L’Agenda pel Dret a la Ciutat és un repositori de propostes d’entitats i moviments socials per a les eleccions municipals de 2019 a Catalunya i l’Estat. Podeu cercar les propostes per paraula clau o per àmbit temàtic, i podeu accedir a través d’elles als documents complets de propostes.

Propostes pel dret a la ciutat

Filtra per regió

1382

Filtra per municipi

(Re)invertir en millorar inspecció fiscal
Regió: Catalunya

Dedicar un mínim d’un 20% dels ingressos extres obtinguts com a conseqüència d’inspeccions fiscals a millorar el propi sistema d'inspeccions (més personal, millor material...) i la capacitació legal per fer-les efectives (serveis jurídics)

Tot i que habitualment es considera que el frau en la fiscalitat municipal és proporcionalment molt inferior a altres tipus d’elusió o frau, no per això s’ha de menysprear l’efecte que pot tenir la lluitar-hi en contra. No són pocs els ajuntaments que han impulsat programes contra el frau i n’han fet aflorar més del previst: 83,2 milions d’euros de frau aflorat en impostos municipals a Sevilla des del 201124, 40 milions d’euros de frau per l’Ajuntament de Palma al llarg de la legislatura actual25, 14 milions d’euros a Vitoria-Gasteiz des del 200226, 11 milions d’euros a Santiago de Compostela des del 201127.

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Transparència
 • Inspecció Fiscal
 • Frau fiscal
Accés de la ciutadana a les telecomunicacions
Regió: Catalunya

Proporcionar accés real a la ciutadania i a la societat en general a una oferta assequible i variada de serveis de telecomunicacions de la màxima qualitat, capacitat i neutralitat

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Telecomunicacions
Accés universal a l'educació 0-3 anys
Regió: Catalunya

Garantir les condicions per a l’accés universal a l’educació 0-3 anys de manera que cap infant, sigui quina sigui la seva situació, en quedi exclòs. Augmentar la inversió i ampliar l’oferta pública de places tenint en compte com a criteri les necessitats educatives i garantir l’equitat a través de la tarifació social, sense perjudici d’invertir en altres serveis  de suport a la criança i d’educació primerenca

Proposada per:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
Accés universal dels serveis educatius per als infants de 0 a 3 anys
Regió: Catalunya

Reforçar, diversificar i avançar cap a l’accés universal dels serveis educatius per als infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, sobretot en els barris amb més necessitat social, per promoure la igualtat d’oportunitats en la infància, fomentar la concilia- ció familiar i lluitar contra la pobresa.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Educació
 • 0-3 anys
 • Infància
Acompanyament sociolaboral i promoció de la formació per a joves a l'atur
Regió: Catalunya

Disposar de projectes educatius municipals de noves oportunitats i d’acompanyament sociolaboral  i promoure incentius econòmics per a joves en situació d’atur que s’acullin a la formació ocupacional municipal per millorar la seva qualificació.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Formació
 • Atur
Acompanyar i ajudar grups de joves que vulguin associar- se
Regió: Catalunya

Acompanyar grups de joves que vulguin associar-se, facilitar-ne els tràmits administratius i finançar-los de manera suficient com per a que puguin desenvolupar les seves accions

Proposada per:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
Acordar el destí del reallotjament amb antelació al desnonament
Regió: Catalunya

Reallotjament després de desnonament. Acordar el destí del reallotjament amb antelació a la data del desnonament i evitar l'ús de pensions, que en cap cas suposen una alternativa digna. Compliment amb la Llei 24/2015.
 

Proposada per:
Plataforma d'Afectats/des per la Hipoteca - PAH
 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
 • Lloguer
 • Pîsos Buits
 • Barcelona
Acte ciutadà de lliurament del títol de la ESO per part del municipi
Regió: Catalunya

Organització,  de  manera  anual, d’un acte en que es visualitzi com el propi municipi lliura de manera simbòlica els títols d’ESO a tot l’alumnat i com en reconeix el valor i esforç. La finalitat d’aquest acte és convertir aquesta data en un dia assenyalat i de reconeixement social, on tota la comunitat, famílies, agents educatius i  representants municipals, atorguen i reconeixen la fita que significa el títol de la ESO associat a la condició de ciutadania.

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Ciutadania
Actuació jurídica contra els desnonaments oberts
Regió: Catalunya

(...) Entenem que les resolucions que fixen els  desnonaments  oberts  vulneren el dret fonamental a la tutela judicial efectiva, així com el dret a la inviolabilitat del domicili. Demanem a l’Administració una acció jurídica dirigida a acabar amb aquests procediments irregulars.

Proposada per:
Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona - FAVB
 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
 • Desnonaments
 • Drets Humans
Actuacions dirigides a garantir la igualtat d’oportunitats de les dones gitanes
Regió: Catalunya

Actuacions dirigides a garantir la igualtat d’oportunitats de les dones gitanes, especialment d’aquelles en situació de major vulnerabilitat, promovent mesures per al  desenvolupament social, personal i laboral, que serveixin per compensar les desavantatges i barreres que pateixen en la seva doble condició de dones i  gitanes.

Proposada per:
Fundación Secretariado Gitano
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
 • Dona
Actualitzar els documents municipals perquè siguin inclusius
Regió: Catalunya

Actualitzar els documents municipals perquè siguin inclusius i reflecteixin la realitat social evitant utilitzar la formula pare-mare.

Proposada per:
Associació LGTB Tal com som
 • LGTBI
 • No discrminació
 • Igualtat
 • Registre
 • Padró
Adaptar aules d'enllaç a nivell lingüístic per l'arribada d'alumnes durant el curs
Regió: Catalunya

Adaptar aules d'enllaç a nivell lingüístic per respondre adequadament a l'arribada de alumnes d'origen divers durant el curs escolar i incloure en currículum escolar i formació de professorat, continguts relacionats amb migracions i asil com a element clau en diferents àrees de coneixement.

Proposada per:
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Refugiats
 • Asil
 • Llengua
 • Acollida
Adaptar la legislació i la normativa per a facilitar la transformació artesanal dels productes agraris.
Regió: Catalunya

1. Denunciar l’arbitrarietat de les inspeccions de sanitat; i establir criteris de control i seguiment proporcionals i fundats.
2. Crear taules de treball per tal de construir eines, reglaments i guies adequades a les diferents escales del sector entre les administracions públiques i les entitats dedicades a la transformació alimentària.
3. Discernir, a nivell normatiu, les necessitats i reglaments de les iniciatives d’autoconsum, la petita i mitjana producció de la gran indústria agroalimentària.


 

Proposada per:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Ramaderia
 • Inspecció
 • Control
 • Coordinació
 • Indústria Agroalimentària
Adaptar la normativa municipal a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU
Regió: Catalunya

Adaptar tota la normativa municipal als preceptes que preveu la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU, com preveu la declaració de Madrid (A/62/654).

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Discapacitats
Adaptar taxa d'escombraries a zona, unitat familiar, etc
Regió: Catalunya

En l’àmbit residencial, aplicar factors correctors en funció de les persones que viuen en cada habitatge, el valor cadastral, o bé si es tracta d’un bloc d’habitatges (recollida més senzilla) o d’urbanitzacions. Possibilitat d’estudiar tarifes per zones del municipi

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • RSU
 • Brossa
Adaptar totes les informacions dels ajuntaments perquè siguin accessibles per al conjunt de la ciutadania
Regió: Catalunya

Adaptar totes les informacions dels ajuntaments perquè siguin accessibles per al conjunt de la ciutadania, elaborant materials en braille, subtítols, audiodescripció i intèrprets de llengua, si s’escau, sempre sota criteris de lectura fàcil i llenguatge entenedor. Alhora, adaptar els mecanismes dels ajuntaments per garantir l’accessibilitat de les persones amb discapacitat a la vida política i representativa dels municipis.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Informació
 • Desigualtat
 • Accessibilitat
Administrar les dades de caràcter personal seguint estrictes criteris de seguretat
Regió: Catalunya

Administrar les dades de caràcter personal únicament dins de l’administració i seguint estrictes criteris de seguretat, garantint els mitjans tècnics i els coneixements per gestionar-les sense dependre de tercers.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Dades
 • Seguretat
Adscripcions entre centres de primària i secundària
Regió: Catalunya

Adscripcions entre centres de primària i secundària
Els centres de primària s’adscriuen
als centres de secundària, de tal manera que la transició dels alumnes d’una etapa a l’altra es fa d’una manera més previsible, més programada i més còmoda. Aquestes adscripcions, però, en funció de la manera com es dissenyin i es planifiquin, poden tenir un impacte positiu o negatiu en la segregació escolar.

Si els centres de primària amb més dificultats s’adscriuen a instituts també amb dificultats i fins i tot estigmatitzats, es poden consolidar itineraris de desavantatge i d’exclusió educativa i encara allunyar més la demanda
de determinats centres de primària. En canvi, la creació d’adscripcions que compensin situacions de desavantatge educatiu poden tenir un efecte compensatori positiu
Aquestes mesures poden ajudar a convertir centres d’educació infantil i primària en atractius per a una demanda educativa que tendeix a polaritzar-se socialment en el pas de primària a secundària

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar
Afavorir la reutilització de solucions
Regió: Catalunya

Afavorir la reutilització de solucions mitjançant la correcta documentació i la publicitat dels projectes.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
Afavorir l’oferta d’activitats extraescolars
Regió: Catalunya

Un dels àmbits educatius on es produeixen més desigualtats i segregació és en l’àmbit no escolar. Principalment en les anomenades activitats extraescolars. Per tant, reduir la segregació escolar al municipi passa també per igualar oportunitats educatives més enllà de l’horari escolar.

És especialment rellevant impulsar l’oferta d’activitats atractives en aquells centres amb menor demanda, tant com reforçar
pedagògicament el centre. D’aquesta manera donarem més oportunitats a l’alumnat que assisteix al centre i a més a més farem que aquella escola o institut sigui més atractiu per a les famílies.

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar
Afavorir xarxes comuncals i obertes
Regió: Catalunya

Afavorir les xarxes comunals i obertes, incidint en la necessitat d’avaluació del impacte social i territorial dels desplegaments, tenint en compte els possibles casos d’ús.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Telecomunicacions
 • Xarxa
Afegir variables de cost (criteri social), emissions i d’antiguitat (criteri ambiental) a l’IVTM
Regió: Catalunya

Entre altres mesures de bonificacions fiscals amb criteris de progressivitat, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú concedeix ajuts de caire social sobre l'IVTM: ajuts del 50% del pagament de l'impost per a a turats de llarga durada (de més d'un any de durada)  amb ingressos familiars inferiors a dues vegades l'IPREM, així com a juts de fins el 50% pel pagament de l'IVTM a petites empreses de fins a tres treballadors, que al llarg dels tres trimetres naturals anteriors a la meritció de l'impost hagin presentat pèrdues. També aplica una bonficació del 25% de l'esmentat impost als titulars de vehicles elèctrics o amb sistema bimodal i  els vehicles que utilitzin combustibles alternatius

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • IVTM
 • Vehicle
 • Cotxe
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
Agilització de les denúncies per assetjament immobiliari.
Regió: Catalunya

Blocs. Seguiment individualitzat dels casos de blocs amb intermediació directa de l'Ajuntament, agilització de les denúncies per assetjament immobiliari.

Proposada per:
Plataforma d'Afectats/des per la Hipoteca - PAH
 • Habitatge
 • Ocupació
 • Dret a l'habitatge
 • Lloguer
 • Pîsos Buits
 • Barcelona
Agilitzar pagaments a entitats socials
Regió: Catalunya

Agilitzar les convocatòries, les resolucions i els pagaments a les entitats del Tercer Sector.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Finançament
 • Entitats Socials
 • Tercer Sector
 • Administració
Ajudes per accés universal dels serveis educatius per als infants de 0 a 3 anys
Regió: Catalunya

Incloure en els Programes Municipals d’Acció Social contra la Pobresa les ajudes per accés universal dels serveis educatius per als infants de 0 a 3 anys (roba, llibres de text, activitats educatives de reforç, etc.) que no queden cobertes pel mateix sistema educatiu.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Infància
 • 0-3
 • Educació
Ajudes per accés universal dels serveis educatius per als infants de 0 a 3 anys
Regió: Catalunya

Incloure en els Programes Municipals d’Acció Social contra la Pobresa les ajudes per accés universal dels serveis educatius per als infants de 0 a 3 anys (roba, llibres de text, activitats educatives de reforç, etc.) que no queden cobertes pel mateix sistema educatiu.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Infància
 • 0-3
 • Educació
Ajustament de l’oferta de places dels centres educatius
Regió: Catalunya

L’Ajuntament, conjuntament amb els serveis territorials del Departament d’Ensenyament, té la capacitat de planificar l’oferta de places dels centres educatius. Si aquesta planificació només respon a la tendència de la demanda de les famílies, el resultat serà una xarxa
molt segregada.

Un dels efectes més negatius es produeix quan es planifica una oferta de places excessiva en un centre determinat. Aquesta pràctica no només és negativa en si mateixa, sinó que sol deixar sense efectes altres mesures dirigides a reduir la segregació.
Per aquesta raó és imprescindible que
es desenvolupi una planificació anual de l’oferta de places des de la perspectiva de la segregació i que sempre eviti l’excés d’oferta en determinats centres educatius.

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar
 • Oferta de places
 • Centre educatiu
Ajut per a la rehabilitació de l’habitatge a famílies en situació de vulnerabilitat
Regió: Catalunya

Facilitar l’accés a l’ajut per a la rehabilitació de l’habitatge a famílies en situació de vulnerabilitat  i fer-lo compatible amb altres prestacions com, per exemple, la Renda Garantida de Ciutadania.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Habitatge
 • Ajuts
Ajuts a l'ocupació en rehabilització i eficiència energètica
Regió: Catalunya

Promoure programes de generació d’ocupació en la rehabilitació i la millora de l’eficiència energètica d’edificis d’ús residencial i d’habitatges.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • eficiència
 • Energia
Ampliar el parc municipal d’habitatges de lloguer assequible
Regió: Catalunya

Ampliar el parc municipal d’habitatges de lloguer assequible. Aplicar el Pla Sectorial Territorial, reco- llit a la Llei d’Habitatge de 2008, que permeti que, com a mínim, un 15% del parc d’habitatge públic si- gui social en els pròxims deu anys, abans de finalit- zar el termini de 2028.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Lloguer
 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
Ampliar les competències municipals en matèria de serveis socials
Regió: Catalunya

Impulsar canvis legislatius per ampliar les competències municipals en matèria de serveis socials i els recursos que s’hi destinin a tal efecte.

 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
Ampliar les places dels centres d’atenció diürna dirigides a infants i joves amb discapacitat
Regió: Catalunya

Ampliar les places dels centres d’atenció diürna dirigides a infants i joves amb discapacitat i/o problemes de salut mental per donar continuïtat a l’etapa escolar i assegurar la transició a la vida adulta.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Infància
 • Joventut
 • Discapacitats
 • Salut
Anàlisi desagregat de les dades per sexe i altres eixos de desigualtats intersecants
Regió: Catalunya

Disposar d’eines d’anàlisi interseccionals que permetin creuar el gènere amb altres eixos de desigualtat i que posin en pràctica la transversalització de l’anàlisis de la perspectiva de gènere en les dades relatives a l’energia. És important que es faci de forma transversal a les diferents regidories, per poder-ne creuar les dades fàcilment.

Proposada per:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Interseccionalitat
 • Dades
Apartar de la llista i/o grup municipal qualsevol persona que faci declaracions LGTBI-fòbiques
Regió: Catalunya

Compromotre's a què cap dels representants de la candidatura faci declaracions LGTBI-fòbiques i apartar del Grup Municipal qualsevol persona que les faci

Proposada per:
LGTB Terrassa
 • Partits
 • CandidatsRepresentants
 • LGTBI
 • Compromís
Apartar l’aigua del mercat
Regió: Catalunya

Constitucionalitzar la propietat pública de l’aigua, així com la gestió directa de la seva distribució en alta i baixa. Prohibir fer negoci amb l’aigua i declarar-ne el seu accés Dret Humà d’especial protecció. En la línia del que Eslovènia va fer el novembre de 2016, quan la seva Assemblea Nacional va incloure el Dret humà a l’aigua dins de la Constitució i va establir per via constitucional la propietat pública de l’aigua i de la seva gestió i distribució.

Proposada per:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Aplicar bonificacions en l’IAE per preservació del medi ambient i adaptació d'accessos per a persones amb mobilitat reduïda
Regió: Catalunya

condicionat al termini d’amortització de la inversió. La bonificació hauria de ser proporcional a la quantitat invertida (p.e.: Si la inversió per la preservació del medi ambient representa un 10% de la xifra de negoci anual, aplicar una bonificació del 10%)

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • IAE
 • Medi Ambient
 • Contaminació
Aplicar coeficients a l'IBI que siguin progressius en funció del valor del pis, de cara a augmentar la progressivitat de l’impost
Regió: Catalunya

D’aquesta manera, un immoble amb una valoració cadastral de 200.000 euros pagaria proporcionalment més que un immoble de les mateixes característiques però valorat en 50.000 euros

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IBI
 • Progressivitat
Aplicar el Pla de Barris
Regió: Catalunya

Aplicar el Pla de Barris que permeti crear línies d’ajuts per als barris amb dèficits, atès que subsisteixen molts nuclis urbans amb necessitats no resoltes i alguns municipis no disposen de prou mitjans per resoldre-les.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Pla
 • Baris
Aplicar les bonificacions permeses referents als objectius ambientals d’eficiència energètica
Regió: Catalunya

Aplicar les bonificacions permeses referents als objectius ambientals d’eficiència energètica (sempre que els sistemes estiguin homologats per l’administració competent), d’accessibilitat, i d’habitatge protegit.

Bonificacions: La Llei d’Hisendes locals permet aplicar bonificacions a construccions declarades d’interès especial o d’utilitat municipal (bonificació de fins al 95%), d’instal·lacions per a l’estalvi energètic tèrmic o solar (bonificació de fins al 95%), construccions que afavoreixin l’accessibilitat (bonificació de fins al 90%), plans de foment d’inversions privades en infraestructures (bonificació de fins al 50%), construcció d’habitatges de protecció oficial (bonificació de fins al 50%), i altres establertes per llei.protecció oficial (bonificació de fins al 50%), i altres establertes per llei

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • ICIO
 • Obres
 • Energia
 • Renovables
Aplicar les sancions que preveu la Llei pel Dret a l'Habitatge sobre habitatges desocupats
Regió: Catalunya

La Llei catalana del Dret a l’Habitatge22 (LDH)
estableix un seguit de mesures per vetllar
l’accés a l’habitatge. Per tal de reduir el parc
de pisos buits, la LDH preveu un conjunt de
mesures, incloses algunes de caire fiscal, a
través de multes (art. 42, 118, 123, i 131). Les
principals mesures fiscals proposades són:

Ús o transmissió d’habitatges que constitueixen una infracció molt greu: Casos com el manteniment d’habitatges quan afecti la seva seguretat, la venda d’habitatges que no
acompleixin les condicions d’habitabilitat, o
l’explotació de pisos sobreocupats (“pisos
pastera”), l’assetjament immobiliari, o el frau
greu en pisos de protecció oficial, entre altres
també són considerades infraccions molt greus
subjectes de multa (art. 123).

En cas d’habitatges desocupats i dels altres casos esmentats d’ús o transmissió d’habitatges que suposen una infracció molt greu, aplicar la sanció corresponent a una infracció molt greu, amb multes de 250.001 a 500.000 euros pels municipis de més de 100.000 habitants, de 25.001 a 250.000 euros pels municipis de més de 5.000 habitants, i de 3.000 a 25.000 euros pels municipis de menys de 5.000 habitants.

Infraccions greus i lleus: La Llei pel Dret a l'Habitatge també concreta
llistats d’infraccions greus (art 124) i
d’infraccions lleus (art 125) subjectes a multes
(art 118).

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Habitatge
 • Pîsos Buits
 • Dret a l'habitatge
 • Sanció
Apoderament ciutadà i co-construcció
Regió: Catalunya

cada comunitat ha de decidir i adequar al seu context les mesures per impulsar una mobilitat +sostenible. Des de l’administració pública cal facilitar el diàleg i l’intercanvi d’opinions i necessitats amb els i les ciutadanes, així com amb agents rellevants del territori.

Proposada per:
Som Mobilitat
 • Mobilitat
 • Sostenible
 • Participació
Aposta pel coneixement
Regió: Catalunya

la divulgació, informació i formació a la població és clau per afavorir la seva participació en la co-construcció d’una mobilitat +sostenible.

Proposada per:
Som Mobilitat
 • Mobilitat
 • Coneixement
 • Informació
 • Formació
 • Sostenible
Aprofitar els Fons Estructurals i d’Inversió Europeus, i la Prioritat de Inversió específica per la comunitat gitana
Regió: Catalunya

Aprofitar la gran oportunitat que ofereixen els Fons Estructurals i d’Inversió Europeus, i la Prioritat de Inversió específica per la comunitat gitana (P.I. 9.2) per invertir a través dels Programes Operatius regionals en intervencions en habitatge en contextos desfavorits (FEDER), o en programes de educació, ocupabilitat u igualtat de gènere(FSE).

Proposada per:
Fundación Secretariado Gitano
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
 • Fons europeus
Asegurar la financiación de los gobiernos locales
Regió: Catalunya

Asegurar la financiación de los gobiernos locales para dar solución a las necesidades de sus habitantes

Proposada per:
Revista Crítica Urbana
 • Finançament
Assegurar el compliment de la reserva del 30% d’habitatge accessible
Regió: Catalunya

Assegurar el compliment de la reserva del 3% d’habitatge accessible marcat per normativa en les programacions anuals d’habitatge de promoció pública.
 

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Habitatge
 • Lloguer
 • Accessible
Assegurar la interoperativitat: utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l’accés a la informació
Regió: Catalunya

Assegurar la interoperativitat: utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l’accés a la informació sense obstacles i la bona interacció amb i entre els sistemes públics. A més a més, els estàndards que s’utilitzin han de tenir implementacions obertes que es verifiqui funcionin amb una varietat de dispositius o programari, inclouent sempre una opció de programari lliure

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Estàndards lliures
 • Informació
 • Dades
 • Oberta
Assegurar la viabilitat econòmica, ecològica i social de les finques agroramaderes
Regió: Catalunya

1.1 Posar la veu de la pagesia al centre de les polítiques públiques que es desenvolupen en totes les baules de la cadena alimentària: producció, distribució, comercialització, consum, comuns agroalimentaris, etcètera.
1.2 Estudiar una proposta de renda bàsica agrària pagesa que asseguri el manteniment de la pagesia que produeix els aliments imprescindibles per a la reproducció de la vida.
1.3 Crear o recuperar mitjans de producció públics i gestionar-los de forma comunitària-cooperativa.
1.4 Mancomunar serveis de comunicació, comercialització, maquinària, etcètera, entre la pagesia.

Proposada per:
Aixequem la República
 • Alimentación
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Mancomunar
Assegurar l’emancipació de les persones amb diversitat funcional en tots els àmbits de la vida
Regió: Catalunya

Desenvolupar programes per assegurar l’emancipació de les persones amb diversitat funcional en tots els àmbits de la vida: formatiu, laboral, social i comunitari. Barcelona és una ciutat diversa, que té el repte i la voluntat de ser inclusiva. Això implica treballar per la igualtat efectiva d’oportunitats i de recursos per participar plenament en la vida econòmica, social i política i perquè totes les persones joves gaudeixin d’unes condicions de vida dignes. Cal habilitar mecanismes per garantir els drets de la ciutadania i la justícia social i combatre les desigualtats estructurals del sistema, entenent la interseccionalitat de les opressions i adaptant els discursos i projectes per a que siguin accessibles a tothom.

Proposada per:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
Assegurar que els infants visquin en habitatges a preus assequibles i en condicions òptimes. Ampliar les ajudes, la dotació d’habitatge públic i complir amb el ventall de mesures protectores previstes a les normes.
Regió: Catalunya

Assegurar que els infants visquin en habitatges a preus assequibles i en condicions òptimes. Ampliar les ajudes, la dotació d’habitatge públic i complir amb el ventall de mesures protectores previstes a les normes.

Proposada per:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
Assessoria, formació i acompanyament de noves iniciatives socioeconòmiques
Regió: Catalunya

A més dels programes adreçats al públic general, cal impulsar programes específics  d’assessoria,  formació i acompanyament de noves iniciatives socioeconòmiques, així com la consolidació de les existents, especialment d’aquelles que generin ocupació, preservin i ampliïn els béns comuns, contribueixin  a  l’equitat  de  gènere  i  als  drets  a  les  persones  migrades.  A  més  dels  serveis  de consultoria i incubació, cal facilitar l’accés al finançament a partir del sistema de finances ètiques. Des d’una perspectiva de gènere, cal establir procediments per a la corresponsabilitat, la gestió  de  conflictes i la cura. En relació a les persones migrades, caldrà la coordinació entre ens públics com el Servei d'ocupació i altres que atenen població migrada, perquè permetin potenciar la fórmula  cooperativa com a opció viable en processos de regularització, generació d’ocupació i d'activitat econòmica per aquests col·lectius. S'ha de preveure, a més, el treball específic amb gestories locals per a  capacitar-les  i  incentivar-les  a  recomanar  el  model  cooperatiu  per  nous  projectes  col·lectius  de caràcter socioempresarial. Cal reorientar els serveis d'ocupació municipals per generar circuits d'ocupabilitat dins de l'ESS, analitzant cadenes de valor dels sectors econòmics del municipi i acompanyar-hi la creació d'empreses d'ESS, on donar sortida a les necessitats de feina de persones en situació d'atur o exclusió social que atenen des de serveis socials. Finalment, cal incentivar la convergència de les pimes i autònoms que operen amb criteris de proximitat i responsabilitat social cap als principis de l'ESS, de manera que el teixit econòmic de proximitat esdevingui subjecte de canvi i   part de la matriu local d'ESS. El Balanç Social o Pam a Pam són útils per aquesta sensibilització

Proposada per:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • Formació
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Ocupació