 

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
Promoure l’habitatge assistit per a col·lectius amb necessitats especials.
Région: Catalunya

Promoure l’habitatge assistit i l’habitatge d’inclusió per a gent gran, víctimes de violència, persones sense llar, amb discapacitat i altres col·lectius amb necessitats especials.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Habitatge
 • Accessibilitat
 • Necessitats Especials
Promoure ordenances municipals de desplegament de nova infraestructura com la proposada per Guifi.net
Région: Catalunya

Promoure ordenances municipals de desplegament de nova infraestructura com la proposada per Guifi.net, que promou amb la màxima agilitat i eficiència possible, estimula i maximitza l’eficiència de qualsevol tipus d’inversió i, alhora assegura la seva sostenibilitat en base a l’ús que se’n fa, minimitzant el cost per a l’administració pública i també per al ciutadà i la societat en general.

Proposé par:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Telecomunicacions
Promoure polítiques que incentivin la contractació de persones amb discapacitat en l’empresa ordinària
Région: Catalunya

Promoure l’ocupació de qualitat, potenciant el treball en xarxa i la coordinació amb els serveis municipals i les entitats del Tercer Sector; ampliar el mercat laboral reservat i promoure polítiques que incentivin la contractació de persones amb discapacitat en l’empresa ordinària.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Discapacitat
 • Contractació
Promoure programes educatius que treballin el cicle alimentari de forma integral a les escoles i impulsin la Sobirania Alimentària del sistema alimentari escolar
Région: Catalunya

1. Elaborar guies pedagògiques i materials didàctics basats en l’agroecologia escolar que considerin el cicle alimentari com un context d’aprenentatge, i que exemplifiquin formes d’incloure-ho en els Projectes Educatius de Centre.

2. Realitzar cursos de formació per a professorat sobre l’aprofitament educatiu del sistema alimentari i sobre la transversalització de la Sobirania Alimentària.

3. Impulsar  els  menjadors  escolars  ecològics  des  d’una  perspectiva  de l’agroecologia escolar.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Formació
 • Menjadors Escolars
 • Ecològic
 • Centres Educatius
Promoure serveis públics al medi rural
Région: Catalunya

Promoure serveis públics al medi rural com ara transport públic, facilitar l’accés a la sanitat i als serveis de cures de persones dependents i a l’educació en totes les etapes de la vida amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat social.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Transport Públic
 • Serveis Públics
 • Territori
 • Dependència
 • Vulnerables
 • Sostenibilitat
 • Sanitat
Promoure taxi accessibe i facilitar la reconversió de vehicles no adaptats en accessibles.
Région: Catalunya

Comprometre’s en adoptar una ordenança local específica reguladora del servei de taxi accessible, que contingui una reserva de taxis accessibles d’almenys el 5%, com exigeix la legislació estatal,  i promoure mesures per facilitar la reconversió de vehicles no adaptats en accessibles.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Accessibilitat
 • Transport Públic
Promoure transport públic a demanda que garanteixi l’accessibilitat universal
Région: Catalunya

Promoure l’impuls de serveis de transport públic a la demanda que garanteixin l’accessibilitat universal, en cas que el municipi no compti amb serveis de bus urbà.

Proposé par:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Transport Públic
Promoure una estratègia de bioregionalització de la producció, distribució i consum alimentari
Région: Catalunya

Promoure una estratègia de bioregionalització de la producció, distribució i consum alimentari, com a forma de canviar les tendències actuals d’un mercat alimentari global a mida de les multinacionals del sector.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
Proporcionar la taxa de la brossa als residus que es generen
Région: Catalunya

En l’àmbit comercial, aplicar criteris proporcionals a la generació de brossa, mitjançant, per exemple, sistemes de pagament per generació (i controlats, per exemple, mitjançant serveis de recollida porta a porta). Aplicar factors de superfície, segons el tipus de residu generat, segons el tipus d’activitat, per tal de garantir-ne la progressivitat. Aplicar descomptes en la taxa (en els establiments de restauració) per ús d'envasos reutilitzables, i per l'ús habitual dels punts de recollida municipal (punts verds).

 

Proposé par:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Brossa
 • RSU
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
Protegir el infants de la contaminació, i habilitar zones verdes i fonts d’aigua en els llocs de trobada.
Région: Catalunya

Planificar les ciutats i els espais públics de manera que es minimitzi l’exposició dels infants i adolescents a les fonts de contaminació i incorporar en els criteris de planificació la protecció davant de les temperatures extremes, zones verdes i ombrejades en els parcs infantils i fonts d’aigua en els llocs de trobada dels infants.

Proposé par:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
Protegir els espais i dinàmiques agroforestals sostenibles i empoderades a nivell local de tendències i accions especulatives i de criteris de rendibilitat del mercat
Région: Catalunya

1. Impulsar la planificació urbanística sempre de baix cap a dalt, i de manera consensuada amb els municipis veïns (incloent planificacions regionals, territorials –com els plans territorials parcials-, etc.).

2. Implementar la Llei d’Espais Agraris.

3. Elaborar polítiques específiques per a les zones de muntanya.

4. Incidir en el fet que la planificació d’espais naturals inclogui i sigui realment compatible amb la realitat i amb la promoció agrària sostenible.

5. Protegir el dret a l’habitatge en zones rurals; per exemple, prioritzant la rehabilitació de l’habitatge principal i, si s’escau, la nova creació d’habitatge; i limitant les segones residències en zones amb problemes d’accés a l’habitatge.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
Protegir i fomentar les xarxes de cooperació local i regionals per al disseny, la implementació, el seguiment i l’avaluació de polítiques i programes per a l’impuls de la sostenibilitat local/rural
Région: Catalunya

Protegir i fomentar les xarxes de cooperació local i regionals per al disseny, la implementació, el seguiment i l’avaluació de polítiques i programes per a l’impuls de la sostenibilitat local/rural    

1. Crear sistemes de planificació de la producció i també de la distribució.

2. Emprar els principis de l’Economia Social, Solidària i Cooperativa com a marc organitzatiu.

3. Impulsar les garanties laborals (i polítiques de protecció laboral) de feines temporals. Protegir especialment els drets de les persones migrades que treballen com a jornalers/es agràries (especialment en agricultura i turisme)

4. Crear una xarxa de menjadors col·lectius públics o privats.

Proposé par:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Sostenibilitat
 • Drets Laborals