L’Agenda pel Dret a la Ciutat és un repositori de propostes d’entitats i moviments socials per a les eleccions municipals de 2019 a Catalunya i l’Estat. Podeu cercar les propostes per paraula clau o per àmbit temàtic, i podeu accedir a través d’elles als documents complets de propostes.

Propostes pel dret a la ciutat

Filtra per categoria

Voluptate officiis, porta ea? Molestiae euismod, labore reprehenderit aperiam magna massa tempora morbi condimentum molestie accumsan inventore, diam.

Nec cum, distinctio rerum cubilia culpa mus ullamcorper volutpat, commodo excepteur taciti, aperiam! Ut cupiditate recusandae esse in, montes nesciunt dolorem pellentesque, reiciendis laborum odio necessitatibus? Voluptatum voluptas lacinia lorem.

Turpis, possimus, culpa consectetur tempus? Voluptates atque dictum fugit, nesciunt etiam enim pede etiam hymenaeos excepturi. Eaque posuere debitis exercitationem. Provident per, esse ac felis vulputate vivamus. Aliquid neque eget.

Eleifend tincidunt ipsum amet laboris! Odio mauris neque animi sociis! Tempor praesent quam maiores aspernatur molestias odit per sociis mollis, unde proin blanditiis pharetra eros. Nascetur felis, dui dis fermentum.

Enim quo, per laoreet? Erat repellat est repudiandae! Culpa cum cillum iste enim minima cillum sequi? Aliquam per nostrum nostra, ac architecto expedita, ullamco. Autem fugiat cum mus class urna.

Iusto quas enim pede? Semper autem esse elit commodo consequatur feugiat cumque, sapien dolorem, officiis cumque, metus, parturient fuga volutpat sequi vehicula accusamus, minus? Cum perspiciatis sociis necessitatibus? Cillum nostra.

Pharetra sollicitudin enim tellus commodo luctus facilis varius rhoncus, quae labore inceptos facilis earum! Molestias eu. Turpis deserunt mollit quaerat? Imperdiet, sapien purus consequatur, ultricies dis a cursus, lacinia porro.

Ante lacus in aliquid excepteur condimentum lacus quibusdam, tristique pharetra harum ratione ipsa consectetur? Numquam. Elit, sapien harum! Nulla nonummy quas, fugit hac parturient, vulputate iure aspernatur? Incidunt pulvinar numquam.

Ajuts a l'ocupació en rehabilització i eficiència energètica

Promoure programes de generació d’ocupació en la rehabilitació i la millora de l’eficiència energètica d’edificis d’ús residencial i d’habitatges.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • eficiència
 • Energia
Assessoria, formació i acompanyament de noves iniciatives socioeconòmiques

A més dels programes adreçats al públic general, cal impulsar programes específics  d’assessoria,  formació i acompanyament de noves iniciatives socioeconòmiques, així com la consolidació de les existents, especialment d’aquelles que generin ocupació, preservin i ampliïn els béns comuns, contribueixin  a  l’equitat  de  gènere  i  als  drets  a  les  persones  migrades.  A  més  dels  serveis  de consultoria i incubació, cal facilitar l’accés al finançament a partir del sistema de finances ètiques. Des d’una perspectiva de gènere, cal establir procediments per a la corresponsabilitat, la gestió  de  conflictes i la cura. En relació a les persones migrades, caldrà la coordinació entre ens públics com el Servei d'ocupació i altres que atenen població migrada, perquè permetin potenciar la fórmula  cooperativa com a opció viable en processos de regularització, generació d’ocupació i d'activitat econòmica per aquests col·lectius. S'ha de preveure, a més, el treball específic amb gestories locals per a  capacitar-les  i  incentivar-les  a  recomanar  el  model  cooperatiu  per  nous  projectes  col·lectius  de caràcter socioempresarial. Cal reorientar els serveis d'ocupació municipals per generar circuits d'ocupabilitat dins de l'ESS, analitzant cadenes de valor dels sectors econòmics del municipi i acompanyar-hi la creació d'empreses d'ESS, on donar sortida a les necessitats de feina de persones en situació d'atur o exclusió social que atenen des de serveis socials. Finalment, cal incentivar la convergència de les pimes i autònoms que operen amb criteris de proximitat i responsabilitat social cap als principis de l'ESS, de manera que el teixit econòmic de proximitat esdevingui subjecte de canvi i   part de la matriu local d'ESS. El Balanç Social o Pam a Pam són útils per aquesta sensibilització

Proposada per:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • Formació
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Ocupació
Bonificacions per al servei de taxi

per tal que els propietaris de llicències de taxi facin la transició i adquireixin vehicles elèctrics per a oferir el seu servei.

Proposada per:
Som Mobilitat
 • Mobilitat
 • Taxi
 • Transició
 • Vehicle Elèctric
 • Bonificacions
Cal crear un relat sobre la transformació socioeconòmica dels municipis

Per a reforçar els canvis materials, calen relats culturals i imaginaris propis. Com? Facilitant l’accés de les iniciatives de l’ESS als mitjans de comunicació i webs locals, visualitzant les iniciatives amb mapatges i guies, recuperant la memòria cooperativa i popular local, fomentant la participació veïnal en els pressupostos municipals, augmentant la presència en els nomenclàtors d’institucions i persones  vinculades al cooperativisme, fomentant les recerques, congressos i trobades d’economia social i solidària tant en l’àmbit local com internacional, promovent l’intercanvi de pràctiques transformadores, participant en la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, donant suport a la participació de les iniciatives locals a les Fires d’Economia Solidària de Catalunya

Proposada per:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • Transformació
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Mitjans de Comunicació
 • Participació
 • Entitats veïnals
 • Pressupost
 • Cooperativa
Compra pública amb extensió de garantia que inclogui reparació i manteniment

Compra pública amb extensió de garantia que inclogui reparació i manteniment durant tot el periode d’utilització, per facilitar estendre la vida útil dels dispositius.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Compra Pública
 • Dispositius Electrònics
 • Circularitat
Compra pública responsable i concertació públicosocial

Impulsar la compra pública socialment responsable que prioritzi les empreses cooperatives.
Pel que fa als serveis públics municipals, especialment aquells relacionats amb l’atenció a les persones, prioritzar la concertació publicosocial, entre l’administració local i les cooperatives d’iniciativa social.
Impulsar la municipalització de serveis públics i cedir-ne la gestió a cooperatives (com per exemple, el subministrament d’aigua.
Les cooperatives tenen un compromís efectiu amb la generació d’ocupació de qualitat, el desenvolupament local i l’impacte social.

 

 • Cooperativa
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Treball
 • Ocupació
 • Compra Pública
Compra pública responsable que respecti els drets laborals en la producció de béns electrònics.

Compra pública responsable que respecti els drets laborals en la producció de béns electrònics.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Compra Pública
 • Dispositius Electrònics
 • Circularitat
 • Drets Laborals
 • Drets Laborals
Compromís de donació dels dispositius a entitats socials al final del seu ús

Compromís de donació dels dispositius a entitats socials al final del seu us, per allargar la vida útil dels dispositius i crear beneficis socials amb la reutilització

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Compra Pública
 • Dispositius Electrònics
 • Circularitat
 • Entitats Socials
Congelació temporal de lloguers

Congelació temporal de lloguers vigents i nous fins a l' aprovació d’ una nova LAU (Llei d'Arrendaments Urbans) que asseguri el lloguer social al mercat lliure.

Proposada per:
Associació 500x20
 • Lloguer
 • LAU
 • Lloguer Social
 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
Continuïtat empresarial cooperativa i foment de la intercooperació

Promoure ajuts per a la transformació d’empreses i associacions en cooperatives.
Eliminar els obstacles que enfronten els processos de reconversió empresarial i relleu generacional per crear cooperatives. Específicament, crear un fons de garantia i recursos formatius i d’acompanyament per donar suport a les empreses en concurs de creditors amb voluntat de continuïtat sota el model cooperatiu.
Facilitar suport tècnic i econòmic a projectes que cerquin l’articulació i la in- tercooperació del cooperativisme local, tant en l’àmbit territorial (ecosistemes cooperatius locals, pols cooperatius) com sectorial, amb l’articulació de cadenes productives solidàries en sectors com l’alimentació, la cultura, les energies renovables o la mobilitat i logística sostenible.
La creació de cooperatives a partir d’empreses transformades o que s’enfronten amb problemes de successió contribueix a la continuïtat de l’activitat econòmica i el manteniment de l’ocupació. A més, l’articulació del sector contribueix a dotar de dinamisme l’activitat econòmica local

Proposada per:
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
 • Cooperativa
 • Ajuts
 • Finançament
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Treball
 • Ocupació
Creació de punts de càrrega amb energies renovables

estendre la xarxa de punts de càrrega amb electricitat provinent d’energies renovables

Proposada per:
Som Mobilitat
 • Mobilitat
 • Vehicle Elèctric
 • Renovables
Desenvolupament local cooperatiu i finances ètiques

Promoure la complicitat de les finances cooperatives, ètiques i solidàries, mitjançant fons locals i instruments que millorin l’accés al finançament i a la capitalització de les cooperatives per a projectes d’impacte i transformació social.
Articular suport municipal perquè les cooperatives puguin accedir a subvencions i ajuts proposats des de diferents àmbits, des del local fins al de la Unió Europea.
Des dels municipis, cal apostar per coproduir projectes de desenvolupament local transformador, a partir de la concertació pública-cooperati-
va-comunitària. La regeneració urbana, la dinamització rural i de barri, la rehabilitació d’edificis i equipaments, l’atenció i cura de les persones o la transició ecològica i energètica, poden comptar amb l’empresa cooperativa com a part activa del procés. Per fer possible aquest salt d’escala, les cooperatives requereixen accés a ajuts i finançament

Proposada per:
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
 • Cooperativa
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Finançament
 • Finances Ètiques i Solidàries
 • Treball
 • Ocupació
Diners públics, codi públic

Que amb diners públics només es desenvolupi codi públic: assegurar en els nous contractes que es publiqui el codi sota llicències lliures. Dissenyar les integracions amb components privatius per tal que siguin temporals i fàcilment substituïbles

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
Economia d’escala en la prestació de serveis municipals

Un dels principals arguments a favor de l’externalització al mercat privat de serveis públics municipals és l’economia d’escala. L’economia d’escala obre les portes a més actuacions estratègiques com la compra de béns a escala, major innovació, experiència i coneixement, i major eficiència en els processos i en l’organització del treball. El que no és explicable és per què les administracions públiques no han respost a aquesta avantatge competitiu amb la creació de centrals territorials de prestació de serveis mancomunats.

 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Economia feminista i democratització de les cures

Donar suport a programes per impulsar l’equitat de gènere, la creació de plans d’igualtat i el suport a la sostenibilitat col·lectiva des de la perspectiva de l’economia feminista.
Impulsar la creació de cooperatives integrals de treballadores proveïdores (dones i homes) i persones usuàries o consumidores de cures
A més de les mesures que promoguin la transformació productiva i la democràcia econòmica dels municipis, facilitant la cooperativització de qualsevol de les activitats econòmiques existents i futures, cal impulsar- hi també la democratització de la reproducció social i les tasques de cures.

Proposada per:
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
 • Cooperativa
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Treball
 • Gènere
 • Democràcia
 • Ocupació
El salari en els serveis externalitzats té marges per intervenir-hi des dels plecs de condicions

Cal remetre el sou al conveni sectorial, però també es poden fixar als plecs salaris per sobre del conveni (p. Ex. es pot indicar “+20% per sobre del conveni sectorial”).

Proposada per:
Observatori DESC
 • Sou
 • Salari
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Equipaments municipals de gestió cooperativa i comunitària

Cedir a les cooperatives del territori la gestió de vivers d’empreses, obradors compartits per la transformació d’aliments, laboratoris tecnològics, espais de cotreball i oficines d’acompanyament a la creació i consolidació de cooperatives en els equipaments de promoció econòmica.
Ampliar la cessió d’ús i la gestió cooperativa i comunitària a altres modalitats com espais-test, bancs de terres, naus industrials o sòl periurbà.
Pel que fa a sòl qualificat com a habitatges amb protecció oficial (HPO), constituir un dret de superfície per part dels municipis en favor de les cooperatives d’habitatges en cessió d’ús, sense ànim de lucre, i que les taxes municipals reconeguin la seva funció social.
Els recursos públics són un patrimoni ciutadà que pot ser governat per xarxes de cooperatives, amb arrelament comunitari, local o comarcal, al servei del bé comú

Proposada per:
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
 • Cooperativa
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Treball
 • Ocupació
 • Equipaments
 • Sòl
 • Habitatge
 • Comunitari
 • Banc de Terres
 • Bé Comú
Espais per a la promoció econòmica de proximitat

L’agència, en la mesura que es pugui, haurà d’habilitar un equipament públic on establir la seu, oferir l’atenció al públic, desenvolupar programes formatius propis o d’entitats locals i condicionar-hi espais com a viver de projectes cooperatius. Aquests centres de promoció socioeconòmica local podran tenir, en funció dels municipis, caràcter de barri, districte, local o comarcal. També han de facilitar infraestructura, suport i assessorament per promoure la gestió col·lectiva de les cures de les persones interdependents, generant espais de cura que siguin compatibles amb les necessitats i ritmes de les persones que hi participin, en tots els municipis que sigui possible. Igualment, els espais de promoció econòmica de proximitat podran ésser fomentats per mancomunitats intermunicipals i  Consells Comarcals.

Proposada per:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • Promoció
 • Proximitat
 • Formació
 • Cures
 • Mancomunitats
 • Consell Comarcal
Evitar l’externalització de la redacció de plecs

Cal dotar els administracions públiques locals de capacitat tècnica per la via de la formació i de l’assessorament. Cal evitar o prohibir externalitzar al mercat privat la definició dels plecs de condicions.

Proposada per:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules Socials
Expropiació dels habitatges buits dels grans tenidors

Expropiació dels habitatges buits dels grans tenidors per ampliar el parc de lloguer públic i social.

 

 • Dret a l'habitatge
 • Habitatge
 • Pîsos Buits
 • Lloguer
 • Lloguer Social
Facilitar l'accés a l'economia local, suport a la digitalització

Donar suport a l’organització de fires locals i comarcals d’economia social i solidària. Introduir cooperatives en la dinamització dels mercats municipals.
Obrir els baixos comercials de protecció oficial per a empreses de l’economia social i solidària.
Cooperativitzar l’oferta turística.
Donar suport a la creació de plataformes digitals cooperatives.
Les cooperatives milloren la dimensió comercial local, alhora que són canals físics i digitals per a la difusió dels valors cooperatius

Proposada per:
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
 • Cooperativa
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Plataforma
 • Digitalització
 • Treball
 • Ocupació
Facilitar l’accés al finançament a través d’un sistema integral de finances ètiques i promoure una relocalització del crèdit

Cal facilitar les condicions perquè els projectes d’ESS puguin accedir al finançament a través d’entitats de finances ètiques i/o cooperatives. En aquest sentit, seguint l’exemple d’alguns municipis catalans, els ajuntaments podran signar i desenvolupar convenis de col·laboració per la constitució de fons d’avals per tal de compartir riscos amb les entitats financeres. Alhora, es poden promoure  programes que incentivin la capitalització de cooperatives per tal de reforçar les estructures financeres d’aquestes entitats, perquè puguin accedir al finançament des de posicions més robustes. Per altra banda,  l’administració  pot  promoure  una  fiscalitat favorable  per aquells  projectes  amb  un  impacte social positiu, impulsant incentius i beneficis fiscals. També poden impulsar processos de matchfunding (crowdfunding  sota  el  principi  de  corresponsabilitat)  amb  iniciatives  de  finançament  col·laboratiu procomú, així com donar suport a iniciatives de finances comunitàries, com les comunitats autofinançades (CAF). Per una major relocalització del crèdit, des del teixit social es poden promoure la creació de Fons locals col·lectius d’estalvi i crèdit, a través de la implicació democràtica dels estalviadors locals en l’organització de les ajudes financeres, especialment microcrèdits. Aquests fons   han d’estar coordinats amb les entitats del sistema de finances ètiques i solidàries per tal que puguin complementar-ne l’activitat, tot assumint una tasca de dinamització local pel desenvolupament d’ecosistemes més rics d’economia social i solidària

Proposada per:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • Finançament
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Comunitari
 • Bonificacions
 • Fons
 • Finances Ètiques i Solidàries
Fi de la promoció turística de Barcelona amb diners públics

Fi de la promoció turística de Barcelona amb diners públics.

Proposada per:
Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible
 • Turisme
 • Promoció turística
 • Barcelona
Foment de l’ocupació estables per a una major conciliació familiar

Posar en marxa programes de foment de l’ocupació estables per a una major conciliació familiar i la millora de l’ocupabilitat per a joves, dones, adults amb fills a càrrec, persones amb discapacitat i/o trastorn mental, majors de 50 anys i persones aturades de molt llarga durada.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Conciliació
 • Ocupació
Fomentar l’accessibilitat al petit comerç

Impulsar un programa per fomentar l’accessibilitat del petit comerç.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
Fomentar l’ocupació juvenil de qualitat i amb garantia de drets

Fomentar l’ocupació juvenil de qualitat i garantir els drets i deures de la joventut treballadora

Proposada per:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
 • Ocupació
 • Drets Laborals
Garantir reparació, renovació, reutilització i, al final, reciclatge, dels dispositius

Traçabilitat en origen dels dispositius per assegurar la circularitat: reparació, renovació, reutilització, garantir el reciclatge final i la transparència de les dades sobre aquests processos.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Compra Pública
 • Dispositius Electrònics
 • Circularitat
Gestió cooperativa i/o comunal del patrimoni col·lectiu

L’obertura del patrimoni públic i dels béns comuns urbans i rurals a les iniciatives de l’ESS pot concretar- se a partir de la seva cessió, per a l’ús i gestió de l’ESS local, d’edificis, locals comercials, polígons, granges, masos, terres i sòl urbà. En aquest sentit, s’haurà d’inventariar els béns immobles públics i privats en desús als municipis, i establir convenis - amb finançament associat - per a relocalitzar-hi iniciatives de l’ESS, tant perquè hi puguin desplegar la seva propia activitat, com perquè hi impulsin programes mancomunats de suport a la creació i enfortiment de nous projectes  cooperatius  i comunitaris, habilitant-hi usos productius (tallers, espais d’incubació, magatzems, obradors, hacklabs, fablabs, espais-test agraris) i reproductius (espais de cures). Així mateix, s’impulsarà la recuperació, restauració i manteniment de l’antic patrimoni cooperatiu i associatiu local per a la titularitat pública i la seva cessió a iniciatives de l’ESS

Proposada per:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • Patrimoni
 • Col·lectiu
 • Comunitari
 • Cooperativa
 • ESS
 • Comerç
 • Finançament
 • Mancomunitat
Gravar fiscalment els habitatges “urbans” buits

Gravar fiscalment els habitatges “urbans” buits i crear un impost sobre la venda d’habitatges que no siguin per la primera residència.

Proposada per:
Associació 500x20
 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
 • Lloguer
 • Lloguer Social
 • Impostos
 • IBI
 • Pîsos Buits
Instar totes les institucions a treballar per derogar la reforma laboral
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Introduir l’opció de l’empresa cooperativa de forma transversal a les propostes formatives o als recursos de les agències de promoció econòmica local

Introduir l’opció de l’empresa cooperativa de forma transversal a les propostes formatives o als recursos de les agències de promoció econòmica local, dotant-les de pressupostos per a la creació d’empreses cooperatives i per a la sensibilització respecte al cooperativisme de prescriptores, gestories i assessories, col·legis professionals o personal de l’Administració dedicat a la creació d’empresa.
Facilitar eines, programes i ajuts econòmics específics per a aquells sectors socials amb més dificultats per accedir a la creació de cooperatives i a la incorporació de persones sòcies, específicament persones migrades, joves menors de 25 anys, dones i majors de 45 anys.
Les cooperatives impulsen un canvi productiu des dels valors, la capacitat per generar riquesa col·lectiva, l’ocupació estable i la cohesió social. Impulsen un model transformador a partir de la participació, la sostenibilitat social i territorial i la no discriminació de les persones

Proposada per:
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
 • Cooperativa
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Treball
 • Ocupació
La jornada laboral, sencera per cobrar sous dignes.

A l’arrel de la pobresa salarial hi ha les mitges jornades, que no permeten una subsistència digna. En la mesura del possible, cal obligar a contractar a jornades senceres.

Proposada per:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
 • Jornada Laboral
La subrogació en els processos de municipalització

Existeix un dilema considerable en la subrogació dels treballadors d’un servei públic externalitzat quan es decideix recuperar la gestió pública. Pensar el procés de subrogació en períodes d’uns quants anys, anivellar gradualment els drets socials i laborals de la plantilla incorporada al de la resta de la plantilla pública, i donar temps de preparació als treballadors per acudir a un procés de selecció gradual dels diferents llocs de treball per concurs públic on comptin positivament els anys d’experiència laboral en el servei.

Proposada per:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
 • Subrogació
Limitació de creuers, retirada de l’ampliació de l’aeroport i reducció del nombre de vols.

En assumptes com les necessàries limitació de creuers, retirada de l’ampliació de l’aeroport i la reducció del nombre de vols, en què les competències no corresponen a l’Ajuntament de Barcelona, cal una aposta pública i decidida per aquestes mesures, així com l’obertura amb urgència d’un procés de diàleg amb les institucions competents per tal de fer entendre la seva necessitat i consensuar plegades el full de ruta per fer-ho.

 • Turisme
 • Creuers
 • Port
 • Aeroport
 • Barcelona
L’ESS ha de poder abastir el conjunt de les necessitats socials, també les de les administracions públiques

Des dels municipis s’ha de fomentar la compra i contractació pública socialment responsable,  prioritzant criteris socials, ètics i ambientals en la contractació i compra de béns i serveis per part dels Ajuntaments. A partir de la incorporació de clàusules socials que reconeguin les condicions de treball dignes, la igualtat salarial, la inserció sociolaboral, la sostenibilitat ambiental, el finançament ètic, els circuits de proximitat, l’equitat de gènere, la interculturalitat i en definitiva els criteris de l’economia social i solidària ja aplicats amb el balanç social, com a factors a tenir en compte al mateix nivell, com a mínim, que els quantitatius

 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Compra Pública
 • Responsable
 • Contractació Pública
 • Inserció
 • Interculturalitat
 • Ocupació
 • Treball
L’impuls d’una nova matriu econòmica necessita les energies de tots els agents socioeconòmics del canvi

Proposem la creació de Consells Locals de l’Economia Social i Solidària, o de grups de  treball  en municipis petits, integrats pel conjunt de les iniciatives de l’ESS local i sectorial, per les entitats veïnals, ecologistes, culturals, educatives, feministes i de persones migrades que ho requereixin, i amb la presència de les àrees pertinents de l’administració local. Aquest òrgan serà responsable de promoure polítiques econòmiques, socials, ambientals i culturals d’àmbit local des del paradigma  de  la  concertació público-cooperativa-comunitària, orientades vers la transició democràtica, ecològica i feminista de l’economia. S’encarregarà de:

• realitzar i actualitzar el diagnòstic de l’ESS en l’àmbit local;
• dissenyar el Pla Director de l’ESS, de caràcter integral i d’àmbit municipal, amb dotació pressupostària, mecanismes d’avaluació i indicadors quantitatius i qualitatius,
• elaborar una memòria anual i
• crear un servei comunitari de mediació pels conflictes que puguin sorgir, de formació mixta, amb agents públics-cooperatius-comunitaris.

Proposada per:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • ESS
 • Economia
 • Economia Social i Solidària
 • Pla
 • Coordinació
Municipalitzacions i cooperativitzacions de serveis públics

Cal impulsar la municipalització dels serveis públics, i fer-ho a través de la lògica de concertació público-cooperativa-comunitària, per tal de garantir la universalitat de l’accés i la participació i decisió conjunta entre l’administració municipal, les treballadores i les usuàries, així com amb les iniciatives de l’ESS. En aquells municipis on no es desenvolupin programes de municipalització, o de forma complementària en d’altres, cal impulsar la cooperativització en sectors com la gestió de residus, la gestió forestal, les energies renovables, l’aigua, les tasques de cura, els equipaments culturals, els serveis alimentaris en equipaments municipals, la rehabilitació d’habitatge, l’obra pública, la gestió del patrimoni físic, natural i immaterial, el turisme comunitari o l’economia circular

Proposada per:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • Municipalització
 • Externalització
 • Serveis Públics
 • Publico-comunitari
 • Cooperativa
Ordenança municipal per la instal•lació d’energies renovables

La instal•lació d’energies renovables a nivell local sovint requereixen una burocràcia complexa o projectes tècnics costosos que no ajuden a fomentar el seu avenç.
La normativa urbanística ha de ser accessible, comprensible i la informació dels tràmits s’ha de poder realitzar de forma clara i conjunta.
Amb una memòria tècnica i plànols senzills hauria de ser suficient per emetre la “declaració de responsabilitat”.

 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Renovables
 • Normativa urbanística
 • Tràmits
Penalitzar les empreses que operen en Paradisos Fiscals als concursos públics

Argumentar en els plecs de condicions que les empreses que tributen en paradisos fiscals no concorren en igualtat de condicions, i treure’ls punts en les convocatòries de concurs públic per aquest motiu.

Més de 80 municipis a l'Estat Espanyol, entre els quals 26 a Catalunya, s'han declarat zones lliures de paradisos fiscals aprovant una moció amb la qual es comprometen a no contractar obres ni serveis amb empreses que eludeixen impostos mitjançant paradisos fiscals. Al maig de 2016, l'Ajuntament de Barcelona va incorporar una clàusula a tots els contractes públics municipals establint que els licitadors no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals (seguint el llistat de la UE) i que siguin considerades delictives. Així, les empreses licitadores han de signar una declaració on afirmen que no competen cap delicte de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. Si durant el període d'execució del contracte apareixen evidències que l'empresa ha incorregut en aquest tipus de pràctiques i, en conseqüència, es verifica falsedat en la seva declaració, se'n podran derivar penalitzacions que podrien arribar a la resolució del contracte.

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Transparència
 • Frau fiscal
 • Fiscalitat
 • Consursos
 • Concurs públics
Per a garantir el canvi socioeconòmic, cal treballar el canvi cultural i educatiu a llarg termini

Des dels municipis cal impulsar programes propis i donar suport a programes d’iniciatives de l’economia solidària que desenvolupin les capacitats formatives de les persones, tant en el sistema educatiu com    en d’altres. En relació als centres d’ensenyament, es fomentarà la creació de cooperatives d’alumnes en tota mena de centres, en aquells municipis en què es tingui competència, així com es donarà suport a la introducció de l’ESS en la formació professional. Els programes formatius hauran de tenir un vessant de capacitació tècnica i administrativa (gestió econòmica, financera, comercial, laboral), una capacitació societària (governança democràtica, resolució de conflictes…) i una educació en valors i pràctiques cooperatives (acostament d’iniciatives de l’ESS, valors i cultura, educació ambiental, igualtat de gènere, antiracisme, coneixement de la memòria cooperativa i associativa local i general). La sensibilització i la formació en aquests àmbits i característiques serà extensiva també al personal tècnic i polític municipal

Proposada per:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Cooperativa
 • Centre educatiu
 • Formació
 • Administració
 • Treballadors Públics
Per a la transformació socioeconòmica local calen eines que la facin possible

Cla impulsar la creació d’Agències de Desenvolupament Socioeconòmic Local, o la transformació dels organismes existents de promoció econòmica, orientant- los a la promoció específica de l’ESS així com a la seva transversalització al conjunt de polítiques municipals. Aquests organismes hauran d’implementar el Pla Director i els seus programes, promoure la participació social, obrir un registre d’iniciatives socioeconòmiques locals i coordinar-se amb altres agències d’àmbit local o comarcal, així com els Ateneus Cooperatius de cada territori. Des de l’administració municipal es vetllarà especialment per revertir les desigualtats socioeconòmiques del municipi, donant suport econòmic, tècnic i formatiu a col·lectius específics - dones, persones migrades i racialitzades, treballadores manuals, aturades i majors de 45 anys – perquè puguin incorporar-se a projectes d’ESS en condicions d’equitat.

Proposada per:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • Transformació
 • Economia Social i Solidària
 • ESS
 • Desenvolupament
 • Promoció
 • Pla
Per democratitzar la societat del coneixement, cal reconèixer l’espai públic digital com a espai de gestió comunitària i fomentar el cooperativisme de plataforma

Cal  promoure  i  garantir  l’accés  a  les  noves  tecnologies  i  a  la  xarxa;  promoure  els  usos  socials, cooperatius i col·laboratius de les TICs; fer un ús exclusiu i didàctic de software i hardware obert/  lliure en les administracions municipals i tots els àmbits públics de la seva competència; recolzar l’establiment   d’infraestructures   tecnològiques   de   caràcter   obert   i   de   gestió   comunitària, descentralitzada, lliure i neutral; incentivar el coneixement obert i l’ús de llicències lliures/ obertes; promoure els valors i les pràctiques cooperatives en o amb TICs mitjançant programes específics de capacitació, finançament i incubació. Cal evitar els monopolis, abusos i precarietats associades a l’hegemonia del capitalisme de plataforma, i donar suport als comuns digitals, les iniciatives públiques de dades obertes i el cooperativisme de plataforma

Proposada per:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • Noves Tecnologies
 • TIC; Comunitari
 • Cooperativa
 • Llicències
 • Lliure
 • Oberta
Projectes de generació de mitja escala

Els Ajuntaments haurien d’analitzar les superfícies disponibles (teulades municipals, terrenys municipals) per emprendre el projecte de generació renovable local.
I estudiar oferir la superfície a col•lectius ciutadans que vulguin impulsar un projecte de generació renovable local en les condicions acordades entre les dues parts. Així com, demanar assessorament per explorar les possibilitats de crear un Power Purchase Agreement (PPA) amb finançament ciutadà i amb unes condicions justes que afavorissin totes les parts i minimitzessin els riscos futurs.

 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Renovables
Promoció de la reducció de l’impacte medi-ambiental i l’economia social i solidaria.

Promoció de la reducció de l’impacte medi-ambiental i l’economia social i solidaria.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Compra Pública
 • Dispositius Electrònics
 • Circularitat
 • Economia Social i Solidària
Promocionar els models d’autoocupació i de l’economia social i solidària.

Promocionar els models d’autoocupació i de l’economia social i solidària.

Proposada per:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
Promoure ajuts de rehabilitació d’habitatges per a entitats socials.

Promoure ajuts de rehabilitació d’habitatges per a entitats socials.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Habitatge
 • Ajuts
 • Entitats Socials
Protegir i fomentar les xarxes de cooperació local i regionals per al disseny, la implementació, el seguiment i l’avaluació de polítiques i programes per a l’impuls de la sostenibilitat local/rural

Protegir i fomentar les xarxes de cooperació local i regionals per al disseny, la implementació, el seguiment i l’avaluació de polítiques i programes per a l’impuls de la sostenibilitat local/rural    

1. Crear sistemes de planificació de la producció i també de la distribució.

2. Emprar els principis de l’Economia Social, Solidària i Cooperativa com a marc organitzatiu.

3. Impulsar les garanties laborals (i polítiques de protecció laboral) de feines temporals. Protegir especialment els drets de les persones migrades que treballen com a jornalers/es agràries (especialment en agricultura i turisme)

4. Crear una xarxa de menjadors col·lectius públics o privats.

Proposada per:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Sostenibilitat
 • Drets Laborals
Recerca i desenvolupament cooperatiu

Impulsar l’R+DCoop des dels municipis catalans, juntament amb empreses cooperatives, federacions, ateneus cooperatius i centres de recerca socials i universitaris, per tal de promoure intercanvis entre iniciatives cooperatives locals de diferents territoris, tant d’àmbit nacional com internacional, que generin coneixement compartit. La recerca és imprescindible per sistematitzar l’important coneixement que genera la pròpia pràctica del cooperativisme i per generar nous conei- xements. Desenvolupament de nous materials, productes o serveis, nous processos de treball i organització, així com noves cooperatives

 • Cooperativa
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Treball
 • Ocupació
 • Recerca
 • Coneixement
Recuperació d’empreses i relleu empresarial

En l’extensió de l’ESS, és fonamental el suport municipal per a la recuperació d’empreses privades en crisi per part dels treballadors i treballadores, per mitjà d’empreses d’economia solidària com cooperatives de treball associat, dotant un fons específic per aconseguir aquesta finalitat i participant d’un procés d’acompanyament conjunt amb els sindicats i les organitzacions representatives de l’ESS. En un sentit similar, s’han de potenciar programes de represa empresarial, que garanteixin l’activitat econòmica, amb fórmules cooperatives, d’aquelles d’empreses que han de tancar per jubilació i/ o abandonament dels propietaris

Proposada per:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • Empresa
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Crisi
 • Pla
Reducció d’impostos per als vehicles elèctrics

reducció de l’impost de circulació per als vehicles elèctrics, així com altres bonificacions (per exemple, reducció o gratuïtat de les zones d’aparcament de pagament).

Proposada per:
Som Mobilitat
 • Mobilitat
 • Bonificacions
 • Impostos