Què és l'Agenda?

Contacta'ns per correu a agendasocialmunicipals2019@gmail.com

El municipi és l’administració més propera a la ciutadania. És l’àmbit institucional i l’entorn social o la ciutadania més podem incidir. Alhora que també és on més quotidianament impacten les desigualtats.

Ara que estem a les portes d’unes noves eleccions municipals posem en marxa aquesta Agenda pel Dret a la Ciutat per fer més visible l’ampli ventall de propostes i mesures que la societat civil organitzada adreça a candidatures municipals i ajuntaments per fer front a cadascuna de les vulneracions o desatencions als drets de les persones.

Entenem aquesta agenda com una eina divulgativa, clarificadora al servei de la incidència política de l’agenda social en la campanya electoral i els programes i debats que la conformen. Alhora que una eina de consulta i informació a disposició de tothom, especialment per a candidatures, associacions, càrrecs electes i electors. Per tant, pública i fàcilment consultable.

L’Agenda pel Dret a la Ciutat neix com una eina per reforçar la incidència de les propostes d’entitats i moviments socials davant d’unes noves eleccions municipals, sistematitzant-les i agrupant-les en aquesta web. Mesures que les entitats i els moviments socials adrecem a partits, candidats i futurs governs municipals per tal que atenguin les necessitats socials, democràtiques i econòmiques de la població.

Aquest treball ha estat impulsat per l’Observatori DESC, amb la participació activa d’una quinzena d’entitats i moviments, entre les quals la Xarxa d’Economia Solidària, la Xarxa per la Sobirania Energètica, la Plataforma Aigua és Vida, l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, Entrepobles, la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, entre d’altres. Al mateix temps, aquesta iniciativa s’ha fet en coordinació i amb el suport de la Plataforma Global pel Dret a la Ciutat / Global Platform for the Right to the City, amb la intenció de replicar-ne la metodologia i els productes a d’altres països i ciutats del món davant d’eleccions similars, com una eina d’enfortiment de l’experiència i les propostes que la societat civil organitzada treballa a diari, i exposa davant d’unes eleccions com les municipals amb ànim d’incidir a favor dels drets econòmics, socials, culturals, ambientals i democràtics de la població.