Critères d’Évaluation des Programmes Électoraux

Afin de mieux éclairer le vote des citoyens et des citoyennes, nous évaluons le degré de soutien des différents programmes électoraux vis-à-vis de 10 mesures communes à toutes les municipalités, en partant des propositions des organisations sociales participantes.

01. Clàusules per una contractació pública social, laboral i ambientalment justa i responsable

Incorporació de clàusules socials, inclusives, ambientals, de gènere, anti-paradisos fiscals i de respecte als drets humans en tota la cadena de producció del servei als contractes públics de l’Ajuntament.

 • Valls BCN 2019
  2
 • Capgirem BCN CUP
  3
 • BCN En Comú
  3
 • ERC
  3
 • PSC
  2
 • BCN és Capital
  1
 • JxCat
  2
02. Potenciar l’economia social i solidària

Crear consells municipals d'economia social i solidària, serveis d’assessorament i ajuts específics.

 • Capgirem BCN CUP
  3
 • Valls BCN 2019
  1
 • ERC
  3
 • BCN En Comú
  3
 • PP
  2
 • PSC
  1
 • BCN és Capital
  2
 • JxCat
  3
03. L’aigua sota gestió pública directa i democràtica

Recuperar (per tant, municipalitzar) o mantenir, segons el cas, la gestió pública directa del servei municipal d’abastament d’aigua.

 • Capgirem BCN CUP
  3
 • Valls BCN 2019
  1
 • BCN En Comú
  3
 • ERC
  3
 • PP
  1
 • PSC
  1
 • BCN és Capital
  1
 • JxCat
  2
04. Producció i comercialització públiques d'electricitat de fonts renovables

Apostar per la generació –a partir de fonts renovables– i comercialització municipal d’energia.

 • Capgirem BCN CUP
  3
 • Valls BCN 2019
  1
 • BCN En Comú
  3
 • ERC
  3
 • PP
  1
 • PSC
  1
 • BCN és Capital
  3
 • JxCat
  3
05. Transformació viària a favor de la bicicleta

Incrementar substantivament en el proper mandat el carril bici i/o vies segures.

 • Capgirem BCN CUP
  3
 • Valls BCN 2019
  2
 • BCN En Comú
  3
 • ERC
  3
 • PP
  1
 • PSC
  1
 • BCN és Capital
  3
 • JxCat
  2
06. 30% de lloguer regulat a les noves promocions d’habitatges

Modificar el Pla Urbanístic (POUM) per incloure 30% de reserva de destí per habitatges de lloguer regulat a les noves promocions d’habitatge o rehabilitacions integrals de finques residencial en sòl urbà consolidat.

 • Capgirem BCN CUP
  3
 • Valls BCN 2019
  1
 • ERC
  3
 • BCN En Comú
  3
 • PP
  1
 • PSC
  2
 • BCN és Capital
  2
 • JxCat
  3
07. Mobilització del parc d’habitatges buits

Inspecció d’habitatges i aplicació de sancions als habitatges buits i/o pisos turístics sense regularitzar.

 • Capgirem BCN CUP
  3
 • Valls BCN 2019
  1
 • BCN En Comú
  3
 • ERC
  2
 • PP
  1
 • PSC
  1
 • BCN és Capital
  2
 • JxCat
  3
08. Reallotjament en cas de desnonament

Disposar i garantir un reallotjament digne i immediat a les famílies víctimes de desnonament.

 • Capgirem BCN CUP
  3
 • JxCat
  1
 • PP
  1
 • PSC
  1
 • BCN En Comú
  3
 • ERC
  1
 • Valls BCN 2019
  1
09. Transparència informació sobre sous i dietes dels càrrecs polítics

Publicar detalladament i regularment els sous i les dietes de tots els càrrecs directius de designació política (i caps de servei), de l’Ajuntament com de totes les empreses i organismes que en depenen.

 • Capgirem BCN CUP
  3
 • Valls BCN 2019
  1
 • BCN En Comú
  2
 • PP
  1
 • ERC
  1
 • BCN és Capital
  3
 • JxCat
  1
10. Tenir present la infància en les polítiques públiques municipals

Es visibilitzen els infants com a persones -usuàries / ciutadanes / població subjecte de drets- en aquelles polítiques que més els afecten (educació, serveis socials, mobilitat urbana, etc.).

 • Capgirem BCN CUP
  3
 • Valls BCN 2019
  2
 • BCN En Comú
  3
 • ERC
  3
 • PP
  2
 • PSC
  2
 • BCN és Capital
  2
 • JxCat
  3
11. Consultes ciutadanes vinculants

Impulsar un reglament de consultes vinculants, incloent convocatòria per iniciativa ciutadana, i celebrar-ne almenys una durant el mandat.

 • Capgirem BCN CUP
  3
 • Valls BCN 2019
  1
 • BCN En Comú
  3
 • ERC
  3
 • PP
  1
 • PSC
  1
 • BCN és Capital
  3
 • JxCat
  2
12. Dignificar les tasques de cures

Implementar mesures de visibilització, reconeixement, dignificació i remuneració justa de les tasques de cures.

 • Capgirem BCN CUP
  3
 • Valls BCN 2019
  1
 • ERC
  3
 • BCN En Comú
  3
 • PP
  1
 • PSC
  3
 • BCN és Capital
  2
 • JxCat
  2
13. Empadronament per a tothom sense discriminacions

Garantir l’empadronament en tots els casos, com un dret fonamental i porta d’accés als serveis bàsics.

 • Capgirem BCN CUP
  3
 • Valls BCN 2019
  1
 • BCN En Comú
  3
 • ERC
  2
 • PP
  1
 • BCN és Capital
  1
 • JxCat
  3
 • PSC
  1
14. Prevenir l’abús i la discriminació al cos de policia local

Reconeixement de la (potencial) existència de casos d’abús i/o discriminació per part del cos de policia local, i en general a l’administració municipal, i establir mesures de prevenció, sanció , reparació, correcció, així com mecanismes d’investigació interna i de protecció de la víctima denunciant.

 • Capgirem BCN CUP
  3
 • Valls BCN 2019
  1
 • BCN En Comú
  2
 • ERC
  1
 • PSC
  1
 • PP
  1
 • JxCat
  1
 • BCN és Capital
  1
15. Cap espai municipal per a l’odi i la intolerància

Denegar cessió d’espais públics a actes de promoció de la discriminació per raons d’origen, raça, classe, creença, gènere i/o opció sexual.

 • Capgirem BCN CUP
  3
 • Valls BCN 2019
  1
 • ERC
  1
 • BCN En Comú
  2
 • PP
  1
 • PSC
  1
 • BCN és Capital
  1
 • JxCat
  1
MESURA LOCAL BCN 1: Dissolució del Consorci de Turisme i nou model

Dissolució del Consorci Turisme de Barcelona i substitució per una agència pública de turisme que fiscalitzi el sector.

 • Capgirem BCN CUP
  3
 • Valls BCN 2019
  1
 • JxCat
  1
 • BCN En Comú
  2
 • PP
  1
 • PSC
  2
 • ERC
  2
 • BCN és Capital
  1
MESURA LOCAL BCN 2. Frenar el creixement turístic

Aposta per frenar el nombre de desplaçaments i pernoctacions turístiques, així com el pes del sector turístic a l'economia de la ciutat.

 • Capgirem BCN CUP
  3
 • Valls BCN 2019
  1
 • BCN En Comú
  2
 • PP
  1
 • PSC
  1
 • JxCat
  1
 • ERC
  1
 • BCN és Capital
  1
MESURA LOCAL BCN 3. Peatge d'accés a la ciutat per reduir trànsit i contaminació

Establiment d’un peatge de ciutat sobre l’entrada de vehicles amb motors de combustibles fòssils, i reinversió en millora transport públic de la recaptació.

 • Capgirem BCN CUP
  2
 • BCN En Comú
  2
 • ERC
  3
 • Valls BCN 2019
  1
 • PSC
  1
 • PP
  1
 • BCN és Capital
  3
 • JxCat
  1

Observations, critères utilisés et précautions: de quoi s'agit-il ce tableau?

 • Le tableau des feux tricolores ne note pas les partis politiques: ni leur trajectoire, ni leur programme
 • Le tableau évalue uniquement les programmes par rapport à 13 mesures spécifiques à extraire, fusionner et adapter, choisies parmi les centaines de mesures comprises dans l'Agenda pour le droit à la ville.
 • Ces 13 mesures proviennent toutes de propositions faites par des organisations et mouvements sociaux. Il ne s'agit pas des revendications de l'Agenda. Par conséquent, elles ne constituent pas un programme politique d'un espace commun d'organisations sociales, ni une liste de priorités. Les mesures ont été sélectionnées selon des critères tels que la diversité thématique, la spécificité, les entités qui l'ont demandé, entre autres. Une attention particulière a été portée au fait qu'il s'agit de revendications communes aux organisations et mouvements sociaux des 3 communes (Grenoble, Lyon, Marseille), à quelques détails près.
 • En tout état de cause, les seuls responsables de la sélection et de la rédaction finale sont les entités organisatrices de l'Agenda pour le Droit à la Ville, qui ont pour seul but de renforcer les propositions sociales.
 • L'évaluation est basée uniquement sur les programmes politiques publiés et les interviews données par chaque parti. Elle ne prend pas en compte les communiqués de presse, les trajectoires ou la crédibilité des programmes.
 • Certaines mesures ont donné lieu à discussion pour l'évaluation car les programmes pouvaient parfois répondre en partie aux propositions des organisations (par exemple lutte contre l'habitat indigne OK mais pas de mesure pour l'encadrement des loyers), ou quasiment (par exemple 25% de logements sociaux et pas 30%). Mais pour respecter la règle donnée initialement nous nous sommes astreints, dans ce cas, à cocher la case orange (plus ou moins)

Icônes: Icon8.