L’Agenda pel Dret a la Ciutat és un repositori de propostes d’entitats i moviments socials per a les eleccions municipals de 2019 a Catalunya i l’Estat. Podeu cercar les propostes per paraula clau o per àmbit temàtic, i podeu accedir a través d’elles als documents complets de propostes.

Propostes pel dret a la ciutat

Filtra per categoria

Voluptate officiis, porta ea? Molestiae euismod, labore reprehenderit aperiam magna massa tempora morbi condimentum molestie accumsan inventore, diam.

Nec cum, distinctio rerum cubilia culpa mus ullamcorper volutpat, commodo excepteur taciti, aperiam! Ut cupiditate recusandae esse in, montes nesciunt dolorem pellentesque, reiciendis laborum odio necessitatibus? Voluptatum voluptas lacinia lorem.

Turpis, possimus, culpa consectetur tempus? Voluptates atque dictum fugit, nesciunt etiam enim pede etiam hymenaeos excepturi. Eaque posuere debitis exercitationem. Provident per, esse ac felis vulputate vivamus. Aliquid neque eget.

Eleifend tincidunt ipsum amet laboris! Odio mauris neque animi sociis! Tempor praesent quam maiores aspernatur molestias odit per sociis mollis, unde proin blanditiis pharetra eros. Nascetur felis, dui dis fermentum.

Enim quo, per laoreet? Erat repellat est repudiandae! Culpa cum cillum iste enim minima cillum sequi? Aliquam per nostrum nostra, ac architecto expedita, ullamco. Autem fugiat cum mus class urna.

Iusto quas enim pede? Semper autem esse elit commodo consequatur feugiat cumque, sapien dolorem, officiis cumque, metus, parturient fuga volutpat sequi vehicula accusamus, minus? Cum perspiciatis sociis necessitatibus? Cillum nostra.

Pharetra sollicitudin enim tellus commodo luctus facilis varius rhoncus, quae labore inceptos facilis earum! Molestias eu. Turpis deserunt mollit quaerat? Imperdiet, sapien purus consequatur, ultricies dis a cursus, lacinia porro.

Ante lacus in aliquid excepteur condimentum lacus quibusdam, tristique pharetra harum ratione ipsa consectetur? Numquam. Elit, sapien harum! Nulla nonummy quas, fugit hac parturient, vulputate iure aspernatur? Incidunt pulvinar numquam.

Municipalització del sòl urbà

El sòl ni es crea ni es destrueix. És patrimoni de la humanitat. No pot formar part del preu de l’habitatge perquè és especulatiu.

Proposada per:
Associació 500x20
 • Sòl
 • Patrimoni
 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
 • Pla urbanístic
 • Urbanisme
Unificar les visites a Serveis Socials i Habitatge perquè existeixi una taula única

Funcionament de Serveis Socials/Habitatge/SIPHO. Unificar les visites a Serveis Socials i Habitatge perquè existeixi una taula única i no es dupliquin les funcions, reduir el termini d'espera per a les cites prèvies. Reforç del servei SIPHO.

Proposada per:
Plataforma d'Afectats/des per la Hipoteca - PAH
 • Habitatge
 • Ocupació
 • Dret a l'habitatge
 • Lloguer
 • Pîsos Buits
 • Barcelona
 • Serveis Socials
(Re)invertir en millorar inspecció fiscal

Dedicar un mínim d’un 20% dels ingressos extres obtinguts com a conseqüència d’inspeccions fiscals a millorar el propi sistema d'inspeccions (més personal, millor material...) i la capacitació legal per fer-les efectives (serveis jurídics)

Tot i que habitualment es considera que el frau en la fiscalitat municipal és proporcionalment molt inferior a altres tipus d’elusió o frau, no per això s’ha de menysprear l’efecte que pot tenir la lluitar-hi en contra. No són pocs els ajuntaments que han impulsat programes contra el frau i n’han fet aflorar més del previst: 83,2 milions d’euros de frau aflorat en impostos municipals a Sevilla des del 201124, 40 milions d’euros de frau per l’Ajuntament de Palma al llarg de la legislatura actual25, 14 milions d’euros a Vitoria-Gasteiz des del 200226, 11 milions d’euros a Santiago de Compostela des del 201127.

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Transparència
 • Inspecció Fiscal
 • Frau fiscal
Acordar el destí del reallotjament amb antelació al desnonament

Reallotjament després de desnonament. Acordar el destí del reallotjament amb antelació a la data del desnonament i evitar l'ús de pensions, que en cap cas suposen una alternativa digna. Compliment amb la Llei 24/2015.
 

Proposada per:
Plataforma d'Afectats/des per la Hipoteca - PAH
 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
 • Lloguer
 • Pîsos Buits
 • Barcelona
Actuació jurídica contra els desnonaments oberts

(...) Entenem que les resolucions que fixen els  desnonaments  oberts  vulneren el dret fonamental a la tutela judicial efectiva, així com el dret a la inviolabilitat del domicili. Demanem a l’Administració una acció jurídica dirigida a acabar amb aquests procediments irregulars.

Proposada per:
Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona - FAVB
 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
 • Desnonaments
 • Drets Humans
Adaptar taxa d'escombraries a zona, unitat familiar, etc

En l’àmbit residencial, aplicar factors correctors en funció de les persones que viuen en cada habitatge, el valor cadastral, o bé si es tracta d’un bloc d’habitatges (recollida més senzilla) o d’urbanitzacions. Possibilitat d’estudiar tarifes per zones del municipi

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • RSU
 • Brossa
Afegir variables de cost (criteri social), emissions i d’antiguitat (criteri ambiental) a l’IVTM

Entre altres mesures de bonificacions fiscals amb criteris de progressivitat, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú concedeix ajuts de caire social sobre l'IVTM: ajuts del 50% del pagament de l'impost per a a turats de llarga durada (de més d'un any de durada)  amb ingressos familiars inferiors a dues vegades l'IPREM, així com a juts de fins el 50% pel pagament de l'IVTM a petites empreses de fins a tres treballadors, que al llarg dels tres trimetres naturals anteriors a la meritció de l'impost hagin presentat pèrdues. També aplica una bonficació del 25% de l'esmentat impost als titulars de vehicles elèctrics o amb sistema bimodal i  els vehicles que utilitzin combustibles alternatius

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • IVTM
 • Vehicle
 • Cotxe
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
Agilització de les denúncies per assetjament immobiliari.

Blocs. Seguiment individualitzat dels casos de blocs amb intermediació directa de l'Ajuntament, agilització de les denúncies per assetjament immobiliari.

Proposada per:
Plataforma d'Afectats/des per la Hipoteca - PAH
 • Habitatge
 • Ocupació
 • Dret a l'habitatge
 • Lloguer
 • Pîsos Buits
 • Barcelona
Ajut per a la rehabilitació de l’habitatge a famílies en situació de vulnerabilitat

Facilitar l’accés a l’ajut per a la rehabilitació de l’habitatge a famílies en situació de vulnerabilitat  i fer-lo compatible amb altres prestacions com, per exemple, la Renda Garantida de Ciutadania.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Habitatge
 • Ajuts
Ampliar el parc municipal d’habitatges de lloguer assequible

Ampliar el parc municipal d’habitatges de lloguer assequible. Aplicar el Pla Sectorial Territorial, reco- llit a la Llei d’Habitatge de 2008, que permeti que, com a mínim, un 15% del parc d’habitatge públic si- gui social en els pròxims deu anys, abans de finalit- zar el termini de 2028.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Lloguer
 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
Ampliar les competències municipals en matèria de serveis socials

Impulsar canvis legislatius per ampliar les competències municipals en matèria de serveis socials i els recursos que s’hi destinin a tal efecte.

 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
Ampliar les places dels centres d’atenció diürna dirigides a infants i joves amb discapacitat

Ampliar les places dels centres d’atenció diürna dirigides a infants i joves amb discapacitat i/o problemes de salut mental per donar continuïtat a l’etapa escolar i assegurar la transició a la vida adulta.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Infància
 • Joventut
 • Discapacitats
 • Salut
Aplicar bonificacions en l’IAE per preservació del medi ambient i adaptació d'accessos per a persones amb mobilitat reduïda

condicionat al termini d’amortització de la inversió. La bonificació hauria de ser proporcional a la quantitat invertida (p.e.: Si la inversió per la preservació del medi ambient representa un 10% de la xifra de negoci anual, aplicar una bonificació del 10%)

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • IAE
 • Medi Ambient
 • Contaminació
Aplicar coeficients a l'IBI que siguin progressius en funció del valor del pis, de cara a augmentar la progressivitat de l’impost

D’aquesta manera, un immoble amb una valoració cadastral de 200.000 euros pagaria proporcionalment més que un immoble de les mateixes característiques però valorat en 50.000 euros

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IBI
 • Progressivitat
Aplicar les bonificacions permeses referents als objectius ambientals d’eficiència energètica

Aplicar les bonificacions permeses referents als objectius ambientals d’eficiència energètica (sempre que els sistemes estiguin homologats per l’administració competent), d’accessibilitat, i d’habitatge protegit.

Bonificacions: La Llei d’Hisendes locals permet aplicar bonificacions a construccions declarades d’interès especial o d’utilitat municipal (bonificació de fins al 95%), d’instal·lacions per a l’estalvi energètic tèrmic o solar (bonificació de fins al 95%), construccions que afavoreixin l’accessibilitat (bonificació de fins al 90%), plans de foment d’inversions privades en infraestructures (bonificació de fins al 50%), construcció d’habitatges de protecció oficial (bonificació de fins al 50%), i altres establertes per llei.protecció oficial (bonificació de fins al 50%), i altres establertes per llei

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • ICIO
 • Obres
 • Energia
 • Renovables
Aplicar les sancions que preveu la Llei pel Dret a l'Habitatge sobre habitatges desocupats

La Llei catalana del Dret a l’Habitatge22 (LDH)
estableix un seguit de mesures per vetllar
l’accés a l’habitatge. Per tal de reduir el parc
de pisos buits, la LDH preveu un conjunt de
mesures, incloses algunes de caire fiscal, a
través de multes (art. 42, 118, 123, i 131). Les
principals mesures fiscals proposades són:

Ús o transmissió d’habitatges que constitueixen una infracció molt greu: Casos com el manteniment d’habitatges quan afecti la seva seguretat, la venda d’habitatges que no
acompleixin les condicions d’habitabilitat, o
l’explotació de pisos sobreocupats (“pisos
pastera”), l’assetjament immobiliari, o el frau
greu en pisos de protecció oficial, entre altres
també són considerades infraccions molt greus
subjectes de multa (art. 123).

En cas d’habitatges desocupats i dels altres casos esmentats d’ús o transmissió d’habitatges que suposen una infracció molt greu, aplicar la sanció corresponent a una infracció molt greu, amb multes de 250.001 a 500.000 euros pels municipis de més de 100.000 habitants, de 25.001 a 250.000 euros pels municipis de més de 5.000 habitants, i de 3.000 a 25.000 euros pels municipis de menys de 5.000 habitants.

Infraccions greus i lleus: La Llei pel Dret a l'Habitatge també concreta
llistats d’infraccions greus (art 124) i
d’infraccions lleus (art 125) subjectes a multes
(art 118).

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Habitatge
 • Pîsos Buits
 • Dret a l'habitatge
 • Sanció
Asegurar la financiación de los gobiernos locales

Asegurar la financiación de los gobiernos locales para dar solución a las necesidades de sus habitantes

Proposada per:
Revista Crítica Urbana
 • Finançament
Assegurar el compliment de la reserva del 30% d’habitatge accessible

Assegurar el compliment de la reserva del 3% d’habitatge accessible marcat per normativa en les programacions anuals d’habitatge de promoció pública.
 

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Habitatge
 • Lloguer
 • Accessible
Augment del parc públic d'habitatge de lloguer social

Augment significatiu d’un parc d'habitatge de lloguer públic i assequible per part de les administracions, ja sigui de nova construcció com d’adquisició dels ja construïts, com a prioritat absoluta en la pròxima dècada. Legislar les cessions d’ús d’habitatges privats a l’administració amb exempció total fiscal i assumpció de despeses immobiliàries per les administracions.

 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
 • Fiscalitat
 • Lloguer
 • Lloguer Social
Augment taxa turística per a inversió social

Augment de la taxa turística i dedicació del 100% de la seva recaptació a combatre els danys socials provocats per la indústria turística: construcció d'habitatge social, reforç del teixit veïnal i finançament del procés de decreixement turístic.

Proposada per:
Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible
 • Turisme
 • Taxa turística
 • Habitatge Social
 • Decreixement
 • Barcelona
Augmentar les reserves mínimes d’habitatge social, seguint l'exemple del 30% de Barcelona

Augmentar les reserves mínimes d’habitatge social previstes en la legislació, seguint l’exemple del 30% aplicat a la ciutat de Barcelona, per atendre les ne- cessitats d’habitatge protegit i mantenir la cohesió social.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Habitatge
 • Habitatge Social
Avaluacions comparatives per a l’eficiència dels serveis públics de gestió directa: benchmarking

El benchmarking és un procés sistemàtic i continu per avaluar comparativament els productes, serveis i processos de treball en organitzacions. És útil per mantenir en millora i comparativa constant els serveis públics prestats directament per l’administració.

Proposada per:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
 • Benchmarking
 • Municipalització
Avançar cap a una ciutadania titular dels seus drets i donar cobertura de les seves necessitats bàsiques

Avançar cap a una ciutadania titular dels seus drets i donar cobertura de les seves necessitats bàsiques sota els criteris d’equitat i inclusió.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Ciutadania
 • Drets
Bonificar el 50% de l'IBI al habitatges amb aprofitament d'energia

Aplicar la bonificació de fins al 50% de la quota íntegra de l’IBI per a aquells habitatges amb sistemes d’aprofitament de l'energia, amb independència de la solució tècnica utilitzada i sense necessitat que sigui únicament una solució d’aprofitament tèrmic o solar

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IBI
 • Energia
Bonificar fiscalment les entitats socials

Comprometre’s en aplicar els màxims avantatges fiscals, que permeti la legislació d’hisendes locals, als projectes socials i a les entitats del Tercer Sector.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Impostos
 • Bonificacions
 • Entitats Socials
 • Tercer Sector
Bonificar ICIO per objectiu mediambientals

Bonificar la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) durant un període limitat per l’assoliment d’objectius mediambientals com ara: ús d’energies renovables; producció i/o utilització d’energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables; empreses que estableixin un pla de transport per al seus treballadors que comportin reducció de la contaminació

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Medi ambient; ICIO
 • Obres
 • Energies
 • Renovables
Bonificar l'IBI als habitatges eficients

Establir tipus impositius reduïts o bonificacions a la quota per a habitatges eficients d'acord amb la seva classificació energètica independentment de quina sigui la solució tècnica aplicada . Introduir criteris ambientals en l’impost de béns immobles per tal d’afavorir l’eficiència energètica dels immobles o per mitigar alguns impactes ambientals. Actualment la Llei permet una bonificació potestativa de fins el 50% de la quota íntegra pels immobles que hagin instal•lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, sempre que estiguin homologats per l’Administració

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IBI
 • eficiència
 • Habitatge
Bonificar l'IBI per criteri de renda i situació familiar.

Establir ajuts equivalents a una bonificació de l’import de l’IBI a llars en les quals les persones empadronades en un habitatge (que no estigui llogat) estiguin desocupades o en situació d’atur, i cobrin prestacions inferiors al salari mínim interprofessional (SMI). Aplicar mesures excepcionals per a famílies en risc d’exclusió social: La Llei d’Hisendes Locals (LHL) no permet aplicar una exempció per a famílies vulnerables. Existeix, però, la possibilitat que els ajuntaments estableixin uns ajuts equivalents a una bonificació per a aquestes famílies l’import d’un impost que hagin de pagar.

Exemple: A l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s'han ampliat les bonificacions de l'IBI per a famílies monoporentals amb ajuts per al seu pagament vionculats al nivell de renda.

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IBI
 • Renda
Bonificar l’IBI als immobles destinats a lloguer social.

Revisar les exempcions d’IBI per “interès general”: La LHL estableix que determinats edificis, considerats d’interès general, puguin estar exempts d’IBI per motius d’interès general, o de “Béns d’explotació comunitària”. És el cas dels edificis propietat de l’Estat, les CCAA i els Ajuntaments, escoles públiques, centres penitenciaris i lligats a la seguretat ciutadana, les estacions i línies de ferrocarrils, les propietats de la Creu Roja, les de l’Església i altres centres de culte8, i els béns de l’Exèrcit destinats a la defensa nacional. En aquests casos, se’ls aplica una exempció automàtica. La LHL també preveu que escoles concertades i béns de patrimoni històric puguin estar exempts si així ho demanen, i que els ajuntaments poden decidir si aplicaran exempcions a entitats no lucratives, fundacions, federacions esportives, etc. Exemple: l'Ajuntament de Barceloina va aprovar la mesura de bonificació de l'IBI per a lloguer social al plenari de febrer de 2019

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IBI
 • Lloguer
Cal transparència informació sobre la traçabilitat i la cadena de subministre

Construir un segell de garanties socials per a les empreses, exigible per a tota la cadena de producció de béns que intervinguin en la prestació del servei públic.

Proposada per:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
 • Traçabilitat
Calcular la participació dels ajuntaments en l'IRPF en funció del domicili fiscal dels contribuent

Fixar un import mínim de participació dels municipis en la recaptació de l’IRPF i ajustar-la, a l’alça. Calcular la participació en funció del domicili fiscal dels contribuent

 

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IRPF
Centrar la participació dels municipis en la recaptació únicament de l’IRPF i no dels impostos indirectes com l’IVA

Centrar la participació dels municipis en la recaptació únicament de l’IRPF i no dels impostos indirectes com l’IVA i els impostos especials, per evitar fragmentacions i per la dificultat d’imputar a un municipi la seva meritació. Incloure tots els municipis de més de 20.000 habitants

Participació en els impostos de l’Estat. Aquesta és una mesura que afecta únicament els municipis de més de 75.000 habitants. Comporta una participació volàtil (entre l’1% i el 2%) de la recaptació en els impostos com l’IRPF, l’IVA i dels impostos especials sobre alcohols, hidrocarburs i labors del tabac

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Impostos
 • IVA
 • IRPF
 • Estat
Combatre la problemàtica de l’accés a un lloguer assequible.

Establir i estudiar mesures per combatre la problemàtica de l’accés a un lloguer assequible.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Habitatge
 • Lloguer
Compactar la diversitat d’ajuts socials

Compactar la diversitat d’ajuts i de prestacions existents en l’àmbit de la intervenció social per avançar cap a una atenció més holística i integral de la persona.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
Compartir l'IBI per raons d'impacte ambiental entre muncipis

Crear mecanismes de distribució de l’IBI sobre immobles de característiques especials que generin impactes ambientals que van més enllà del propi municipi perquè també se’n beneficiïn altres municipis limítrofs. 

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
Complir amb la Convenció dels Drets dels Infants

Complir amb els principis de la Convenció dels Drets dels Infants i promoure la certificació de ‘Ciutats Amigues dels Infants’.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Infància
Compromís amb la mesura del 30% i un ús intensiu del mecanisme del tanteig i retracte.

Augment del parc públic d’habitatge. Totes les promocions públiques han de ser en règim de lloguer indefinit. Exigim implicació i compromís amb la mesura del 30% i un ús intensiu del mecanisme del tanteig i retracte així com el compliment del 15% d'habitatge públic segons la LDHC. A més exigim un canvi de criteris d'accés a l'HPO, fomentar les cessions amb bancs i fons d'inversió i mobilitzar l'habitatge de privats.

Proposada per:
Plataforma d'Afectats/des per la Hipoteca - PAH
 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
 • Lloguer
 • Pîsos Buits
 • Barcelona
 • 30%
 • Parc Públic
 • Patrimoni
Condicionar les bonificacions a les construccions declarades d’interès especial

Condicionar les bonificacions a les construccions declarades d’interès especial, o d’infraestructures promogudes per empreses privades a la xifra de negocis de l’empresa impulsora de l’obra

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • ICIO
 • Bonificacions
Contacte permanent amb Inspecció de treball

Cal habilitar canals d’informació entre els treballadors del servei públic externalizat i l’administració titular de la prestació dels serveis per alertar en cas d’incompliment de condicions laborals i execució del servei.

Proposada per:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Contracte de lloguer inspeccionat per les Oficines d’Habitatge.

Contracte de lloguer únic, inspeccionat per les Oficines d’Habitatge.

Proposada per:
Associació 500x20
 • Lloguer
 • Inspecció
 • Habitatge
 • Lloguer Social
 • Dret a l'habitatge
Control del compliment del contracte i seguiment d’execució

Sovint els mecanismes de control des de l’administració pública del compliment dels termes del contracte per part de l’empresa responsable són deficitaris. Cal no oblidar que l’administració és responsable en tot moment de la prestació del servei.

Proposada per:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Creació d’aparcaments de barri

amb punts de càrrega per a vehicles elèctrics (bicicletes, motos, cotxes i furgonetes), instal•lació de fotolineres com a infraestructura d’autoproducció d’energia verda destinada directament a la càrrega dels vehicles compartits.

Proposada per:
Som Mobilitat
 • Mobilitat
 • Vehicle Elèctric
 • Renovables
Cuidar de l'aigua com un bé mediambiental

Fer front als reptes actuals com són la preservació de les masses d’aigua i l’adaptació al canvi climàtic per mantenir els ecosistemes aquàtics i terrestres, l’equilibri territorial i la sobirania alimentària tot garantint l’abastament de tota la ciutadania.

Proposada per:
Aigua és Vida
 • Aigua
 • Subministraments
 • Democràcia
 • Serveis Públics
 • Drets Humans
Decreixement turístic i generació d’alternatives més justes per reequilibrar l’economia de la ciutat

Aposta decidida i pública pel decreixement turístic i per la generació d’alternatives més justes que vinguin a reequilibrar l’economia de la ciutat; adopció de les mesures decreixentistes d’àmbit municipal i, en el cas de competències no municipals, obertura de processos de diàleg similars als descrits al punt anterior.

Proposada per:
Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible
 • Turisme
 • Decreixement
 • Economia
Dedicar més recursos a inspeccions sobre activitats econòmiques

Dedicar més recursos personals i financers a inspeccions que controlin les activitats econòmiques, tant per part del personal dels ajuntaments, com per part dels cossos de seguretat (Mossos o Guàrdia Urbana)

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • IAE
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Inspecció
Definició de "mòbbing immobiliari"

L’article 45.3 c) de la Llei 18/2007 de 28 de desembre del Dret a l’Habitatge, defineix l’assetjament im- mobiliari o mobbing com tota actuació o omissió amb abús de dret que té l’objectiu de pertorbar la persona assetjada en l’ús pacífic del seu habitatge i crear-li un entorn hostil, ja sigui en l’aspecte material, en el personal o en el social, amb la finalitat última  de forçar-la a adoptar una decisió no volguda sobre  el dret que l’empara per ocupar l’habitatge, la finalitat de la qual és, en la majoria dels casos, forçar el desallotjament i/o treure’n més profit dels habitatges llogats per part d’immobiliàries. Segons la Diputació de Barcelona (https://www. diba.cat/web/entorn-urba-i-salut/mobbing) poden donar-se situacions que de manera directa o indirec- ta tenen conseqüències sobre la salut de les perso- nes que les pateixen. La mateixa Llei 18/2007, a l’article 123, preveu les Infraccions molt greus en aquesta matèria i la imposi- ció de sancions amb una multa de fins a 900.000 euros. En canvi, ni al Codi Civil ni al Reglament de Disciplina Urbanística de competència municipal no està definit l’assetjament immobiliari, però sí algunes de les accions tipificades per la Llei 18/2007 que poden ser objecte de sancions.

Proposada per:
Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona - FAVB
 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
Definir millor les exempcions d’IBI en funció de l'activitat

Definir millor les exempcions d’IBI, no en funció del subjecte exempt sinó en funció de l’activitat, de manera que es distingeixin les activitats econòmiques de les no econòmiques, alhora que s’augmenta el control de la veracitat de l’ús dels immobles declarats.

Algunes exempcions d’IBI són qüestionables, com per exemple el fet que l’Església Catòlica n’estigui exempta. Si bé és cert que la llei enumera els immobles propietat de l’Església que estaran exempts d’IBI9, que són bàsicament els destinats al culte i activitats relacionades, també ho és que a la pràctica immobles no destinats al culte tampoc paguen aquest impost. Es coneixen exemples que alguns d’aquests actors mantenen una activitat econòmica, com algunes Fundacions o l’Església (que lloguen part del seu patrimoni), o també l’Exèrcit (en facturar tasques d’emergència als ajuntaments, per exemple). D’aquesta manera, per exemple, no s’aplicaria una exempció d’IBI a l’Església en general, sinó a aquelles activitats no econòmiques (com les de culte)

 

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IBI
Descomptar la inflació a l’hora de calcular la plusvàlua d’un bé immoble.

Cal posar de manifesta que actualment aquest impost està pendent d'una reforma per aplicar les sentències del Tribunal Constitucional, reforma que depèn del Congrés dels Diptutats. El retard en l'aplicació d'aquesta reforma comporta incertes als ajuntaments a l'hora d'aplicar-lo.

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Plusvàlua
 • IVTNU.
Destinar l'impost sobre estades turístiques a cobrir les externalitats negatives del turisme

Canviar l’afectació dels ingressos recaptats. En comptes de destinar-los a promocionar el turisme han de destinar- se a mesures tendents a minimitzar les externalitats negatives de l’activitat turística

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Turisme
 • Impost sobre Estades Turístiques
Destinar l'impost sobre estades turístiques a cobrir les externalitats negatives del turisme

Canviar l’afectació dels ingressos recaptats. En comptes de destinar-los a promocionar el turisme han de destinar- se a mesures tendents a minimitzar les externalitats negatives de l’activitat turística

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Turisme
 • Impost sobre Estades Turístiques