L’Agenda pel Dret a la Ciutat és un repositori de propostes d’entitats i moviments socials per a les eleccions municipals de 2019 a Catalunya i l’Estat. Podeu cercar les propostes per paraula clau o per àmbit temàtic, i podeu accedir a través d’elles als documents complets de propostes.

Propostes pel dret a la ciutat

Filtra per categoria

Voluptate officiis, porta ea? Molestiae euismod, labore reprehenderit aperiam magna massa tempora morbi condimentum molestie accumsan inventore, diam.

Nec cum, distinctio rerum cubilia culpa mus ullamcorper volutpat, commodo excepteur taciti, aperiam! Ut cupiditate recusandae esse in, montes nesciunt dolorem pellentesque, reiciendis laborum odio necessitatibus? Voluptatum voluptas lacinia lorem.

Turpis, possimus, culpa consectetur tempus? Voluptates atque dictum fugit, nesciunt etiam enim pede etiam hymenaeos excepturi. Eaque posuere debitis exercitationem. Provident per, esse ac felis vulputate vivamus. Aliquid neque eget.

Eleifend tincidunt ipsum amet laboris! Odio mauris neque animi sociis! Tempor praesent quam maiores aspernatur molestias odit per sociis mollis, unde proin blanditiis pharetra eros. Nascetur felis, dui dis fermentum.

Enim quo, per laoreet? Erat repellat est repudiandae! Culpa cum cillum iste enim minima cillum sequi? Aliquam per nostrum nostra, ac architecto expedita, ullamco. Autem fugiat cum mus class urna.

Iusto quas enim pede? Semper autem esse elit commodo consequatur feugiat cumque, sapien dolorem, officiis cumque, metus, parturient fuga volutpat sequi vehicula accusamus, minus? Cum perspiciatis sociis necessitatibus? Cillum nostra.

Pharetra sollicitudin enim tellus commodo luctus facilis varius rhoncus, quae labore inceptos facilis earum! Molestias eu. Turpis deserunt mollit quaerat? Imperdiet, sapien purus consequatur, ultricies dis a cursus, lacinia porro.

Ante lacus in aliquid excepteur condimentum lacus quibusdam, tristique pharetra harum ratione ipsa consectetur? Numquam. Elit, sapien harum! Nulla nonummy quas, fugit hac parturient, vulputate iure aspernatur? Incidunt pulvinar numquam.

Ajut per a la rehabilitació de l’habitatge a famílies en situació de vulnerabilitat

Facilitar l’accés a l’ajut per a la rehabilitació de l’habitatge a famílies en situació de vulnerabilitat  i fer-lo compatible amb altres prestacions com, per exemple, la Renda Garantida de Ciutadania.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Habitatge
 • Ajuts
Ajuts a l'ocupació en rehabilització i eficiència energètica

Promoure programes de generació d’ocupació en la rehabilitació i la millora de l’eficiència energètica d’edificis d’ús residencial i d’habitatges.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • eficiència
 • Energia
Ampliar el parc municipal d’habitatges de lloguer assequible

Ampliar el parc municipal d’habitatges de lloguer assequible. Aplicar el Pla Sectorial Territorial, reco- llit a la Llei d’Habitatge de 2008, que permeti que, com a mínim, un 15% del parc d’habitatge públic si- gui social en els pròxims deu anys, abans de finalit- zar el termini de 2028.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Lloguer
 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
Ampliar les competències municipals en matèria de serveis socials

Impulsar canvis legislatius per ampliar les competències municipals en matèria de serveis socials i els recursos que s’hi destinin a tal efecte.

 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
Ampliar les places dels centres d’atenció diürna dirigides a infants i joves amb discapacitat

Ampliar les places dels centres d’atenció diürna dirigides a infants i joves amb discapacitat i/o problemes de salut mental per donar continuïtat a l’etapa escolar i assegurar la transició a la vida adulta.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Infància
 • Joventut
 • Discapacitats
 • Salut
Anàlisi desagregat de les dades per sexe i altres eixos de desigualtats intersecants

Disposar d’eines d’anàlisi interseccionals que permetin creuar el gènere amb altres eixos de desigualtat i que posin en pràctica la transversalització de l’anàlisis de la perspectiva de gènere en les dades relatives a l’energia. És important que es faci de forma transversal a les diferents regidories, per poder-ne creuar les dades fàcilment.

Proposada per:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Interseccionalitat
 • Dades
Anàlisi desagregat de les dades per sexe i altres eixos de desigualtats intersecants

Disposar d’eines d’anàlisi interseccionals que permetin creuar el gènere amb altres eixos de desigualtat i que posin en pràctica la transversalització de l’anàlisis de la perspectiva de gènere en les dades relatives a l’energia. És important que es faci de forma transversal a les diferents regidories, per poder-ne creuar les dades fàcilment.

Proposada per:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Interseccionalitat
 • Dades
Apartar de la llista i/o grup municipal qualsevol persona que faci declaracions LGTBI-fòbiques

Compromotre's a què cap dels representants de la candidatura faci declaracions LGTBI-fòbiques i apartar del Grup Municipal qualsevol persona que les faci

Proposada per:
LGTB Terrassa
 • Partits
 • CandidatsRepresentants
 • LGTBI
 • Compromís
Apartar de la llista i/o grup municipal qualsevol persona que faci declaracions LGTBI-fòbiques

Compromotre's a què cap dels representants de la candidatura faci declaracions LGTBI-fòbiques i apartar del Grup Municipal qualsevol persona que les faci

Proposada per:
LGTB Terrassa
 • Partits
 • CandidatsRepresentants
 • LGTBI
 • Compromís
Apartar l’aigua del mercat

Constitucionalitzar la propietat pública de l’aigua, així com la gestió directa de la seva distribució en alta i baixa. Prohibir fer negoci amb l’aigua i declarar-ne el seu accés Dret Humà d’especial protecció. En la línia del que Eslovènia va fer el novembre de 2016, quan la seva Assemblea Nacional va incloure el Dret humà a l’aigua dins de la Constitució i va establir per via constitucional la propietat pública de l’aigua i de la seva gestió i distribució.

Proposada per:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Aplicar bonificacions en l’IAE per preservació del medi ambient i adaptació d'accessos per a persones amb mobilitat reduïda

condicionat al termini d’amortització de la inversió. La bonificació hauria de ser proporcional a la quantitat invertida (p.e.: Si la inversió per la preservació del medi ambient representa un 10% de la xifra de negoci anual, aplicar una bonificació del 10%)

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • IAE
 • Medi Ambient
 • Contaminació
Aplicar coeficients a l'IBI que siguin progressius en funció del valor del pis, de cara a augmentar la progressivitat de l’impost

D’aquesta manera, un immoble amb una valoració cadastral de 200.000 euros pagaria proporcionalment més que un immoble de les mateixes característiques però valorat en 50.000 euros

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IBI
 • Progressivitat
Aplicar el Pla de Barris

Aplicar el Pla de Barris que permeti crear línies d’ajuts per als barris amb dèficits, atès que subsisteixen molts nuclis urbans amb necessitats no resoltes i alguns municipis no disposen de prou mitjans per resoldre-les.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Pla
 • Baris
Aplicar les bonificacions permeses referents als objectius ambientals d’eficiència energètica

Aplicar les bonificacions permeses referents als objectius ambientals d’eficiència energètica (sempre que els sistemes estiguin homologats per l’administració competent), d’accessibilitat, i d’habitatge protegit.

Bonificacions: La Llei d’Hisendes locals permet aplicar bonificacions a construccions declarades d’interès especial o d’utilitat municipal (bonificació de fins al 95%), d’instal·lacions per a l’estalvi energètic tèrmic o solar (bonificació de fins al 95%), construccions que afavoreixin l’accessibilitat (bonificació de fins al 90%), plans de foment d’inversions privades en infraestructures (bonificació de fins al 50%), construcció d’habitatges de protecció oficial (bonificació de fins al 50%), i altres establertes per llei.protecció oficial (bonificació de fins al 50%), i altres establertes per llei

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • ICIO
 • Obres
 • Energia
 • Renovables
Aplicar les sancions que preveu la Llei pel Dret a l'Habitatge sobre habitatges desocupats

La Llei catalana del Dret a l’Habitatge22 (LDH)
estableix un seguit de mesures per vetllar
l’accés a l’habitatge. Per tal de reduir el parc
de pisos buits, la LDH preveu un conjunt de
mesures, incloses algunes de caire fiscal, a
través de multes (art. 42, 118, 123, i 131). Les
principals mesures fiscals proposades són:

Ús o transmissió d’habitatges que constitueixen una infracció molt greu: Casos com el manteniment d’habitatges quan afecti la seva seguretat, la venda d’habitatges que no
acompleixin les condicions d’habitabilitat, o
l’explotació de pisos sobreocupats (“pisos
pastera”), l’assetjament immobiliari, o el frau
greu en pisos de protecció oficial, entre altres
també són considerades infraccions molt greus
subjectes de multa (art. 123).

En cas d’habitatges desocupats i dels altres casos esmentats d’ús o transmissió d’habitatges que suposen una infracció molt greu, aplicar la sanció corresponent a una infracció molt greu, amb multes de 250.001 a 500.000 euros pels municipis de més de 100.000 habitants, de 25.001 a 250.000 euros pels municipis de més de 5.000 habitants, i de 3.000 a 25.000 euros pels municipis de menys de 5.000 habitants.

Infraccions greus i lleus: La Llei pel Dret a l'Habitatge també concreta
llistats d’infraccions greus (art 124) i
d’infraccions lleus (art 125) subjectes a multes
(art 118).

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Habitatge
 • Pîsos Buits
 • Dret a l'habitatge
 • Sanció
Apoderament ciutadà i co-construcció

cada comunitat ha de decidir i adequar al seu context les mesures per impulsar una mobilitat +sostenible. Des de l’administració pública cal facilitar el diàleg i l’intercanvi d’opinions i necessitats amb els i les ciutadanes, així com amb agents rellevants del territori.

Proposada per:
Som Mobilitat
 • Mobilitat
 • Sostenible
 • Participació
Apoderament ciutadà i co-construcció

cada comunitat ha de decidir i adequar al seu context les mesures per impulsar una mobilitat +sostenible. Des de l’administració pública cal facilitar el diàleg i l’intercanvi d’opinions i necessitats amb els i les ciutadanes, així com amb agents rellevants del territori.

Proposada per:
Som Mobilitat
 • Mobilitat
 • Sostenible
 • Participació
Aposta pel coneixement

la divulgació, informació i formació a la població és clau per afavorir la seva participació en la co-construcció d’una mobilitat +sostenible.

Proposada per:
Som Mobilitat
 • Mobilitat
 • Coneixement
 • Informació
 • Formació
 • Sostenible
Aprofitar els Fons Estructurals i d’Inversió Europeus, i la Prioritat de Inversió específica per la comunitat gitana

Aprofitar la gran oportunitat que ofereixen els Fons Estructurals i d’Inversió Europeus, i la Prioritat de Inversió específica per la comunitat gitana (P.I. 9.2) per invertir a través dels Programes Operatius regionals en intervencions en habitatge en contextos desfavorits (FEDER), o en programes de educació, ocupabilitat u igualtat de gènere(FSE).

Proposada per:
Fundación Secretariado Gitano
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
 • Fons europeus
Aprofitar els Fons Estructurals i d’Inversió Europeus, i la Prioritat de Inversió específica per la comunitat gitana

Aprofitar la gran oportunitat que ofereixen els Fons Estructurals i d’Inversió Europeus, i la Prioritat de Inversió específica per la comunitat gitana (P.I. 9.2) per invertir a través dels Programes Operatius regionals en intervencions en habitatge en contextos desfavorits (FEDER), o en programes de educació, ocupabilitat u igualtat de gènere(FSE).

Proposada per:
Fundación Secretariado Gitano
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
 • Fons europeus
Aposta pel coneixement

la divulgació, informació i formació a la població és clau per afavorir la seva participació en la co-construcció d’una mobilitat +sostenible.

Proposada per:
Som Mobilitat
 • Mobilitat
 • Coneixement
 • Informació
 • Formació
 • Sostenible
Assegurar l’emancipació de les persones amb diversitat funcional en tots els àmbits de la vida

Desenvolupar programes per assegurar l’emancipació de les persones amb diversitat funcional en tots els àmbits de la vida: formatiu, laboral, social i comunitari. Barcelona és una ciutat diversa, que té el repte i la voluntat de ser inclusiva. Això implica treballar per la igualtat efectiva d’oportunitats i de recursos per participar plenament en la vida econòmica, social i política i perquè totes les persones joves gaudeixin d’unes condicions de vida dignes. Cal habilitar mecanismes per garantir els drets de la ciutadania i la justícia social i combatre les desigualtats estructurals del sistema, entenent la interseccionalitat de les opressions i adaptant els discursos i projectes per a que siguin accessibles a tothom.

Proposada per:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
Asegurar la financiación de los gobiernos locales

Asegurar la financiación de los gobiernos locales para dar solución a las necesidades de sus habitantes

Proposada per:
Revista Crítica Urbana
 • Finançament
Assegurar la interoperativitat: utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l’accés a la informació

Assegurar la interoperativitat: utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l’accés a la informació sense obstacles i la bona interacció amb i entre els sistemes públics. A més a més, els estàndards que s’utilitzin han de tenir implementacions obertes que es verifiqui funcionin amb una varietat de dispositius o programari, inclouent sempre una opció de programari lliure

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Estàndards lliures
 • Informació
 • Dades
 • Oberta
Assegurar la viabilitat econòmica, ecològica i social de les finques agroramaderes.

1.1 Posar la veu de la pagesia al centre de les polítiques públiques que es desenvolupen en totes les baules de la cadena alimentària: producció, distribució, comercialització, consum, comuns agroalimentaris, etcètera.
1.2 Estudiar una proposta de renda bàsica agrària pagesa que asseguri el manteniment de la pagesia que produeix els aliments imprescindibles per a la reproducció de la vida.
1.3 Crear o recuperar mitjans de producció públics i gestionar-los de forma comunitària-cooperativa.
1.4 Mancomunar serveis de comunicació, comercialització, maquinària, etcètera, entre la pagesia.

Proposada per:
Aixequem la República
 • Alimentació
 • Sobirania alimentària
 • Agricultura
 • Pagesia
 • Mancomunar
Assegurar que els infants visquin en habitatges a preus assequibles i en condicions òptimes. Ampliar les ajudes, la dotació d’habitatge públic i complir amb el ventall de mesures protectores previstes a les normes.

Assegurar que els infants visquin en habitatges a preus assequibles i en condicions òptimes. Ampliar les ajudes, la dotació d’habitatge públic i complir amb el ventall de mesures protectores previstes a les normes.

Proposada per:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
Assignar els recursos suficients a polítiques d’inclusió municipals

Assignar els recursos suficients a polítiques d’inclusió municipals, així com a les entitats socials del Tercer Sector que participen en el seu desplegament.
 

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
Assegurar el compliment de la reserva del 30% d’habitatge accessible

Assegurar el compliment de la reserva del 3% d’habitatge accessible marcat per normativa en les programacions anuals d’habitatge de promoció pública.
 

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Habitatge
 • Lloguer
 • Accessible
Assegurar la interoperativitat: utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l’accés a la informació

Assegurar la interoperativitat: utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l’accés a la informació sense obstacles i la bona interacció amb i entre els sistemes públics. A més a més, els estàndards que s’utilitzin han de tenir implementacions obertes que es verifiqui funcionin amb una varietat de dispositius o programari, inclouent sempre una opció de programari lliure

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Estàndards lliures
 • Informació
 • Dades
 • Oberta
Assegurar l’emancipació de les persones amb diversitat funcional en tots els àmbits de la vida

Desenvolupar programes per assegurar l’emancipació de les persones amb diversitat funcional en tots els àmbits de la vida: formatiu, laboral, social i comunitari. Barcelona és una ciutat diversa, que té el repte i la voluntat de ser inclusiva. Això implica treballar per la igualtat efectiva d’oportunitats i de recursos per participar plenament en la vida econòmica, social i política i perquè totes les persones joves gaudeixin d’unes condicions de vida dignes. Cal habilitar mecanismes per garantir els drets de la ciutadania i la justícia social i combatre les desigualtats estructurals del sistema, entenent la interseccionalitat de les opressions i adaptant els discursos i projectes per a que siguin accessibles a tothom.

Proposada per:
Consell de la Joventut de Barcelona
 • Joventut
 • Barcelona
 • Associacionisme
Assegurar que els infants visquin en habitatges a preus assequibles i en condicions òptimes. Ampliar les ajudes, la dotació d’habitatge públic i complir amb el ventall de mesures protectores previstes a les normes.

Assegurar que els infants visquin en habitatges a preus assequibles i en condicions òptimes. Ampliar les ajudes, la dotació d’habitatge públic i complir amb el ventall de mesures protectores previstes a les normes.

Proposada per:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
Assessoria, formació i acompanyament de noves iniciatives socioeconòmiques

A més dels programes adreçats al públic general, cal impulsar programes específics  d’assessoria,  formació i acompanyament de noves iniciatives socioeconòmiques, així com la consolidació de les existents, especialment d’aquelles que generin ocupació, preservin i ampliïn els béns comuns, contribueixin  a  l’equitat  de  gènere  i  als  drets  a  les  persones  migrades.  A  més  dels  serveis  de consultoria i incubació, cal facilitar l’accés al finançament a partir del sistema de finances ètiques. Des d’una perspectiva de gènere, cal establir procediments per a la corresponsabilitat, la gestió  de  conflictes i la cura. En relació a les persones migrades, caldrà la coordinació entre ens públics com el Servei d'ocupació i altres que atenen població migrada, perquè permetin potenciar la fórmula  cooperativa com a opció viable en processos de regularització, generació d’ocupació i d'activitat econòmica per aquests col·lectius. S'ha de preveure, a més, el treball específic amb gestories locals per a  capacitar-les  i  incentivar-les  a  recomanar  el  model  cooperatiu  per  nous  projectes  col·lectius  de caràcter socioempresarial. Cal reorientar els serveis d'ocupació municipals per generar circuits d'ocupabilitat dins de l'ESS, analitzant cadenes de valor dels sectors econòmics del municipi i acompanyar-hi la creació d'empreses d'ESS, on donar sortida a les necessitats de feina de persones en situació d'atur o exclusió social que atenen des de serveis socials. Finalment, cal incentivar la convergència de les pimes i autònoms que operen amb criteris de proximitat i responsabilitat social cap als principis de l'ESS, de manera que el teixit econòmic de proximitat esdevingui subjecte de canvi i   part de la matriu local d'ESS. El Balanç Social o Pam a Pam són útils per aquesta sensibilització

Proposada per:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • Formació
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Ocupació
Assignar els recursos suficients a polítiques d’inclusió municipals

Assignar els recursos suficients a polítiques d’inclusió municipals, així com a les entitats socials del Tercer Sector que participen en el seu desplegament.
 

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
Assumir responsabilitat subsidiària en casos de pressumpta violència racista de la Policia

En relació a l'actuació institucional quan els agents són perpetradors de la  vulneració de drets i violència racista, cal valorar la possibilitat que l'Ajuntament assumeixi responsabilitat subsidiària en alguns casos. 

Proposada per:
SOS Racisme
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
 • Violència
Assumir responsabilitat subsidiària en casos de pressumpta violència racista de la Policia

En relació a l'actuació institucional quan els agents són perpetradors de la  vulneració de drets i violència racista, cal valorar la possibilitat que l'Ajuntament assumeixi responsabilitat subsidiària en alguns casos. 

Proposada per:
SOS Racisme
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
 • Violència
Atenció especial a la infància gitana

Atenció especial a la infància gitana en el disseny de mesures polítiques o assignació de recursos per abordar la pobresa infantil. A causa de la bretxa de desigualtat que afecta a la comunitat gitana en el seu conjunt, la infància gitana suporta uns nivells de vulnerabilitat social majors que la mitjana. 

Proposada per:
Fundación Secretariado Gitano
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
Atenció especial a la infància gitana

Atenció especial a la infància gitana en el disseny de mesures polítiques o assignació de recursos per abordar la pobresa infantil. A causa de la bretxa de desigualtat que afecta a la comunitat gitana en el seu conjunt, la infància gitana suporta uns nivells de vulnerabilitat social majors que la mitjana. 

Proposada per:
Fundación Secretariado Gitano
 • No discriminació
 • Poble Gitano
 • Racisme
Auditoria ciutadana de la distribució elèctrica

Auditar l’activitat de distribució entesa com l’exercici necessari per aconseguir la informació de com ha estat en el passat, de com és en el present i de quines accions s’han d’emprendre en el futur perquè estigui al servei de la ciutadania.

Proposada per:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Auditoria
 • Informació
Auditoria ciutadana de la distribució elèctrica

Auditar l’activitat de distribució entesa com l’exercici necessari per aconseguir la informació de com ha estat en el passat, de com és en el present i de quines accions s’han d’emprendre en el futur perquè estigui al servei de la ciutadania.

Proposada per:
Xarxa per la Sobirania Energètica
 • Energia
 • Sobirania energètica
 • Auditoria
 • Informació
Augment del parc públic d'habitatge de lloguer social

Augment significatiu d’un parc d'habitatge de lloguer públic i assequible per part de les administracions, ja sigui de nova construcció com d’adquisició dels ja construïts, com a prioritat absoluta en la pròxima dècada. Legislar les cessions d’ús d’habitatges privats a l’administració amb exempció total fiscal i assumpció de despeses immobiliàries per les administracions.

 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
 • Fiscalitat
 • Lloguer
 • Lloguer Social
Augment taxa turística per a inversió social

Augment de la taxa turística i dedicació del 100% de la seva recaptació a combatre els danys socials provocats per la indústria turística: construcció d'habitatge social, reforç del teixit veïnal i finançament del procés de decreixement turístic.

Proposada per:
Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible
 • Turisme
 • Taxa turística
 • Habitatge Social
 • Decreixement
 • Barcelona
Augmentar els recursos dirigits a l’Educació 360

Amb l’objectiu de poder avançar en una estratègia d’Educació 360 municipal, generant més i millors oportunitats educatives, serà fonamental incrementar els recursos destinats a les oportunitats educatives. Per fer-ho es treballarà en diferents línies: els  Ajuntaments incrementaran les partides pressupostàries destinades a educació, es  fomentaran programes d’acompanyament a les entitats per que millorin la seva captació de finançament i es farà incidència en institucions públiques supramunicipals amb l’objectiu d’incrementar els recursos destinats així com la col·laboració d’iniciatives privades. L’increment pressupostari a nivell municipal ha de permetre situar el municipi per sobre de la mitjana catalana de despesa municipal per ciutadà en educació, que es va situar l’any 2017 en 76,97€.

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Pressupost
 • Recursos
 • Entitats
Augmentar garanties de la ciutadana en relació a denunciar violència institucional

 

Que s’estableixi un mecanisme de denúncia de situacions de violència institucional específic per la ciutadania i per a les entitats de defensa dels drets humans en què s’augmentin les garanties amb l’objectiu que es pugui actuar de manera adequada i amb la celeritat suficient perquè se’n pugui preservar la prova. El mecanisme per denunciar situacions de violència institucional no ha de ser el mateix canal general que ja existeix, ateses les circumstàncies especifiques que envolten aquest tipus de situacions.

Proposada per:
Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans
 • Barcelona
 • Espai Públic
 • Violència
 • Policia
 • Drets Humans
Augmentar les reserves mínimes d’habitatge social, seguint l'exemple del 30% de Barcelona

Augmentar les reserves mínimes d’habitatge social previstes en la legislació, seguint l’exemple del 30% aplicat a la ciutat de Barcelona, per atendre les ne- cessitats d’habitatge protegit i mantenir la cohesió social.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Habitatge
 • Habitatge Social
Augmentar garanties de la ciutadana en relació a denunciar violència institucional

 

Que s’estableixi un mecanisme de denúncia de situacions de violència institucional específic per la ciutadania i per a les entitats de defensa dels drets humans en què s’augmentin les garanties amb l’objectiu que es pugui actuar de manera adequada i amb la celeritat suficient perquè se’n pugui preservar la prova. El mecanisme per denunciar situacions de violència institucional no ha de ser el mateix canal general que ja existeix, ateses les circumstàncies especifiques que envolten aquest tipus de situacions.

Proposada per:
Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans
 • Barcelona
 • Espai Públic
 • Violència
 • Policia
 • Drets Humans
Augmentar els recursos dirigits a l’Educació 360

Amb l’objectiu de poder avançar en una estratègia d’Educació 360 municipal, generant més i millors oportunitats educatives, serà fonamental incrementar els recursos destinats a les oportunitats educatives. Per fer-ho es treballarà en diferents línies: els  Ajuntaments incrementaran les partides pressupostàries destinades a educació, es  fomentaran programes d’acompanyament a les entitats per que millorin la seva captació de finançament i es farà incidència en institucions públiques supramunicipals amb l’objectiu d’incrementar els recursos destinats així com la col·laboració d’iniciatives privades. L’increment pressupostari a nivell municipal ha de permetre situar el municipi per sobre de la mitjana catalana de despesa municipal per ciutadà en educació, que es va situar l’any 2017 en 76,97€.

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Pressupost
 • Recursos
 • Entitats
Avaluacions comparatives per a l’eficiència dels serveis públics de gestió directa: benchmarking

El benchmarking és un procés sistemàtic i continu per avaluar comparativament els productes, serveis i processos de treball en organitzacions. És útil per mantenir en millora i comparativa constant els serveis públics prestats directament per l’administració.

Proposada per:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
 • Benchmarking
 • Municipalització
Avançar cap a una ciutadania titular dels seus drets i donar cobertura de les seves necessitats bàsiques

Avançar cap a una ciutadania titular dels seus drets i donar cobertura de les seves necessitats bàsiques sota els criteris d’equitat i inclusió.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Ciutadania
 • Drets
Avançar en l’escola inclusiva

Implementar un Pla d’Inclusió Escolar que permeti avançar en l’escola inclusiva al municipi i crear una Comissió de Suport a l’Escola Inclusiva que executi l’esmentat pla i vetlli pel desplegament del Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Escola
 • Inclusió
 • Educació
 • Discapacitats
Ajudes per accés universal dels serveis educatius per als infants de 0 a 3 anys

Incloure en els Programes Municipals d’Acció Social contra la Pobresa les ajudes per accés universal dels serveis educatius per als infants de 0 a 3 anys (roba, llibres de text, activitats educatives de reforç, etc.) que no queden cobertes pel mateix sistema educatiu.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Infància
 • 0-3
 • Educació