Semàfors d'Avaluació dels Programes Electorals

Amb l'objectiu d'informar millor el vot ciutadà, valorem el grau de suport dels programes a 15 mesures comunes a tots els municipis, a proposta d'entitats socials del país, + 3 mesures específiques del municipi en qüestió, a proposta d'entitats locals.

30% de logements sociaux dans le Plan Local de l'Habitat (PLH)
 • Commune est à Nous (Collectif citoyen)
  2
 • Grenoble En Commun (EELV-LFI-PS dissidents-PCF-ADES-AEI-E!-GE-Générations-ND-PA-PP-RC)
  3
 • Grenoble Nouvel Air (PS-MRC-PRG)
  2
 • Grenoble nouveau Regard (LREM-Modem)
  1
 • grenoble le changement (Divers Droite, LR)
  1
 • mieux vivre à grenoble (RN)
  1
Alimenter les bâtiments et l'éclairage publics en énergie 100% renouvelable et locale
 • Grenoble En Commun (EELV-LFI-PS dissidents-PCF-ADES-AEI-E!-GE-Générations-ND-PA-PP-RC)
  3
 • Grenoble Nouvel Air (PS-MRC-PRG)
  3
 • Grenoble nouveau Regard (LREM-Modem)
  3
 • grenoble le changement (Divers Droite, LR)
  3
 • mieux vivre à grenoble (RN)
  3
Contre les démolitions et la privatisation des logements sociaux
 • Lutte Ouvrière
  3
 • Commune est à Nous (Collectif citoyen)
  3
 • Grenoble En Commun (EELV-LFI-PS dissidents-PCF-ADES-AEI-E!-GE-Générations-ND-PA-PP-RC)
  2
 • Grenoble Nouvel Air (PS-MRC-PRG)
  2
 • Grenoble nouveau Regard (LREM-Modem)
  1
 • grenoble le changement (Divers Droite, LR)
  1
 • mieux vivre à grenoble (RN)
  1
Des quartiers propices aux déplacements à pied et à vélo
 • Commune est à Nous (Collectif citoyen)
  2
 • Grenoble En Commun (EELV-LFI-PS dissidents-PCF-ADES-AEI-E!-GE-Générations-ND-PA-PP-RC)
  3
 • Grenoble Nouvel Air (PS-MRC-PRG)
  3
 • Grenoble nouveau Regard (LREM-Modem)
  3
 • grenoble le changement (Divers Droite, LR)
  1
 • mieux vivre à grenoble (RN)
  1
Equipements et services publics : arrêt des partenariats public privé (PPP)
 • Grenoble En Commun (EELV-LFI-PS dissidents-PCF-ADES-AEI-E!-GE-Générations-ND-PA-PP-RC)
  3
 • Grenoble Nouvel Air (PS-MRC-PRG)
  2
 • Grenoble nouveau Regard (LREM-Modem)
  1
 • grenoble le changement (Divers Droite, LR)
  1
 • mieux vivre à grenoble (RN)
  1
Gratuité des transports en commun
 • Grenoble En Commun (EELV-LFI-PS dissidents-PCF-ADES-AEI-E!-GE-Générations-ND-PA-PP-RC)
  2
 • Commune est à Nous (Collectif citoyen)
  3
 • Grenoble Nouvel Air (PS-MRC-PRG)
  2
 • Grenoble nouveau Regard (LREM-Modem)
  2
 • grenoble le changement (Divers Droite, LR)
  1
 • mieux vivre à grenoble (RN)
  1
Lutter contre l'habitat indigne et appliquer l'encadrement des loyers
 • Grenoble En Commun (EELV-LFI-PS dissidents-PCF-ADES-AEI-E!-GE-Générations-ND-PA-PP-RC)
  3
 • Commune est à Nous (Collectif citoyen)
  3
 • Grenoble Nouvel Air (PS-MRC-PRG)
  2
 • Grenoble nouveau Regard (LREM-Modem)
  1
 • grenoble le changement (Divers Droite, LR)
  1
 • mieux vivre à grenoble (RN)
  1
Mise en oeuvre de politiques foncières en commun
 • Grenoble En Commun (EELV-LFI-PS dissidents-PCF-ADES-AEI-E!-GE-Générations-ND-PA-PP-RC)
  3
 • Grenoble Nouvel Air (PS-MRC-PRG)
  2
 • Grenoble nouveau Regard (LREM-Modem)
  2
 • grenoble le changement (Divers Droite, LR)
  1
 • mieux vivre à grenoble (RN)
  1
Outiller une démocratie locale et participative en faveur des habitants et en s'appuyant sur leur maîtrise d'usage
 • Commune est à Nous (Collectif citoyen)
  3
 • Grenoble En Commun (EELV-LFI-PS dissidents-PCF-ADES-AEI-E!-GE-Générations-ND-PA-PP-RC)
  3
 • Grenoble Nouvel Air (PS-MRC-PRG)
  3
 • Grenoble nouveau Regard (LREM-Modem)
  2
 • grenoble le changement (Divers Droite, LR)
  1
 • mieux vivre à grenoble (RN)
  1
Prise en charge municipale des parcours d'asile et de migrations
 • Grenoble En Commun (EELV-LFI-PS dissidents-PCF-ADES-AEI-E!-GE-Générations-ND-PA-PP-RC)
  3
 • Grenoble Nouvel Air (PS-MRC-PRG)
  2
 • Grenoble nouveau Regard (LREM-Modem)
  1
 • grenoble le changement (Divers Droite, LR)
  1
 • mieux vivre à grenoble (RN)
  1
 • Commune est à Nous (Collectif citoyen)
  3
Réhabiliter les écoles publiques
 • Grenoble En Commun (EELV-LFI-PS dissidents-PCF-ADES-AEI-E!-GE-Générations-ND-PA-PP-RC)
  3
 • Commune est à Nous (Collectif citoyen)
  3
 • Grenoble Nouvel Air (PS-MRC-PRG)
  2
 • Grenoble nouveau Regard (LREM-Modem)
  2
Retrait des dispositifs techno-sécuritaires dans l'espace public
 • Commune est à Nous (Collectif citoyen)
  3
 • Grenoble En Commun (EELV-LFI-PS dissidents-PCF-ADES-AEI-E!-GE-Générations-ND-PA-PP-RC)
  2
 • Grenoble Nouvel Air (PS-MRC-PRG)
  1
 • Grenoble nouveau Regard (LREM-Modem)
  1
 • grenoble le changement (Divers Droite, LR)
  1
 • mieux vivre à grenoble (RN)
  1
Transparence de l'action publique
 • Grenoble En Commun (EELV-LFI-PS dissidents-PCF-ADES-AEI-E!-GE-Générations-ND-PA-PP-RC)
  3
 • Grenoble nouveau Regard (LREM-Modem)
  2
 • Grenoble Nouvel Air (PS-MRC-PRG)
  3
 • grenoble le changement (Divers Droite, LR)
  1
 • mieux vivre à grenoble (RN)
  1

Observacions, criteris emprats i prevencions: què és i què no és aquesta taula

 • La taula de semàfors no puntua els partits polítics: ni la seva trajectòria, ni els seus programes
 • La taula només avalua els programes en relació a 18 mesures concretes que ha extret, fusionat i adaptat, escollides a partir de les + de 600 mesures que conté l’Agenda pel Dret a la Ciutat.
 • Aquestes 18  mesures provenen totes de propostes fetes per una o altra entitat o moviment. No pas per l’Agenda, que no és níngú. Per tant, no conformen cap programa polític de cap espai conjunt d’organitzacions socials, ni són cap llista de prioritats. S’han seleccionat per criteris com la diversitat temàtica, la concreció, les entitats que ho han demanat, entre altres criteris que podeu consultar aquí
 • En qualsevol cas, l’únic responsable de la selecció i redacció final és l’Observatori DESC en el marc d’aquesta iniciativa de l’Agenda pel Dret a la Ciutat, que té per únic objectiu reforçar que es parli de propostes socials.
 • La valoració només es basa en els programes polítics publicats de cada partit. No té en compte ni declaracions a premsa, ni trajectòries, ni credibilitat dels programes.

Icones de icon8.