L’Agenda pel Dret a la Ciutat és un repositori de propostes d’entitats i moviments socials per a les eleccions municipals de 2019 a Catalunya i l’Estat. Podeu cercar les propostes per paraula clau o per àmbit temàtic, i podeu accedir a través d’elles als documents complets de propostes.

Propostes pel dret a la ciutat

Filtra per categoria

Voluptate officiis, porta ea? Molestiae euismod, labore reprehenderit aperiam magna massa tempora morbi condimentum molestie accumsan inventore, diam.

Nec cum, distinctio rerum cubilia culpa mus ullamcorper volutpat, commodo excepteur taciti, aperiam! Ut cupiditate recusandae esse in, montes nesciunt dolorem pellentesque, reiciendis laborum odio necessitatibus? Voluptatum voluptas lacinia lorem.

Turpis, possimus, culpa consectetur tempus? Voluptates atque dictum fugit, nesciunt etiam enim pede etiam hymenaeos excepturi. Eaque posuere debitis exercitationem. Provident per, esse ac felis vulputate vivamus. Aliquid neque eget.

Eleifend tincidunt ipsum amet laboris! Odio mauris neque animi sociis! Tempor praesent quam maiores aspernatur molestias odit per sociis mollis, unde proin blanditiis pharetra eros. Nascetur felis, dui dis fermentum.

Enim quo, per laoreet? Erat repellat est repudiandae! Culpa cum cillum iste enim minima cillum sequi? Aliquam per nostrum nostra, ac architecto expedita, ullamco. Autem fugiat cum mus class urna.

Iusto quas enim pede? Semper autem esse elit commodo consequatur feugiat cumque, sapien dolorem, officiis cumque, metus, parturient fuga volutpat sequi vehicula accusamus, minus? Cum perspiciatis sociis necessitatibus? Cillum nostra.

Pharetra sollicitudin enim tellus commodo luctus facilis varius rhoncus, quae labore inceptos facilis earum! Molestias eu. Turpis deserunt mollit quaerat? Imperdiet, sapien purus consequatur, ultricies dis a cursus, lacinia porro.

Ante lacus in aliquid excepteur condimentum lacus quibusdam, tristique pharetra harum ratione ipsa consectetur? Numquam. Elit, sapien harum! Nulla nonummy quas, fugit hac parturient, vulputate iure aspernatur? Incidunt pulvinar numquam.

Reforma de l’administració pública, de l’estatut del treballador públic

Un dels grans arguments per a la recerca de noves formes de gestió dels serveis públics apartades de l’administració pública és la rigidesa d’aquesta. En el cas de la prestació de serveis directes a la ciutadania, una excessiva rigidesa de la funció pública dificulta l’adaptació del servei a les necessitats que en cada moment, situació i territori requereix l’òptima prestació del servei. En defensa dels serveis públics sota gestió pública cal formular les reformes necessàries en l’administració perquè aquesta s’adapti a la realitat cada cop més complexa en la que els serveis públics han de complir el seu propòsit

 

Proposada per:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
 • Administració
 • Estatuts del Treballador
Renovar l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona

Renovar l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona, actualitzant les seves mesures en col·laboració amb les entitats socials, i estendre la mesura arreu del territori català.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Ocupació
 • Pla
Requisit d'estàndards lliures en la compra d'aparells tecnològics

Un dels requisits alhora de comprar aparells tecnològics ha de ser que aquests utilitzin estàndards lliures per realitzar la seva funció. D’aquesta manera s’eliminen les dependències cap a un sol fabricant

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Estàndards lliures
 • Compra
Respecte als drets laborals en tot el cicle productiu dels dispositius

Respecte als drets laborals de les persones treballadores involucrades en la fabricació, manteniment, recollida i reciclatge de dispositius electrònics.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Compra Pública
 • Dispositius Electrònics
 • Circularitat
 • Economia Social i Solidària
Revisar la fiscalitat en relació ales famílies amb infants en situació de pobresa.

Revisar la fiscalitat municipal perquè respongui adequadament a les necessitats de les famílies amb infants en situació de pobresa.

Proposada per:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
Sistema financer públic per evitar la dependència en tresoreria i capacitat d’inversió del poder financer privat.

L’accés fàcil que tenen les empreses, sovint filials de constructores o d’entitats bancàries, al finançament és un element central en decantar els governs locals cap a l’externalització dels serveis públics, incrementat en aquesta crisi financera per les dificultats de l’administració per fer front al deute. Per tal de corregir aquesta situació, cal dotar l’esfera pública d’una banca pròpia.

 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Sobirania alimentària, energètica, residencial

Per tal de possibilitar el bon viure de les persones, cal donar suport a la Carta per a una sobirania alimentària des dels nostres municipis, per tal d’impulsar la transició d’un model d’agricultura capitalista i alimentació globalitzada cap a la sobirania alimentària, des de la revalorització dels criteris socials, ambientals i de proximitat. Així mateix, cal assumir la proposta energètica municipalista de la Xarxa per la Sobirania Energètica, amb l’objectiu que la població del municipi tingui garantits els drets a l’energia, s’abandonin  les  energies  fòssils  en  favor de  les  energies  renovables,  es  promogui  la  producció  i  el consum   públic,   cooperatiu   i   comunitari   d’energia   renovable   i   s’aconsegueixin   municipis energèticament sostenibles. Finalment, per a fer front a un dels principals problemes de la societat – l’accés  a  un  habitatge  digne  i  assequible  –  cal que  els  municipis  recuperin  el màxim  de  sòl públic possible i el destinin a habitatge de protecció oficial (HPO), tant de propietat municipal i en règim de lloguer,  com  fomentant  la  cessió  d’ús  per  cooperatives  que  potenciin  models  col·lectius  d’accés  i tinença d’habitatge.

Proposada per:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • Sobirania alimentària
 • Sobirania energètica
 • Habitatge
 • Renovabñes
 • Consum
 • Compra Pública
 • Alimentació Cooperativa
Subrogació dels treballadors: la continuïtat laboral dels treballadors del servei, per sobre del canvi d’empresa.

L’estabilitat de la vida laboral és un dels elements fonamentals per a garantir els drets socials dels i les treballadores del servei. Cada cop és més comú, però no per això cal deixar de subratllar, que és bàsic fer constar en les condicions de qualsevol contracte de serveis públics la subrogació dels treballadors del servei.

Proposada per:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Substitució del consorci públic-privat “Turisme de Barcelona” per una agència pública

Eliminació del consorci públic-privat “Turisme de Barcelona” i substitució per una agència pública de turisme destinada a contenir i controlar el sector.

Proposada per:
Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible
 • Turisme
 • Consorci
 • Barcelona
Suport a la intercooperació, al Mercat Social Local i al consum responsable

Una nova matriu socioeconòmica local no és la suma acumulativa d’iniciatives en un territori concret,  sinó el resultat d’un projecte estratègic d’integració econòmica del conjunt de l’ESS local. Cal impulsar, doncs, el Mercat Social Local i Ecològic, i fomentar la densitat dels intercanvis i la intercooperació entre projectes. Com? Donant suport a Fires locals o comarcals d’ESS i a mercats locals agroecològics, incentivant la creació de pols cooperatius territorials i l’articulació de cadenes productives solidàries (producció, distribució consum…), reconeixent i recolzant a les xarxes locals d’economia solidària. En aquesta   integració,   s’hi   podran   enxarxar  iniciatives   formalitzades   juridicament   (cooperatives, associacions, mutualitats de previsió social, societats laborals, fundacions), però també altres formes de cooperació  social  sense  formalització,  en  àmbits  com  l’agroecologia,  els  horts  comunitaris,  el microfinançament, els fons de crèdit col·lectiu, els mercats i xarxes d’intercanvi de béns i serveis, els bancs del temps, les monedes socials, els equipaments de gestió comunitària i autogestionats, els béns comunals naturals, culturals i digitals, els nodes de suport mutu i cura, l’economia popular i migrant, i les experiències d’habitatge, comunicació o transport mancomunat, que comparteixin una vocació democràtica, transformadora, ètica i solidària. Per altra banda, en l’àmbit municipal es podrà impulsar o donar suport a campanyes que promoguin el consum responsable, ètic i transformador, per tal d’augmentar el coneixement de les alternatives de consum impulsades des de l’ESS en el teixit social  local (associacions veïnals, comerços locals, escoles) i el públic general

Proposada per:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • Mercat Social
 • Gestió
 • Comunitari
 • Intercanvi
 • Economia Social i Solidària
Trabajar de manera integrada el crecimiento urbano

Trabajar de manera integrada el crecimiento urbano, asegurando la complementariedad y solidaridad territorial, previendo la despoblación de zonas por la concentración en sólo ciertas ciudades o municipios.

Proposada per:
Revista Crítica Urbana
 • Creixement
 • Urbanisme
Transformació feminista de l’economia

Un canvi socioeconòmic com el que aspirem no pot deixar de banda la sostenibilitat de la vida i el benestar de les persones. S'ha de basar en els supòsits de les economies feministes, és a dir, que la reproducció és economia i que valoritzar l'àmbit reproductiu, posant la vida i les cures al centre de l'economia, és essencial per construir alternatives al capitalisme. Per a fer-ho és imprescindible reconèixer, visibilitzar i dignificar el treball de cures tant remunerat com no remunerat i universalitzar l'accés a la cura. L'administració local també ha de centrar esforços per sensibilitzar i educar en economies  feministes,  des  de  l’escola  i  al  llarg  de  la  vida,  així  com  facilitar  eines  per  garantir  la corresponsabilitat, donar suport a empreses i col·lectius de l'economia social i solidària formades per dones, i crear espais i formacions específiques per a elles. Des de l'economia solidària  entenem  l'economia feminista com un espai de transformació de tota l'estructura econòmica capitalista i per tant d'emancipació, no només de les dones sinó de tota la societat

 • Feminsime
 • Dona
 • Economia
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Cures
 • Economia Social i Solidària