L’Agenda pel Dret a la Ciutat és un repositori de propostes d’entitats i moviments socials per a les eleccions municipals de 2019 a Catalunya i l’Estat. Podeu cercar les propostes per paraula clau o per àmbit temàtic, i podeu accedir a través d’elles als documents complets de propostes.

Propostes pel dret a la ciutat

Filtra per categoria

Voluptate officiis, porta ea? Molestiae euismod, labore reprehenderit aperiam magna massa tempora morbi condimentum molestie accumsan inventore, diam.

Nec cum, distinctio rerum cubilia culpa mus ullamcorper volutpat, commodo excepteur taciti, aperiam! Ut cupiditate recusandae esse in, montes nesciunt dolorem pellentesque, reiciendis laborum odio necessitatibus? Voluptatum voluptas lacinia lorem.

Turpis, possimus, culpa consectetur tempus? Voluptates atque dictum fugit, nesciunt etiam enim pede etiam hymenaeos excepturi. Eaque posuere debitis exercitationem. Provident per, esse ac felis vulputate vivamus. Aliquid neque eget.

Eleifend tincidunt ipsum amet laboris! Odio mauris neque animi sociis! Tempor praesent quam maiores aspernatur molestias odit per sociis mollis, unde proin blanditiis pharetra eros. Nascetur felis, dui dis fermentum.

Enim quo, per laoreet? Erat repellat est repudiandae! Culpa cum cillum iste enim minima cillum sequi? Aliquam per nostrum nostra, ac architecto expedita, ullamco. Autem fugiat cum mus class urna.

Iusto quas enim pede? Semper autem esse elit commodo consequatur feugiat cumque, sapien dolorem, officiis cumque, metus, parturient fuga volutpat sequi vehicula accusamus, minus? Cum perspiciatis sociis necessitatibus? Cillum nostra.

Pharetra sollicitudin enim tellus commodo luctus facilis varius rhoncus, quae labore inceptos facilis earum! Molestias eu. Turpis deserunt mollit quaerat? Imperdiet, sapien purus consequatur, ultricies dis a cursus, lacinia porro.

Ante lacus in aliquid excepteur condimentum lacus quibusdam, tristique pharetra harum ratione ipsa consectetur? Numquam. Elit, sapien harum! Nulla nonummy quas, fugit hac parturient, vulputate iure aspernatur? Incidunt pulvinar numquam.

Bonificacions per facilitar l’ús del vehicle elèctric compartit

oferir bonificacions o banc del temps (destinar temps al manteniment/neteja del cotxe, per exemple, per compenar el pagament de la tarifa) per garantir l’accés a una mobilitat +sostenible a col•lectius vulnerables.

Proposada per:
Som Mobilitat
 • Mobilitat
 • Banc del Temps
 • Bonificacions
 • Sostenible
 • Vulnerables
Bonificacions per al servei de taxi

per tal que els propietaris de llicències de taxi facin la transició i adquireixin vehicles elèctrics per a oferir el seu servei.

Proposada per:
Som Mobilitat
 • Mobilitat
 • Taxi
 • Transició
 • Vehicle Elèctric
 • Bonificacions
Bonificacions per facilitar l’ús del vehicle elèctric compartit

oferir bonificacions o banc del temps (destinar temps al manteniment/neteja del cotxe, per exemple, per compenar el pagament de la tarifa) per garantir l’accés a una mobilitat +sostenible a col•lectius vulnerables.

Proposada per:
Som Mobilitat
 • Mobilitat
 • Banc del Temps
 • Bonificacions
 • Sostenible
 • Vulnerables
Bonificar el 50% de l'IBI al habitatges amb aprofitament d'energia

Aplicar la bonificació de fins al 50% de la quota íntegra de l’IBI per a aquells habitatges amb sistemes d’aprofitament de l'energia, amb independència de la solució tècnica utilitzada i sense necessitat que sigui únicament una solució d’aprofitament tèrmic o solar

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IBI
 • Energia
Bonificar fiscalment les entitats socials

Comprometre’s en aplicar els màxims avantatges fiscals, que permeti la legislació d’hisendes locals, als projectes socials i a les entitats del Tercer Sector.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Impostos
 • Bonificacions
 • Entitats Socials
 • Tercer Sector
Bonificar ICIO per objectiu mediambientals

Bonificar la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) durant un període limitat per l’assoliment d’objectius mediambientals com ara: ús d’energies renovables; producció i/o utilització d’energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables; empreses que estableixin un pla de transport per al seus treballadors que comportin reducció de la contaminació

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • Medi ambient; ICIO
 • Obres
 • Energies
 • Renovables
Bonificar l'IBI als habitatges eficients

Establir tipus impositius reduïts o bonificacions a la quota per a habitatges eficients d'acord amb la seva classificació energètica independentment de quina sigui la solució tècnica aplicada . Introduir criteris ambientals en l’impost de béns immobles per tal d’afavorir l’eficiència energètica dels immobles o per mitigar alguns impactes ambientals. Actualment la Llei permet una bonificació potestativa de fins el 50% de la quota íntegra pels immobles que hagin instal•lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, sempre que estiguin homologats per l’Administració

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IBI
 • eficiència
 • Habitatge
Bonificar l'IBI per criteri de renda i situació familiar.

Establir ajuts equivalents a una bonificació de l’import de l’IBI a llars en les quals les persones empadronades en un habitatge (que no estigui llogat) estiguin desocupades o en situació d’atur, i cobrin prestacions inferiors al salari mínim interprofessional (SMI). Aplicar mesures excepcionals per a famílies en risc d’exclusió social: La Llei d’Hisendes Locals (LHL) no permet aplicar una exempció per a famílies vulnerables. Existeix, però, la possibilitat que els ajuntaments estableixin uns ajuts equivalents a una bonificació per a aquestes famílies l’import d’un impost que hagin de pagar.

Exemple: A l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s'han ampliat les bonificacions de l'IBI per a famílies monoporentals amb ajuts per al seu pagament vionculats al nivell de renda.

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IBI
 • Renda
Bonificar l’IBI als immobles destinats a lloguer social.

Revisar les exempcions d’IBI per “interès general”: La LHL estableix que determinats edificis, considerats d’interès general, puguin estar exempts d’IBI per motius d’interès general, o de “Béns d’explotació comunitària”. És el cas dels edificis propietat de l’Estat, les CCAA i els Ajuntaments, escoles públiques, centres penitenciaris i lligats a la seguretat ciutadana, les estacions i línies de ferrocarrils, les propietats de la Creu Roja, les de l’Església i altres centres de culte8, i els béns de l’Exèrcit destinats a la defensa nacional. En aquests casos, se’ls aplica una exempció automàtica. La LHL també preveu que escoles concertades i béns de patrimoni històric puguin estar exempts si així ho demanen, i que els ajuntaments poden decidir si aplicaran exempcions a entitats no lucratives, fundacions, federacions esportives, etc. Exemple: l'Ajuntament de Barceloina va aprovar la mesura de bonificació de l'IBI per a lloguer social al plenari de febrer de 2019

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IBI
 • Lloguer
Cal anar amb cura amb el deute: la dependència associada a la necessitat de finançament

La present crisi ha mostrat nítidament la relació entre dependència financera i dependència política. I això té a veure amb accés a crèdit i a liquidesa. Cal analitzar bé el números reals i possibles de l’ajuntament abans de cedir a la pressió de privatitzar per problemes de tresoreria, pressupost o crèdit.

Proposada per:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
 • Deute
Cal crear un relat sobre la transformació socioeconòmica dels municipis

Per a reforçar els canvis materials, calen relats culturals i imaginaris propis. Com? Facilitant l’accés de les iniciatives de l’ESS als mitjans de comunicació i webs locals, visualitzant les iniciatives amb mapatges i guies, recuperant la memòria cooperativa i popular local, fomentant la participació veïnal en els pressupostos municipals, augmentant la presència en els nomenclàtors d’institucions i persones  vinculades al cooperativisme, fomentant les recerques, congressos i trobades d’economia social i solidària tant en l’àmbit local com internacional, promovent l’intercanvi de pràctiques transformadores, participant en la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, donant suport a la participació de les iniciatives locals a les Fires d’Economia Solidària de Catalunya

Proposada per:
Xarxa d'Economia Social i Solidària - XES
 • Transformació
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Mitjans de Comunicació
 • Participació
 • Entitats veïnals
 • Pressupost
 • Cooperativa
Cal transparència informació sobre la traçabilitat i la cadena de subministre

Construir un segell de garanties socials per a les empreses, exigible per a tota la cadena de producció de béns que intervinguin en la prestació del servei públic.

Proposada per:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
 • Traçabilitat
Calcular la participació dels ajuntaments en l'IRPF en funció del domicili fiscal dels contribuent

Fixar un import mínim de participació dels municipis en la recaptació de l’IRPF i ajustar-la, a l’alça. Calcular la participació en funció del domicili fiscal dels contribuent

 

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • IRPF
Campanyes de sensibilització sobre col·lectius vulnerables

Dissenyar conjuntament estratègies de sensibilització ciutadana per conscienciar sobre la discapacitat i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Sensibilització
 • Vulnerables
 • Tercer Sector
Campanyes de sensibilització sobre col·lectius vulnerables

Dissenyar conjuntament estratègies de sensibilització ciutadana per conscienciar sobre la discapacitat i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Sensibilització
 • Vulnerables
 • Tercer Sector
Centrar la participació dels municipis en la recaptació únicament de l’IRPF i no dels impostos indirectes com l’IVA

Centrar la participació dels municipis en la recaptació únicament de l’IRPF i no dels impostos indirectes com l’IVA i els impostos especials, per evitar fragmentacions i per la dificultat d’imputar a un municipi la seva meritació. Incloure tots els municipis de més de 20.000 habitants

Participació en els impostos de l’Estat. Aquesta és una mesura que afecta únicament els municipis de més de 75.000 habitants. Comporta una participació volàtil (entre l’1% i el 2%) de la recaptació en els impostos com l’IRPF, l’IVA i dels impostos especials sobre alcohols, hidrocarburs i labors del tabac

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Impostos
 • IVA
 • IRPF
 • Estat
Tancament de línies o grups

Tancament de línies o grups
Tancar una línia o un grup d’una escola normalment resulta impopular. Ara bé, en alguns casos específics aquesta decisió pot tenir importants resultats positius per reduir la segregació escolar i millorar el conjunt del sistema. És a dir, malgrat que
generalment sol ser una decisió poc atractiva, en alguns casos específics, i sempre que el tancament es gestioni bé, és una decisió que pot ser positiva tant per a l’escola el barri
i el conjunt del municipi.

Un exemple clar de l’ocasió en què pot
ser positiu un tancament és en el cas d’algun centre on hi ha un volum d’oferta de
places netament superior a la demanda.
Si es manté la situació, el centre molt probablement acabarà incrementant el seu nivell de segregació.
Es tracta d’un tipus de mesura que pot resultar molt positiva sempre que també es tinguin
en compte aspectes com la proximitat, el paper de l’escola des del punt de vista de la cohesió social comunitària i les possibles
conseqüències del tancament d’escoles o grups (possible escolarització separada de germans en els casos de tancaments progressius, per exemple) com a possibles efectes no desitjats produïts pel tancament.

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar
Clàusules en la contractació favorables al tercer sector

Incloure en els plecs dels concursos clàusules socials que tinguin en compte el valor afegit que aporten les entitats del Tercer Sector en la prestació de determinats serveis públics.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Clàusules Socials
 • Contractació Pública
 • Concurs públics
Penjar les banderes LGTB en les dates de commemoració

Penjar les banderes LGTB (Arc de Sant Martí i/o transsexual) en les dates de commemoració.

Proposada per:
Associació LGTB Tal Com Som
 • LGTBI
 • No discrminació
 • Igualtat
Combatre tota forma de violència contra els infants i adolescents, especialment la violència masclista.

Mesures per combatre tota forma de violència contra els infants i adolescents, augmentar els recursos dels serveis socials per a una millor prevenció i detecció de riscos, i assegurar la coordinació amb el sistema educatiu i el de salut. Desenvolupar programes i campanyes per fer front a l’assetjament i a les actituds masclistes i violentes, amb especial atenció a l’educació sexual i afectiva i la perspectiva de gènere.

Proposada per:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
 • Violència
 • Violència Masclista
Combatre la problemàtica de l’accés a un lloguer assequible.

Establir i estudiar mesures per combatre la problemàtica de l’accés a un lloguer assequible.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Habitatge
 • Lloguer
Combatre tota forma de violència contra els infants i adolescents, especialment la violència masclista.

Mesures per combatre tota forma de violència contra els infants i adolescents, augmentar els recursos dels serveis socials per a una millor prevenció i detecció de riscos, i assegurar la coordinació amb el sistema educatiu i el de salut. Desenvolupar programes i campanyes per fer front a l’assetjament i a les actituds masclistes i violentes, amb especial atenció a l’educació sexual i afectiva i la perspectiva de gènere.

Proposada per:
UNICEF Catalunya
 • Infància
 • Infants
 • Violència
 • Violència Masclista
Compactar la diversitat d’ajuts socials

Compactar la diversitat d’ajuts i de prestacions existents en l’àmbit de la intervenció social per avançar cap a una atenció més holística i integral de la persona.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
Compartir infrastructura pública

Facilitar la compartició d’infraestructura pública: implantació d’antenes o pas de cablejat en edificis i infraestructures públiques.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Antenes
Compartir infrastructura pública

Facilitar la compartició d’infraestructura pública: implantació d’antenes o pas de cablejat en edificis i infraestructures públiques.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Antenes
Compartir l'IBI per raons d'impacte ambiental entre muncipis

Crear mecanismes de distribució de l’IBI sobre immobles de característiques especials que generin impactes ambientals que van més enllà del propi municipi perquè també se’n beneficiïn altres municipis limítrofs. 

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
Complir amb la Convenció dels Drets dels Infants

Complir amb els principis de la Convenció dels Drets dels Infants i promoure la certificació de ‘Ciutats Amigues dels Infants’.

Proposada per:
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Inclusió
 • Tercer Sector
 • Serveis Socials
 • Exclusió
 • Igualtat
 • Desigualtat
 • Infància
Compra pública amb extensió de garantia que inclogui reparació i manteniment

Compra pública amb extensió de garantia que inclogui reparació i manteniment durant tot el periode d’utilització, per facilitar estendre la vida útil dels dispositius.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Compra Pública
 • Dispositius Electrònics
 • Circularitat
Compra pública responsable i concertació públicosocial

Impulsar la compra pública socialment responsable que prioritzi les empreses cooperatives.
Pel que fa als serveis públics municipals, especialment aquells relacionats amb l’atenció a les persones, prioritzar la concertació publicosocial, entre l’administració local i les cooperatives d’iniciativa social.
Impulsar la municipalització de serveis públics i cedir-ne la gestió a cooperatives (com per exemple, el subministrament d’aigua.
Les cooperatives tenen un compromís efectiu amb la generació d’ocupació de qualitat, el desenvolupament local i l’impacte social.

 

 • Cooperativa
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Treball
 • Ocupació
 • Compra Pública
Compra pública responsable que respecti els drets laborals en la producció de béns electrònics.

Compra pública responsable que respecti els drets laborals en la producció de béns electrònics.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Digital
 • Sobirania Tecnològica
 • Compra Pública
 • Dispositius Electrònics
 • Circularitat
 • Drets Laborals
 • Drets Laborals
Compromís amb la mesura del 30% i un ús intensiu del mecanisme del tanteig i retracte.

Augment del parc públic d’habitatge. Totes les promocions públiques han de ser en règim de lloguer indefinit. Exigim implicació i compromís amb la mesura del 30% i un ús intensiu del mecanisme del tanteig i retracte així com el compliment del 15% d'habitatge públic segons la LDHC. A més exigim un canvi de criteris d'accés a l'HPO, fomentar les cessions amb bancs i fons d'inversió i mobilitzar l'habitatge de privats.

Proposada per:
Plataforma d'Afectats/des per la Hipoteca - PAH
 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
 • Lloguer
 • Pîsos Buits
 • Barcelona
 • 30%
 • Parc Públic
 • Patrimoni
Compromís de donació dels dispositius a entitats socials al final del seu ús

Compromís de donació dels dispositius a entitats socials al final del seu us, per allargar la vida útil dels dispositius i crear beneficis socials amb la reutilització

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • TIC
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Compra Pública
 • Dispositius Electrònics
 • Circularitat
 • Entitats Socials
Condicionar les bonificacions a les construccions declarades d’interès especial

Condicionar les bonificacions a les construccions declarades d’interès especial, o d’infraestructures promogudes per empreses privades a la xifra de negocis de l’empresa impulsora de l’obra

Proposada per:
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 • Fiscalitat
 • Impostos
 • Taxes
 • ICIO
 • Bonificacions
Congelació temporal de lloguers

Congelació temporal de lloguers vigents i nous fins a l' aprovació d’ una nova LAU (Llei d'Arrendaments Urbans) que asseguri el lloguer social al mercat lliure.

Proposada per:
Associació 500x20
 • Lloguer
 • LAU
 • Lloguer Social
 • Habitatge
 • Dret a l'habitatge
Contacte permanent amb Inspecció de treball

Cal habilitar canals d’informació entre els treballadors del servei públic externalizat i l’administració titular de la prestació dels serveis per alertar en cas d’incompliment de condicions laborals i execució del servei.

Proposada per:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Continuïtat empresarial cooperativa i foment de la intercooperació

Promoure ajuts per a la transformació d’empreses i associacions en cooperatives.
Eliminar els obstacles que enfronten els processos de reconversió empresarial i relleu generacional per crear cooperatives. Específicament, crear un fons de garantia i recursos formatius i d’acompanyament per donar suport a les empreses en concurs de creditors amb voluntat de continuïtat sota el model cooperatiu.
Facilitar suport tècnic i econòmic a projectes que cerquin l’articulació i la in- tercooperació del cooperativisme local, tant en l’àmbit territorial (ecosistemes cooperatius locals, pols cooperatius) com sectorial, amb l’articulació de cadenes productives solidàries en sectors com l’alimentació, la cultura, les energies renovables o la mobilitat i logística sostenible.
La creació de cooperatives a partir d’empreses transformades o que s’enfronten amb problemes de successió contribueix a la continuïtat de l’activitat econòmica i el manteniment de l’ocupació. A més, l’articulació del sector contribueix a dotar de dinamisme l’activitat econòmica local

Proposada per:
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
 • Cooperativa
 • Ajuts
 • Finançament
 • ESS
 • Economia Social i Solidària
 • Treball
 • Ocupació
Contractar companyies neutres políticament

Contractar serveis a companyies de telecomunicacions que no discriminin el trànsit, el filtrin o l’interrompin, com en el cas del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Contractació
Contracte de lloguer inspeccionat per les Oficines d’Habitatge.

Contracte de lloguer únic, inspeccionat per les Oficines d’Habitatge.

Proposada per:
Associació 500x20
 • Lloguer
 • Inspecció
 • Habitatge
 • Lloguer Social
 • Dret a l'habitatge
Contractar companyies neutres políticament

Contractar serveis a companyies de telecomunicacions que no discriminin el trànsit, el filtrin o l’interrompin, com en el cas del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017.

Proposada per:
Plataforma Apoderament Digital
 • Noves Tecnologies
 • Sobirania Tecnològica
 • Sobirania Digital
 • Contractació
Control del compliment del contracte i seguiment d’execució

Sovint els mecanismes de control des de l’administració pública del compliment dels termes del contracte per part de l’empresa responsable són deficitaris. Cal no oblidar que l’administració és responsable en tot moment de la prestació del servei.

Proposada per:
Observatori DESC
 • Drets Laborals
 • Drets Socials
 • Serveis Públics
 • Contractació Pública
 • Clàusules
Control del frau en el certiftcat de malalties digestives

Un altre dels àmbits que acumulen una major part de les denúncies per frau durant el procés de preinscripció és el d’aquelles famílies que acrediten que l’infant pateix una malaltia digestiva crònica.

Tot i que, a petició del Síndic de Greuges,
el Departament d’Ensenyament va manifestar la seva voluntat que el barem de malalties digestives desaparegui en els propers processos de preinscripció, actualment continua vigent com un dels criteris de prioritat. La detecció del frau en el certificat de malalties digestives cròniques pot resultar complexa.

No obstant això, una manera d’aproximar- se al frau és a través de la detecció de la concentració en un mateix centre educatiu o municipi de certificats de malalties digestives signats per un mateix facultatiu

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar
Control del frau en l’empadronament

La proximitat al centre té molt pes a l’hora de prioritzar les diverses sol·licituds d’escolarització. Això provoca que algunes famílies canviïn el lloc d’empadronament durant el procés de preinscripció escolar
a una adreça que no és el seu domicili de residència habitual. Aquest fenomen té un impacte directe en la diversitat de la xarxa
i provoca que s’incrementi més la segregació.

Aquest tipus de conductes, que són nocives per al sistema, estan prohibides
normativament i es consideren frau. Malgrat no ser majoritari, hi ha famílies que continuen desenvolupant aquesta mala pràctica, en
gran part perquè les mesures de seguiment o control per fer complir la norma són millorables. Amb l’objectiu de desenvolupar
un seguiment del frau el més eficient possible, es poden desenvolupar diverses actuacions:
• Revisió de les situacions especialment proclius a aquesta conducta: canvis en
l’empadronament en els mesos previs al procés de preinscripció, anàlisi del nombre de persones empadronades al mateix domicili o la no-correspondència entre
el domicili que apareix en el document nacional d’identitat del pare, la mare
o el tutor legal lliurat i el que figura en el full de preinscripció.

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar
Control del frau en el certiftcat de malalties digestives

Un altre dels àmbits que acumulen una major part de les denúncies per frau durant el procés de preinscripció és el d’aquelles famílies que acrediten que l’infant pateix una malaltia digestiva crònica.

Tot i que, a petició del Síndic de Greuges,
el Departament d’Ensenyament va manifestar la seva voluntat que el barem de malalties digestives desaparegui en els propers processos de preinscripció, actualment continua vigent com un dels criteris de prioritat. La detecció del frau en el certificat de malalties digestives cròniques pot resultar complexa.

No obstant això, una manera d’aproximar- se al frau és a través de la detecció de la concentració en un mateix centre educatiu o municipi de certificats de malalties digestives signats per un mateix facultatiu

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar
Control del frau en l’empadronament

La proximitat al centre té molt pes a l’hora de prioritzar les diverses sol·licituds d’escolarització. Això provoca que algunes famílies canviïn el lloc d’empadronament durant el procés de preinscripció escolar
a una adreça que no és el seu domicili de residència habitual. Aquest fenomen té un impacte directe en la diversitat de la xarxa
i provoca que s’incrementi més la segregació.

Aquest tipus de conductes, que són nocives per al sistema, estan prohibides
normativament i es consideren frau. Malgrat no ser majoritari, hi ha famílies que continuen desenvolupant aquesta mala pràctica, en
gran part perquè les mesures de seguiment o control per fer complir la norma són millorables. Amb l’objectiu de desenvolupar
un seguiment del frau el més eficient possible, es poden desenvolupar diverses actuacions:
• Revisió de les situacions especialment proclius a aquesta conducta: canvis en
l’empadronament en els mesos previs al procés de preinscripció, anàlisi del nombre de persones empadronades al mateix domicili o la no-correspondència entre
el domicili que apareix en el document nacional d’identitat del pare, la mare
o el tutor legal lliurat i el que figura en el full de preinscripció.

Proposada per:
Fundació Jaume Bofill
 • Educació
 • Segregació escolar
Convenis i subvencions plurianuals amb les associacions juvenils

La signatura de convenis o subvencions plurianuals amb les associacions per a la gestió d'equipaments juvenils o el desenvolupament de projectes dóna estabilitat a la seva tasca i, de retruc, als processos d'educació en la participació que es generen en aquestes. A més, és una manera de reconèixer la tasca de l'associacionisme i realçar-la com un puntal bàsic per a la ciutat i la comunitat.

Proposada per:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Participació juvenil
 • consell local
 • Joventut
 • Subvencions
 • Associacionisme
Convenis i subvencions plurianuals amb les associacions juvenils

La signatura de convenis o subvencions plurianuals amb les associacions per a la gestió d'equipaments juvenils o el desenvolupament de projectes dóna estabilitat a la seva tasca i, de retruc, als processos d'educació en la participació que es generen en aquestes. A més, és una manera de reconèixer la tasca de l'associacionisme i realçar-la com un puntal bàsic per a la ciutat i la comunitat.

Proposada per:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Participació juvenil
 • consell local
 • Joventut
 • Subvencions
 • Associacionisme
Cooperar i compartir bones pràctiques entre municipis compromesos amb la participació infantil i juvenil

Fer de la participació d'infants, adolescents i joves una pràctica política i comunitària quotidiana no és una tasca fàcil. Per tant, és important que els Ajuntaments que entomin aquest repte, comparteixin les seves experiències i bones pràctiques amb municipis que també impulsen polítiques en aquest àmbit. Això enriquirà les diverses experiències del foment de la participació infantil i juvenil i permetrà teixir estratègies conjuntes per a enfortir i fomentar la participació infantil i juvenil de qualitat en l'àmbit nacional.

Proposada per:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Participació juvenil
 • consell local
 • Joventut
 • participació infantil
Cooperar i compartir bones pràctiques entre municipis compromesos amb la participació infantil i juvenil

Fer de la participació d'infants, adolescents i joves una pràctica política i comunitària quotidiana no és una tasca fàcil. Per tant, és important que els Ajuntaments que entomin aquest repte, comparteixin les seves experiències i bones pràctiques amb municipis que també impulsen polítiques en aquest àmbit. Això enriquirà les diverses experiències del foment de la participació infantil i juvenil i permetrà teixir estratègies conjuntes per a enfortir i fomentar la participació infantil i juvenil de qualitat en l'àmbit nacional.

Proposada per:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Participació juvenil
 • consell local
 • Joventut
 • participació infantil
Coordinació entre institucions, cossos policials i fiscalia de menors.

Assegurar la coordinació de les entitats públiques de protecció de nens i nenes de les Comunitats autònomes amb forces i cossos de seguretat de l'estat i les seccions de menors de les fiscalies provincials establint que tota la informació disponible sobre la filiació d'aquests menors i els indicadors de riscos que s'haguessin detectat sigui compartida entre els actors involucrats.

Proposada per:
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Refugiats
 • Asil
 • Menors
 • MENA
Coordinació entre institucions, cossos policials i fiscalia de menors.

Assegurar la coordinació de les entitats públiques de protecció de nens i nenes de les Comunitats autònomes amb forces i cossos de seguretat de l'estat i les seccions de menors de les fiscalies provincials establint que tota la informació disponible sobre la filiació d'aquests menors i els indicadors de riscos que s'haguessin detectat sigui compartida entre els actors involucrats.

Proposada per:
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
 • Migrants
 • Immigració
 • Sense papers
 • Refugiats
 • Asil
 • Menors
 • MENA