Semàfors d'Avaluació dels Programes Electorals

Amb l'objectiu d'informar millor el vot ciutadà, valorem el grau de suport dels programes a 15 mesures comunes a tots els municipis, a proposta d'entitats socials del país, + 3 mesures específiques del municipi en qüestió, a proposta d'entitats locals.

01. Clàusules per una contractació pública social, laboral i ambientalment justa i responsable

Incorporació de clàusules socials, inclusives, ambientals, de gènere, anti-paradisos fiscals i de respecte als drets humans en tota la cadena de producció del servei als contractes públics de l’Ajuntament.

 • La Badalona Valenta
  2
 • Badalona en Comú Podem
  2
 • Cs
  1
 • PSC
  3
 • JxCat
  1
 • PP
  1
02. Potenciar l’economia social i solidària

Crear consells municipals d'economia social i solidària, serveis d’assessorament i ajuts específics.

 • La Badalona Valenta
  3
 • Badalona en Comú Podem
  2
 • Cs
  1
 • PSC
  3
 • JxCat
  1
 • PP
  1
03. L’aigua sota gestió pública directa i democràtica

Recuperar (per tant, municipalitzar) o mantenir, segons el cas, la gestió pública directa del servei municipal d’abastament d’aigua.

 • La Badalona Valenta
  3
 • Badalona en Comú Podem
  1
 • Cs
  1
 • JxCat
  1
 • PSC
  1
 • PP
  1
04. Producció i comercialització públiques d'electricitat de fonts renovables

Apostar per la generació –a partir de fonts renovables– i comercialització municipal d’energia.

 • La Badalona Valenta
  2
 • Badalona en Comú Podem
  1
 • Cs
  1
 • PSC
  2
 • JxCat
  1
 • PP
  1
05. Transformació viària a favor de la bicicleta

Incrementar substantivament en el proper mandat el carril bici i/o vies segures.

 • La Badalona Valenta
  3
 • Badalona en Comú Podem
  2
 • Cs
  2
 • PSC
  2
 • JxCat
  3
 • PP
  1
06. 30% de lloguer regulat a les noves promocions d’habitatges

Modificar el Pla Urbanístic (POUM) per incloure 30% de reserva de destí per habitatges de lloguer regulat a les noves promocions d’habitatge o rehabilitacions integrals de finques residencial en sòl urbà consolidat.

 • La Badalona Valenta
  3
 • Badalona en Comú Podem
  3
 • Cs
  1
 • PSC
  1
 • JxCat
  1
 • PP
  1
07. Mobilització del parc d’habitatges buits

Inspecció d’habitatges i aplicació de sancions als habitatges buits i/o pisos turístics sense regularitzar.

 • La Badalona Valenta
  3
 • Badalona en Comú Podem
  2
 • Cs
  1
 • PSC
  2
 • JxCat
  1
 • PP
  1
08. Reallotjament en cas de desnonament

Disposar i garantir un reallotjament digne i immediat a les famílies víctimes de desnonament.

 • La Badalona Valenta
  3
 • Badalona en Comú Podem
  2
 • Cs
  1
 • PSC
  2
 • JxCat
  2
 • PP
  1
09. Transparència informació sobre sous i dietes dels càrrecs polítics

Publicar detalladament i regularment els sous i les dietes de tots els càrrecs directius de designació política (i caps de servei), de l’Ajuntament com de totes les empreses i organismes que en depenen.

 • La Badalona Valenta
  1
 • Badalona en Comú Podem
  1
 • Cs
  3
 • PSC
  1
 • JxCat
  1
 • PP
  1
10. Tenir present la infància en les polítiques públiques municipals

Es visibilitzen els infants com a persones -usuàries / ciutadanes / població subjecte de drets- en aquelles polítiques que més els afecten (educació, serveis socials, mobilitat urbana, etc.).

 • La Badalona Valenta
  3
 • Badalona en Comú Podem
  3
 • Cs
  1
 • PSC
  3
 • JxCat
  3
 • PP
  1
11. Consultes ciutadanes vinculants

Impulsar un reglament de consultes vinculants, incloent convocatòria per iniciativa ciutadana, i celebrar-ne almenys una durant el mandat.

 • La Badalona Valenta
  2
 • Badalona en Comú Podem
  1
 • PSC
  1
 • Cs
  1
 • JxCat
  1
 • PP
  1
12. Dignificar les tasques de cures

Implementar mesures de visibilització, reconeixement, dignificació i remuneració justa de les tasques de cures.

 • La Badalona Valenta
  3
 • Badalona en Comú Podem
  3
 • Cs
  1
 • PSC
  2
 • JxCat
  1
 • PP
  1
13. Empadronament per a tothom sense discriminacions

Garantir l’empadronament en tots els casos, com un dret fonamental i porta d’accés als serveis bàsics.

 • La Badalona Valenta
  2
 • Badalona en Comú Podem
  3
 • Cs
  1
 • PSC
  2
 • JxCat
  1
 • PP
  1
14. Prevenir l’abús i la discriminació al cos de policia local

Reconeixement de la (potencial) existència de casos d’abús i/o discriminació per part del cos de policia local, i en general a l’administració municipal, i establir mesures de prevenció, sanció , reparació, correcció, així com mecanismes d’investigació interna i de protecció de la víctima denunciant.

 • La Badalona Valenta
  1
 • Badalona en Comú Podem
  2
 • PSC
  1
 • Cs
  1
 • JxCat
  1
 • PP
  1
15. Cap espai municipal per a l’odi i la intolerància

Denegar cessió d’espais públics a actes de promoció de la discriminació per raons d’origen, raça, classe, creença, gènere i/o opció sexual.

 • La Badalona Valenta
  2
 • Cs
  2
 • Badalona en Comú Podem
  2
 • PSC
  2
 • JxCat
  1
 • PP
  1

Observacions, criteris emprats i prevencions: què és i què no és aquesta taula

 • La taula de semàfors no puntua els partits polítics: ni la seva trajectòria, ni els seus programes
 • La taula només avalua els programes en relació a 18 mesures concretes que ha extret, fusionat i adaptat, escollides a partir de les + de 600 mesures que conté l’Agenda pel Dret a la Ciutat.
 • Aquestes 18  mesures provenen totes de propostes fetes per una o altra entitat o moviment. No pas per l’Agenda, que no és níngú. Per tant, no conformen cap programa polític de cap espai conjunt d’organitzacions socials, ni són cap llista de prioritats. S’han seleccionat per criteris com la diversitat temàtica, la concreció, les entitats que ho han demanat, entre altres criteris que podeu consultar aquí
 • En qualsevol cas, l’únic responsable de la selecció i redacció final és l’Observatori DESC en el marc d’aquesta iniciativa de l’Agenda pel Dret a la Ciutat, que té per únic objectiu reforçar que es parli de propostes socials.
 • La valoració només es basa en els programes polítics publicats de cada partit. No té en compte ni declaracions a premsa, ni trajectòries, ni credibilitat dels programes.

Icones de icon8.